This page was exported from - Adam Kucza Dwóch facetów wpada

Transkrypt

This page was exported from - Adam Kucza Dwóch facetów wpada
This page was exported from - Adam Kucza
Export date: Fri Mar 3 17:44:19 2017 / +0000 GMT
Dwóch facetów wpada na siebie w centrum handlowym:
- Och, przepraszam pana!
- Nie, nie, to ja przepraszam. Zagapi?em si?, bo wie pan, szukam gdzie? tu mojej ?ony...
- Ach tak? Ja tez szukam swojej ?ony. A jak pa?ska ?ona wygl?da?
- Wysoka, w?osy p?omienny kasztan, ?ci?te na okr?g?o z ko?cówkami podwini?tymi do twarzy. Doskonale nogi, j?drne po?ladki,
du?y biust. By?a w spódniczce mini i bluzeczce z pi?knym dekoltem.
A pa?ska?
- Niewa?ne! Szukajmy pa?skiej!
Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com
| Page 1/1 |

Podobne dokumenty