Zasiłek na pisanie pracy dyplomowej.

Transkrypt

Zasiłek na pisanie pracy dyplomowej.
PROGRAM STYPENDIALNY IM. S. BANACHA
INFORMACJA UCZESTNIKÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM
2014/15 O MOŻLIWOŚCI WNIOSKOWANIA O PRZYZNANIE ZASIŁKU W ZWIĄZKU
Z PRZYGOTOWANIEM PRACY DYPLOMOWEJ.
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymianie Międzynarodowej informuje, że w celu ubiegania
się o przyznanie zasiłku w związku z przygotowaniem pracy dyplomowej należy przesłać do Biura,
za pośrednictwem uczelni macierzystej uczestnika programu, podanie wraz z opinią opiekuna
naukowego.
Informację o przyznanych zasiłkach Biuro przekaże bezpośrednio do uczelni.
Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Podobne dokumenty