NewsletterECK052009 - Europejskie Centrum Konsumenckie

Komentarze

Transkrypt

NewsletterECK052009 - Europejskie Centrum Konsumenckie
:: ECK :: Europejskie Centrum Konsumenckie ::
5 / 2009
W bieżącym numerze:
●
Co nowego w ECK?
●
Wiadomości z Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego
●
Informacje z kraju i ze świata
●
Problemy konsumenckie
Co nowego w ECK?
Wykłady w Centrum Informacji Europejskiej
Serdecznie zapraszamy na czerwcowe wykłady z cyklu "Prawa Konsumenta w Unii
Europejskiej", które poświęcone będą następującym zagadnieniom:
10 czerwca – Reklama produktów leczniczych
17 czerwca – Sweep Day – czyli o tym jak Unia Europejska wymiata problemy
konsumenckie z Internetu.
To ostatnie dwa wykłady przed wakacjami i jak zwykle odbędą w Centrum Informacji
Europejskiej przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie.
Przypominamy, że materiały ze wszystkich wykładów są dostępne na stronie internetowej
ECK w sekcji EDUKACJA pod adresem:
http://www.konsument.gov.pl/pl/edukacja/index.html.
Wiadomości z Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego
Rośnie liczba wykrytych produktów niebezpiecznych – sprawozdanie RAPEX
W 2008 roku liczba niebezpiecznych produktów konsumenckich wycofanych z unijnego
rynku wzrosła o 16% w porównaniu z rokiem poprzednim. Do najczęściej zgłaszanych
produktów należały m.in. zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, produkty elektryczne
i pojazdy silnikowe. Tak prezentują się wyniki sprawozdania rocznego z funkcjonowania
wspólnotowego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach
nieżywnościowych – RAPEX, opublikowanego przez Komisję Europejską.
Z przedstawionego w kwietniu przez Komisję Europejską sprawozdania wynika, że
przedsiębiorstwa europejskie traktują poważniej swe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa
produktów konsumenckich i chętniej wycofują z rynku swe niebezpieczne produkty.
Ponadto, dzięki inwestycjom w postaci środków i szkoleń poczynionym przez Komisję
Europejską i państwa członkowskie, możliwości systemu RAPEX wzrosły, co potwierdza m.in.
wzrost liczby powiadomień z 1 605 w 2007 r. do 1 866 w 2008 roku.
Więcej >>>
eYouGuide – nowy przewodnik Komisji Europejskiej po „cyfrowych
prawach” konsumenta
W kwietniu Komisja Europejska uruchomiła nowy przewodnik internetowy
eYouGuide, który zawiera praktyczne rady dotyczące tzw. "cyfrowych praw", jakie
gwarantuje europejskim konsumentom unijne prawo. Szeroki dostęp do informacji o
prawach konsumentów z pewnością przyczyni się do zwiększenia zaufania i pełnego
uwolnienia gospodarczego potencjału jednolitego europejskiego rynku internetowego,
którego dochody wynoszą 106 mld EUR.
Według badań Eurobarometru 48,5% gospodarstw domowych w UE ma zainstalowane
szerokopasmowe łącze internetowe, jednak brak zaufania do sieci powstrzymuje wielu
konsumentów przed dokonywaniem transakcji online. Tylko 12% europejskich internautów
uznaje transakcje w sieci za bezpieczne, 39% ma duże wątpliwości co do ich
bezpieczeństwa, a 42% nie zdecydowałoby się na transakcję online. Aż 65% użytkowników
Internetu w UE nie wie, gdzie można znaleźć informacje i porady dotyczące zakupów
transgranicznych w UE. Dla jednej trzeciej konsumentów cena lub jakość mogłaby być
zachętą do dokonania zakupów w sieci w inny państwie, ale tylko 7% faktycznie decyduje
się takie transakcje.
file:///E|/Backup/WORK/konsument/public_html/pl/newsletter/n20090603.html (1 of 3) [2009-12-19 13:56:01]
:: ECK :: Europejskie Centrum Konsumenckie ::
Więcej >>>
KE skontrolowała internetowe strony sprzedające bilety lotnicze
Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie podsumowujące akcję zwalczania
nieuczciwych praktyk stosowanych przez linie lotnicze sprzedające bilety w
Internecie.
Zaprezentowane dane wskazują na znaczącą poprawę w zakresie poszanowania przepisów o
ochronie konsumenta w tym zakresie.
Dochodzenie dotyczące egzekwowania praw konsumentów w zakresie sprzedaży biletów online UE wszczęła jeszcze w 2007 roku. W kontroli wzięły udział organy państwowe z 15
krajów członkowskich Unii oraz Norwegii. Przeprowadzono kontrolę internetowej sprzedaży
biletów lotniczych w świetle dwóch nowych aktów prawnych UE, które podnoszą poziom
ochrony konsumenta (dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych, rozporządzenie o
usługach lotniczych) i weszły w życie od września 2007 roku. Celem procesu było
sprawdzenie faktycznego przestrzegania przepisów w branży lotniczej. Ustalenia wynikające
z kontroli i działania KE nie stanowią jednak zarzutu naruszenia prawa. Tylko władze
wykonawcze w danym kraju mają prawo formalnie wszcząć postępowanie w sprawie
naruszenia przepisów.
Więcej >>>
Informacje z kraju i ze świata
Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów w Polsce
Od 1 czerwca będzie działał numer bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów.
Dzwoniąc pod numer 0800 200 300 lub 0608 599 999 turyści uzyskają informacje
w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Telefon bezpieczeństwa nie zastępuje telefonów alarmowych. Dzwoniąc w godzinach 10:0022:00 obcokrajowcy będą mogli zadawać pytania dotyczące życia codziennego w Polsce,
zakwaterowania lub restauracji. Niezależnie do rodzaju pytania turyści mogą liczyć na
pomoc. W trudniejszych przypadkach operatorzy infolinii będą łączyć się np. z posterunkami
policji, w celu podjęcia interwencji lub załatwienia konkretnej sprawy.
Więcej >>>
Problem konsumencki – przeszukanie bagażu na lotnisku
Konsument zwrócił się do Centrum o pomoc w rozwiązaniu następującej sprawy:
Podczas mojej ostatniej podróży samolotem miałam jedna sztukę bagażu podręcznego. Po
tym jak został on przeskanowany, strażnik postanowił również przeszukać go ręcznie. Nie
podał żadnej przyczyny, jedynie spytał, czy w walizce przewożę czekoladki. Potwierdziłam,
ze faktycznie czekoladki przewoziłam. Następnie strażnik przeszukał wszystkie kieszenie
walizki bez użycia jakichkolwiek rękawiczek oraz robiąc przy tym niezabawne dla mnie
komentarze na temat zawartości walizki. Walizka została otwarta i przeszukana bez
przemieszczenia się choćby na drugi koniec stołu, wiec zawartość walizki była na widoku
każdej przechodzącej osoby. Moje pytanie to czy strażnik w jakikolwiek sposób naruszył
moje prawa jako pasażera. Osobiście odczułam, że potraktowano mnie bez szacunku przez
oglądanie zawartości walizki na oczach innych, robienie niepotrzebnych komentarzy na
temat mojego bagażu, przeszukiwanie i dotykanie moich rzeczy bez jakichkolwiek
rękawiczek. Czy w tym przypadku mam jakiekolwiek prawo do złożenia zażalenia/skargi do
zarządu lotniska?
Porada:
W opisanej powyżej sytuacji Europejskie Centrum Konsumenckie skonsultowało przedmiot
sprawy z Departamentem Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym w Urzędzie Lotnictwa
Cywilnego. Poniżej przedstawimy odpowiedź wyspecjalizowanej instytucji:
”’ (...) zgodnie z pkt. 4.3 rozdziału 4 załącznika do rozporządzenia (WE) Nr 2320/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 roku ustanawiającym wspólne
zasady w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego bagaż kabinowy wszystkich pasażerów
odlatujących poddaje się kontroli bezpieczeństwa przy wykorzystaniu m.in. jednej
z następujących metod:
1. Pełnej kontroli manualnej zawartości każdej sztuki bagażu, przy czym każda sztuka
bagażu jest sprawdzana pod kątem podejrzanych oznak, takich jak nieodpowiednia waga,
itp.;
2. Kontroli bezpieczeństwa za pomocą konwencjonalnego urządzenia rentgenowi ego
w połączeniu z manualnym przeszukaniem bagaży poddanych kontroli bezpieczeństwa
file:///E|/Backup/WORK/konsument/public_html/pl/newsletter/n20090603.html (2 of 3) [2009-12-19 13:56:01]
:: ECK :: Europejskie Centrum Konsumenckie ::
prowadzonym również w sposób wyrywkowy na zasadzie kontynuacji, przy czym procent
osób przeszukanych w ten sposób jest nie mniejszy niż 10%, włącznie z osobami, które
wzbudziły podejrzenia operatora (...).’
Przepisy dotyczące ochrony lotnictwa cywilnego nie regulują kwestii związanych
z koniecznością (bądź jej brakiem) przeprowadzania kontroli manualnej bagażu kabinowego
przy użyciu rękawiczek ochronnych oraz w specjalnie przeznaczonym i odosobnionym do
tego celu miejscu. Można nawet stwierdzić, że z powodu infrastrukturalnych ograniczeń
portów lotniczych, każdorazowe wykonywanie kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego
w odosobnionym miejscu byłoby niemożliwe.
Jeżeli pasażer uważa, że kontrola bezpieczeństwa przeprowadzona była przez
funkcjonariuszy w sposób nieprawidłowy lub naruszający jej godność osobistą, to może
wystosować skargę z dokładnym opisem sytuacji do Komendy Głównej Straży Granicznej."
* Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić naszą stronę pod adresem www.konsument.gov.pl. Proszę nie pisać na adres email z którego wysłano tą wiadomość. * Jeśli NIE chcesz otrzymywać newslettera ze strony www.konsument.gov.pl zgłoś to na
adres email [email protected]
* For more information, please visit ourweb site. Please do not write to us using the address from which this email was sent. * If
you do NOT wish to receive future event emails from www.konsument.gov.pl write an message to [email protected]
gov.pl.
Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
file:///E|/Backup/WORK/konsument/public_html/pl/newsletter/n20090603.html (3 of 3) [2009-12-19 13:56:02]