Wydziały

Transkrypt

Wydziały
Wydziały
Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a
Numer główny 24 275 91 00
Sekretariat 24 275 91 01
Fax 24 275 91 00 wew. 144
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 24 275- 91-03
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru 24 275-91-05
Wydział Organizacji i Nadzoru 24 275-91-06
Referat Administracyjny 24 275-91-06
Informatyk 24 275-91-07
Wydział Finansowy/Główny Księgowy 24 275-91-10
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 24 275-91-11
Wydział Komunikacji i Transportu (Transport ) 24
275-91-12
Wydział Komunikacji
i
Transportu
(Uprawnienia)
24
275-91-13
Wydział Komunikacji i Transportu (Rejestracja pojazdów)
24 275-91-14 lub 15
Naczelnik
Wydziału
Geodezji
i
Gospodarki
Nieruchomościami 24 275-91-16
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (gospod.
nieruch.) 24 275-91-17
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Ośrodek)
24 275-91-18
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
(Ewidencja) 24 275-91-20
Samodzielne stanowiska ds. kadr i płac 24 275-91-09
Samodzielne stanowisko ds. promocji i rozwoju powiatu 24
275-91-04
Kasa 24 275-91-00 wew. 143
Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Kopernika 9
Wydział Oświaty i Zdrowia 24 275-91-22 (do 25)
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska 24 275-91-28
Wydział Rolnictwa i Środowiska 24 275-91-30 lub 31
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 24
275-91-27
Wydział Architektury i Budownictwa 24 275-91-29
Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Przemysłowa 2a
(siedziba Straży Pożarnej w Sierpcu)
Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej 24
275-91-47

Podobne dokumenty