IDI - sztuka prowadzenia wywiadu.

Transkrypt

IDI - sztuka prowadzenia wywiadu.
Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii
zaprasza na szkolenie
IDI - sztuka wywiadu indywidualnego
12 kwietnia
26 kwietnia
17 maja 2013 r.
Warszawa,
Poznańska 38/6
Studio Badań
Jakościowych
Tematyka szkolenia
Szkolenie obejmować będzie konstruowanie badań jakościowych od problemu
badawczego, przez opracowanie scenariusza, aranżację i prowadzenie
wywiadu do analizy danych, opracowania raportu i prezentacji wyników przed
klientem.
Do kogo kierowane jest szkolenie
Warsztaty adresowane są do osób, które zawodowo pragną zajmować się
prowadzeniem wywiadów pogłębionych na każdym etapie procesu. Szkolenie
ma charakter podstawowy.
Korzyści dla uczestników
Sprawne posługiwanie się narzędziem badawczym: indywidualnym wywiadem
pogłębionym. Wejście w świat respondentów i próba zrozumienia go poprzez
pryzmat wyznawanych wartości i komunikowanych potrzeb.
Dogłębne poznanie procesu badawczego. Praca na autentycznym case study.
Możliwość konstruowania projektu (narzędzia, próby badawcze).
Opracowanie raportu dla klienta i przeprowadzenie prezentacji przed
przedstawicielem organizacji non-profit.
Forma szkolenia
Szkolenie trwać będzie 5 tygodni. Prace szkoleniowe prowadzone będą
w trakcie trzech jednodniowych zjazdów. Pomiędzy zjazdami uczestnicy
prowadzić będą prace terenowe (wywiady) oraz prace analityczne
(opracowanie fragmentów raportu). Przez cały okres projektu uczestnicy będą
mieli kontakt z prowadzącym i innymi uczestnikami poprzez platformę on-line.
Wymagane zaangażowanie dzienne pomiędzy sesjami nie przekroczy jednej
godziny dziennie.
Stopień zaawansowania szkolenia
Szkolenie na początku będzie miało charakter podstawowy. Ze względu na
specyficzny proces (pracę pomiędzy zajęciami) końcowe etapy będą miały
charakter średnio-zaawansowany i zaawansowany.
Szczegółowy zakres szkolenia
1. Opracowanie założeń do projektu badawczego.
2. Konstrukcja narzędzi i prób badawczych.
3. Prace terenowe: aranżacja wywiadu i prowadzenie.
4. Opracowanie transkrypcji.
5. Informacje zwrotne po każdym przeprowadzonym wywiadzie.
6. Analiza uzyskanych danych i opracowanie raportu.
7. Próba opracowania wniosków i zaleceń marketingowych.
8. Prezentacja wyników i warsztat z klientem.
koszt szkolenia: 2700 zł netto
Arkadiusz Wódkowski
Rocznik 1969. Absolwent
Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizacje: socjologia
polityki i dziennikarstwo
prasowe. W 2013 roku upłynie
25 lat od czasu
przeprowadzenia pierwszych
wywiadów w celach
badawczych. Pracował jako
ankieter, szef sieci realizacji,
rekruter na wywiady, moderator,
autor analiz i raportów. Obecnie
jest konsultantem
marketingowym. Laureat
nagrody Mercator w kategorii
badania jakościowe. Autor
najlepszego referatu na
V Kongresie Badaczy.
Prowadzi szkolenia i warsztaty
systematycznie oceniane jako
jedne z najlepszych.
członkowie PTBRiO zniżka
10%

Podobne dokumenty