HartOFFanie Teatrem: „Utopia – Plan B” Joan Clevillé Dance

Transkrypt

HartOFFanie Teatrem: „Utopia – Plan B” Joan Clevillé Dance
HartOFFanie Teatrem: „Utopia – Plan B”
Joan Clevillé Dance (Szkocja/Wielka Brytania)
Możliwe tematy i wątki do wykorzystania w pracy z młodzieżą
Marzenia

Co nam dają marzenia?

Marzenia a odwaga

o
stereotyp marzyciela – ktoś uciekający od rzeczywistości
o
czy jednak możliwa jest jakakolwiek zmiana bez marzeń?
o
czy marzenie nie jest jednak dowodem na chęć działania, a nie ucieczki?
o
czy wielkie idee, wynalazki nie były rezultatem marzeń i walki o nie?
„Wspólne marzenia” – czy możemy mieć „wspólne” marzenie z kimś innym, np. z kimś
kogo kochamy? Co to znaczy mieć wspólne marzenie?

Czy marzenia mogą mieć wymiar społeczny? Czy mogą prowadzić do zmiany
społecznej? Do zmian w naszym otoczeniu?

Co nas powstrzymuje od realizacji naszych marzeń?

Czy możliwe jest życie bez marzeń?
Utopie

Co to jest utopia?

Patrz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Utopia

Wielkie utopie / ideały – „równość, wolność, solidarność”, sprawiedliwość, demokracja,
tolerancja

Czy utopia to wyraz tęsknoty za lepszym – niemożliwym światem, czy też może być
również wizją wyznaczającą cel działania, kierunek działań?

Utopie i oparte na idealistycznych założeniach systemy, które mogą powodować społeczne
kataklizmy – co może się wydarzyć, gdy za wszelka cenę chcemy, by ktoś inny uwierzył
w nasze wizje i je realizował?
Spektakl zespołu Joan Clevillé Dance jako przykład połączenia tańca i teatru, ruchu i sztuki
opowiadania historii i metoda pracy Joana Cleville jako przykład szerokiego rozumienia
choreografii, poszerzania zakresu tego terminu.
Opracowała: Dagmara Gumkowska

Podobne dokumenty