dobre praktyki w edukacji zawodowej

Komentarze

Transkrypt

dobre praktyki w edukacji zawodowej
Działania wspierające uczniów
Gimnazjum nr 56 w Poznaniu
w wyborze zawodu i dalszej
drogi kształcenia
Dobre praktyki w edukacji zawodowej
Doradca zawodowy
Aniela Kobusińska - Luty
Celem działań Gimnazjum nr 56
w edukacji zawodowej jest:
Przygotowanie młodego człowieka do:
aktywności w rozpoznawaniu swoich predyspozycji, uzdolnień
i możliwości ich wykorzystania w różnych obszarach zawodowej
aktywności
trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia
funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy
W zdobywaniu tych informacji pomaga doradca zawodowy
i zespół uczących nauczycieli
SzOK – Szkolny Ośrodek Kariery
10
207
70
Od 10 lat realizujemy
innowację z zakresu doradztwa
zawodowego (pracownia jest
wyposażona
w testy diagnostyczne)
Doradca zawodowy
w działaniach indywidualnych
pomaga uczniom w poznaniu
samego siebie, wyborze
zawodu i zaplanowaniu dalszej
drogi kształcenia (w tym roku
szkolnym zarejestrowano 207
porad indywidualnych)
Zajęcia grupowe: obejmują
tematy przewidziane w
programie działań dla klas
I,II,III (70 spotkań)
Do stałych elementów działań zawodowych
SzOK należą również:
Konferencje dla
rodziców
Wspomaganie rodziców
w roli doradcy swojego
dziecka kontakty z doradcą
i specjalistami)
Teczki Kariery
Zawodowej
Gimnazjalistów
Zbieranie informacji
z obszaru poznania siebie
zawodów i rynku pracy
Mini Targi
Edukacyjne kalejdoskop
zawodów
Spotkania
z przedstawicielami szkół
zawodowych
i pracownikami różnych
zawodów
5
Dobre praktyki w naszym Gimnazjum to:
Podejmowanie dodatkowych działań ogólnoszkolnych,
które obejmują:
• uczestniczenie w każdej edycji
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
• realizowanie długofalowych działań
OTK
• organizowanie debat
• warsztatów,
• konkursy wiedzy o zawodach i rynku
pracy
• konkursy literackie, dokumenty,
rozprawka, slogany, fraszki itp.
• ankiety on-line,
• sondaże (przeprowadzane w szkole, na
ulicach Poznania, zakładach pracy
• wycieczki do zakładów pracy,
• spotkania z przedstawicielami różnych
zawodów
• wywiady,
• udział uczniów SU w pracach Zespołu
realizującego Wewnątrzszkolny System
Doradztwa Zawodowego.
6
Wywiad – poznaj swojego doradcę
zawodowego
Wywiad z doradcą zawodowym Gimnazjum nr 56 w Poznaniu
mgr Anielą Kobusińską – Luty przeprowadziła Oliwia Rataj uczennica klasy II4
Wszyscy uczniowie uzyskali informacje w następujących zagadnieniach:
•Dlaczego już w gimnazjum zajmujemy się edukacją i doradztwem zawodowym?
•Jakie korzyści wynikają dla naszych gimnazjalistów z realizowanej edukacji
i doradztwa zawodowego?
•Czym zajmuje się doradca zawodowy, jak ogólnie można scharakteryzować zawód?
•Czym doradca zawodowy zajmuje się w naszej szkole? Jakie działania są
najważniejsze?
•Z jakich innych źródeł możemy jeszcze korzystać, uzyskać pomoc i wsparcie?
Debaty
To stałe miejsce w harmonogramie działań.
Mają na celu przygotowanie naszych uczniów do:
• Ustawicznego kształcenia
• „Woda czy soki – co jest lepsze dla naszego zdrowia i
lepszych wyników w nauce” (2013 r.)
• Funkcjonowania w zmieniającym się rynku pracy
• „Jak wykorzystać możliwości, które daje nam
członkostwo w Unii Europejskiej” (2014r.)
• „Pracować w kraju czy za granicą” (2015r.)
• Przejęcia odpowiedzialności za własny rozwój
• „Moja kariera w moich rękach – czy tylko”? (2016r.)
Warsztaty
• „Jak szukać pracy?”
• „Pokaż mi swoje CV a powiem Tobie kim
jesteś”.
• „Moc pierwszego wrażenia”.
• „Rozmowa kwalifikacyjna”.
• „Warsztaty klasy dziennikarskiej w Radio
Merkury”.
• „Przedsiębiorczość drogą do nauki
kreatywności i pracy zespołowej”.
Poznajemy zawody
Spotkania z przedstawicielami różnych
zawodów
• Grafik, politolog, etnograf, warsztaty
z przedstawicielem Samsung Polska - zrealizowane
• Personal shoper, urzędnik, logistyk, transport krajowy
i zagraniczny, trening personalny, żołnierz zawodowy
Wycieczki do zakładów pracy
• Instytut Genetyki Człowieka PAN, Volkswagen, Skoda,
Piekarnia , GLAXO
• Wizyty w zespołach szkół zawodowych
Prezentujemy talenty i kariery
Dzień Karier - podsumowanie długofalowych działań OTK realizacja zadania w trzech obszarach (2016r.):
• Obszar 1 - kariery szkolne naszych uczniów osiągnięte w etapie kształcenia
gimnazjalnego lub prezentowanie swoich talentów i zainteresowań,
• Obszar 2 - spotkanie z przedstawicielem rynku pracy, warsztaty – kiedy, możemy mówić
o sukcesie funkcjonując na współczesnym rynku pracy,
• Obszar 3 - biografie ciekawych ludzi z przeszłości – prezentacja ludzi sukcesu.
Dzień Talentu - impreza wewnątrzszkolna o charakterze
artystycznym (2014r.)
Ankiety ogólnoszkolne online
dla uczniów
- „Praca moich marzeń” (2015r.)
Pytanie: Jaki jest Twój wymarzony zawód?
Pytanie: Jeżeli nie masz jeszcze sprecyzowanych planów to w jakim sektorze na rynku
pracy chciałbyś pracować? (wskazanych było 14 sektorów)
Wyniki ankiety:
Najpopularniejszy zawód dla uczniów: informatyk, programista, weterynarz
Wymarzona praca powinna uwzględniać: pracę z ludźmi, maszyny, urządzenia
i technikę
- „Badanie losów absolwentów”
Dobre praktyki na lekcjach przedmiotowych
w bieżącym roku szkolnym
Lekcja z języka polskiego
• Uzasadnij stwierdzenie „Jestem kowalem swojego losu” - rozprawka
• „Napisz mi swoje CV a powiem Tobie kim jesteś” - co to znaczy dla Ciebie?
- praca pisemna
• Nabywam umiejętności autoprezentacji. Znam zasady właściwego przedstawiania się.
Potrafię stworzyć portret własnej osoby.
• Charakterystyka samego siebie (obraz samego siebie, moje potrzeby
i wartości, uczucia, oczekiwania i doświadczenia) .
• Fraszki i slogany, metafory, przysłowia – wyszukane i własne związane
z własną drogą i karierą zawodową .
• Życiorys i podanie, CV i list motywacyjny – dostrzeganie różnic.
Dobre praktyki na lekcjach przedmiotowych
w bieżącym roku szkolnym
Lekcja z języka angielskiego/niemieckiego
• Nabywam umiejętności autoprezentacji: „About myself” – mówienie o sobie (nazywa
cechy charakteru, mówi o zainteresowaniach, opisuje swój wygląd)
• Poznanie słownictwa z zakresu własnego hobby, odnoszącego się do różnych
zawodów.
Lekcja WOS-u, informatyka
• „Nie taki rynek straszny jak go malują” Europejski rynek pracy
i nasze przygotowanie do niego.
• Aktualna sytuacja na rynku pracy w regionie, kraju i świecie.
• Ćwiczenie kształtujące umiejętność analizy zawartości ogłoszeń,
Dobre praktyki na lekcjach przedmiotowych
w bieżącym roku szkolnym
Plastyka (konkurs)
• „Moja droga w przyszłość zawodową”
• „Schody kariery”
• „Pociąg do kariery”
Geografia
• Wskazanie uczniom w jakich zawodach przydatna jest wiedza
geograficzna.
• Kariera zawodowa jako moja podróż: ustalenie celu podróży stworzenie swojej mapy kariery
Dobre praktyki w Gimnazjum nr 56
Zachęcają nas do uczestniczenia w przedsięwzięciach szkoły
dzięki którym, będąc uczniami:
• budujemy już swoją karierę,
• rozwijamy swoją osobowość,
aby łatwiej funkcjonować w zmieniającej
się rzeczywistości,
• zwiększamy swoją aktywność
w rozpoznaniu własnych
zainteresowań i potrzeb
zawodowych.
Jesteśmy przygotowani do podjęcia
pierwszej ważnej decyzji zawodowej,
wyboru zawodu
i dalszej drogi kształcenia.
Dziękujemy.

Podobne dokumenty