Opis - Budowa Muzeum Wojska Polskiego

Transkrypt

Opis - Budowa Muzeum Wojska Polskiego
 Opis koncepcji urbanistyczno architektonicznej kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej Numer identyfikacyjny: 124159 Układ urbanistyczny 1
Nowo projektowane założenie Muzeum znajduje się na Cytadeli Warszawskiej i jest jednocześnie zamknięciem osi wiodącej wzdłuż Alei Wojska Polskiego. Projektowana struktura, w swoim układzie kwadratu nawiązuje do historycznego układu Koszar Gwardii Koronnej. Tworzy w ten sposób plac, którego odpowiednikiem był dawny plac Gwardii. Projektowany budynek ekspozycji muzealnej rozcięty został bramą wjazdową, zaś centralnym punktem całego założenia jest budynek w kształcie krzyża Virtuti Militari, spinający sobą dwa ramiona projektowanej struktury wystawienniczej otaczającej nowy plac. Architektura Centralny obiekt składa się z czterech ramion , z którego każde jest modułem. Funkcje w segmentach zostały podzielone na podstawie programu przedstawionego przez inwestora (I‐
Ramię wschodnie – Biblioteka (II‐
Ramię zachodnie – Gastronomia (III‐ Ramię północne ‐ Audytorium (IV‐ Ramię południowe‐ Sale edukacyjne Całość założenia łączy reprezentacyjny hol o układzie krzyża. To w tym miejscu, zwiedzający zaczyna i kończy swoją podróż po Muzeum Wojska Polskiego. Ekspozycja odbywa się w ramionach obiektu okalającego plac. Na dachu znajduje się trybuna do spacerowania z możliwością wglądu na plac (o pow. ok 14 tyś. m 2) w przypadku organizowania parad i pokazów wojskowych. Dodatkowo w od wewnętrznej strony placu jest miejsce pod betonowymi ramionami na ekspozycję plenerową (o pow. 6450 m2 ) z możliwością jej sezonowego zamykania. Dodatkiem do całego założenia jest w północnej części budynek magazynowy z pracowniami konserwatorskimi. Jest on ograniczony systemem ulic na terenie Cytadeli, dlatego posiada tak nieregularny kształt. Jest on cały pokryty dachem zielonym i wkopany w teren, dzięki temu nie tworzy konkurencji dla głównego założenia, a jednocześnie tworzy nawiązanie do zieleni znajdującej po południowej stronie Cytadeli. Układ funkcjonalny Ruch zwiedzających jest podzielony na dwie kategorie. Pierwsza to osoby przyjeżdżające samochodami. One wchodzą do budynków z poziomu garażu podziemnego. Przechodzą 2
przez część ekspozycyjną (galeria sztuki) i dochodzą do szatni. Potem wchodzą schodami lub windami do głównego holu (Poziom 0). Druga kategoria osób to wycieczki szkolne przyjeżdżające autokarami. Osoby wysiadają na parkingu dla autokarów, a potem kierują się wzdłuż ekspozycji plenerowej do głównego wejścia, tak jak wszystkie osoby, które dostały się na Cytadelę pieszo. W holu spotykają się wszyscy przybyli do muzeum goście, to tam uzyskują oni niezbędne informacje w punkcie informacyjnym oraz mogą zakupić bilety. To właśnie z tego miejsca można dostać się do wszystkich czterech modułów. Każdy ma określoną funkcję dlatego jest indywidualnie dostosowany do potrzeb, posiadając przy tym własne zaplecza socjalne i techniczne. Dzięki prostemu układowi łatwo można dostać się do wybranego przez siebie miejsca w zależności od potrzeb. Na Poziomie 0 ‐ znajdują się szatnie, główne audytorium na ok. 500osób, sale do lekcji muzealnych, sala multimedialna, księgarnia, biblioteka i restauracja, która jest również dostępna od zewnątrz. Z poziomu parteru można dostać się na ekspozycje plenerową, której główna część znajduje na dziedzińcu oraz wewnętrzną mieszczącą się w ramionach obiektu. Na Poziomie 1 zostały umieszczony drugi poziom biblioteki, sale dla pracowników obsługi merytorycznej, oraz bar dla pracowników obiektu. Na Poziomie 2 został umieszczony kompleks naukowy i administracyjny, po dwa moduły każdy. Ruch eksponatów odbywa się przez budynek magazynowy, w którym został zawarty cały program funkcjonalny zaproponowany przez inwestora. Obiekt ten jest bezpośrednio skomunikowany z częścią ekspozycyjną korytarzem technicznym, co ułatwia poruszanie się opiekunom eksponatów i pracownikom naukowym. Układ drogowy Układ komunikacyjny na terenie Cytadeli jest oparty na założeniach studium komunikacyjnego opracowanego dla tego terenu. Wyjątek stanowi ul. Gwardii, która w projektowanym założeniu zostaje poprowadzona pod ziemią i stanowi jednocześnie wjazd do 3
garażu podziemnego na ok. 320 stanowisk. Parking dla dwunastu autokarów wycieczkowych został usytuowany w zachodniej części terenu inwestycji. Koszty Koszty wykonania robót realizowanych na podstawie pracy konkursowej według szczegółowego zakresu opracowania zawartego w PKT 5.2. ROZDZIAŁU II 27.900.000,‐ ADRES DO KORENSPODENCJI Jolanta Jońska Ul. Obrońców Wybrzeża 13D/2 81‐397 Gdynia 4

Podobne dokumenty