wyjazd do Francji - OSiR Boguszów

Transkrypt

wyjazd do Francji - OSiR Boguszów
DARMOWY WYJAZD
DO FRANCJI !!!
W RAMACH WSPÓŁPRACY MIAST PARTNERSKICH
Boguszów – Gorce - Piennes
Organizator wyjazdu:
Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach,
osoba do kontaktu Karolina Hull,
tel. 74 8449 216 lub 793 753 666,
e-mail: [email protected]
Organizator pobytu:
Mairie de Piennes
2 rue du Colonel
54 490 Piennes
Charakter pobytu: wolontariat
Termin wyjazdu: wrzesień 2011
Czas pobytu: 14 dni
Grupy docelowe:
- 4 kobiety, 4 mężczyzn
- w tym 2 kierowców kat. B z własnymi samochodami
Organizator wyjazdu pokrywa koszty:
przejazdu, amortyzacji, assistance, ubezpieczenia osób wyjeżdżających
na czas pobytu.
Organizator pobytu pokrywa koszty noclegów i wyżywienia.
Termin zgłoszeń: 29 lipca 2011 r.
tel. 74 8449 216 lub e-mail [email protected]
Wymagania:
- wiek 18 – 25 lat (warunek konieczny)
- zameldowanie na terenie gminy Boguszów - Gorce
- status bezrobotnego (bez lub z prawem do zasiłku) (warunek konieczny)
- wykształcenie średnie
- mile widziana komunikatywna znajomość j. angielskiego lub francuskiego
- wysoka kultura osobista, komunikatywność, otwartość na nowe kontakty
- odpowiedzialność, samodzielność, pozytywna energia.

Podobne dokumenty