betonowy fenomen zurych: moje miasto teraz tańczą wieże

Transkrypt

betonowy fenomen zurych: moje miasto teraz tańczą wieże
inform
wydanie 24
listopad 2012
TERAZ TAŃCZĄ WIEŻE
EFEKTOWNA KONCEPCJA ZESPOŁOWA W HAMBURGU
BETONOWY
FENOMEN
MATERIAŁ CYWILIZACJI
ZURYCH:
MOJE MIASTO
ULUBIONE MIEJSCA
PRACOWNIKÓW STRABAG
MAGAZYN STRABAG SE
Słowo wstępne
inform 24
OD REDAKCJI
Drogie koleżanki, drodzy Koledzy!
Diana Neumüller-Klein,
Dyrektor Komunikacji koncernu &
Relacji inwestorskich
Wszyscy tworzymy jedność! Tak wiele nowych przedsiębiorstw,
a wraz z nimi również wielu nowych pracowników dołączyło w ubiegłych latach do naszego koncernu STRABAG. Musimy więc zbudować poczucie wspólnej przynależności. Pokażmy światu, że stanowimy zgrany zespół! Nasi szwajcarscy koledzy już zrobili w swoich
wewnętrznych strukturach wielki krok w tym celu. A od nadchodzącego roku strategią jednej marki, o której można przeczytać w tym
wydaniu magazynu Inform na stronie 10, będą wytyczać właściwy
kierunek również na zewnątrz. A skoro już jesteśmy w tamtych okolicach, to pokazują nam swoje ulubione miejsca w Zurychu (strona 42).
Ale i inni koledzy chcą Państwu coś pokazać i służyć Wam
swoim wsparciem: ponad 120 wybranych reprezentantów pracowników troszczy się w koncernie o Państwa sprawy. Z artykułu na
stronie 31 dowiedzą się Państwo, jak dokładnie wygląda ich pomoc.
Mniej w indywidualnym, a bardziej globalnym wymiarze pracownicy
takich obszarów koncernu STRABAG, jak Budownictwo z drewna
czy Centralny Dział Techniczny widzą swój wkład w polepszenie
jakości życia. Proszę poczytać o zielonych technologiach (strona 28)
lub o tym, w jaki sposób kamieniołom wdał się w handel wymienny
z naturą (strona 4).
02
Zmienianie świata na lepsze nie musi oznaczać od razu udziału
w megaprojektach. Można zacząć od małych kroczków, najlepiej
w swoim własnym środowisku. Na początek wystarczy sporządzić
listę rzeczy o wartości nieprzekraczającej 10 €, które mogą nieco
uprzyjemnić pracę Państwu i Waszemu bliskiemu otoczeniu. Oto
przykład: nasza koleżanka z Komunikacji koncernu w Szwajcarii
przysłała nam czekoladę, osładzając dzień. W ogóle temat jedzenia
jest u nas bardzo modny. Jak zresztą widać również w tym wydaniu
magazynu Inform. W rubryce „Ludzie w firmie STRABAG” przedstawiamy naszych kolegów, którzy całkowicie oddają się gotowaniu
i pieczeniu, tej dla nich – zaraz po jedzeniu –„najpiękniejszej najważniejszej rzeczy świata”.
W niniejszym wydaniu magazynu INFORM mogą Państwo przeczytać, co porabiają Wasi koledzy i koleżanki zawodowo i prywatnie.
Przyjemności w „szpiegowaniu” życzy Państwu
Wasza Diana Neumüller-Klein
www.strabag.com
inform 24
Spis treści
SPIS TREŚCI
AKTUALNOŚCI
04
05
06
08
09
10
11
12
ZWRÓCIĆ COŚ NATURZE Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa
SPRAWNI NA PRZYSZŁOŚĆ Promowanie zdrowia w koncernie
MIASTA EUROPY ROSNĄ Tu zawisła tradycyjna wiecha
CZY WIEDZIELI PAŃSTWO, ŻE…? STRAkono
MŁODA SZTUKA Z EUROPY STRABAG Artaward International 2012
CORAZ GŁOŚNIEJ Nowa strategia jednej marki w Szwajcarii
5 PYTAŃ DO… Nasza rozmowa
JEDNOSTKA WSZECHSTRONNA Aktualności dotyczące kariery
TEMAT Z OKŁADKI
15 BETONOWY FENOMEN Materiał cywilizacji
LUDZIE W FIRMIE STRABAG
23 HEJ, CHOCHLE W DŁOŃ! Pracownicy STRABAGA na scenie
JEDNOSTKI STRABAGA
28 BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE = BUDOWNICTWO Z PRZYSZŁOŚCIĄ Zielone technologie
30 SPECJALIŚCI OD ŻURAWI W AKCJI Montaże żurawi w Austrii
31 PORADY TO ICH SPECJALNOŚĆ Niezależni reprezentanci pracowników
PROJEKTY
32
34
35
36
38
39
40
TERAZ TAŃCZĄ WIEŻE Efektowna koncepcja zespołowa w Hamburgu
LECZENIE NOWOTWORÓW W KOSMICZNEJ TECHNOLOGII Nowe centrum terapeutyczne w Krakowie
BUDOWLA ŚWIADOMA EKOLOGICZNIE Budownictwo z drewna w Szwajcarii
PRZEPRAWA PRZEZ RZEKĘ NA EUROPEJSKIM POZIOMIE Budowa mostu w Rumunii
140 LAT MOSTU MAŁGORZATY Renowacja mostu na Węgrzech
ALPINIZM W OCHRONIE PRZECIWLAWINOWEJ Ochrona przeciwlawinowa w Austrii
OCHRONA PRZED ZALANIEM Budowa wałów przeciwpowodziowych
SPECJALNE
42 ZURYCH: MOJE MIASTO Ulubione miejsca pracowników STRABAGA
44 HOLANDIA KONTRA HISZPANIA STRABAG jedzie na „wycieczkę zakładową“
47 SUDOKU Mistrz łamigłówek poszukiwany
W
YDARZENIA
46 OLIMPIADA W STRABAGU Wydarzenia sportowe
03
Aktualności
inform 24
News
Kamieniołom Gaaden. Dlatego ponad rok temu zainicjowano plany
renaturyzacji dawnej kopalni dolomitu, których celem miało być
stworzenie nowego środowiska życia dla różnych gatunków zwierząt. Inaczej niż w przeszłości uwagę skierowano nie na rekultywację, ale na renaturyzację. A to oznacza nie tyle odtworzenie „stanu
naturalnego z drugiej ręki”, co raczej dążenie do zapewnienia warunków pozwalających na odpowiednie dla tego rejonu samodzielne
kształtowanie się środowiska z bogatą różnorodnością flory i fauny.
W kolejnych latach na cele renaturyzacji zostanie przeznaczona
powierzchnia obejmująca ogółem 180 000 m2.
KAMIENIOŁOM ŻYJE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORSTWA
ZWRÓCIĆ COŚ NATURZE
Zwierzęcy obserwatorzy nie są wcale rzadkością na
naszych budowach, ale te dwie historie zasługują na
specjalną uwagę. Świadczą bowiem o szczególnej więzi,
jaka łączy nas z przyrodą i zwierzętami.
Austria /Niemcy. W należącym do Mineral Abbau GmbH kamieniołomie w Gaaden na południe od Wiednia od lat siedemdziesiątych jest pozyskiwany dolomit. Dzisiaj część kamieniołomu jest już
zamknięta.
04
W ramach tego projektu uczniowie z Wyższej Szkoły Technicznej
w Mödling wykonali z rozmaitych materiałów naturalnych „mieszkania” dla zwierzęcych lokatorów. W czerwcu 2012 na terenie byłego
kamieniołomu ustawiono hotele dla dzikich pszczół i domki dla nietoperzy. Wspólnie z kompetentnymi specjalistami omówiono dalsze
działania, które będą realizowane w przyszłości. „Myśl o zwróceniu
czegoś naturze stoi na pierwszym planie”, mówi Erik Zechmann,
kierownik Dyrekcji odpowiedzialny za przedsięwzięcie.
ZWIERZĘCY OBSERWATORZY
Nawet panująca wokół wrzawa nie powstrzymała parki ostrygojadów zwyczajnych od złożenia jaj na terenie budowy portu JadeWezera nad Morzem Północnym. Na początku lata wykluły się trzy
pisklęta. Pracownicy STRABAG odkryli ptasie jaja złożone w jamce
wygrzebanej w piasku, ostrożnie przenieśli je na spokojniejszą część
terenu i ogrodzili miejsce. Od tamtej pory młode zdążyły już opuścić
gniazdo. Niewiadomo, czy powrócą za rok. Być może tak, by ocenić
gotowy port?
WIĘCEJ NIŻ WYMAGAJĄ PRZEPISY
KONTAKT: Andreas Mittermeir,
Świat + Obszary Specjalne, Obszar Koncernu Materiały
Budowlane 6V, Dyr. Kamień / Żwir AT / HU / HR / Bałkany (RS)
Ze względu na swoją lokalizację na terenie Lasu Wiedeńskiego,
który ma status obszaru chronionego krajobrazu, kamieniołom podlega
ustawowemu obowiązkowi przywrócenia wartości przyrodniczych
i rekultywacji terenu. „Sam tylko obowiązek to dla nas jednak za
mało!”, mówi Andreas Mittermeir, kierownik obszaru koncernu
KONTAKT: Stefan Windhorst,
Północ + Zachód, Obszar Koncernu Budownictwo
Infrastruktury Niemcy Północ 6I, Dyr. Düsseldorf (DC)
„Ostrygojad” znalazł swoje gniazdo na naszej budowie (z lewej).
Nowa ojczyzna dla nietoperzy i pszczół
www.strabag.com
inform 24
Aktualności
News
PROMOWANIE ZDROWIA W KONCERNIE
Informacje w skrócie + +
SPRAWNI NA PRZYSZŁOŚĆ
Zlecenie budowy tunelu w największej kopalni miedzi
na świecie
W wirze codziennej pracy, fizyczne i duchowe potrzeby
pracowników szybko znikają z pola widzenia. STRABAG,
Budownictwo Ogólne Górna Austria, zareagował na tę
10.7.2012 STRABAG otrzymał zlecenie na nowy projekt
budowy tunelu w największej kopalni miedzi świata położonej
na pustyni w Chile. Wartość zlecenia wynosi 100 mln €. We
współpracy z lokalnym partnerem powstanie kilka tuneli, które
mają poprawić infrastrukturę w chilijskiej kopalni miedzi.
sytuację i wystartował z projektem „Sprawni na przyszłość: zachowanie zdolności do pracy”.
Austria. Praca w budownictwie jest przede wszystkim wymagająca fizycznie. STRABAG, Budownictwo Ogólne Górna Austria,
wdrożył w 2010 program pod nazwą BauFIT (będący częścią projektu „Sprawni na przyszłość”), wprowadzający ergonomiczne zasady
pracy na budowie i adresowany przede wszystkim do pracowników
fizycznych. Program wystartował na placu budowy Teatru Muzycznego w Linzu. Oprócz ćwiczeń odprężających zawierał również wskazówki i rady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Daniel Zeller,
kierownik budowy Teatru Muzycznego, mówi: „Rozpocząłem ten
program jako pierwszy na budowie i miałem wówczas mieszane
uczucia. Ale zaraz tego samego wieczoru otrzymałem pozytywny
odzew. Kilku kolegów stwierdziło, że już czuje zmiany. Przede wszystkim w grupie program BauFIT był postrzegany jako interesujący”.
Dla zapewnienia trwałości rezultatów programu odpowiednio
przeszkolono wewnętrznych multiplikatorów BauFIT, którzy zwracają
kolegom uwagę na prawidłowe techniki pracy i oferują im swoją
pomoc. Program jest obecnie realizowany w całej Austrii. „Sama
tylko aktywność fizyczna podczas pracy nie gwarantuje zachowania
zdolności do pracy. Działania ujęte w programie ,Sprawni na przyszłość’ stanowią bazę dla pomyślnej i zdrowej przyszłości naszych
pracowników”, uważa Jürgen Bänsch, specjalista ds. bezpieczeństwa pracy w STRABAG i wewnętrzny koordynator projektu „Sprawni
na przyszłość”.
Züblin oddaje do użytku nowy budynek koncernu
w Karlsruhe
Dyrekcja Karlsruhe obchodziła 18.7.2012 uroczystość oficjalnego oddania do użytku swojego nowego biurowca wzniesionego w tym mieście. Siedmiopiętrowy gmach oferuje
miejsce dla ponad 160 osób zatrudnionych w Dyrekcji oraz
innych firm należących do koncernu STRABAG.
SPRAWNI W BIURZE
Koledzy pracujący w biurach też znajdują się pod szczególną
pieczą. Program służy również eliminacji stresu wynikającego z wielogodzinnego patrzenia na ekran monitora, presji czasu czy niewłaściwego odżywiania. Zewnętrzny ekspert zalecił odpowiednie rozmieszczenie i wyregulowanie foteli biurowych oraz ustawienie stołów
w pomieszczeniach. Ponadto zaprezentowano indywidualne ćwiczenia odprężające i rozluźniające w celach profilaktycznych. Kierownik Dyrekcji Johann Schmatzer cieszy się z rosnącej świadomości prozdrowotnej i chce rozwijać tę formę zaangażowania: „Ważna
jest dla nas długofalowość tego rodzaju akcji propagatorskich, ponieważ leży nam na sercu zdrowie naszych pracowników. Koncern
inwestuje w tę inicjatywę i zyskuje na zdrowiu swoich pracowników –
dzięki czemu wszyscy osiągają własne korzyści!”
KONTAKT: Jürgen Bänsch, Spółki Usługowe, Obszar Centralny
Laboratorium Badań Technicznych, Dyr. Austria /Adria (04)
Info + +
Kolejne inicjatywy w ramach „Sprawni na przyszłość” to: Dni
Zdrowia, szkolenia wspomagające rozwój zawodowy w kierunku zachowania zdolności do pracy, suszarki odzieży
roboczej na dużych budowach, trening sprawności fizycznej
poprzez korzystanie ze schodów zamiast wind, warsztaty
dietetyczne czy oferty badań przesiewowych kręgosłupa.
Nieprawidłowe i prawidłowe podnoszenie ciężkich przedmiotów
05
Aktualności
inform 24
News
ZGODNOŚĆ Z PRAWEM RYNKU
KAPITAŁOWEGO
WYKORZYSTYWANIE
WIEDZY WEWNĘTRZNEJ ZABRONIONE!
Świat. Zgodność z prawem rynku kapitałowego –
pod tym szerokim pojęciem kryją się ważne
reguły dla wszystkich pracowników w koncernie
STRABAG.
Akcje STRABAG SE są przedmiotem obrotu na
wiedeńskiej giełdzie. Wszystkie przedsiębiorstwa
notowane na giełdzie w Austrii są zobowiązane
do regularnego pouczania swoich pracowników
o zakazie wykorzystywania informacji wewnętrznych. Za informacje wewnętrzne uważa się
wewnątrzfirmowe, poufne informacje, których
podanie do wiadomości mogłoby wpłynąć
w istotny sposób na kurs akcji STRABAG SE.
Wykorzystanie informacji wewnętrznych w celach
spekulacji giełdowych jest zakazane. Przepis ten
ma służyć ochronie inwestorów i zapewnieniu
uczciwych i sprawiedliwych zasad na rynku
kapitałowym.
TU ZAWISŁA TRADYCYJNA WIECHA
MIASTA EUROPY ROSNĄ
STRABAG i Raiffeisen to dwa przedsiębiorstwa, które wiele
łączy. Współpraca w charakterze zleceniodawcy i zleceniobiorcy już zaowocowała licznymi, uwieńczonymi sukcesem
projektami. W Wiedniu, Bukareszcie i Moskwie uroczyście
obchodzono ukończenie trzech wspólnych przedsięwzięć.
Świat. Po zakończeniu najważniejszego etapu budowy –
wykonaniu stanu surowego i konstrukcji dachu obiektu zgodnie
z austriacką tradycją jest organizowana ceremonia zawieszenia
symbolicznej wiechy. Tym razem tej tradycji stało się zadość
w Wiedniu, Bukareszcie i Moskwie.
PIERWSZY NA ŚWIECIE PASYWNY BIUROWIEC W WIEDNIU
24 lipca 2012 tradycyjna wiecha zawisła w Wiedniu. Po zaledwie
dziewięciu miesiącach zakończono prace przy stanie surowym
77-metrowej dobudowy do należącego do holdingu Raiffeisen biurowca. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele władz holdingu
oraz członkowie zarządu STRABAG SE, Thomas Birtel, Peter
Krammer i Siegfried Wanker. Inwestorzy podziękowali całemu
zespołowi budowy za jego wydatny wkład i zaangażowanie.
Bezprawne wykorzystanie informacji wewnętrznych jest zagrożone karą pozbawienia wolności
do lat pięciu. Nawet jeśli ktoś sam nie wykorzysta informacji wewnętrznych, może podlegać
karze w przypadku przekazania takich informacji
innym osobom. Poza odpowiedzialnością karną
grożą również konsekwencje przewidziane
w takich wypadkach przez prawo pracy.
Przykład: przy sporządzaniu sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa pracownik dowiaduje się
z wyprzedzeniem o wyjątkowo wysokim zysku
rocznym. Nie może wykorzystać tej informacji i kupić
akcji STRABAGA, których wartość prawdopodobnie wzrośnie po opublikowaniu sprawozdania.
Dla sprecyzowania zasad prawidłowego
postępowania z informacjami wewnętrznymi
STRABAG SE wydał wytyczne dot. Compliance,
które można pobrać w STRAnecie: KONZERN >
Managementsystem > STRABAG Compliance
Richtlinie.
KONTAKT: Mario Grossegger, Spółki
Usługowe, Obszar Centralny Koncernu CLS
06
Dumni: członek zarządu SE Thomas Birtel i praktykant Ivan Baotic na
ceremonii zawieszenia wiechy na budynku Raiffeisen w Wiedniu.
Nowa część biurowca przy wiedeńskim Kanale Dunajskim
wypełniła dotychczasową lukę między dwoma istniejącymi budynkami, a jej wykonanie okazało się szalenie trudnym zadaniem.
Budowa części podziemnej była niezwykle skomplikowana, ponie-
www.strabag.com
inform 24
Aktualności
News
waż w bezpośrednim sąsiedztwie znajdowały się dwa wieżowce na
fundamencie płaskim, a trzeba było wykonać 6-poziomowy podziemny garaż. Podjęte działania optymalizacyjne pozwoliły na skrócenie czasu wykonania każdego z poziomów garażu z pierwotnie
planowanych siedmiu dni do pięciu dni, co umożliwiło zakończenie
tego etapu budowy zgodnie z harmonogramem. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu wszystkich uczestników procesu budynek zdołał
poza tym uzyskać precertyfikat pierwszego na świecie biurowca
wzniesionego w technologii budownictwa pasywnego, przyznany
przez austriacki Instytut Biologii Budowlanej i Ekologii.
NAJWYŻSZA WIEŻA BUKARESZTU
W związku z panującym kryzysem gospodarczym projekt „Floreasca City Center” (FCC) w Bukareszcie stał pod znakiem zapytania –
lazły swojego przyszłego najemcę w postaci banku Raiffeisen
Rumunia.
NOWOCZESNA BUDOWA W MOSKWIE
Pod koniec roku 2010 STRABAG rozpoczął realizację kolejnego projektu w jednej z europejskich metropolii. W Moskwie
powstało dla Raiffeisen Evolution centrum biznesowe mieszczące
biura i hotel. 4 lipca 2012 zaproszono gości na tradycyjną uroczystość zawieszenia wiechy. Uroczystość była wydarzeniem szczególnym, na które cały zespół budowy z niecierpliwością czekał od
dawna. Impreza przebiegała ściśle wedle austriackiej tradycji. Rosyjskie koleżanki miały więc na sobie austriackie stroje ludowe, wiecha
została zawieszona na dachu, a tradycyjna przemowa cieśli wygłoszona w językach niemieckim i rosyjskim:
Ceremonii godzina wybiła,
odpoczną strudzone ręce.
Po ciężkich, pracowitych dniach
wiecha z dumą spogląda na okolicę.
Sprawnie przebiega budowa „Floreasca City Centers” w rumuńskiej
stolicy Bukareszcie.
Niecodzienne zjawisko: tradycyjna ceremonia zawieszenia wiechy
w Moskwie w austriackich strojach ludowych.
dzięki przyłączeniu się Raiffeisen Property Holding International
(RPHI) do obu projektów częściowych FCC Sky Tower i Office oraz
partnerskiej współpracy z firmą STRABAG udało się rozpocząć realizację projektu w 2011. Stan surowy FCC Sky Tower ukończono na
przełomie maja i czerwca 2012 zgodnie z harmonogramem. To był
powód dla wszystkich uczestników procesu budowlanego do
uczczenia tego sukcesu 28 czerwca 2012 w Bukareszcie jak należy
tradycyjnym zawieszeniem wiechy. Na uroczystość przybyli członkowie zarządów STRABAG, Raiffeisen Property Holding International i Raiffeisen Evolution, aby złożyć osobiste podziękowanie blisko
800 pracownikom.
Nowoczesny obiekt dysponuje łączną powierzchnią 16 000 m2
(biura i hotel) i wywiera wrażenie imponującą galerią, wznoszącą się
od parteru aż do drugiego piętra.
Projekt FCC obejmuje obiekt złożony z trzech części – FCC Sky
Tower i Office oraz „Promenada Mall“. Mierząca 137 m wysokości
Sky Tower jest najwyższą wieżą w Bukareszcie, posiada powierzchnię
kondygnacji brutto ok. 77 000 m2. Wieża powstała w rekordowym
czasie (5-6 dni na każde piętro regularne) nieco ponad jednego roku,
do jej budowy zużyto 11 000 t stali zbrojeniowej i 49 200 m3 betonu.
Budynek biurowy oraz sześć pięter wieży FCC Sky Tower już zna-
KONTAKT: Robert Gipfl, Południe + Wschód,
Obszar Koncernu Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
Austria 3C, Dyr. Wiedeń (AP)
KONTAKT: Adolf Steiner, Południe + Wschód,
Obszar Koncernu Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
Europa 3H, Dyr. Rumuni a / Bułgaria / Mołdawia (NT)
KONTAKT: Andre Karkossa, Południe + Wschód,
Obszar Koncernu Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne RANC 3L,
Dyr. Kaspian (NP)
07
Aktualności
inform 24
News
STRAkono
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ@STRABAG
CZY WIEDZIELI PAŃSTWO,
ŻE…?
Rosnąca presja konkurencyjności i innowacyjności oraz postępujące umiędzynarodawianie wymagają sprawniejszej dystrybucji
informacji i łatwiejszego dostępu do zasobów wiedzy przedsiębiorstwa. Zarząd STRABAG SE podjął w maju tego roku decyzję o wdrożeniu na obszarze całego koncernu systemu zarządzania wiedzą,
który pozwoli na efektywniejsze pozyskiwanie potrzebnych informacji. Zarządzanie wiedzą jest postrzegane przez STRABAG kompleksowo i obejmuje zarówno strukturę przedsiębiorstwa, organizację jak
też stosowne narzędzia. Na stanowisko menedżera ds. zarządzania wiedzą, który będzie odpowiedzialny za koordynację i realizację
poszczególnych działań, został nominowany Marc Pühringer.
Czy zastanawiali się Państwo kiedykolwiek nad tym, ile
godzin tygodniowo zajmuje poszukiwanie informacji lub
właściwych osób kontaktowych w koncernie? Nasz system
zarządzania wiedzą ułatwi Państwu te poszukiwania.
WYSZUKIWANIE CENTRALNE
Świat. Czy wiedzieli Państwo, że w fazie przygotowawczej
przetargu koledzy w Budownictwie Tuneli poświęcili ponad 500 godzin
na wyszukanie ogólnych informacji o koncernie, ponieważ zażądał
ich zamawiający? Nie jest to wyjątek w koncernie.
„Długofalowe powodzenie w biznesie wymaga
otwartej kultury i większej transparentności, bo
tylko wiedza przekazywana jest wiedzą cenną.”
Marc Pühringer, Menedżer ds. Zarządzania
Wiedzą w Koncernie
Często rejestry z precyzyjnie opracowanymi danymi tkwią
w szafkach biurowych lub na dyskach sieciowych – ale są dostępne
tylko dla ograniczonego kręgu użytkowników. To powinno zmienić
się w przyszłości!
Aktualne instrumenty systemu zarządzania wiedzą
08
Oprócz testowania wewnętrznej platformy komunikacyjnej, przygotowania profili pracowników i sposobów identyfikowania wiedzy
i informacji tzw. „wyszukiwanie centralne” jest pierwszym, ważnym
instrumentem i znaczącym krokiem w kierunku wydajniejszego przepływu informacji. Za pośrednictwem punktu wejściowego w sieci
STRAnet można od czwartego kwartału 2012 przeszukiwać bazy
danych STRAnetu oraz książki adresowej w programie Lotus Notes
przy użyciu technologii Google. „W ten sposób szybciej docieramy
do informacji i uzyskujemy bardziej przejrzystą prezentację wyników
wyszukiwania”, wyjaśnia Marc Pühringer. W dalszej przyszłości poza
siecią STRAnet i książką adresową Lotus Notes będzie istniała
również możliwość przeszukiwania innych baz danych.
KONTAKT: Marc Pühringer, Spółki Usługowe,
Obszar Centralny Koncernu Zarządzanie Kontraktami
www.strabag.com
inform 24
Aktualności
News
STRABAG Artaward International: nasi zwycięzcy 2012 z zespołem
organizatorów konkursu Artaward.
STRABAG ARTAWARD INTERNATIONAL 2012
MŁODA SZTUKA Z EUROPY
W czerwcu 2012 w siedzibie firmy STRABAG w wiedeńskiej dzielnicy Donau-City odbyło się już po raz czwarty
wręczenie nagrody STRABAG Artaward International.
Nigdy przedtem zainteresowanie konkursem nie było tak
wielkie: w obecnej edycji wzięło udział ponad 900 artystów.
Po raz pierwszy w gronie kreatywnych twórców znalazły
się młode talenty z Polski, Rumunii i Rosji, stałym uczestnikiem była tradycyjnie Austria.
w konkursie już w poprzednich latach. Tym razem jednak liczba
polskich konkurentów wyprzedziła nawet stanowiących zazwyczaj
zdecydowaną większość Austriaków: 340 młodych twórców z Polski,
252 z Austrii, 176 z Rumunii i 137 z Rosji przedstawiło swoje dzieła
do oceny. Po trwającym kilka tygodni etapie wstępnej oceny prac
siedmioosobowe jury, złożone ze specjalistów pochodzących z krajów
uczestniczących w konkursie, zaprosiło 78 artystów do finału, który
miał odbyć się w kwietniu 2012. W centralach firmy STRABAG
w Warszawie (Pruszków), Bukareszcie i Moskwie zebrano po trzy
oryginalne prace każdego autora z dyscyplin malarstwa, techniki
mieszanej i rysunku i przetransportowano do Wiednia. W ten sposób
w galerii sztuki w wiedeńskiej siedzibie STRABAGA główne jury
stanęło przed trudnym zadaniem dokonania ostatecznego wyboru
spośród 234 prac. „Organizacja tak dużego konkursu wymaga
ponad półrocznej intensywnej pracy – ale za to współpraca z artystami zawsze jest nowym i pasjonującym wyzwaniem”, mówi Tanja
Skorepa z Forum Artystycznego STRABAG.
DECYZJA FACHOWEGO JURY
Wśród mnóstwa konkurentów wyróżniało się pięcioro wybitnie
utalentowanych twórców. Byli to: Tomek Baran z Polski, Svenja
Deininger z Austrii, Egor Koshelev z Rosji oraz Maxim Liuica i Tara
von Neudorf z Rumunii.
Ostateczne zwycięstwo w konkursie przypadło Svenji Deininger
z Austrii. Podczas uroczystej ceremonii w czerwcu 2012 Hans Peter
Haselsteiner, Przewodniczący Zarządu STRABAG SE, wręczył upragnioną nagrodę artystyczną STRABAG Artaward International 2012
szczęśliwej zwyciężczyni. Czworo pozostałych nominowanych artystów otrzymało nagrody pamiątkowe.
KONTAKT: Wilhelm Weiss / Tanja Skorepa/Barbara Baum,
Forum Artystyczne STRABAG
Austria. Istniejące od wczesnych lat dziewięćdziesiątych
Forum Artystyczne STRABAG już od 15 lat z wielkim powodzeniem
organizuje konkurs STRABAG Artaward. W roku 2012 po raz czwarty
przyznano międzynarodową nagrodę STRABAG Artaward International. Po trzech poprzednich edycjach teraz nastąpiła zmiana konkurujących krajów. Obecne kraje kluczowe Polska, Rumunia i Rosja zastąpiły dotychczasowe kraje kluczowe Węgry, Słowację i Czechy. Austria,
jako centralna siedziba koncernu STRABAG, nadal pozostaje stałym
uczestnikiem konkursu. Zmiana krajów po trzech latach nadaje wyborowi zwycięzcy niezwykłą dynamikę i napięcie. „Podobnie jak przedtem, emocjonujące spojrzenie na młodą scenę artystyczną Europy
z rozmaitymi prezentacjami prac tegorocznych zwycięzców wzbogaca program Forum Artystycznego STRABAG”, mówi Barbara
Baum, kierownik artystyczny Forum Artystycznego STRABAG.
NOWY REKORD KONKURSU
Ponad 900 artystów nadesłało swoje prace konkursowe. Duża
popularność Artaward spowodowała, że wśród uczestników austriackich ponownie znalazła się spora liczba osób, które brały udział
Hans Peter Haselsteiner
wręczył upragnioną nagrodę
artystyczną.
Aktualności
inform 24
News
NOWA STRATEGIA JEDNEJ MARKI W SZWAJCARII
CORAZ GŁOŚNIEJ
Od 2013 koncern będzie obecny na rynku szwajcarskim
tylko już pod jedną marką STRABAG. Ten ważny strategicznie krok zostanie odpowiednio zakomunikowany.
15 czerwca 2012 szwajcarscy koledzy zostali osobiście
poinformowani o „strategii jednej marki”.
Szwajcaria. Nazwa projektu „Crescendo” jest terminem stosowanym w muzyce i oznacza „coraz głośniej”. Aby jednak nasze
przedsięwzięcie nie przeobraziło się w „coraz ciszej”, istotne jest
poważne podejście do wprowadzania w życie wspólnie wypracowanych zasad przewodnich. Taki punkt widzenia nakreślił przed szwajcarskimi pracownikami Eduard Dusek, dyrektor techniczny obszaru
koncernu. Wspólnie ze swoimi kolegami Franzem Urbanem, dyrektorem finansowym obszaru koncernu, Peterem Murerem, Prezesem
Zarządu STRABAG Szwajcaria, oraz Reinhardem Kerschnerem,
Info + +
Opinie kolegów na temat strategii jednej marki w Szwajcarii.
Jak Pan myśli, czy każdy pojedynczy pracownik może
mieć swój własny wkład w nową strategię jednej marki?
„Przed 600 laty wypędziliśmy Habsburgów ze Szwajcarii –
a oni znów tu są! A więc jednak wpuszczamy ich do nas.”
Walter Wyssling (techniczny kierownik grupy Specjalistyczne
Budownictwo Ziemne, od blisko 15 lat pracuje dla Brunner
Erben AG)
Co to oznacza dla koncernu STRABAG, że wkrótce
również inne firmy będą tak się nazywać?
„Właściwie już teraz gramy w tej samej drużynie, tylko do tej
pory nie mieliśmy takich samych koszulek.” Roger Stehll
(techniczny kierownik grupy Budownictwo Inżynieryjne, od
5 lat pracuje dla firmy STRABAG)
Dzisiaj poinformowaliśmy wewnętrznie o tym fakcie
Państwa. W nieco późniejszym terminie powiadomimy
także ogół społeczeństwa, inwestorów i partnerów biznesowych. Jak według Pana zareagują na tę wiadomość?
„Jestem przekonany, że reakcja będzie pozytywna. W końcu
dla nich to też będzie uproszczenie.” Dominik Berger (od
prawie 9 lat kierownik robót w Astrada AG)
10
technicznym dyrektorem Dyrekcji i pełnomocnikiem ds. integracji
w Szwajcarii, przedstawił nową strategię.
W swoim wystąpieniu Dusek wskazał również na dotychczas
uzyskane efekty. Na potrzeby projektu „Crescendo” wykorzystano
już rok 2011 dla lepszego poznania nowo dołączonych firm Astrada
i Brunner Erben i wzajemnego zbliżenia się. „Każdy człowiek potrzebuje ciepła rodzinnego gniazda i uznania, aby odnieść sukces”,
kontynuował Dusek. „I tak samo, jak potrzebujemy rodziny, tak też
potrzebujemy jednej, wspólnej nazwy.” To ważny krok dla określenia
wspólnej tożsamości.
Peter Murer podkreślił: „Wyzwania dzisiejsze i w najbliższej
przyszłości są tak różnorodne, że możemy im sprostać tylko wspólnymi siłami. Dlatego chciałbym prosić o Wasze poparcie dla naszej
decyzji strategicznej.” Próba powitania tradycyjnym szwajcarskim
pozdrowieniem „Grüezi” przez Franza Urbana wywołała ogólne rozbawienie wśród publiczności, zanim przeszedł on do trzech najważniejszych wartości dla przedsiębiorstwa STRABAG: jakości, zrównoważonego rozwoju i połączenia w sieć przedsiębiorstw należących do koncernu.
Reinhard Kerschner podzielił się swoim osobistym doświadczeniem: „Szwajcarscy koledzy zwrócili mi uwagę, iż obraz naszej
budowy przypomina obraz armii Bourbakiego. Jako Austriak nie
miałem pojęcia, co mieli na myśli, ponieważ nie wiedziałem, kto to
jest”, dodał. Generał Charles Denis Bourbaki dowodził francuską
Armią Wschodnią w czasie wojny francusko-pruskiej (1870-1871).
Po kilku druzgocących porażkach mając 87 000 zziębniętych, wygłodzonych żołnierzy pod rozkazami zdecydował się na ratowanie
swych oddziałów, wycofując się do neutralnej Szwajcarii, która zgodziła się ich przyjąć. „Koledzy mieli na myśli zróżnicowanie naszej
marki, która często okazuje się być tworem wielobarwnym i niejednolitym. Aby to zmienić, potrzeba setek rozmaitych działań. Najważniejsza część procesu realizacji tego zamierzenia odbywa się
jednak w naszych głowach.”
KONTAKT: Carina Leopold,
Południe + Wschód, Obszar Koncernu Budownictwo Ogólne
i Inżynieryjne Austria /Szwajcaria 3B, Dyr. Techn. Jednostki
Centralne CH (BN)
www.strabag.com
inform 24
Aktualności
News
NASZA ROZMOWA
5 PYTAŃ DO…
Fritz Oberlechner odłożył 30.6.2012 swoje zadania
w zarządzie STRABAG SE, by podjąć się nowych wyzwań.
Grupa Specjalna „STRABAG 2013ff” analizuje pod jego
kierunkiem obecną strukturę organizacyjną koncernu.
Inform przeprowadził z nim wywiad.
W koncernie jest Pan od 1971 roku – jakie są najważniejsze
kamienie milowe Pańskiej kariery?
Zaczynałem jako technik budownictwa ogólnego w małym przedsiębiorstwie budowlanym w Karyntii. W marcu 1971 zyskałem możliwość zmiany branży na budownictwo infrastruktury. Günter Kerner
sprowadził mnie do Dolnej Austrii, do pracy w firmie ASPHALTBAU.
W 1989 wyjechałem na Węgry, w 1998 do Kolonii, a od 2008 jestem
w Wiedniu – pozostałem wierny budownictwu infrastruktury.
Co było Pańskim dotychczasowym największym wyzwaniem?
Lipiec 1989. W tamtych czasach „żelazna kurtyna” wciąż jeszcze dzieliła Europę na Wschód i Zachód. Kupiliśmy wówczas węgierskie
przedsiębiorstwo państwowe „Magyar Aszfalt”. Musiałem wtedy
bardzo szybko nauczyć się, co to znaczy opuścić ciepłe austriackie
gniazdko i pracować w obcojęzycznym kraju. Węgry jako pierwszy kraj
z „bloku wschodniego” wyrzekły się gospodarki planowej, sprywatyzowały zakłady przemysłowe i dokonały transformacji w kierunku społecznej gospodarki rynkowej. Panowała pełna entuzjazmu atmosfera
przełomu – i tak były też postrzegane możliwości biznesowe. Dzisiaj
niestety węgierska gospodarka znowu popadła w głęboką stagnację.
Czy odkrywa Pan jeszcze coś nowego w firmie?
Pod względem zawodowym nie ma wielu rzeczy, które byłyby mi
obce. Ale wciąż każdego dnia jestem zaskoczony, jak różnie ludzie
(nasi pracownicy) myślą i pracują. I to zarówno mężczyźni i kobiety,
młodsi i starsi, Niemcy i Węgrzy czy też…
Czy istnieją konkretne plany, w jakim kierunku miałaby zmierzać
restrukturyzacja w firmie STRABAG?
Jesteśmy otwarci. Wszelkie konstelacje będą analizowane. Naszym
celem jest stworzenie opartego na zasadach zrównoważonego
rozwoju, przynoszącego dobre wyniki modelu biznesowego.
Fritz Oberlechner jest Dyrektorem Grupy Specjalnej
„STRABAG 2013ff”
Krótka charakterystyka
inż. Fritz Oberlechner
URODZONY DNIA
16.6.1948
STUDIA
1968 Wyższa Szkoła Techniczna w Villach,
kierunek budownictwo ogólne
1971
podjęcie pracy w Grupie STRABAG
(ASPHALTBAU Ges.m.b.H.)
OD 1994
członek zarządu koncernu STRABAG
MOTTO ŻYCIOWE
Żyj i pozwól żyć
Inform prezentuje pasjonatów gotowania - a jaka jest Pańska
ulubiona potrawa? Gotuje Pan chętnie?
Kuchnia to domena mojej żony i nie będę z nią konkurować. Moją
ulubioną potrawą są karynckie pierożki z farszem serowym. Najlepiej
smakują mi oczywiście te zrobione przez moją żonę.
Dziękuję bardzo za rozmowę!
11
Aktualności
inform 24
News
Career
MIĘDZYNARODOWA EDUKACJA
AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE KARIERY
OD UCIECZKI ZE
SZKOLNEJ ŁAWKI DO
WYŻSZYCH STUDIÓW
JEDNOSTKA WSZECHSTRONNA
Nie tylko nasze budowle są złożone i jedyne w swoim
rodzaju. Tacy są też ludzie, którzy u nas pracują. Nasi
pracownicy pochodzą z całego świata, mówią różnymi
językami i pracują nad rozmaitymi projektami, ale wszystkich ich łączy jedno – STRABAG.
Międzynarodowe środowisko pracy, wszechstronne możliwości i atrakcyjne warunki ramowe: STRABAG stara się
zaoferować swoim pracownikom szeroki wachlarz szans
rozwoju. Ta różnorodność jest fundamentem sukcesu
12 lat edukacji i końca nie widać
naszego przedsiębiorstwa.
Austria. W wieku 16 lat Christoph Lagger opuszcza szkołę, praca zarobkowa nęci go bardziej
niż zdobywanie wiedzy. Ubiega się o przyjęcie
na jedne z pierwszych informatycznych warsztatów szkoleniowych i zostaje przyjęty do grona
12 uczestników. Program warsztatów obejmuje
również pracę w ramach praktyki zawodowej.
BRVZ-IT w Spittal /Drau oferuje mu staż.
Praca przy i z komputerem bardzo interesuje
młodego informatyka, nawet pracodawca to
zauważa. BRVZ proponuje mu więc kontynuowanie nauki już wyłącznie w przedsiębiorstwie,
którą kończy w 2004 roku. „W tym czasie pomyślałem sobie, że koniecznie muszę pogłębić moją
wiedzę”, opowiada Christoph Lagger. Dlatego
zapisuje się na wieczorowy kurs przygotowujący
do egzaminu maturalnego, który zdaje w 2005.
Ostatecznie opanowała go pasja nauki, w związku
z czym zaspokaja swoje pragnienie wiedzy na
studiach na uniwersytecie w Klagenfurcie. Zbierając materiały do pracy magisterskiej wyjechał
nawet na pięć miesięcy na Florydę, aby pracować
w charakterze pracownika naukowego. „Prowadzenie badań w obcym kraju jest czymś absolutnie szczególnym. To był wielki krok, który powtórzyłbym bez wahania!”. W marcu 2012 uzyskał
tytuł magistra.
12
„Pracowałam już z bardzo
wieloma ludźmi różnych narodowości: moje doświadczenia
są zawsze pozytywne, ciekawe
i prawdziwie wzbogacające.”
Ilknur Ozmen (39) jest z pochodzenia Turczynką. Studiowała
na politechnice w Ankarze. W 1996 Ozmen podjęła pracę jako
projektantka konstrukcji nośnych. Pracowała na budowach w całej
Turcji. W 2006 pojechała realizować projekt do Kataru. W 2009
została zwerbowana do budowy drogi ekspresowej do portu lotniczego w Trypolisie dla STRABAG Libia. Dzisiaj Ozmen pracuje przy
projekcie budowy A15 w ramach partnerstwa publiczno-prawnego
jako techniczny kierownik biura w Holandii.
www.strabag.com
inform 24
Career
„Trzeba tylko wierzyć, to
wszystko.”
Nabeel Khokhar (43) urodził się w Pakistanie. Do szkoły chodził
w Anglii, do czasu gdy miał 13 lat, kiedy to wraz ze swoją rodziną
przeprowadził się do Hongkongu. Na studia powrócił jednak do
Anglii. Pierwszych doświadczeń zawodowych Khokhar nabierał
w rozstrzyganiu sporów na tle budowlanym w Hongkongu. W 2001
przeniósł się do Züblin International, gdzie początkowo był zatrudniony w Libanie na budowie uniwersytetu libańskiego. Z powodu
sytuacji politycznej panującej w tym kraju wyjechał w 2006 do
Stuttgartu. W 2010 Khokhar został dyrektorem CLS i szefem międzynarodowego działu prawnego CLS, w którym pracuje do dziś,
obecnie w Wiedniu.
„Moim celem na przyszłość
jest dzielenie się wiedzą przy
budowie ważnych obiektów za
granicą.”
Marton Györffy (29) urodził się w Budapeszcie. Zaraz po studiach młody technik budowlany udziela się przy budowie metra
w Budapeszcie. W tym czasie ukończył również dodatkową edukację w dziedzinie budownictwa tuneli. Języka niemieckiego i angielskiego młody technik uczył się samodzielnie poprzez komunikację
ze swoimi kolegami. Od lutego 2012 ten ambitny Węgier jest zatrudniony w STRABAG w Indiach przy projekcie tunelu Rohtang.
Aktualności
News
„Lubię osoby na których
można polegać, otwarte, ambitne,
które chętnie się uczą. Obojętne
skąd pochodzą”
Peter Fabo (46) wychował się na Słowacji. Studiował techniki
informacyjne na uniwersyteckim wydziale informatyki i telekomunikacji. Fabo ma wieloletnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej.
Z powodu przejęcia słowackiego przedsiębiorstwa DeTeImmobilien
przez STRABAG PFS pracuje on od 2008 dla koncernu. Z początkiem 2012 nadarzyła mu się okazja wyjazdu za granicę. W biurze
firmy STRABAG w Holandii jest odpowiedzialny jako technik za
centrum komputerowe.
„Praca w Rosji była bardzo
cennym
doświadczeniem.
Uczestniczyłem w imponujących projektach i poznałem
wspaniały kraj.”
Siniša Neškovic (34) jest Serbem, ale dzieciństwo spędził w Niemczech. Po studiach na kierunku budownictwa i gospodarki w Stuttgarcie rozpoczął pracę w Züblin „Europa Południowo-Wschodnia”. W roku 2007 Neškovic został oddelegowany do Dyrekcji Moskwa
i zatrudniony do administracji oraz kierowania budową dużego osiedla
mieszkaniowego „Sky Fort” w Moskwie, a także w walcowni blach
w rosyjskim mieście Wyksa. Od marca 2012 jest z powrotem w Niemczech jako kierownik budowy w projekcie Milaneo Center w Stuttgarcie.
13
inform 24
Temat z okładki
MATERIAŁ CYWILIZACJI
BETONOWY FENOMEN
Tysiące ludzi pracują codziennie z tym materiałem
budowlanym. Produkują, poddają obróbce i badają
uniwersalny budulec, jakim jest beton. Nieotynkowany,
płynny, supernowoczesny, natryskowy czy zwyczajny –
STRABAG buduje z niego obiekty w każdym rozmiarze,
nad i pod powierzchnią ziemi.
Świat. „Opus Caementitium” – tak nazywali Rzymianie podobną
do betonu substancję, przy użyciu której wznosili swoje budowle
przez całe tysiąclecia. Wiedza o spoiwie stabilizującym świątynie,
akwedukty, areny i domy, w których człowiek mógł bezpiecznie
wykonywać swoje czynności, sięga korzeniami jednak znacznie
głębiej w historię: już przed czternastoma tysiącami lat rzemieślnicy
w Azji Mniejszej używali zaprawy z wypalanego wapna do łączenia
kamieni. Beton jest nie tylko długowieczny. Na przestrzeni dziejów
umożliwiał wznoszenie coraz to większych i śmielszych konstrukcji.
Półkolista kopuła przykrywająca rzymski Panteon była aż przez
1700 lat niekwestionowanym liderem na liście największych betonowych kopuł świata.
Różne wymagania dla materiału budowlanego determinują specjalny skład mieszanki betonowej, która jest komponowana we własnych laboratoriach naukowych i dostarczana przez specjalistów na
miejsce budowy. Setki pracowników w laboratoriach pracują w ścisłej
współpracy z osobami działającymi bezpośrednio na budowie nad
tym, by wykreować zawsze optymalne rozwiązanie dla częstokroć
niezwykłych obiektów budowlanych.
STRABAG zainwestował w roku obrotowym 2011 kwotę 15 mln
euro w działania mające podnosić efektywność i jakość realizacji
projektów – badania i rozwój. W centrach kompetencyjnych Centralnego Działu Technicznego (ZT) i Laboratorium Badań Technicznych
TPA zatrudnieni w koncernie eksperci są w każdej chwili do dyspozycji.
Basen rekreacyjny „Drautalperle” w Spittal/Drau: STRABAG nie tylko
wykonał charakterystyczną elewację z żelbetu, ale dostarczył również
sam materiał.
15
Temat z okładki
inform 24
HISTORIA
KAMIENIE MILOWE
W ROZWOJU
I wiek n.e.
Beton przeżywa swój rozkwit. Rzymianie odkryli
gigantyczne możliwości, jakie otworzyły się przed
nimi wraz z tym materiałem, i wykonywali z niego
kopuły, łuki, mosty…
II wiek n.e.
Zostaje wybudowany Panteon w Rzymie. Aż do
roku 1913 budowla ta była rekordzistką, mając
największą samonośną kopułę z betonu. Jej rozpiętość wynosi 43 m.
1824
Uzyskanie patentu na cement portlandzki.
1845
Produkcja pierwszych prefabrykatów z betonu
w Niemczech.
1867
Uzyskanie patentu na betonową donicę do kwiatów
zbrojoną drucianą siatką przez francuskiego ogrod
nika Josefa Moniera. To narodziny stalobetonu.
1890
Wraz z wynalezieniem strunobetonu, odmiany
żelbetu, przez niemieckiego inżyniera C. F. W.
Döhringa można wykonać betonowe elementy
o jeszcze większej obciążalności.
1902
Pierwszy wieżowiec z żelazobetonu na świecie
powstaje w Stanach Zjednoczonych (16-piętrowy
Budynek Ingalls w Cincinnati, budowla szkieletowa z żelazobetonu).
1903
Zostaje opatentowany beton transportowy.
Dopiero po II wojnie światowej przeżywa on
prawdziwy rozkwit.
1968
W Stanach Zjednoczonych uzyskano patent na
cement szybkosprawny (ang. „Regulated Set
Cement”).
… wiele kolejnych wcieleń betonu czeka jeszcze
na odkrycie.
16
BETONO
Wszechstronność i prostota określają charakter betonu.
MATERIAŁ BUDOWLANY
Ze względu na trwałość betonu koszty cyklu jego życia są niewielkie. Beton chroni przed hałasem, wilgocią, upałem, zimnem, a także
ogniem. Uchodzi za szybko dostarczany materiał budowlany, ponieważ może być wytwarzany w niewielkiej odległości od placu budowy,
nadaje się do użytku wtórnego i jest energowydajny oraz może być
stosowany jako bufor ciepła bądź też jako element chłodzący.
JAKO MATERIAŁ WE WZORNICTWIE
Nie trzeba tu specjalnie nadmieniać, że beton nie cieszy się zbyt
dobrą sławą. Pejoratywne formacje słowne, takie jak „betonowy
kloc” czy „betonowa pustynia” uwypuklają zły wizerunek tego materiału.
Ale beton może mieć rozmaitą fakturę, nie tylko zimną, szarą
i gładką. Niesie ze sobą niespodziewane możliwości w świecie
wzornictwa. W rękach artysty beton jako substancja kreatywna przeobraża się w nowe formy. Beton jest wysoko ceniony przez artystów
i architektów ze względu na wszechstronność zastosowania. Coraz
częściej beton nie jest ukrywany w budowli, ale wręcz przeciwnie –
eksponowany zewnętrznie jako stylowy element. Z polerowanego
i barwionego betonu projektuje się i wykonuje kuchnie, szafy, a nawet
meble do siedzenia – aż po tak drobne detale, jak wazy czy zegary.
Jak nieskomplikowany jest beton w swoim pierwotnym składzie, tak wszechstronnie prezentuje się zarówno pod względem
swoich cech wewnętrznych, jak i wyglądu zewnętrznego: czy będzie
to obiekt smukły czy masywny, z betonu supernowoczesnego czy
zwykłego – możliwości daleko nie mają granic.
BETON PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
Wpływ emisji dwutlenku węgla na nasz klimat jest głównym problemem naszych czasów, do którego STRABAG jako przedsiębiorstwo budowlane podchodzi z pełną odpowiedzialnością.
W konfrontacji z redukcją emisji dwutlenku węgla przy produkcji
betonu należy z jednej strony zaspokoić stawiane materiałowi budowlanemu wymaganie nieszkodliwości dla środowiska, a z drugiej zachować jego jakość. „Przy tym szczególną wagę trzeba przyłożyć do
utrzymania odpowiednio wysokiej wydajności takich cech betonu,
jak wytrzymałość wczesna czy podatność na obróbkę”, wyjaśnia
Marcus Walz z Laboratorium Badań Technicznych TPA, Obszar
Technologia Betonu International.
Dzięki stosowaniu rozmaitych dodatków można zredukować
emitowaną ilość dwutlenku węgla. Beton składa się w 10 procentach ze spoiwa. Jako główne spoiwo stosowano w XX wieku cement
portlandzki. Przy jego produkcji powstają jednak znaczne ilości
ONOWY
www.strabag.com
inform 24
Temat z okładki
dwutlenku węgla. Okoliczność, która nie pozwala na spełnienie ekologicznych wymagań koncernu. Dlatego dążymy do opracowania
innowacyjnych technologii produkcji spoiwa przy znacznie zredukowanej emisji CO2.
ZAPEWNIENIE WŁASNEGO ZAOPATRZENIA
Długofalowym planem koncernu jest samodzielna produkcja
potrzebnych materiałów we własnych betoniarniach. Celem jest uniezależnienie się od dostawców zewnętrznych, cen i wahań w jakości
materiału.
Materiały budowlane potrzebne do budowania obiektów o różnej
konstrukcji i architekturze, ale zawsze w najwyższej jakości muszą być
dostępne w wystarczającej ilości i posiadać żądane właściwości. Najlepiej jest, gdy są również wytwarzane lokalnie, w niewielkiej odległości
od budowy. Z tego właśnie względu STRABAG prowadzi obecnie
177 wytwórni betonu w Austrii, Niemczech, Bułgarii, Chorwacji, Polsce,
Rumunii, Szwajcarii, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Nasi producenci betonu dostarczają beton na duże budowy koncernu, a także
prywatnym odbiorcom – w najwyższej jakości, w żądanej ilości i o właściwościach dopasowanych do indywidualnych wymagań odbiorców.
177 własnych betoniarni koncernu dba o tak ważne zaopatrzenie.
Czym jest beton?
Receptura betonu jest prosta, a wszystkie podstawowe
składniki do jego produkcji dostarcza sama natura: wapień,
glinę, piasek, żwir i wodę.
Potrzebne surowce są pozyskiwane w 187 własnych kamieniołomach i żwirowniach koncernu, zlokalizowanych w Europie
Środkowo-Wschodniej. W jednej trzeciej części koncern
STRABAG pokrywa swoje zapotrzebowanie z własnych źródeł.
RECEPTURA
W roku 2011 w koncernie wyprodukowano 4,6 mln m3 betonu,
z tego połowę w Polsce, Niemczech i na Węgrzech. W tym samym
czasie przedsiębiorstwa należące do STRABAGA zużyły gigantyczną ilość 5,81 mln m3. Planuje się pokrycie jeszcze większego
zapotrzebowania w przyszłości z własnych źródeł. Wzorem jest
produkcja asfaltu, gdzie stopień pokrycia wynosi już 83%.
Również w nowoczesnym budownictwie infrastruktury beton odgrywa
znaczącą rolę.
Ale ważne są nie tylko podstawowe składniki. Równie
istotne są proporcje mieszanki betonu. Gdy z wapienia i gliny
jest wytwarzany cement, decydujące znaczenie dla jakości finalnego produktu ma odpowiednie przygotowanie materiału i sam
proces produkcji cementu. Po dodaniu wody cement wiąże użyte
ziarniste kruszywo, ulega utwardzeniu i staje się wytrzymałym
na wielkie obciążenia materiałem budowlanym betonem.
17
Temat z okładki
INNOW
inform 24
Nieznane, przyjazne środowisku oblicze betonu: bufor energii
pochodzącej od słońca i wiatru.
ENERGIA Z BETONU
Słońce i wiatr są niewyczerpalnymi źródłami energii przyszłości.
Problem z energią solarną, wiatrową i instalacjami fotowoltaicznymi
polegał jednak do tej pory na nierozwiązanej kwestii długotrwałego
magazynowania pozyskanej energii. Centralny Dział Techniczny we
współpracy z Niemieckim Centrum Lotnictwa i Astronautyki (DLR)
oraz Obszarem Technologii Betonu International TPA zaprojektował
efektywny system buforowania ciepła na bazie betonu.
Ten wysokotemperaturowy bufor ciepła z betonu dla elektrowni
słonecznej z parowaniem bezpośrednim pobiera energię z pary przegrzanej i magazynuje ją. Dzięki temu jest możliwa produkcja prądu
przez instalacje również w nocy. W celu przetestowania efektywności
systemu w warunkach realnych uruchomiono instalację testową w
Carboneras w Hiszpanii. Budowie tego bufora ciepła towarzyszyło
wsparcie Laboratorium Badań Technicznych TPA.
Beton jako bufor ciepła
CENTRALNY DZIAŁ
TECHNICZNY
Celem tego projektu jest podniesienie stopnia sprawności elektrowni słonecznych, stworzenie materiału buforowego wytrzymałego
na temperaturę do 500 °C oraz prawa materiałowego do modelowania
termicznych i mechanicznych uszkodzeń betonu podczas cyklów
obciążenia termicznego.
Innowacyjne badania
Kiedyś wydawało się, że innowacyjne myślenie i działanie
nie ma żadnego związku z branżą budowlaną; badania nad rozwojem były zarezerwowane dla innych gałęzi przemysłu. Aby
jednak pozostać konkurencyjnymi na rynku, również przedsiębiorstwa branży budowlanej potrzebują szerokiego spektrum
technologii i know-how, których naszemu koncernowi dostarczają liczni eksperci. Centralny Dział Techniczny zatrudnia
ponad 600 pracowników. Jako wewnętrzne centrum kompe-
18
tencji Centralny Dział Techniczny zmierza ku zapewnieniu przewagi przedsiębiorstwa nad konkurencją w drodze stosowania
zaawansowanych technicznie, najlepszych jakościowo i chroniących zasoby naturalne rozwiązań.
WACJA
www.strabag.com
inform 24
Temat z okładki
Przetwarzanie betonu w wysokich temperaturach negatywnie
wpływa na jakość, jest niebezpieczne i nieekonomiczne.
CHŁODZENIE BETONU NA PUSTYNI
Jest rzeczą powszechnie wiadomą, iż w wysokich temperaturach beton pęka. Ale mało kto wie, że firma „Mobil Baustoffe”
(Dyrekcja RD) znalazła doskonałe rozwiązanie tego problemu!
Twardnienie betonu opiera się na chemicznej reakcji zachodzącej pomiędzy cementem a wodą. Podczas tego procesu powstaje
ciepło. Gdy temperatura zewnętrzna jest odpowiednio wysoka, może
dojść do wystąpienia niebezpiecznego zjawiska eskalacji ciepła,
a po schłodzeniu do powstania większych, a przez to krytycznych
w swoim charakterze pęknięć. Aby temu zapobiec, stosuje się
często mało wydajne, a za to bardzo energochłonne urządzenia
chłodzące. „Zaprojektowaliśmy system chłodzenia pozwalający na
bardzo efektywne schładzanie gruboziarnistego kruszywa w kąpieli
wodnej”, tłumaczy Rudolf Kauper, dyrektor Dyrekcji RD i prezes
firmy „Mobil Baustoffe”. „W ten sposób poprawiamy praktycznie
wszystkie własności betonu, konsystencja staje się jednorodna,
a dodatki działają lepiej. Polepszenie na całej linii.”
„Mobil Baustoffe” wytwarza beton w regionach pustynnych.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System chłodzenia został początkowo zaprojektowany na
potrzeby rynku w Katarze. Tam zaś system został przygotowany nawet
do produkcji seryjnej i dostarczony na budowę portu Ras Laffan.
Zawsze i wszędzie
Ze względu na warunki przetwarzania betonu najlepiej jest
produkować ten materiał wprost na miejscu budowy. Firma
„Mobil Baustoffe” („Mobilne Materiały Budowlane”) specjalizuje
się w produkcji betonu dla dużych budów bezpośrednio w danym
regionie. Stosownie do specyficznych potrzeb każdej budowy
są projektowane optymalne wytwórnie betonu w oparciu o uzgodnioną koncepcję logistyczną. „Mobil Baustoffe” buduje potrzebne
instalacje, w zależności od wymaganej ilości i jakości betonu,
MOBIL BAUSTOFFE
System nadaje się do stosowania w każdym rejonie, w którym
potrzebne jest efektywne chłodzenie betonu. Dla wielu dużych projektów chłodzenie przy użyciu tego systemu jest tańszą alternatywą
w porównaniu z metodami tradycyjnymi.
bezpośrednio na budowie, obsługuje je, a po zakończeniu
budowy z powrotem je demontuje.
Specjaliści z „Mobil Baustoffe” doradzą pod każdym względem, jeśli chodzi o materiał budowlany beton, począwszy od
fazy przetargu przez etap wykonawczy po zapewnienie funkcjonowania wszystkich potrzebnych urządzeń.
19
Temat z okładki
BADANIA
inform 24
Laboratorium Badań Technicznych przeanalizowało i obliczyło
metodami elementów skończonych optymalne warunki betonowania.
Z MATEMATYCZNĄ DOKŁADNOŚCIĄ
Przypływy sztormowe w regularnych odstępach czasu zagrażają wybrzeżu północnej Europy. Przede wszystkim sięgające
daleko w głąb lądu tereny równinne są niewystarczająco dobrze
chronione przed niepowstrzymanymi, nieustępliwie przetaczającymi
się masami wody. Płaski obszar nadbałtyckiego wybrzeża należy
przy tym do okolic szczególnie zagrożonych. Istniejące obiekty
przeciwpowodziowe nie zabezpieczają blisko położonych zabudowań miasta Greifswald w dostatecznym stopniu przed ogromnymi
przypływami. Zapora wodna Greifswald-Wieck opiera się podczas
przypływów sztormowych nacierającym masom wody.
Zapora wodna nad brzegiem Bałtyku chroni przed powodziami.
Szczególną cechą było zastosowanie przy jej budowie metody
elementów skończonych: przy pomocy tej procedury obliczeniowej
oraz analiz TPA, Obszar Technologia Betonu International, udało się
wykazać poprzez symulację nieustalonych pól temperatury, w jakich
warunkach (pogoda, temperatura świeżego betonu itd.) mogą być
dotrzymane żądane parametry dla optymalnego przetwarzania
betonu. Ponadto zostały udokumentowane skutki chłodzenia betonu
przy założeniu „przypadku najgorszego” – wysokiej temperatury
powietrza i wysokiej temperatury świeżego betonu.
TPA
W oparciu o tę symulację jest możliwe optymalne dostosowanie
momentu betonowania i obróbki betonu do panujących warunków
atmosferycznych. W rezultacie tych analiz udało się uzyskać nadzwyczajne oszczędności kosztowe.
Technologia przyszłości
Oferta Laboratorium Badań Technicznych (TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation) jest bardzo bogata.
Zaczyna się od doradztwa jednostkom operacyjnym w dziedzinie technologii betonu na wszystkich etapach realizacji. Ale TPA
służy też pomocą przy zakupie materiału, a w razie potrzeby
opracowuje „skrojone na miarę” receptury betonu. Ponadto
Laboratorium organizuje nadzór nad jakością przy produkcji
betonu oraz kontrolę wpływu towarów na budowach.
20
Analizy badawcze obejmują cały szereg opracowań, takich
jak pomiary żywotności, prognozowanie właściwości czy symulacja nieustalonych – niewykazujących stałych wartości – pól
temperatury i naprężenia, opracowanie składu betonów specjalnych dla budownictwa ogólnego i inżynieryjnego oraz budownictwa tuneli, opracowanie specjalnych metod badawczych aż po
nowe obszary zastosowań, w których wyjątkowe właściwości
betonu są wykorzystane w sposób optymalny.
ANIA
www.strabag.com
STRABAG zaprojektował wraz z TU Graz najnowocześniejsze
konstrukcje z betonów wysokowydajnych i ultra-wysokowytrzymałych.
ULTRALEKKI, ALE STABILNY
inform 24
Temat z okładki
WYWIAD
Mister Beton
Płynnie wtapia się most dla dzikich zwierząt w Völkermarkt
w krajobraz, żadne toporne betonowe słupy nie psują harmonijnej
kompozycji. Stało się to możliwe dzięki absolutnej nowości światowej, której premierowym występem jest właśnie most dla dzikich
zwierząt w Völkermarkt!
Mierzący 157 m długości most jest pierwszym na świecie
mostem łukowym o takich rozmiarach, wybudowanym z nowatorskiego i innowacyjnego materiału budowlanego: wzmocnionego włóknami stalowymi betonu o ultra wysokiej wytrzymałości (UHPFRC,
Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete). Beton konwencjonalny składa się cementu, wody i ziarnistego kruszywa, natomiast
w przypadku tego materiału do lekkiego betonu dodano więcej
komponentów. Dzięki dodatkowi włókien stalowych ten beton jest nie
tylko szczególnie wytrzymały na ściskanie, ale może również przejmować duże siły rozciągające. Okres użytkowania konstrukcji nośnych
wykonanych z UHPFRC jest przynajmniej pięciokrotnie dłuższy niż
tych wykonanych ze zwykłego betonu. A to umożliwia redukcję
kosztów utrzymania o połowę oraz znacznie wydłuża żywotność
mostu.
W celu przetestowania użycia betonu o ultra wysokiej wytrzymałości i jego ekonomiczności w praktyce zaplanowano i zbudowano w toku realizacji projektu badawczego przejście dla dzikich
zwierząt. Zastosowanie UHPC pozwoliło na przygotowanie dużej
ilości komponentów dla obiektu niezależnie od wpływu czynników
atmosferycznych i temperatury z wysoką precyzją w fabryce. Ze
względu na niewielki ciężar betonu jego transport na budowę był
również tańszy. Obiekt został zrealizowany przez Dyrekcję IE,
Budownictwo Inżynieryjne Austria Zachód.
Göpfert, ekspert w dziedzinie technologii betonu
Torsten Göpfert jest ekspertem w dziedzinie technologii betonu w koncernie. „Mister Beton”, jak
z sympatią nazywają go koledzy, często jest
proszony o pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów lub planowaniu innowacji i koncepcji ekonomicznych.
Beton istnieje przecież już od wieków. W jakim
zakresie mogą tu być w ogóle prowadzone
jeszcze jakiekolwiek badania?
W oparciu o doświadczenia z ostatnich wieków
regulacje dotyczące betonu zawierają bardzo
dobre opisy minimalnych wymagań dla składu
mieszanki betonowej. Te zalecenia bazują jednak
w istocie na doświadczeniach z cementem portlandzkim. Beton przyszłości będzie mógł jednak
być wytwarzany już tylko przy niewielkim udziale
tego spoiwa, ponieważ jego stosowanie wiąże
się z wysoką emisją dwutlenku węgla. Należy
więc zbadać, jakie są granice zastosowania
różnych materiałów, mogących zastąpić cement
portlandzki.
Co fascynuje Pana w betonie?
Jeśli mam być szczery, to utwardzony i gotowy
beton nie fascynuje mnie wcale. Sprawia na mnie
wrażenie brzydkiego, zimnego i zakurzonego. To,
co sprawia mi osobiście przyjemność, to opracowywanie ukierunkowanych na konkretne zastosowania składów mieszanek betonowych z najrozmaitszych materiałów wyjściowych. To wymaga
nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale też kreatywności i pasji. Naprawdę fascynujące jest to, że
w przypadku betonu po jego wielowiekowej
historii rozwoju wciąż jeszcze istnieje zapotrzebowanie na nowe odkrycia i ciągle pojawiają się
nowe wyzwania.
Zastosowanie betonu o ultra wysokiej wytrzymałości w budowie
przejścia dla dzikich zwierząt w Völkermarkt
21
inform 24
Ludzie w firmie STRABAG
PRACOWNICY STRABAGA NA SCENIE
HEJ, CHOCHLE W DŁOŃ!
„Jedzenie powinno najpierw cieszyć oko, a dopiero
później żołądek” – tego zdania był już Johann Wolfgang
von Goethe. I do dziś nic się nie zmieniło w tej kwestii,
bowiem gotowanie jest czymś znacznie więcej niż samym
tylko przyrządzaniem potraw. Wielu naszych kolegów
chętnie udziela się w charakterze kreatywnych kucharzy
lub cukierników i wyczarowuje kulinarne smakołyki.
Świat. Jamie Oliver, Anthony Bourdain, Eckart Witzigmann
i inni – pracownicy STRABAGA tak samo chętnie wymachują chochlą
jak światowej sławy mistrzowie kuchni i poświęcają mnóstwo czasu
i uczucia swojej kulinarnej pasji. Specjały z całego świata są przygotowywane równie często jak regionalne przysmaki. A i słynni cukiernicy
powinni mieć się przed naszymi kolegami na baczności – ich torty,
ciasta i ciastka, przygotowywane zazwyczaj na szczególne okazje,
są często kolorowymi, pracochłonnymi, kreatywnymi, wielopiętrowymi arcydziełami, które do tego jeszcze wybornie smakują.
Wspólne posiłki i gotowanie łączą i pozostawiają wspomnienia,
do których zawsze chętnie się wraca. Dla jednych gotowanie jest
formą relaksu i odprężenia, inni znowu znajdują po prostu przyjemność w jedzeniu. Przygotowywanie posiłków dla dużej liczby gości
lub tylko dla siebie, przyrządzanie potraw egzotycznych i dań wegańskich – gotuje się „wszystko”, czym potem można rozkoszować
podniebienie.
Na następnych stronach przedstawiamy kulinarne oblicze
naszych kolegów. Może zainspirują Państwa ich pomysły?
Tanja Winkelhofer i jej kunsztowne wypieki
23
Ludzie w firmie STRABAG
inform 24
Tanja Winkelhofer
STANOWISKO: pracownik Komunikacji koncernu
KRAJ: Austria
Czekolada, kolorowa posypka, marcepan – Tanja Winkelhofer kreuje
z tych składników słodkie arcydzieła, barwne torty i ekstrawaganckie
ciastka. Pierwszą cukierniczą próbę podjęła już w wieku 15 lat,
zaskakując swoją mamę samodzielnie upieczonym szwarcwaldzkim
tortem wiśniowym. „Poza potężnym chaosem w kuchni niestety nie
powstało nic więcej”, śmieje się Tanja Winkelhofer.
W wieku 18 lat – tuż przed 40 urodzinami swojej mamy – kolejna
próba. Gdy próbny tort okazał się udany, rozpoczęła pracę nad
tortem urodzinowym. W wyniku starań powstał nie zwyczajny tort,
ale tort Sachera, wysoki na trzy piętra, udekorowany słodkimi kwiatami i kolorową posypką.
„Najpiękniej jest sprawiać radość mojej rodzinie albo moim
kolegom z pracy, na przykład moim tortem STRABAG!”
Od tej pory Tanja Winkelhofer piecze przy każdej „najmniejszej”
okazji. Na Dzień Matki był to tort w postaci drzewa genealogicznego
z inicjałami poszczególnych członków rodziny, na chrzcie kuzynki
wszystkich zadziwiły jej cake pops – małe bajaderki na patyku, kolorowo udekorowane „lizaki z ciasta”. Tanja Winkelhofer uczęszczała
nawet na kurs dekoracji ciast: „Odtąd piekę głównie po to, by mieć
coś, co mogę udekorować.”
24
www.strabag.com
inform 24
Ludzie w firmie STRABAG
Gottfried Holatka
STANOWISKO: kierownik działu zakupów w Dyrekcji Stuttgart
KRAJ: Niemcy
Gotowanie nie jest pasją Gottfrieda Holatki od kołyski. Ale miłość do
dobrego jedzenia jak najbardziej. Gotowanie stało się jego hobby
z całkowicie pragmatycznej przyczyny. W roku 1980 Holatka objął
w Bagdadzie stanowisko specjalisty ds. zakupów zagranicznych
w firmie Züblin i musiał oprócz realizacji swoich zwykłych zadań rozwiązać jeszcze jeden, wówczas dość trudny dla niego problem.
W Bagdadzie czekał na niego hotel z wymagającą jeszcze zorganizowania obsługą kuchni dla niemieckich kolegów. Na miejscu był
wprawdzie do dyspozycji iracki kucharz, ale jego kucharskie sztuki
niespecjalnie przypadły mu do gustu.
„Gotowanie w większym wymiarze sprawia mi zwyczajnie radość.
Szczególnie cieszą się z tego moi koledzy.”
Z pomocą przyszła mu żona, wysyłając do Bagdadu „Książkę kucharską dla początkujących”. To stało się zalążkiem pasji kucharskiej
Holatki. Jedną z jego pierwszych potraw był gulasz ze szpeclami
(niemieckie kluski kładzione). Ponieważ smakował kolegom, zachęcali go stopniowo do „podejścia” do innych potraw i przekazania
nowo uzyskanych doświadczeń irackiemu personelowi kuchni. Już
wkrótce kuchnia Züblina stała się znana w całym Bagdadzie.
W 1984, po wypełnieniu swoich zadań Holatka pozostawił za sobą
Bagdad, ale nie swoje nowe hobby. Od teraz domowa kuchnia stała
się polem jego działań. Początkowo ku wielkiemu ubolewaniu żony.
„Z czasem przyzwyczaiła się do tego i cieszy się, kiedy ja gotuję coś
dla rodziny, nawet jeśli czasem wychodzą z tego ilości jak dla pułku
wojska.” A ma do tego sporo okazji w hotelu robotniczym Züblina,
przy różnych uroczystościach na budowie, a także przy dorocznych
imprezach pewnego stowarzyszenia społecznego. Najpiękniejszym
komplementem jest dla niego usłyszenie od kolegów na zakończenie „kuchennej sesji”: „U Holliego nam smakuje!”
O motorach i silnych typach – szukamy Pana /Pani!
Uwielbia Pan / Pani jeździć swoim Harley`em, Goldwingiem
lub Kawasaki? Lubi Pan / Pani głośny pomruk motoru
i zawrotną szybkość dwuśladów? Świetnie się składa.
Do następnego wydania szukamy twardzieli i silnych
kobiet. Prosimy zgłosić się do nas: STRABAG SE, Komunikacja koncernu, [email protected] (zamknięcie wydania:
31.1.2013)
25
Ludzie w firmie STRABAG
inform 24
Bożena Czekajska
STANOWISKO: Human Ressource Development i PR
KRAJ: Polska
„Moje dzieci w wieku trzech i pięciu lat są moimi asystentami
w kuchni, bardzo chętnie pomagają przy pieczeniu. Już wyspecjalizowali się w rożkach waniliowych, piernikach i muffinach”, mówi
Bożena Czekajska.
Bożenie Czekajskiej wiele przyjemności sprawia gotowanie dla
innych. Już jako mała dziewczynka pomagała swojej mamie
w zagniataniu i mieszaniu ciasta, wykrawaniu ciasteczek lub lepieniu
pierogów.
Każdy wyjazd na wakacje jest dla Bożeny Czekajskiej również
podróżą kulinarną, ponieważ zawsze próbuje odkryć, skosztować
i nauczyć się kulinarnych specjałów i tradycji kraju, który odwiedza.
Często kupuje na miejscu typowe składniki, aby zaprosić potem
przyjaciół na tematyczną kolację. Bożena Czekajska ukończyła na
przykład kurs kucharski w Toskanii, na którym nauczyła się przygotowywać kilka włoskich potraw regionalnych.
„Wspólne gotowanie, przede wszystkim z moimi dziećmi, oznacza
dla mnie zajmujące i kreatywne spędzenie razem czasu.”
Na swoim polskim stole wyczarowuje typowe potrawy innych
krajów, takie jak grecka musaka, marokańskie tajine czy indonezyjskie nasi goreng. Ale do jej faworytów należy także rodzima polska
kuchnia. Gołąbki, bigos i żurek to jej specjalność. Przy tym zawsze
nadaje tradycyjnym daniom nowoczesną nutę.
26
www.strabag.com
inform 24
Ludzie w firmie STRABAG
Alexander Blickle
STANOWISKO: kierownik zespołu badań & rozwoju centrali 5D,
Obszar specjalistyczny 5D – Projektowanie
KRAJ: Polska
Alexander Blickle chętnie zaprasza do siebie na jedzenie – w menu
znajduje się soczysty sznycel z sałatką ziemniaczaną, a jako deser
tort Sachera z białą kawą – cóż w tym niezwykłego? Otóż wszystkie
potrawy są sporządzone z wegańskich produktów spożywczych.
Od 17 lat Alexander Blickle jest czystym weganinem. To oznacza, że
nie jada żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego, np. mięsa,
ryb, nabiału. Na pierwszy rzut oka dla wielu jest to równoznaczne
z wielkimi ograniczeniami i niezdrowym odżywianiem – dla niego jest
to nie tylko styl życia, ale też jego wzbogacanie!
„Moja zdrowa kuchnia wegańska smakuje każdemu gościowi. I dotychczas nikt jeszcze nie wrócił do domu głodny.”
Oprócz kwestii etycznych związanych z przemysłową produkcją
artykułów spożywczych do zalet takiego sposobu odżywiania należą
pozytywny wpływ na zdrowie, klimat i środowisko. „Wegańska dieta
w żadnym razie nie oznacza rezygnacji z tego, do czego się przyzwyczailiśmy. Ja lubię kiełbaski czy jogurt. Oferta jest tak bogata, jak
nigdy dotąd”, przekonuje. Gdy gotuje dla swoich przyjaciół i rodziny,
zawsze zwraca uwagę na to, aby nikt nie wrócił do domu głodny, ale
z uśmiechem zadowolenia i pełnym żołądkiem. A większość z jego
gości wciąż dziwi się, jak wiele smacznych, codziennych potraw
można wyczarować bez produktów pochodzenia zwierzęcego. „Do
mnie jako inżyniera budowlanego taki sposób odżywiania pasuje
idealnie – chodzi o to, aby korzystać z zasobów w sposób zrównoważony, badać rzeczy, szukać dobrych rozwiązań i przyglądać się
całemu cyklowi życiowemu”, mówi Alexander Blickle.
27
Jednostki STRABAGA
inform 24
ZIELONE TECHNOLOGIE
BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE = BUDOWNICTWO
Z PRZYSZŁOŚCIĄ
W obliczu zmiany paradygmatu na intensyfikację zrównoważonego rozwoju dokonuje się metamorfoza branży
budowlanej. Coraz częściej inwestorzy i klienci żądają
zrównoważonych produktów i procesów. Już od lat
informuje o tym Centrum Technologiczne Budownictwa
Zrównoważonego (TNB) w Centralnym Dziale Technicznym,
zajmujące się tą przyszłościową tematyką.
Niemcy. TNB asystuje budynkowi i optymalizuje go, ponieważ
budynek zrównoważony jest nie tylko wydajny i efektywny ekonomicznie, ale przede wszystkim przyjazny środowisku i oszczędzający zasoby naturalne. O ile dotąd panował popyt na budynki tanie,
to teraz w aspekcie zrównoważenia na pierwszy plan wysuwa się
obserwacja całego cyklu życia obiektu.
TOWARZYSZENIE OD POCZĄTKU
W 1983 Organizacja Narodów Zjednoczonych powołała Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju w postaci niezależnej
komisji ekspertów. W 1987 Komisja ogłosiła Raport Brundtland,
nazwany tak od nazwiska przewodniczącej Komisji, Gro Harlem
Brundtland, który formułuje myśl przewodnią zrównoważonego
rozwoju: „Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby
obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.” Obowiązujący obecnie derywat zakłada trójdzielny
model równoprawnych celów:
zrównoważenie ekologiczne
zrównoważenie ekonomiczne
zrównoważenie społeczne
W celu przetransponowania efektów tego rozwoju na obszar
budownictwa zostało założone w roku 2008 Centrum Technologiczne Budownictwa Zrównoważonego (TNB) jako jeden z zespołów
Centralnego Działu Technicznego.
28
Wizualizacja projektu przewodniego „Z3” w Stuttgarcie
Równolegle Ed. Züblin AG zdecydował się na wspieranie nowo
utworzonego niemieckiego systemu kontroli jakości przez Niemieckie
Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) w charakterze członka. Jego odpowiednikiem w Austrii jest Austriackie
Stowarzyszenie Zrównoważonej Gospodarki Nieruchomościami
(ÖGNI), które jest w Austrii wspierane przez STRABAG SE jako
członka-założyciela.
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POŻĄDANY
Do głównych zadań TNB należy asystowanie innowacyjnym
projektom budowlanym. Projektem przewodnim jest tu budowa
nowego biurowca firmy Züblin „Z3” w Stuttgarcie. TNB zapewnia
kierownika projektu i koordynatora projektu po stronie inwestora
oraz audytora z ramienia DGNB. Do ich zadań należy:
reprezentowanie interesów inwestora i koordynowanie projektem
zdefiniowanie celów według kryteriów zrównoważonego rozwoju
przygotowanie i realizacja konkursu na architekta
audyt i doradztwo w zakresie certyfikacji. Celem ma być uzyskanie
złotego znaku jakości DGNB. Precertyfikat w kategorii złotej został
już przyznany.
doradztwo w zakresie wyboru materiałów i unikania substancji
szkodliwych
www.strabag.com
inform 24
Jednostki STRABAGA
USŁUGI:
audyt według
DGNB (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego),
ÖGNI (Austriackie Stowarzyszenie Zrównoważonej Gospodarki
Nieruchomościami),
breeam („Metoda oceny wpływu na środowisko” brytyjskiego
Instytutu Badawczego Budownictwa)
LEED („Przywództwo w projektach energetycznych i środowiskowych” Amerykańskiej Rady Budownictwa Ekologicznego)
bilans ekologiczny (Ocena cyklu życia – LCA)
obliczanie kosztów cyklu życia (Koszty cyklu życia – LCC)
wpływ materiałów budowlanych na środowisko (katalog produktów,
unikanie syndromu chorych budynków)
planowanie komfortu użytkowania
transfer zrównoważonego rozwoju
Zmotywowany zespół TNB
Zespół TNB współdziała poza tym przy realizacji centralnych
zadań sztabowych Centralnego Działu Technicznego, takich jak chociażby zarządzanie energią, bilans emisji gazów cieplarnianych przez
przedsiębiorstwo (tzw. ślad węglowy) czy projekty badawcze typu
„Budynki efektywnie korzystające z zasobów dla świata pojutrza”.
Głównym aspektem działań TNB jest zapewnienie jakości budynków
w zgodzie z wymaganiami DGNB lub ÖGNI. W tym celu TNB oddaje
do dyspozycji akredytowanych audytorów, którzy świadczą szeroko
pojęte usługi doradztwa wykraczające swym zakresem poza samą
procedurę certyfikacji. TNB doradza także w kwestii międzynarodowych systemów certyfikacyjnych. „Zainteresowanie systemami certyfikacyjnymi jest coraz większe, dlatego oferujemy kompleksowe wsparcie w tym zakresie”, wyjaśnia Ulrich Schweig, kierownik zespołu TNB.
CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ?
Tematami na przyszłość są dla TNB zbadanie nowych możliwości budownictwa systemowego z drewna, stworzenie systemu
zarządzania energią w koncernie oraz segregacja, rozbiórka i recykling produktów i elementów budowlanych.
KONTAKT: Ulrich Schweig,
Spółki Usługowe, Obszar Centr. Centralny Dział Techniczny,
Dyr. Centralny Dział Techniczny Stuttgart (30)
Info + +
Często koledzy z działów operacyjnych zadają pytanie o wybór
produktów budowlanych nieszkodliwych dla środowiska, na
które zazwyczaj szybko uzyskują odpowiedź dzięki założonemu specjalnie w tym celu zbiorowi danych o materiałach.
Inform zapytał o to Christiane Osterhoff, specjalistkę z dziedziny materiałów zawierających substancje szkodliwe.
Jakie znaczenie mają substancje szkodliwe w budownictwie „pod klucz”?
W przypadku publicznych inwestycji budowlanych i budynków, które mają być certyfikowane zgodnie z wymaganiami
DGNB lub ÖGNI, sprawdza się obciążenie substancjami szkodliwymi w drodze pomiarów powietrza we wnętrzach obiektu
oraz poddaje je analizie. Często stwierdza się przekroczenie
orientacyjnych stężeń poszczególnych substancji. To może
skutkować nawet rozebraniem tych części obiektu, w których
stwierdzono zbyt wysokie stężenie substancji szkodliwych.
Jaką rolę przyjmuje na siebie tutaj TNB?
Wspieramy inwestora lub zleceniobiorcę w doborze materiałów i np. dokonujemy pomiarów powietrza w pomieszczeniach. Sprawdzamy fabrykaty proponowane przez rzemieślników jeszcze przed ich użyciem.
29
Jednostki STRABAGA
inform 24
MONTAŻE ŻURAWI W AUSTRII
SPECJALIŚCI OD ŻURAWI
W AKCJI
Żurawie budowlane są dla naszych projektów nieodzowne –
od operatorów żurawi wymaga się pracy bez zawrotów
głowy na dużych wysokościach, precyzyjnej i bezpiecznej. Ale zanim żuraw w ogóle zostanie uruchomiony, do
akcji wkraczają specjaliści z BMTI.
Kotwienie wieży żurawia w suterenie na specjalnej ramie krzyżowej
Od monterów żurawi budowlanych wymaga się precyzyjnej
i bezpiecznej pracy bez zawrotów głowy na dużych wysokościach
o każdej porze roku i niezależnie od warunków atmosferycznych.
Dopiero po dokonaniu odbioru gotowego, zmontowanego żurawia
przez inżyniera budownictwa lądowego operator żurawia może
rozpocząć swoją pracę.
WYBÓR ŻURAWIA JEST DECYDUJĄCY
Austria. Zespół „Żuraw” z BMTI Trumau gospodaruje około
230 żurawiami w Austrii. 21 monterów żurawi przeprowadza rocznie
blisko 600 montaży i demontaży tych urządzeń.
Montaż żurawia wymaga idealnego współgrania wielu osób.
Mistrz żurawi budowlanych koordynuje czynnościami montażowymi i dba o podstawienie urządzenia w ustalonym terminie na
właściwe miejsce oraz o płynny przebieg montażu w odpowiedniej
kolejności. Monterzy żurawia składają poszczególne elementy urządzenia w całość.
Zwłaszcza przy montażach w miejscach szczególnie ograniczonych przestrzennie lub takich, gdzie powierzchnia ustawienia żurawia
musi spełniać specjalne wymagania, wybór odpowiedniego żurawia
odgrywa niezwykle istotną rolę. Dzięki ścisłej komunikacji między
daną budową a mistrzami żurawi budowlanych zostaje wypracowana
optymalna koncepcja kosztowo-wydajnościowa. Realizacja odbywa
się za sprawą wysoko wykwalifikowanych monterów żurawi z BMTI.
Zakres działań technicznego działu żurawi BMTI Trumau:
opracowanie koncepcji wyboru i montażu żurawi (stosownie do
wymagań budowy)
montaż i demontaż
utrzymanie i usuwanie ewentualnych usterek obrotowych żurawi
wieżowych, żurawi szybkiego montażu, dźwigów do transportu
osób i materiałów oraz żurawi suwnicowych
BUDOWA HUNDERTWASSERA
Na budowie spalarni śmieci „ARGE EWO Spittelau”, zaprojektowanej przez Friedensreicha Hundertwassera, użyto najpotężniejszego obrotowego żurawia wieżowego w parku maszynowym
Austrii – Liebherr 550EC-H40 Litronic. Żuraw na specjalnie przygotowanej ramie krzyżowej umieszczono na fundamencie w szybie
wykonanym w suterenie i wypozycjonowano w ściśle określonym
miejscu z centymetrową dokładnością. Najcięższy element żurawia
ważył 22 tony i musiał być zamontowany na wysokości 66 metrów.
Ten żuraw może unieść ciężar 4 ton przy wysięgu 80 m.
KONTAKT: Arno Enzi /Marcel Klee,
Spółki Usługowe, Obszar Centralny BMTI 01
Żuraw na „budowie Hundertwassera” w Wiedniu
30
www.strabag.com
inform 24
Jednostki STRABAGA
NIEZALEŻNI REPREZENTANCI PRACOWNIKÓW
PORADY TO ICH
SPECJALNOŚĆ
Wielu naszych kolegów buduje, inni kalkulują, wiercą,
planują albo mierzą. Ale w koncernie STRABAG
mamy też pracowników, służących wyłącznie
Państwa interesom: niezależnych reprezentantów
pracowników.
120 niezależnych reprezentantów pracowników służy radą i pomocą.
Dalsze informacje znajdą Państwo w STRAnecie pod Konzern >
Personal > Arbeitnehmervertretung.
KONTAKT: Gerhard Springer / Wolfgang Kreis,
Rada Zakładowa STRABAG SE
KONTAKT: Armin Ebner,
Spółki Usługowe, Obszar Centralny BRVZ 02
Austria /Niemcy. Ponad 120 wybranych kolegów udziela
Państwu porad w Niemczech i Austrii – a to łącznie około 35 tysięcy
pracowników – w sprawach emerytur, kas urlopowych, płac i prawa
pracy. Wykonują prace administracyjne związane z funduszem
socjalnym koncernu i finansowanym przez pracowników grupowym
ubezpieczeniem od wypadków oraz reprezentują Państwa w zespołach roboczych koncernu powołanych do zajmowania się problematyką dokształcania i doskonalenia kwalifikacji, zarządzania zdrowiem czy odzieży roboczej i ochronnej. Ponadto troszczą się o zamawianie i rozdzielanie odzieży roboczej między pracowników. Kiedy
podjeżdża mobilny punkt opieki zdrowotnej wykonujący badania
lekarskie w terenie, mogą być Państwo pewni, że to właśnie oni
maczali w tym swoje palce.
NIEZALEŻNIE DLA WSZYSTKICH
Niezależne badania dowodzą, że solidna społeczno-partnerska
reprezentacja pracowników ma pozytywny wpływ na klimat panujący w zakładzie pracy i motywację pracowników, jest więc dobrą
inwestycją dla przedsiębiorstwa. „Dobra atmosfera pracy leży w interesie koncernu STRABAG. Dlatego pozwalamy sobie wydawać na
niezależnych reprezentantów pracowników rocznie ponad dziewięć
milionów euro”, precyzuje Armin Ebner, kierownik Obszaru Centralnego Kadry koncernu STRABAG.
W chwili obecnej na każdego niezależnego reprezentanta pracowników przypada w kraju koncernu Austrii około 540, w kraju
koncernu Niemczech (bez STRABAG PFS) około 360 i w niemieckim
STRABAG PFS około 160 pracowników. Państwo również mogą
skorzystać z oferty usług niezależnych reprezentantów pracowników – albo, jak to się teraz nazywa nowocześniej w internecie: dołączyć do grona znajomych.
Badania lekarskie w „mobilnym punkcie opieki zdrowotnej”
31
Północ + Zachód
inform 24
EFEKTOWNA KONCEPCJA ZESPOŁOWA W HAMBURGU
FAZA 1: UZGODNIENIA
TERAZ TAŃCZĄ WIEŻE
Treścią pierwszej fazy umowy było przygotowanie przedsięwzięcia budowlanego na zasadach partnerskich. Przed rozpoczęciem współpracy zostały uzgodnione podstawowe zasady, takie jak
wyobrażenia o budżecie, jaki powinien zostać osiągnięty, oraz warunki
ramowe realizacji. W fazie 1 STRABAG Real Estate był odpowiedzialny za cały proces planowania i przygotowań. Züblin wykonywał
określone usługi częściowe. Koordynatorzy planowania z Züblina
zajęli się koordynacją pracy projektantów. W myśl zasady kierowania projektem w zależności od z góry ustalonych kosztów („design
to cost”) wspólnymi siłami udało się wyznaczyć koszty docelowe.
Ulica Reeperbahn należy do najważniejszych atrakcji
turystycznych w Hamburgu. Teraz jest o jedną atrakcję
bogatsza. „Tańczące Wieże” powstały w eksponowanej
lokalizacji przy Reeperbahn numer 1.
Niemcy. Na działce o powierzchni ok. 5400 m2 w hamburskiej
dzielnicy St. Pauli spółka projektowa STRABAG Real Estate GmbH
zrealizowała wyróżniony nagrodą projekt konkursowy „Tańczące
Wieże”. Wykonawcami obiektu byli Züblin i Dyrekcja Północ według
modelu partneringowego opartego na zasadach koncepcji zespołowej („teamconcept”). Szczególne okoliczności współpracy w ramach
koncernu są ujęte w „inteamconcept”.
TAŃCZĄCY TANGO W ST. PAULI
Na czterech kondygnacjach podziemnych wzniesiono dwie
pochylone pod kątem wieże, liczące odpowiednio 22 i 24 piętra,
oraz ośmiopiętrowy budynek, w którym ulokowano 4-gwiazdkowy
hotel. Projekt został ukończony latem 2012. „Tańcząca tango para”
jest niezmiernie skomplikowana pod względem technicznym. W dwuwarstwowych elewacjach poszczególne elementy pochylają się
wzajemnie ku sobie, przy czym front wewnętrzny zwraca się ku
frontom zewnętrznym.
KILKA ZESPOŁÓW, JEDNA KONCEPCJA = KONCEPCJA
ZESPOŁOWA
Züblin wykonywał projekt według modelu partneringowego opartego na zasadach koncepcji zespołowej („teamconcept”). To przyczynia się do zminimalizowania ryzyka dotyczącego procedur realizacyjnych, zwłaszcza w przypadku złożonych projektów budowlanych.
Szklana elewacja dominuje w tym nowoczesnym budynku.
32
FAZA 2: REALIZACJA
Z chwilą zawarcia umowy i tuż przed rozpoczęciem budowy
STRABAG Real Estate i Züblin zamienili się rolami. Od momentu zlecenia budowy generalny wykonawca Züblin przejął odpowiedzialność
za projekt. „W przypadku tego projektu zgodziliśmy się na kontrakt
ryczałtowy. Dla aranżacji powierzchni nie wynajętych według wytycznych najemców wybrano budżety do realizacji metodą cost + fee
(koszt + honorarium)”, wyjaśnia Matthias Pirschel, STRABAG Real
Estate.
Wartość zlecenia: ok. 103,9 mln €
Czas budowy: 10.2009 – 08.2012
Powierzchnia kondygnacji podziemnych: 20 000 m2
Powierzchnia kondygnacji wież: 32 700 m2
Przed rozpoczęciem projektu zorganizowano wspólne warsztaty inaugurujące inwestycję z udziałem najwyższych kadr kierowniczych uczestników projektu. Ustalono na nich wspólny cel projektu,
formę współpracy oraz reguły współistnienia między zleceniodawcą
a zleceniobiorcą. „Dla dalszego przebiegu projektu taki sposób postępowania okazał się decydujący”, przypomina sobie Olaf Demuth,
techniczny kierownik Dyrekcji Północ.
Te działania nie mogą naturalnie całkowicie wykluczyć możliwych
potencjalnych konfliktów. Ale dzięki ścisłej współpracy, takiej jak na
www.strabag.com
inform 24
Północ + Zachód
przykład wspólne biura budowy i wspólne narady w sprawach planowania, można szybciej wykryć i rozwiązać ewentualne kwestie sporne.
SUKCES DLA WSZYSTKICH
Jednostka operacyjna mogła bardzo wcześnie włączyć do projektu tańczących wież Centralny Dział Techniczny, aby opracować
projekt koncepcyjny w zakresie konstrukcji nośnej, elewacji i wyposażenia technicznego obiektu. Wspólnie można więc było wykorzystać na cele projektu całe know-how koncernu – od projektu koncepcyjnego po utrzymanie budynku, od prac przygotowawczych po
obciążalność i od terminów wykonania po bezpieczeństwo kosztowe.
Logistyka budowy bezpośrednio przy centralnej ulicy hamburskiej
dzielnicy rozrywki, w parze z ambitnie wyznaczonym czasem budowy,
postawiła zespół projektowy firm STRABAG Real Estate i Züblin
przed nie lada wyzwaniem. „Ogólnie rzecz biorąc, przy takim rodzaju
współpracy na zasadach koncepcji zespołowej sukces smakuje dużo
lepiej. I nagle budowanie sprawia jeszcze więcej przyjemności” – tak
Demuth podsumowuje zalety „teamconcept”.
St. Pauli to jeden z najbardziej spektakularnych adresów w Hamburgu!
KONTAKT: Olaf Demuth,
Północ + Zachód, Obszar Koncernu Budownictwo Ogólne i
Inżynieryjne Niemcy/BNL 2F, Dyr. Północ (DO)
Dwie wieże załamują się na
różnych wysokościach.
SPołudnie + Wschód
inform 24
NOWE CENTRUM TERAPEUTYCZNE W KRAKOWIE
LECZENIE NOWOTWORÓW W
KOSMICZNEJ TECHNOLOGII
Do końca roku 2013 w Krakowie powstanie Centrum
Terapii Protonowej spełniające najnowsze wymagania,
zarówno pod względem technicznym, jak i medycznym.
Nowe centrum medyczne jako pierwsze w Polsce będzie
stosować metodę leczenia nowotworów wiązką protonową.
Polska. Terapia promieniowaniem zajmuje wysoką pozycję
w leczeniu nowotworów. Dotychczas w medycynie stosowano przede
wszystkim promienie gamma i wiązki elektronowe. Leczenie wiązkami protonowymi coraz bardziej zyskuje na znaczeniu na świecie.
Ze względu na precyzję ta metoda terapeutyczna może być wykorzystywana do leczenia nawet nowotworów ulokowanych w bliskim
sąsiedztwie zdrowych tkanek, a więc w miejscach newralgicznych.
BUNKIER
Nowe centrum terapeutyczne w Krakowie składa się z budynku,
w którym znajdują się cyklotron (akcelerator cząstek) oraz pomieszczenia laboratoryjne. W kolejnym, połączonym z nim budynku jest umieszczone urządzenie gantry (dzięki któremu można z wielką precyzją
napromieniać guzy znajdujące się w dowolnej części ciała) ze stanowiskiem terapeutycznym. Projekt został zlecony przez Instytut Fizyki
Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Za realizację budowy jest odpowiedzialny obszar budownictwa ogólnego i inżynieryjnego Dyrekcji Polska.
Dostarczenie ważącego 240 t cyklotronu
Cyklotron wytwarza wiązkę protonów. Ta wiązka protonów jest
przesyłana za pośrednictwem urządzenia gantry do stanowiska
terapeutycznego. Gantry to obrotowa konstrukcja z zestawem
magnesów, która umożliwia bardzo precyzyjne kierowanie wiązki na
ciało pacjenta w promieniu do 360 °C. System gantry obraca się przy
tym wokół pacjenta, wiązka może być więc skierowana na ciało
pacjenta pod dowolnym kątem. Budynek, nazywany „bunkrem”,
musi spełniać specjalne wymagania ze względu na ochronę przed
promieniowaniem i jest masywnie zabezpieczony. Grubość ścian
wynosi w najszerszym miejscu 5,5 m, strop ma grubość 4,2 m.
Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo budynku mieszczącego cyklotron budowa i montaż urządzenia gantry miały szczególny charakter
z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego, ponieważ oba
budynki musiały być ściśle ze sobą połączone.
SPECJALISTYCZNY TRANSPORT
Szczególną uwagę należy zwrócić na masę cyklotronu: 240 ton
trzeba było nie tylko zabudować, ale też uprzednio dostarczyć na
miejsce. W połowie maja 2012 odbył się montaż cyklotronu. Cyklotron
został wyprodukowany w Belgii i musiał być przetransportowany drogą
lądową do Krakowa. Do tego celu były potrzebne dwie specjalne platformy o 120 kołach. Największy w Polsce żuraw kołowy zamontował
następnie cyklotron na terenie instytutu. „Tym projektem możemy teraz
w Polsce dowieść naszych kompetencji w sektorze budownictwa
medycznego”, mówi Alfred Watzl, techniczny kierownik Dyrekcji.
Wartość zlecenia: ok. 14,8 mln €
Czas budowy budynku cyklotronu: 09.2010 – 11.2012
Czas budowy budynku gantry: 11.2011 – 05.2014
KONTAKT: Janusz Siekierka,
Południe + Wschód, Obszar Koncernu Budownictwo Ogólne
i Inżynieryjne Europa 3H, Dyr. Polska (PP)
Montaż cyklotronu wymagał wysokiej koncentracji.
34
www.strabag.com
inform 24
Południe + Wschód
BUDOWNICTWO Z DREWNA W SZWAJCARII
BUDOWLA ŚWIADOMA
EKOLOGICZNIE
To pierwsza na świecie duża budowa, która nie powoduje
emisji gazów cieplarnianych. Ekologiczna Arena
w Szwajcarii wyznacza nowe ekologiczne standardy nie
tylko w zakresie eksploatacji budynków, ale już w fazie
ich budowy. Powstanie tu miejsce dla wystaw i wydarzeń
związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju.
Szwajcaria. Priorytetową maksymą przy budowie Ekologicznej
Areny w szwajcarskim kantonie Aargau jest ochrona środowiska
oraz oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych.
W GRUDNIU NIE MA POMIDORÓW
W Centrum Kompetencyjnym Ekologii będą omawiane zagadnienia związane z ekologią i środowiskiem naturalnym. Od takich,
jak ile drewna rośnie w Szwajcarii w ciągu jednej sekundy, przez
zrównoważone produkty i odzież po badania nad pojazdami energowydajnymi. Rodzime, sezonowe produkty spożywcze będą nie tylko
oferowane do konsumpcji we własnej restauracji, ale zostanie też
w zrozumiały sposób wytłumaczona skrywająca się za nimi filozofia.
ŚWIATOWA PREMIERA NA BUDOWIE
Już nawet fazę samej budowy wykonawcy uczynili symbolem
ekologii. Ekologiczna Arena została wybudowana przy minimalnych
nakładach energii. Na przykład na kontenerach budowlanych zamontowano panele słoneczne wytwarzające energię elektryczną do zasilania urządzeń i maszyn budowlanych. Swoją światową premierę miał
tutaj wiatrak, który został umieszczony na żurawiu budowlanym i służył
do częściowego zaopatrywania urządzenia w prąd.
Budowa Centrum Kompetencyjnego wymagała idealnie dokładnego
dopasowania elementów budowlanych.
budowla przypomina kształtem oszlifowany czarny diament. Na
dachu mienią się ciemnym blaskiem panele fotowoltaiczne. Produkcja
prefabrykatów z drewna umożliwiła dokładne dopasowanie elementów konstrukcji dachu, co jest koniecznością szczególnie przy tym
sposobie budowania. Dach jest zbudowany z dopasowanych do
jego geometrii kilkuwarstwowych deskowanych belek drewnianych,
które z kolei spoczywają na drewnianych wspornikach. Naroża,
kosze dachowe i elementy drewniane stanowią zarazem konstrukcję
nośną dla komórek fotowoltaicznych pokrywających dach na całej
powierzchni. To największa w Szwajcarii zintegrowana z budynkiem
instalacja fotowoltaiczna.
OGROMNY DACH W WYMIARZE 3D
Budowla robi wrażenie przede wszystkim powyginaną powierzchnią dachu. Budynek został wprawdzie wybudowany z betonu, ale konstrukcja dachu jest wykonana całkowicie z drewna. Dach o powierzchni
5500 m2 jest wielkością równy pięciu boiskom do piłki nożnej. Składa
się z 33 pojedynczych elementów, nachylonych pod różnymi kątami.
KONTAKT: Paul Huber, Południe + Wschód, Obszar Koncernu
Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Austria/Szwajcaria 3B,
Dyr. Zurych + Szwajcaria-Zachód (MV)
Wartość zlecenia: 1,98 mln CHF /ok. 1,64 mln €
Czas budowy: 01.2011 – 09.2011
Powierzchnia dachu: 5560 m2
Ale przecież nie o to chodzi, aby tylko sam proces budowy nie
obciążał środowiska wytwarzanym dwutlenkiem węgla. To właśnie
eksploatacja budynku powinna stosować się do tej reguły. Inteligentne wyposażenie techniczne zadba o to, by we wnętrzu panowała ciepła atmosfera zimą i przyjemny chłód latem. Ta wyrazista
Tak powstawała powyginana powierzchnia dachu.
35
Południe + Wschód
inform 24
BUDOWA MOSTU W RUMUNII
PRZEPRAWA PRZEZ RZEKĘ
NA EUROPEJSKIM POZIOMIE
STRABAG buduje 33,5-kilometrowy odcinek nowej autostrady między miastami Deva i Orastie w Rumunii.
Budowa autostrady obejmie ogółem 21 obiektów mostowych. Sercem inwestycji jest most na rzece Maruszy,
który jest dla Rumunii doświadczeniem budowlanym
zupełnie nowego rodzaju.
Rumunia. Już w listopadzie 2010 została zawarta umowa na
budowę pomiędzy rumuńskim ministerstwem transportu a konsorcjum
pod przewodnictwem spółki STRABAG AG (Dyrekcja Budownictwo
Infrastruktury Rumunia /Bułgaria ME). Mierzący 720 m łącznej długości, z 12 przęsłami o rozpiętości 60 m każde, most na rzece Maruszy,
stawiany przez Dyrekcję Budownictwo Inżynieryjne MT jako podwykonawcę wewnętrznego, jest dominującym punktem w całym projekcie.
Most został zaprojektowany i jest budowany w konstrukcji zespolonej
stalowej z płytą jezdni wykonaną z prefabrykatów żelbetowych uzupełnionych betonem wylewanym na miejscu. Zakończenie budowy jest
przewidywane na wiosnę 2013. W trudnym środowisku obcego kraju
trwająca 24 miesiące budowa mostu wraz wykonaniem ważącego
4200 ton stalowego ustroju nośnego stanowi ogromne wyzwanie dla
zespołu projektowego. „Formalizm, bierność administracji, nierzadko
niejasne i zagmatwane przepisy w zakresie projektowania i kompletnie
odmienna mentalność uczą w dużej mierze dyscypliny, cierpliwości,
spokoju i elastyczności, ale też zdecydowania i kontroli” – tak opisuje
swoją pracę w Rumunii Karl-Heinz Stelzer, odpowiedzialny za projekt
kierownik Dyrekcji Budownictwo Inżynieryjne MT.
NOWY PROJEKT
Pierwotna koncepcja inwestora przewidywała ustrój nośny
mostu w postaci konstrukcji zespolonej ze spoczywającymi na niej,
później sprężonymi elementami prefabrykowanymi. Ten projekt nie
spełniał jednak wymagań stawianych nowoczesnym, trwałym obiektom budowlanym. Dlatego po udzieleniu zamówienia opracowano
projekt kompletnie na nowo. Każdy z obu ustrojów nośnych jest
wykonany z dwóch hermetycznie zespawanych skrzynek o wymiarach 2,45 m wysokości i 1,70 m szerokości.
POZYCJONOWANIE
Montaż skrzynek został przeprowadzony przy pomocy mobilnego żurawia, wychodząc od filarów ustroju nośnego, w obu kierun-
36
kach na podporach pomocniczych. Zaraz po zespawaniu wsporników ze sobą osadzono ustrój nośny przy pomocy pras w ostatecznym położeniu. Na zakończenie nastąpiło zabetonowanie głowic
filarów podwójnym zespoleniem przy filarach i połączenie z łożyskami
mostu.
ZAGROŻENIE OD DOŁU
Przy budowie mostu wzięto również pod uwagę przewidywane
obciążenia powodowane trzęsieniami ziemi. W związku z tym zdecydowano się na skonstruowanie trzech osi nie z łożyskami mostu,
ale na monolityczne połączenie stalowego ustroju nośnego podwójnym zespoleniem z dolną częścią mostu. To umożliwia z jednej
strony zachowanie jednolitego przekroju filarów przez całą
budowlę, a z drugiej zredukowanie zjawiska rozszerzalności przy
przyczółkach. Natomiast w rejonie podwójnego zespolenia jest
stosowany wysoki udział zbrojenia, wynoszący nawet 400 kg stali
www.strabag.com
inform 24
Południe + Wschód
Wartość zlecenia: ok. 31 mln €
Czas budowy: 24 miesiące
Szerokość mostu: 2 x 14,50 m
Stal konstrukcyjna: 4200 t
Stal zbrojeniowa: 5400 t
Most na Maruszy zostanie ukończony w 2013 roku.
na metr sześcienny betonu, oraz jest zaplanowana bardzo dokładnie
kolejność prac montażowych.
Z PEŁNYM SZACUNKIEM
„Odnoszenie się z szacunkiem i odpowiednia doza tolerancji są
również w Rumunii najważniejszymi manierami we wszystkich kontaktach i stosunkach międzyludzkich” – sprowadza do sedna swoje
wrażenia kierownik projektu Stelzer. Nieuniknione z przyczyn różnic
językowych i kulturowych nieporozumienia nie są rzadkością
w codziennym biznesie i nie należy ich stale roztrząsać.
Mimo trudnego środowiska i ścisłego „gorsetu terminowego”
okazuje się, że nowe inwestycje budowlane mogą być realizowane
z powodzeniem dzięki właściwemu planowaniu i profesjonalnemu
przygotowaniu projektu. Dyrekcja MT jest w toku tego przedsięwzięcia budowlanego odpowiedzialna za siedem dalszych obiektów
Precyzyjny montaż elementów mostu
mostowych, które z pewnością uda się przekazać inwestorowi
zgodnie z zakładanym harmonogramem.
KONTAKT: Karl-Heinz Stelzer /Norbert Luft,
Południe + Wschód, Obszar Koncernu Budownictwo Ogólne
i Inżynieryjne Europa 3H, Dyr. Budownictwo Inżynieryjne SOE /
Eksport Bezpośredni (MT)
37
Południe + Wschód
inform 24
RENOWACJA MOSTU NA WĘGRZECH
KROK PO KROKU
140 LAT
MOSTU MAŁGORZATY
Prace związane z renowacją i przebudową mostu były wykonywane w dwóch fazach. Podział konstrukcji mostu wzdłuż na połowy,
wymuszony wymaganiem utrzymania ruchu lokalnego na jednej
jezdni, oznaczał szczególne wyzwanie techniczne. Konieczność
prowadzenia robót przy jednocześnie bieżącym ruchu drogowym
utrudniała zadanie.
STRABAG nie tylko buduje nowe mosty w trendzie XXI
wieku, ale także remontuje historyczne budowle
mostowe. Most Małgorzaty spinający oba brzegi Dunaju
w Budapeszcie jest zabytkiem o wyjątkowym charakterze.
Renowacja objęła szeroki zakres.
Węgry. Każdy Węgier jest z niego dumny, każdy gość odwiedzający miasto go zna: Most Małgorzaty w Budapeszcie, wybudowany w 1876 roku. Po remoncie w latach 1948 i 1978 stan mostu
uległ znacznemu pogorszeniu ok. roku 2000. Kompleksową renowację
budowli rozpoczęło konsorcjum związane ze koncernem STRABAG
w sierpniu 2009.
Uroczyste „toczenie beczek” – tak nazywa się tradycyjna ceremonia z okazji ukończenia budowy mostu – została zorganizowana
już w listopadzie 2010. Restaurowanie mostu zakończono rok później,
w listopadzie 2011. Celem zabiegów renowacyjnych było odtworzenie pierwotnego stanu mostu w oparciu o dostępną dokumentację
historyczno- konserwatorską. Według wzorów z XIX wieku gruntownie zmieniono niektóre detale, jak na przykład kratownice, filary,
kamienną ornamentykę oraz oblicówkę.
Ze względu na poziom konstrukcji żelbetowej i niweletę nowej
jezdni prace musiały być wykonywane z wielką precyzją i w najwyższym stopniu profesjonalnie. Most rzeczny musiał być połączony
z nową konstrukcją stalową, ponieważ jego wysokość odbiegała
od poprzedniej konstrukcji. Przywrócone przy nabrzeżnych filarach
balustrady i żeliwne poręcze zostały połączone z żelbetową konstrukcją, a ich wewnętrzny rdzeń zakotwiony w dolnej części mostu.
W NOWYM ŚWIETLE
W toku renowacji most otrzymał również nowe, stylowe oświetlenie. „Dla nas budapeszteńczyków stał się naprawdę całkiem nowym
zabytkiem”, opowiada z dumą László Légrádi. „Nocą sylwetka
mostu zjawiskowo prezentuje się w nowym świetle.” Budowla jest
chętnie podziwiana przez wielu mieszkańców, a także rzesze turystów.
Dzięki precyzyjnej pracy zespołu roboty ukończono w terminie.
Budapeszt wzbogacił się o dostojny i doskonale wyremontowany
pod względem technicznym Most Małgorzaty, teraz idealnie harmonizujący z oczekiwaniami XXI wieku.
KONTAKT: László Légrádi,
Obszar Koncernu Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Węgry
3I, Dyr. Budownictwo Inżynieryjne Ziemne Węgry (JC)
Wartość zlecenia: 20,8 mld HUF /ok. 7 mln €
Czas budowy: 08.2009 – 11.2011
Niezwykły nastrój dzięki nowemu oświetleniu odrestaurowanego Mostu Małgorzaty w Budapeszcie
38
www.strabag.com
inform 24
Południe + Wschód
OCHRONA PRZECIWLAWINOWA W AUSTRII
ALPINIZM W OCHRONIE
PRZECIWLAWINOWEJ
Ze względu na zmiany klimatyczne i rosnące wymagania
dot. bezpieczeństwa na trasach narciarskich, zapory
przeciwlawinowe nabierają coraz większego znaczenia.
Na alpejskim szczycie Goldeck do zabezpieczenia nowej
Zespół Górskiego Działu Technicznego jest w koncernie specjalistą
robót budowlanych na terenach górskich i bezdrożach.
kolei linowej wykonano stalowe mosty śnieżne.
Austria. Ośrodek narciarski Goldeck w Karyntii poczynił w ostatnich latach spore inwestycje w przeprojektowanie i rozbudowę
tras narciarskich i wyciągów. Specjaliści ze STRABAG Górski Dział
Techniczny wykonali stalowe mosty śnieżne do zabezpieczenia nowej
kolei gondolowej.
budowy – oto wymagania, z jakimi przyszło się zmierzyć wykonawcy.
Tylko doskonale wykwalifikowany personel do prac na wysokościach
może wykonywać tego typu prace w trudnym górskim terenie.
Górskim Działem Technicznym kieruje bardzo doświadczony w tej
dziedzinie mistrz budowlany Martin Granig. Wraz ze swoją załogą
działa obecnie w całej Austrii i w regionie południowoniemieckim.
STROMO I NIEDOSTĘPNIE
Na wysokości 1700 m, na terenie skrajnych stromizn i obszarów
prawie niedostępnych, umieszczono ponad 500 metrów bieżących
stalowych mostów śnieżnych. Większość materiału można było
wprawdzie przetransportować śmigłowcem, ale pracy manualnej
nie udało się niczym zastąpić. Ręczna robota przy użyciu wiertarek
o ciężarze ponad 100 kg, w każdych warunkach atmosferycznych,
już na przełomie jesieni i zimy w październiku, w krótkim czasie
Wartość zlecenia: ok. 460 000 € netto
Czas budowy: 09.2011 – 11.2011
KONTAKT: Martin Granig, Południe + Wschód,
Obszar Koncernu Budownictwo Infrastruktury Austria +
Adria 6C, Dyr. Karyntia /Styria (AC)
USŁUGI:
zapory przeciwlawinowe i siatki przeciwśnieżne
zabezpieczenia betonem natryskowym
Wykonywanie kotwień kotwami splotowymi i prętowymi oraz
mikropale.
zabezpieczenia przed spadaniem kamieni i zabezpieczenia
skarp
Umacnianie i kotwienie rozmaitych siatek na stromiznach i skałach.
prace wspinaczkowe
Usuwanie luźnych odłamków skalnych ze stromych skarp i ścian
skalnych.
Plac budowy na alpejskim szczycie
39
Świat + Obszary Specjalne
inform 24
BUDOWA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH
GIGANTYCZNE ROZMIARY
OCHRONA PRZED ZALANIEM
Wał przeciwpowodziowy Al Amerat ma długość ponad pięciu
kilometrów i pojemność 22 milionów metrów sześciennych.
Przede wszystkim redukuje ryzyko zalania dzielnicy miasta Qurum
i dodatkowo chroni przewidziane w kotlinie Al Amerat obszary
rozwojowe. Zapora składa się z wału głównego i czterech wałów
bocznych, wału i kanału obejściowego oraz dwóch upustów
dennych.
Ochrona przeciwpowodziowa jest w regionie arabskim
ważkim zagadnieniem. STRABAG ukończył już dwa wały
przeciwpowodziowe o imponujących rozmiarach w sułtanacie Omanu. Nowe projekty obiektów przeciwpowodziowych
czekają na realizację w drodze procedur przetargowych.
Oman. Sułtanat Omanu leży we wschodniej części Półwyspu
Arabskiego. Kraj liczy dwa i pół miliona mieszkańców, żyjących
przeważnie w miastach. Typowe dla Omanu są palmy daktylowe,
wielbłądy oraz kadzidło. Oman jest największym producentem kadzidła na świecie, jeszcze dzisiaj w Sułtanacie na każdym rogu czuć
jego woń. Kadzidło przysporzyło krajowi sławy i bogactwa, ale nie
ma w Omanie żadnego znaczenia religijnego.
Gotowy wał przeciwpowodziowy Al Amerat w Omanie
PRACOWITE NOCE
Klimat w Al Amerat zadbał o szczególnie trudne warunki pracy
z trwającymi miesiącami temperaturami powyżej 40 stopni. „Betonowanie odbywało się tylko nocą, ponieważ za dnia można było
poparzyć sobie ręce o stal zbrojeniową”, wyjaśnia Reinhard Schmid,
kierownik projektu wału Al Amerat. Bez klimatyzacji w koparce i ciężarówce praca nie byłaby w ogóle możliwa. Po letnich upałach
przyszły zimowe, niezwykle obfite deszcze.
Niezwykli obserwatorzy śledzili przebieg budowy zapory w Salalah.
ZLOKALIZOWANIE ZAGROŻENIA
Z powodu tropikalnych temperatur w Omanie coraz częściej
występują potężne nawałnice, a w ślad za nimi następują klęski
powodziowe. Stąd ochrona przeciwpowodziowa jest konieczna.
W Salalah STRABAG ukończył już w 2009 budowę zapory przeciwpowodziowej. Tropikalny cyklon Gonu spowodował w roku 2007
wyjątkowo silne powodzie, szczególnie w Maskacie, stolicy Omanu.
Katastrofalne szkody skłoniły rząd do podjęcia decyzji o realizacji
koncepcji kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej. Inicjatywa
ta przewiduje siedem wałów dla kotliny Al Amerat i wąwozu Wadi
Adai. Wadi to suche formy dolinne występujące na terenach pustynnych, które w czasie pory deszczowej wypełniają się wodą, tworząc
wartkie, szerokie, długie i kręte rzeki.
Pierwszym wałem jest ten zabezpieczający kotlinę Al Amerat.
Uchodzi on za kluczową budowlę koncepcji ochrony przeciwpowodziowej. STRABAG realizował jego budowę od 2009 do 2012 r.
40
Wał przeciwpowodziowy Al Amerat
Wartość zlecenia: 29 mln R.O. /ok. 61 mln €
Czas budowy: 08.2009 – 02.2012
Urobek kamienny: 440 000 m3
Urobek skał: 1 000 000 m3
Technicznym wyzwaniem były zmienne warunki podłoża, sięgające od miękkich warstw gliny po twarde łupki wapienne. W związku
z tym głębokość posadowienia dla wału i budowli betonowych
musiała być często zmieniana, co również po części wymagało
obszernych zmian w projekcie budowli. „To, że potrafiliśmy poradzić sobie z tymi wyzwaniami elastycznie, z techniczną zręcznością
i w dobrej zgodzie, przekonało doradców i inwestora – to z pewnością doskonałe referencje dla nowych projektów wałów w nadchodzących latach”, mówi Schmid.
www.strabag.com
inform 24
Świat + Obszary Specjalne
dwupasmowej. Ponadto powstanie tu pięć skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Budowę i przekazanie obiektu uzgodniono w czterech
etapach. Ukończenie projektu jest ustalone na maj 2014.
Projekt budowy dróg i infrastruktury na terenie portu
w Duqm:
Wartość zlecenia: 81mln R.O. /ok. 170 mln €
Czas budowy: 10.2011 – 05.2014
Długość dróg: 37 km
Szeroko zakrojone roboty związane z budową infrastruktury obejmują budowę instalacji wody pitnej i gaśniczej, systemów ściekowych, instalacji nawadniających oraz infrastruktury elektryczno-telekomunikacyjnej. Do tego dochodzą zabezpieczenie i stabilizacja
zbocza oraz wykonanie lądowiska dla śmigłowców z drogą dojazdową.
KONTAKT: Reinhard Schmid, Świat + Obszary Specjalne,
Obszar Koncernu International (3G)
KONTAKT: Stefan Altzieber, Świat + Obszary Specjalne,
Obszar Koncernu International (3G)
Roboty związane z budową infrastruktury w Duqm
Info + +
MILIONOWE ZLECENIE W DUQM
STRABAG Oman otrzymał we wrześniu 2011 zlecenie na rozbudowę dróg i infrastruktury na terenie portu w Duqm. Wartość zlecenia opiewa na 150 milionów €. Duqm jest niewielką miejscowością
rybacką. Wiatr nieustannie rozwiewa piasek po okolicy, szczególnie
w miesiącach letnich występują permanentne burze piaskowe. Do
tego dochodzi jeszcze wysoka wilgotność powietrza, budowa znajduje się bowiem bezpośrednio nam Morzem Arabskim. „W takich
niegościnnych warunkach pracowało ponad 900 naszych ludzi,
pochodzących z Azji, Afryki i Europy. To prawdziwi bohaterowie
budowy Duqm”, mówi Stefan Altzieber, techniczny kierownik obszaru
w Omanie.
Ukończenie nowego portu jest przewidywane na koniec 2012
roku. Budowa dróg o łącznej długości 37 km obejmuje budowę
12-kilometrowej, sześciopasmowej drogi ekspresowej, 18,5-kilometrowej czteropasmowej drogi ekspresowej i 6,5-kilometrowej drogi
Ochrona przeciwpowodziowa w kraju kadzidła
i daktyli
W związku z topograficznym położeniem między wybrzeżem
a łańcuchem górskim Maskat, stolica Omanu, jest zagrożona
powodziami przy silnych opadach atmosferycznych. Od
2007 roku przede wszystkim dwa cyklony wyrządziły ogromne
szkody, w szczególności na obszarze aglomeracji Maskatu.
Al Amerat leży w kotlinie i jest oddzielony od Maskatu łańcuchem górskim o wysokości dochodzącej maksymalnie do
1000 m. To sprawia, że w Al Amerat panuje jeszcze bardziej
ekstremalny klimat niż w Maskacie. Zapora przeciwpowodziowa w Al Amerat będzie chronić zaledwie 20 % obszaru
zlewni Wadi Adai, która zajmuje ogółem powierzchnię 65 km2.
41
Specjalne
inform 24
ULUBIONE MIEJSCA PRACOWNIKÓW STRABAGA
ZURYCH: MOJE MIASTO
Co prawda Zurych nie jest stolicą, ale
z liczbą około 390 000 mieszkańców jest największym miastem
w Szwajcarii. Zurych jest jedną z metropolii
o najwyższym poziomie życia na świecie, ale w 2012 roku
został także wybrany najdroższym miastem Europy. Chętnie
jest określany mianem „Limmatstadt” („Miasto nad rzeką
Limmat”) lub „Zwinglistadt” („Miasto Zwingliego”, Zwingli
był szwajcarskim kapłanem, jednym z przywódców
reformacji). Około 230 kolegów STRABAGA mieszka
Relaks w parku
Z licznymi parkami i
terenami rekreacyjnymi
Zurych jest atrakcyjnym
miejscem dla dzieci
i młodzieży. W jednym z
parków – Josefwiese –
chętnie spędza swój
wolny czas także 19letnia Thisanthi Thilaganthan. Tu można znaleźć zaciszne ławeczki,
miejsca na ognisko, boiska do gry w siatkówkę plażową, pełne przygód place zabaw
dla dzieci i wiele więcej. Ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi, których zna jeszcze od
przedszkola, spotyka się chętnie właśnie
tutaj.
w Zurychu, a jeszcze trochę więcej tu pracuje. Inform zapytał
pięcioro z nich o ich ulubione miejsca w mieście.
Witamy w Zurychu!
Pedałowanie wokół jeziora
Zurych jest mekką dla wszystkich lubiących aktywnie spędzać czas. Jezioro Zuryskie jest przy tym
sercem sceny sportowej. Thomas Hoffmann uwielbia tę różnorodność – chętnie biega, jeździ na
rowerze, łyżworolkach albo próbuje nowych dziedzin sportu.
Rodowity mieszkaniec Zurychu, spędza swój wolny czas najchętniej na sportowo pod gołym niebem. Jedną z jego ulubionych tras jest runda, może nieraz dwie, na sportowym rowerze
wokół Jeziora Zuryskiego – 67 km. Po wyczerpującej wycieczce
rowerowej największą atrakcją jest ochłoda w wodach jeziora.
„Dobrze znam Josefwiese, kiedyś
mieszkałam tam tuż za rogiem.
Na tej łące nawet nauczyłam się
chodzić.”
Thisanthi Thilaganthan
Specjalna rada ++
Nie daj się złapać: uwaga na wyrzucane śmieci
Wszędzie w mieście stoją pojemniki na
śmiecie z systemem segregacji odpadów.
Proszę zwracać uwagę na prawidłowe segregowanie śmieci, inaczej może się zdarzyć, że przyłapie Państwa stróż porządku.
42
„W Zurychu ludzie spotykają się na promenadzie
nad jeziorem – rano na śniadaniu, w południe na
lunchu, a wieczorem na drinku.”
Oliver Schwarz
inform 24
Specjalne
Po pracy
Rodowity berneńczyk Peter Fringell po skończonej pracy
chętnie udaje wraz z kolegami na drinka. Droga wiedzie ich
często do „Old Fashion Bar”. Bar znajduje się w samym
w śródmieściu, zaledwie kilka kroków od słynnej Bahnhofstraße, istnieje od roku 1876 i jest najstarszym barem
w Zurychu. W ostatnich
latach przeszedł cudowną
renowację, ale mimo to
zachował swój przytulny,
„staromodny” wygląd.
m
Frauen
tr
ünsters
asse
s
ras
lst
Ta
e
Bü
r
ibrüc
Qua
z
lat
tlip
ke
i
qua
Uti
ZÜRICHSEE
stra
ive
ller
Be
Mythenka i
Ha
rdb
rüc
Sih
iqu
ai
Lim
He
m
inr
at
ich
st
ra
s
tra
ss
Jo
ss
e
se
e
fst
ras
Ne
se
ue
H
ard
ke
Ro
se
ng
art
en
str
ass
e
www.strabag.com
rn
Ho
e
ss
Zürichhorn
Świeża rybka
Międzynarodowa kuchnia jest w Zurychu
reprezentowana wyjątkowo licznie, przede
wszystkim często znajdziemy tu włoskie
restauracje. Andrea Jegen wychowała się
w Zurychu, dzisiaj mieszka poza nim. Ale
chętnie powraca do swojego miasta, aby
spędzić tu przyjemny wieczór nad jeziorem. Jednym z jej ulubionych lokali jest
Fischstube. Szczególna atmosfera tuż
nad jeziorem czyni z niego ulubione
miejsce Andrei Jegen.
e
ss
a
str
ch
a
b
Popatrzeć na jezioro
Zurych jest zdecydowanie zdominowany
przez wodę. Austriak Oliver Schwarz,
który pracuje i mieszka w Zurychu od
około 1,5 roku, przeważnie spędza swój
wolny czas nad Jeziorem Zuryskim. Korzysta
z możliwości rekreacyjnych w okolicach jeziora w najrozmaitszy sposób. Bardzo chętnie
spaceruje po promenadzie nad jeziorem,
pływa łódką, odwiedza któreś z licznych
kąpielisk albo wybiera „coś na ząb” z oferty
kulinarnej.
„Najchętniej siedzę na rozległym tarasie Fischstube i rozkoszuję się
zachodem słońca przy świeżej rybce.”
Andrea Jegen
43
Specjalne
inform 24
STRABAG JEDZIE NA „WYCIECZKĘ ZAKŁADOWĄ”
HOLANDIA KONTRA
HISZPANIA
Już przed wyruszeniem w podróż radość uczestników
z czekającego ich wydarzenia była wielka.
Holenderska zdolność do zachwytu stanęła oko
w oko z katalońską radością życia.
Austria. Długa tradycja wycieczek zakładowych – która
w STRABAGU sięga wstecz do lat siedemdziesiątych – doczekała się
kontynuacji także w tym roku: Rada Zakładowa Wschód pojechała
z kolegami do Amsterdamu, a Rada Zakładowa Zachód do Barcelony.
TAM, GDZIE KWITNĄ TULIPANY
Dwa samoloty z około 360 kolegami wyleciały do Amsterdamu,
gdzie jako pierwsza w programie znalazła się wycieczka po mieście.
Gdy mówimy o Holandii, myślimy o wiatrakach, serach, królowej
i piłce nożnej. I chociaż ten kraj ma jeszcze coś innego do zaoferowania, np. wybitną architekturę i przepiękne plaże, to jednak nic nie
jest w stanie przebić tych banałów. Tak więc drugi dzień rozpoczął
44
www.strabag.com
inform 24
Specjalne
się wycieczką na słynny serowy rynek w Alkmaar, a zakończył zwiedzaniem skansenu wiatraków.
Trzeciego dnia zwiedzanie manufaktury porcelany w Delft, by
następnie oddać się rozkoszom podniebienia przy wybornym obiedzie w Scheveningen w jeszcze piękniejszym otoczeniu, z którym
konkurować może już chyba tylko wspaniały widok na plażę. Ostatniego dnia rotterdamski port zrobił piorunujące wrażenie gigantycznymi rozmiarami.
VIVA ESPANIA
„Na południe!” pojechało 300 pracowników z Radą Zakładową
Zachód pod koniec czerwca. Barcelona oczekiwała podróżnych!
Hotel znajdował się w odległości zaledwie kilku minut od plaży i miejskiej promenady Ramblas i zachwycił kapitalną architekturą, pięknymi pokojami oraz tarasem na 10 piętrze z basenem i barem. Niektórzy koledzy nie mogli się prawie oderwać od widoku, jakim można
było się rozkoszować z baru przy basenie, przez następne dni. Dla
innych przepłynięcie kilku basenów w kojącym chłodzie było miłym
odświeżeniem po odbytych wycieczkach.
„Oprócz oczywiście miłych kolegów samo już oprowadzanie
przez holenderskich przewodników turystycznych były warte wycieczki
do Amsterdamu. Teraz wiem, że ulubionym kolorem królowej Beatrycze
nie jest pomarańczowy.”
Angelika Schett-Berka, Komunikacja Koncernu
Ale w Barcelonie też można było zażywać rozkoszy kulturalnych. Na wycieczce panoramicznej można było zyskać widok na
całe miasto. Drugiego dnia zwiedzano park Güell oraz wiele innych
zabytkowych budynków Antoniego Gaudiego, a wśród nich także
prawdziwy klejnot, do dzisiaj nieukończoną bazylikę Sagrada Familia.
Trzeciego dnia nadarzyła się sposobność zwiedzania klasztoru
benedyktynów Santa Maria de Montserrat. Największa atrakcja dla
kolegów zafascynowanych futbolem nastąpiła ostatniego dnia –
stadion FC Barcelona (Camp Nou), gdzie takie gwiazdy futbolu jak
Messi, Fábregas czy Xavi prezentują swoje piłkarskie sztuczki.
Bardzo dziękujemy pilnym Radom Zakładowym za zorganizowanie tych szałowych imprez – z niecierpliwością czekamy na kolejne
propozycje turystyczne. Może tym razem będzie to Anglia kontra
Włochy?
45
Wydarzenia
inform 24
WYDARZENIA SPORTOWE
UWAGA, GOTOWI…
OLIMPIADA
W FIRMIE STRABAG
14 czerwca odbył się bieg „JP-Morgan-Corporate-Challenge”
we Frankfurcie nad Menem i obchodził w tym roku jubileusz
20-lecia. Prawie 70 000 biegaczy z 2761 firm stanęło na starcie i zademonstrowało w imponujący sposób swojego zespołowego ducha
dla dobrego celu.
2012 był rokiem Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie.
STRABAG PFS był reprezentowany przez 35 biegaczy, kolejnych 33 sportowców przybyło z firm Züblin, STRABAG i Heilit
Wörner. Prezes spółki STRABAG PFS Martin Schenk powitał przed
zawodami kibiców i biegaczy w ogrodzie centrali STRABAG PFS
i życzył sportowcom wiele radości i sukcesów.
Również w STRABAGU odbywa się letnia olimpiada.
Pływanie, kolarstwo, biegi, piłka nożna – w Austrii
i Niemczech lekkoatleci STRABAGA sięgnęli po medale.
Austria /Niemcy. W czerwcu raz za razem jedno wydarzenie
goniło drugie. A na każde z nich obowiązywało olimpijskie motto:
„Byle tylko tam być!”
NA POCZĄTEK
Tegoroczny turniej piłkarski Züblina odbywał się w dniach 1 i 2
czerwca w bawarskiej stolicy, ponieważ organizacja tym razem
leżała w gestii Obszaru Monachium. Ogółem 28 drużyn z koncernu
stanęło do walki o tytuł.
Doskonały nastrój wśród sportowców biegu JP Morgana
W biegu JP Morgana na pierwszym planie stoi myślenie
zespołowe. Czterech biegaczy tworzy zespół i otrzymują wspólną
punktację. Nasza najlepsza sztafeta mężczyzn zajęła 19 miejsce
spośród łącznie 4264 zespołów męskich, a najlepsza sztafeta pań
zajęła 148 miejsce spośród 4626 zespołów żeńskich.
Biegacze i kibice spotkali się na zakończenie w ogrodzie centrali STRABAG PFS na miłej ceremonii zamknięcia. Przy tym można
było w rozluźnionej atmosferze wykorzystać przy grillu szansę na
lepsze poznanie kolegów z innych obszarów koncernu.
46
Zwycięska drużyna pucharu piłkarskiego Züblin
…START!
Zasłużonym zwycięzcą turnieju i pucharu piłkarskiego Züblin
2012 została drużyna „Budownictwa Stanu Surowego i Inżynieryjnego” Frankfurt, która w meczu finałowym pokonała 1:0 drużynę
Saksonii z Drezna. Nagrodzenie zwycięzcy i muzyczne wybrzmienie piłkarskiego święta odbyły się wieczorem w zabytkowej sali
monachijskiej piwnicy Löwenbräu. Turniej piłkarski Züblina może
dzisiaj spojrzeć wstecz na swoją prawie już dziesięcioletnią historię.
Jest organizowany od roku 2003 zawsze z ogromną motywacją,
doskonałą dokładnością i wielkim zaangażowaniem. Pucharowe
rozgrywki toczyły się do tej pory w ośmiu niemieckich miastach.
W następnym roku turniej będzie rozgrywany przez Dyrekcję
Centrum we Frankfurcie. Jubileusz dziesięciolecia turnieju przypadnie w roku 2014 – a gdzie się odbędzie, tego jeszcze nie wie
nikt...
15 czerwca odbył się już siódmy triatlon firmy STRABAG
w Wiedniu. W trzech dyscyplinach: pływaniu, kolarstwie i bieganiu
wzięło udział 242 lekkoatletów dwunastu narodowości w zawodach
indywidualnych lub konkursie drużynowym na dystansie sprinterskim (750 m/ 22 km/ 5 km). Zawodnicy byli dopingowani i zagrzewani do boju przez licznych kibiców i fanów, którzy głośno skandowali nazwiska swoich faworytów. Nawet grupa wyposażona
w bębenki towarzyszyła biegaczom swoimi rytmami w drodze do
mety. Bardziej lub mniej zmordowani wszyscy uczestnicy z kilkoma
wyjątkami dotarli do celu. Szczególnie cieszyli się wszyscy sportowcy z medali finałowych, które w tym roku zostały znowu przygotowane starannie i z wielkim zaangażowaniem przez rumuńskie dzieci
ze stowarzyszenia Concordia. Pieczołowicie wykonane medale są
pamiątkami sportowych zmagań między kolegami.
www.strabag.com
inform 24
MISTRZ ŁAMIGŁÓWEK POSZUKIWANY
SUDOKU
4 14
25
12
24
Objaśnienie zasad:
Proszę wypełnić puste pola w taki sposób, aby w każdej
linijce, każdej kolumnie i każdym bloku 3x3 każda
z cyfr od 1 do 9 występowała dokładnie jeden raz. Liczby
w małych białych kółkach podają sumę cyfr z czterech
2 18
24
26
sąsiednich pól.
Termin nadsyłania rozwiązań: 15.2.2013
Wśród wszystkich nadesłanych rozwiązań jak zwykle
rozlosujemy trzy zegarki STRABAG.
6
A
24
B
Specjalne
7
12
6 20
7
25
5
17
27
17
20
19
7 22
20
21
24
1
9
6
5
C
21
4 22
17
17
1
3
20
23
16
20
25
9 20
25
16
6 16
17
6
6
19
21
8
Rozwiązanie:
A
B
C
Proszę przesłać 3 cyfry stanowiące rozwiązanie lub rozwiązanie całej łamigłówki na adres: [email protected]
Kolarstwo 22 km
Członek Zarządu SE Siegfried Wanker (z prawej) zykuje
się do wyprzedzania
Pływanie 750 m
Bieg 5 km
KONTAKT: Ralf Capune, Północ + Wschód, Obszar
Koncernu Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Niemcy /
BNL 2F, Dyr. Bawaria Budownictwo Systemowe (DN)
KONTAKT: Gabriele Renard,
Obszary Specjalne i Koncesje, Obszar Koncernu Usługi 4S,
Dyr. Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi (MQ)
KONTAKT: Mario Rabitsch, Spółki Usługowe, Obszar Centr.
Centralny Dział Techniczny, Centralny Dział Techniczny Wiedeń
Inicjator STRAtria Mario Rabitsch (z prawej) w drodze do mety.
47
www.strabag.com
STOPKA REDAKCYJNA Wydawca: STRABAG SE, Villach Redakcja: Bettina Mattes (odpow.), Carmen Ferner, Angelika Schett-Berka
Współpraca redakcyjna: Edita Novotna (Czechy /Słowacja), Evelyn Agocs (Węgry), Bożena Czekajska (Polska), Wiktoriya Chimakadze
(Rosja) Opracowanie graficzne i realizacja druku: Gundula Schmid (odpow.) Przygotowanie do druku: finishingmove Druk:
Tauber Public Relations, Warszawa Zdjęcia: Gerhard Grafl (zdjęcie tytułowe, str. 14 –15), BEn /Raiffeisenzeitung (str. 6), Raiffeisen
Property International GmbH (str. 7), Royalize (str. 8, str. 40 – 41, str. 42 – 43, str. 44 – 45), Max Moser (str. 9), Betonwerkstatt
www.betonwerkstatt.com (str. 17), Fotolia (str. 5, str. 12 –13, str. 17 – 20, str. 22 – 27), Istockphoto (str. 26), MHM /Beyer (str. 28),
Tim Hoischen (str. 32 – 3 3) Zapytania i listy prosimy kierować do: STRABAG SE, Tel. +43 1 22422-1100, Fax +43 1 22422-1177,
[email protected], Donau-City-Straße 9, 1220 Wien /Österreich
Firma STRABAG przywiązuje dużą wagę do wyrównania szans kobiet i mężczyzn. W celu uproszczenia stosujemy w naszych tekstach
w liczbie mnogiej określenia neutralne, takie jak „pracownicy“, „zleceniodawcy“ czy „eksperci“. Pod tymi określeniami rozumiane
są zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Podobne dokumenty

mistrzowskie wyczyny na północy mocno w górę zrośnięty

mistrzowskie wyczyny na północy mocno w górę zrośnięty bezpośrednio na budowie, poszukuje co tydzień odpowiedzi na matematyczne kwestie. Wyposażeni w calówkę, długopis i kartki młodzi technicy mierzą odległości i powierzchnie lub rysują szkice zgodnie ...

Bardziej szczegółowo

kopswerk ii rosja port lotniczy w sofii

kopswerk ii rosja port lotniczy w sofii Obecnie STRANET oferuje informacje na poziomie koncernu dla Austrii, Szwajcarii i Niemiec. Pozostałe kraje, jak również informacje z i dla obszarów przedsiębiorstw oraz dyrekcji ze swoją specyficzn...

Bardziej szczegółowo

nowy szyk dla frankfurtu powrót do źródła – siła z natury

nowy szyk dla frankfurtu powrót do źródła – siła z natury wynoszą 1,6 mld euro, koszty budowy wraz z kosztami projektu to około 1,3 mld euro. Projekt obejmuje między innymi 81 mostów, dwa obwody utrzymania autostrady, sześć pełnych węzłów autostradowych o...

Bardziej szczegółowo