Konkurs na koncepcję urbanistyczno

Transkrypt

Konkurs na koncepcję urbanistyczno
WXCA
01-460 WARSZAWA_UL.GÓRCZEWSKA 242/9_TEL/FAX 022 405 01 63_WWW.WXCA.PL_REGON:141183540_NIP 5222870365
Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną
kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej
Konspekt opisu
Projekt nawiązuje do historycznego układu architektoniczno urbanistycznego Cytadeli. Budynek
muzeum wraz z zabudową kubaturową (ekspozycja plenerowa zadaszona) został zlokalizowany w rejonie
dawnych koszar, zniszczonych podczas II Wojny Światowej. Dominantą architektoniczną jest odtworzony plac
Gwardii, pełniący funkcje reprezentacyjne. Przestrzeń placu poprzez posadzkę jest zintegrowana z hallem
muzeum. Sąsiadujący park również został wpleciony w opowieść o wojsku rozpoczętą w muzeum.
Dzięki potraktowaniu budynku i otoczenia nie, jako osobnych stref, ale jako przeciwnych biegunów
jednej narracji można opowiedzieć o Wojsku Polskim znacznie pełniej. Wystawa muzealna operuje przedmiotami
wyrwanymi z ich naturalnego kontekstu. Kładzie nacisk na przekaz intelektualny, operuje szczegółami, dużą
ilość detali i tekstem. Wystawa plenerowa daje możliwość opowiedzenia właśnie o brakującym kontekście.
Operując ruchem w krajobrazie, perspektywą, fakturą materiałów, warunkami atmosferycznymi czy zielenią
staje się przekazem bardziej bezpośrednim i emocjonalnym.
Spojrzenie na wojsko z wielu stron przejawia się w naszym projekcie także we wprowadzeniu na teren
Cytadeli funkcji nie związanych bezpośrednio z muzeum takich jak restauracje, kawiarnie czy kluby
zlokalizowane po obu stronach strefy wejściowej. Instytucje takie jak Muzeum Wojska Polskiego konkurują o
czas wolny osób zwiedzających z centrami handlowymi, dlatego dobrze jest gdy mogą zaoferować im
zróżnicowaną ofertę kulturalno – rozrywkową, gdy mogą na przykład przyciągnąć rodzinę na kilkugodzinny
pobyt w ciągu weekendu.
Poszczególne strefy zagospodarowania, tj. strefa wejściowa, wały-ekspozycja dział, część centralna z
ekspozycjami czasowymi, bastion lewy z usługami gastronomicznymi, fale- ekspozycja lotnicza, bastion prawy
z ekspozycją kierowaną do dzieci, okopy z ekspozycją pojazdów pancernych, amfiteatr, ekspozycja wodna przy
Bramie Straceń, zostały ułożone wzdłuż pierścienia komunikacji. Trasa zwiedzania jest sekwencją
zmieniających się krajobrazów, na które składa się kilka warstw: rodzaj uzbrojenia, pola walki oraz emocje.
Koncepcja architektoniczna budynku Muzeum Wojska Polskiego powstała na drodze analiz funkcjonalno
- przestrzennych obszaru, w jakim ma znajdować się obiekt. Zaproponowaliśmy budynek, który swoją prostą
formą i subtelnym detalem wpisze się w tkankę cytadeli, jako kolejny brakujący element w porozrzucanej
przez zawirowania historii układance urbanistycznej. Zaprojektowano budynek o zwartej kubaturze i
modularnej konstrukcji. Fasada budynku to zbiór płaszczyzn o różnym stopniu przezierności. Trzy stopnie
przezierności elewacji stanowią dopełnienie kompozycji architektonicznej i odzwierciedlenie układu
funkcjonalnego wnętrza. Podstawowymi zasadami przy projektowaniu funkcji budynku były czytelność, prostota
i wygoda użytkowania. Wszystkie pomieszczenia zaprojektowano w oparciu o szczegółowe wytyczne z
regulaminu konkursu. Przewiduje się powierzchnię użytkową budynku muzeum na ok. 51320m². Budynek
zaprojektowany jest w oparciu o moduł ekspozycyjny (główna funkcja muzeum) o wymiarach 60x25x5m. Moduł
ekspozycyjny o pow. ok. 1500m2 składa się z ciągu głównego, aneksów uzupełniających, korytarza technicznego
i pomieszczeń pomocniczych. Trasa zwidzenia jest jednokierunkowa, rozpoczyna się i kończy w hollu głównym.
Funkcje naukowe i administracyjne zostały odizolowane od trasy zwiedzania przy zachowaniu dobrej
komunikacji z pozostałymi funkcjami muzeum.
Mamy nadzieję, że zaprojektowane przez nas Muzeum na terenie dawnej cytadeli w godny sposób
przedstawi bogatą i chlubną historię Wojska Polskiego.