Użytki rolne w 3. - BIP Konstancin

Transkrypt

Użytki rolne w 3. - BIP Konstancin
URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
tel.: (22) 717-53-67, 717-53-98
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32
Konstancin-Jeziorna dnia 2016 „b4
PP.6724.4.
„15
.2016.HP
Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna
W związku z art. 61 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i wynikającą z niej
koniecznością wyznaczenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie Gminy
Konstancin-Jeziorna, Wydział P1anowana Przestrzennego informuje, że przeprowadził
analizę materiałów tj. „Wykazu podatników podatku rolnego i leśnego raport według
decyzji za rok 2015 —do dnia 31.12.2015 r.”
Z analizy wynika, że średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego na terenie Gminy
Konstancin-Jeziorna wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi:
—
—
L
Podatnicy podatku rolnego
Ilość
Użytki rolne w
ha
753,5722
24
e
Osobyprawn
1.
2.753,2981
952
Osoby fizyczne
2.
3.550,7038
976
Razem
3.
Przyjmuje się średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego na terenie
Gminy Konstancin-Jeziorna
Średnia
wha
31,3988
2,8932
3,5931
3,60
Informacja zostanie opublikowana na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jezioma.
URMISTRZ
Weańczuk

Podobne dokumenty