W cieniu Cytadeli.

Transkrypt

W cieniu Cytadeli.
Lekcja 7.
Temat: W cieniu Cytadeli - następstwa upadku powstania
listopadowego.
1. Następstwa upadku powstania listopadowego - represje cara Mikołaja I.
a) Odebranie konstytucji Królestwu Polskiemu, oznaczające likwidację jego
autonomii (ograniczonej niezależności)
b) Likwidacja polskiego rządu, sejmu oraz armii.
c) Zamknięcie Uniwersytetów w Warszawie i Wilnie oraz Liceum
Krzemienieckiego.
d) Wcielanie polskich patriotów do carskiej armii.
e) Konfiskata majątków uczestników powstania.
f) Represje wobec kościoła katolickiego i grekokatolickiego – konfiskata majątków,
zamykanie klasztorów
g) Zniesienie niezależności finansowej Królestwa- wprowadzenie rubla i kopiejki.
h) Budowa Cytadeli Warszawskiej – więzienia dla przeciwników władzy rosyjskiej w
Polsce.
2. Zesłania na Syberię.
a) Syberia – kraina geograficzna w pn. wsch. Azji (część państwa rosyjskiego),
charakteryzująca się bardzo surowym klimatem i słabym zaludnieniem.
b) Na Syberię władze carskie zsyłały przeciwników politycznych jak i zwykłych
przestępców.
c) Syberia była miejscem zesłania kilku pokoleń Polaków walczących z Rosją o
niepodległą Polskę.
d) Rodzaje zesłań:
• Katorga – skazanie na przymusową pracę w kopalniach i obozach pracy.
• Zesłanie – dożywotni lub czasowy nakaz osiedlenia się w wyznaczonych
przez władze rosyjskie miejscach Syberii.

Podobne dokumenty