poziom xxi wieku olbrzym w nowym wymiarze najnowsze

Komentarze

Transkrypt

poziom xxi wieku olbrzym w nowym wymiarze najnowsze
inform
wydanie 19
maj 2010
OLBRZYM W NOWYM
WYMIARZE
PROJEKT NIAGARA-TUNNEL-FACILITY
NAJNOWSZE
OSIĄGNIĘCIA
TECHNIKI
CENTRALNY DZIAŁ TECHNICZNY
POZIOM XXI WIEKU
Eurovea
MAGAZYN STRABAG SE
Słowo wstępne
inform 19
SŁOWO WSTĘPNE
DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY,
SZANOWNI PAŃSTWO!
Hans Peter Haselsteiner,
Prezes Zarządu firmy STRABAG SE
Do napisania po chińsku wyrazu „kryzys” potrzeba dwóch
znaków. Jeden z nich oznacza niebezpieczeństwo, drugi zaś sposobność. Podobnie my, Europejczycy, powinniśmy dokonywać dwustronnej oceny aktualnych ramowych warunków ekonomicznych.
Z jednej strony w branży budowlanej obserwujemy spadek popytu
u prywatnych zleceniodawców. Zwłaszcza położenie deweloperów
w kwestii finansowania jest dość trudne. Z drugiej strony, sytuację
równoważą wydatki ponoszone w ramach programów koniunkturalnych, które my – jako duże firma budowlana działająca w dziedzinie
budownictwa infrastrukturalnego – w przeciwieństwie do mniejszych
firm – odczuwamy już w samym portfelu zamówień.
miejsca poświęcamy właśnie ludziom tworzącym przedsiębiorstwo
STRABAG. Poznajcie Waszych kolegów od ich prywatnej strony
i zwróćcie uwagę na ich talenty i zainteresowania. Czy wiecie może,
że Tamara Kerschbaumer zrezygnowała z zawodowej kariery strzeleckiej, aby podjąć pracę w BRVZ w Spittal/Drau? Franz Fenk jest
kierownikiem budowy w Stratebau GmbH w Ratyzbonie, a prywatnie
mistrzem karate piątego stopnia. Prywatną pasją Martina Gurdeta jest
„ratowanie życia”. Dzięki swojemu społecznemu zaangażowaniu
w Limerick, gdzie przebywa od 2006 roku w związku z projektem
„Tunel Limerick”, pomaga ludziom będącym w niebezpieczeństwie
na morzu i tym, którym grozi utonięcie.
To paradoksalne. Małe przedsiębiorstwa były zawsze postrzegane jako te bardziej elastyczne; teraz jest odwrotnie. Nasza wielkość
pozwala nam na szerokie zróżnicowanie, zarówno pod względem
geograficznym, jak i oferowanych produktów. To nam pozwala na
elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na sytuację panującą na rynku. Koncentrujemy się na przykład na niszowych polach
działalności przedsiębiorstwa, takich jak budownictwo kolejowe,
budowa dróg wodnych, rozciągając znacznie nasze działania na
rynki pozaeuropejskie. Skuteczność tej strategii działania potwierdzają
takie projekty, jak „Tunel Niagara” (Kanada) i „Rohtang Pass Highway
Tunnel” (Indie), o których będzie mowa w niniejszym wydaniu informu.
Również dla nas koniunktura nie zawsze jest łaskawa. Musimy
zatem stawić czoła trudnościom i wspólnie sprostać wyzwaniom,
jakie niesie ze sobą przyszłość.
Wasz Hans Peter Haselsteiner
Naszą wielkość widać również na naszych rynkach rodzimych
w Austrii i Niemczech, na których udało nam się w minionych
miesiącach zrealizować kilka przedsięwzięć. Mam tu na myśli
budowę Dworca Głównego w Wiedniu i Portu Lotniczego Schönefeld w Berlinie, które są również tematem tego wydania.
Przy okazji tych wszystkich projektów nie wolno nam jednak
zapomnieć o jednym. „Każda duża instytucja jest przedłużonym
cieniem człowieka”* Dlatego też w każdym wydaniu informu wiele
02
* Ralph Waldo Emerson (1803–1882), ameryk. filozof i poeta
www.strabag.com
inform 19
Spis treści
SPIS TREŚCI
NOWOŚCI
04
05
06
07
08
09
Z POWROTEM NA UNIWERSYTET H&I
DALSZA EDUKACJA PODSTAWĄ SUKCESU Rozmowa
NOWA NADZIEJA DLA STARSZYCH LUDZI Concordia
WSPÓLNE DZIAŁANIE – POMOC W SAMOPOMOCY Działalność społeczna
HONORY DLA ZASŁUŻONYCH Straward
OSTATNI GWÓŹDŹ Uroczystość zawieszenia wiechy w Heidelbergu
TEMAT Z OKŁADKI
10 OLBRZYM W NOWYM WYMIARZE Projekt Niagara-Tunnel-Facility
LUDZIE W FIRMIE STRABAG
18 Z DUMĄ PREZENTUJEMY Pracownicy STRABAG w świetle jupiterów
Strabag units
22
23
24
25
26
27
NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA TECHNIKI Centralny Dział Techniczny
SIŁA TKWI W ELASTYCZNOŚCI Rozmowa
PRZYSZLI EKSPERCI Akademia dla Praktykantów
RAZEM NA SZCZYT Lean Construction
KREATYWNOŚĆ NIE ZNA GRANIC Grafika
MULTIMEDIA NA BUDOWIE TPA
PROJEKTY
28
30
32
34
36
38
40
41
42
POZIOM XXI WIEKU Eurovea
PRACA ZESPOŁOWA PAR EXCELLENCE Port lotniczy BBI Schönefeld
SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ JW Marriott Hotel i Dworzec Główny w Wiedniu
WYSOKO W GÓRACH Linthal 2015
MAŁE MIASTO O DUŻYM ZANURZENIU JadeWeserPort
KUŹNIA KADR DLA NAJWIĘKSZYCH TALENTÓW Budowa obiektów sportowych
GORĄCE NA GORĄCE Ekspresowy remont
10,39 KM PRZEZ WARSZAWĘ Droga szybkiego ruchu S8
KOMPLEKSOWE USŁUGI JEDNEJ FIRMY STRABAG PFS
W
YDARZENIA
44 PRZYNAJMNIEJ RAZ ŚWIĘTOWAĆ KARANAWAŁ W KOLONII Piąta pora roku
S
PECJALNE
46 ZNALEŹLIŚMY MŁODE TALENTY! Konkurs fotograficzny
47 ZDJĘCIE ZDJĘCIU NIERÓWNE Grafika
03
News
inform 19
News
H&I
PLAN NAUCZANIA
Z POWROTEM
NA UNIWERSYTET
Kto nadawałby się lepiej na wykładowców, niż doświadczeni
koledzy i kadra kierownicza rekrutujący się z własnych szeregów?
Z tego powodu w przeważającej części modułów szkoleniowych
zdecydowano się na wykorzystanie doświadczenia pracowników firmy, zatrudniając dodatkowo jako wykładowców ekspertów
z zewnątrz. Ideą, jaka przyświecała temu przedsięwzięciu, było
połączenie praktycznego doświadczenia, jakim dysponują długoletni
kierownicy projektów, wiedzy poszczególnych sztabów koncernu
i spółek serwisowych oraz fachowej wiedzy zarówno wykładowców
będących pracownikami firmy jak i tych z zewnątrz. Kombinacja
teorii z praktyką jest filarem, na którym opiera się cała koncepcja
szkolenia.
Dla pracowników firmy STRABAG motto „Nauka sensem
życia” znów stało się aktualne. Od lutego 2010 roku 21
pracowników ponownie zasiadło w szkolnych ławach
Wyższej Szkoły Zawodowej Campus w Wiedniu.
Świat. Pion Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego zaplanował
dla swoich kierowników projektów stworzenie specjalnej oferty dotyczącej dalszej edukacji. We współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową
Campus w Wiedniu opracowano i zorganizowano kurs szkoleniowy,
którego celem jest przekazanie technicznym i handlowym kierownikom projektów, oraz przyszłym kierownikom projektów szerokiej
praktycznej wiedzy obejmującej zagadnienia specjalistyczne i personalne, pozwalające na realizację średnich i dużych projektów.
WZS Campus w Wiedniu pełni rolę zewnętrznego partnera, który
zadba o utrzymanie akademickiego poziomu kształcenia oraz o obiektywną kontrolę jakości.
Trzysemestralny kurs rozpoczął się w lutym 2010. 21 pracowników biorących udział w szkoleniu to grupa międzynarodowa – uczestnicy pochodzą z Austrii, Niemiec, Holandii i Rosji. Umożliwia to
wymianę pomiędzy krajami i firmami należącymi do koncernu i wspiera
jednocześnie rozwój międzykulturowej kompetencji.
Zaledwie w sześciu modułach – tzn. dwóch modułach w semestrze – uczestnicy mają za zadanie opracować różne bloki tematyczne, korzystając z fachowych wykładów, studiów monograficznych
i warsztatów pracy. Każdy moduł kończy się pisemnym egzaminem;
równocześnie oczekuje się napisania interdyscyplinarnej pracy projektowej, którą należy zaprezentować na koniec szkolenia. Po udanym
zaliczeniu każdego modułu uczestnicy otrzymają świadectwo wystawione przez WSZ Campus w Wiedniu z punktami ECTS, które jest
uznawane na uczelniach w całej Europie. Już we wrześniu 2011
pierwszym absolwentom zostanie wręczony dyplom „Certyfikowanego Kierownika Projektu firmy STRABAG”
Kontakt: Susanne Hopfgartner, Budownictwo Ogólne
i Inżynieryjne, Obszar Koncernu Europa 3H
Warsztaty z zakresu
dynamiki grupy
Interdyscyplinarna
praca projektowa
Moduł 6
Prawo pracy, kompetencja międzykulturowa,
sprawy organizacyjneorganizacyjne
Moduł 1
Zarządzanie projektem
Szkolenie kierowników
projektów H+I
Moduł 5
Moduł 3
Contract Management
Komunikacja i kierownictwo
Moduł 4
Ekonomika produkcji
Schemat szkolenia kierowników projektów
04
Moduł 2
Organizacja i kierownictwo na budowie
inform 19
www.strabag.com
News
News
Początek szkolenia kierowników projektu: Studenci i profesorowie
ROZMOWA
DALSZA EDUKACJA
PODSTAWĄ SUKCESU
Członek Zarządu STRABAG SE Dr Peter Kramer był
inicjatorem i zwolennikiem tego „szkolnego eksperymentu”. W rozmowie z redakcją informu odkrywa kulisy
tego przedsięwzięcia.
Skąd pomysł na zorganizowanie takiego modularnego systemu
szkolenia?
Idea zrodziła się z konieczności wyposażenia kierowników budów
ew. techników w odpowiednie narzędzia, które ułatwią im przejście od specjalisty do „ogólnego” kierownika, a tym samym do kierownika projektu.
Jakie cele przyświecają temu szkoleniu?
Kierownicy projektów i przyszli kierownicy projektów otrzymają
obszerne fachowe szkolenie umożliwiające im realizację średnich
i dużych projektów. Szczególny nacisk kładziony będzie na przekazanie doświadczenia oraz poznanie wewnętrznych zasobów. Dzięki
pracy zespołowej oraz wsparciu wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów przekazana zostanie również umiejętność radzenia sobie
z błędami.
Jaką wartość dodaną dla koncernu przyniesie współpraca z WSZ
Campus w Wiedniu?
Współpraca z WSZ Campus w Wiedniu daje nam pewność, że treści
przekazywane na szkoleniu będą na poziomie akademickim. Ponadto
pozwala ona na zapewnienie kontroli jakości z zewnątrz.
Peter Krammer jest zwolennikiem ciągłej edukacji.
Dane osobowe Dr Peter Krammer
URODZONY DNIA
18 stycznia 1966
STUDIOWAŁ
Inżynieria budowlana
na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu
DOKTORAT
1995
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE ZDOBYŁ W
Hofman & Maculan
Porr Technobau AG
STUAG Swietelsky Bau GmbH
OD 1992
czynny zawodowo
OD 1998
w STRABAG AG Austria
OD 2005
Członek Zarządu STRABAG
(Dyrektor Obszaru Koncernu dla H&I Europa)
OD 2010
W zastępstwie Członka w Zarządzie Koncernu
05
News
inform 19
News
Concordia
NOWA NADZIEJA
DLA STARSZYCH LUDZI
„Często dziękuje się nam za naszą działalność charytatywną, a to my powinniśmy być wdzięczni za to, że
możemy nieść pomoc i spotykać szczęśliwych ludzi” –
mówi Hans Peter Haselsteiner. Z pomocą firmy STRABAG
otwarto w Valeni ośrodek pomocy społecznej – nowy
dom dla starszych ludzi.
Republika Mołdawii. Zaledwie półtorej godziny lotu na południowy wschód od Wiednia leży kraj, o którym słychać zazwyczaj
tylko wtedy, gdy po raz kolejny zajmuje pierwsze miejsce w europejskich statystykach dotyczących ubóstwa – Republika Mołdawii.
Z powodu bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy ponad milion ludzi
opuściło swoją ojczyznę, co stanowi około jednej czwartej społeczeństwa. Pozostały tylko sieroty społeczne i dziadkowie. Wielu
z nich mając do dyspozycji 20-30 € na miesiąc stoi przysłowiowo
przed niczym. Szczególnie ciężko żyje się na wsiach. Brak maszyn
niezbędnych do uprawy pól dotkniętych suszą i powodzią, w domach
brak prądu i bieżącej wody. Skutkiem tego są katastrofalne warunki
sanitarne, przewlekłe choroby, niedożywienie – i strach przed zimą.
Ponieważ gdy temperatura spada w Mołdawii do -20 stopni – co
często się zdarza – to oprócz głodu istnieje również ryzyko śmierci
z wychłodzenia.
7 grudnia 2009 CONCORDIA mogła otworzyć dzięki wsparciu
ze strony firmy STRABAG nowy ośrodek pomocy społecznej
w Valeni. Gmina oddała do dyspozycji grunt pod budowę w centrum
Hans Peter Haselsteiner i Wilhelm Molterer podczas uroczystego
przecięcia czerwonej wstęgi
wsi w pobliżu szkoły, gdzie w trakcie cztero-tygodniowego czasu
budowy postawiono gotowy dom prefabrykowany firmy Lukas Lang
Building Technologies GmbH. Na powierzchni 561 m2 mieści się
kuchnia, pokój dzienny, natryski i toalety przystosowane dla niepełnosprawnych, pralnia oraz trakt mieszkalny z dwunastoma pokojami
dla starszych ludzi. Valeni to jednak tylko jedno z dziesięciu ośrodków
pomocy budowanych przez CONCORDIĘ w Mołdawii. CONCORDIA
Sozialprojekte Pater Georg Sporschill SJ daje tym ludziom nie tylko
wikt i opierunek, ale również nadzieję, odwagę i perspektywy na
przyszłość.
Hans Peter Haselsteiner poznał ojca Georga Sporschilla
podczas uroczystego przekazania do użytkowania centrali firmy
STRABAG. Naszemu zarządowi zaimponowała determinacja, z jaką
ojciec Georg Sporschill odważnie angażuje się w palące problemy.
„W krajach Europy Wschodniej mimo znacznego postępu nadal
można doświadczyć na ulicach skrajną biedę. Dlatego zdecydowałem
się wesprzeć idealizm ojca Georga strategią i profesjonalizmem.
Obecnie wspólnie uczestniczymy w budowie dziesięciu ośrodków
pomocy i 40 jadłodajni w Mołdawii”, mówi Hans Peter Haselsteiner.
Kontakt: Katharina Spartalis,
Concordia Sozialprojekte Pater Georg Sporschill SJ,
[email protected]
Kościelne błogosławieństwo dla domu i jego mieszkańców.
06
www.strabag.com
inform 19
News
News
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
WSPÓLNE DZIAŁANIE –
POMOC W SAMOPOMOCY
Projekt pod patronatem austriackiej ambasady w Rumunii,
polegający na niesieniu pomocy wsi w pomaganiu samemu
sobie: w ramach obozów letnich wolontariusze oferują
swą fachową wiedzę – również firma STRABAG angażuje
się społecznie w to przedsięwzięcie.
Obóz letni 2009: 142 młodych ludzi i ekspertów seniorów pomagających przez sześć tygodni trwania obozu.
Rumunia. W Iacobeni, miejscowości leżącej w samym sercu
Siedmiogrodu, pomiędzy Sibiu, które w 2007 roku było Europejską
Stolicą Kultury, a Sighişoarą, w położonej całkiem na uboczu
i w osamotnionej dolinie realizowany jest wyjątkowy projekt. Pod
patronatem austriackiej ambasady w Rumunii od wielu lat prowadzone są działania mające na celu zachowanie i ożywienie tej typowo
rumuńskiej wioski. Zasadniczy problem tkwi w odpływie ludności
rolniczej z tego miejsca. Przy pomocy wolontariuszy i „ekspertów
seniorów” z branży budowlanej, rzemiosła, planowania, techniki,
ogrodnictwa, inżynierii itd. trwa modernizacja całej wsi. Taki duży
projekt niesie ze sobą dodatkowe korzyści w postaci tworzenia
nowych miejsc pracy, wspierania edukacji zawodowej i wdrażania
zachodniego systemu szkolnictwa. Kwitnie także turystyka, jako
nowa gałąź gospodarki. Działania te prowadzone są w ramach
sześciotygodniowych obozów letnich a ich zasięg sprawi, że okolica
będzie nie do poznania. Firma STRABAG Rumunia wspiera tę inicjatywę poprzez oddanie sprzętu zabezpieczającego do dyspozycji
uczestników obozu.
Doskonały przykład niesienia pomocy w samopomocy, zgodnie
z mottem: „Dasz człowiekowi rybę, to nakarmisz go na jeden dzień.
Nauczysz go łowić, a zapewnisz mu strawę na całe życie”.
Kontakt: Raimund Desalla, Budownictwo Infrastruktury,
Obszar Koncernu Budowa Kolei / VWB MOE 6B, Dyrekcja
Rumunia /Bułgaria (ME)
Rok bez wypadku
W firmie BMTI w Niemczech temat bezpieczeństwa pracy jest
wyraźnie promowany. Już przed laty wprowadzono tu wielopoziomowy system bezpieczeństwa pracy. Między innymi do
systemu tego należy dokumentowanie bezwypadkowych dni na
ogólnie dostępnej tablicy informacyjnej w każdej siedzibie BMTI.
W 2009 nadszedł ten moment: ustanowiono kolejny rekord –
cały rok bez wypadku! W trakcie zebrania załogi pracownicy
wszystkich spółek, w których udało się bezwypadkowo przepracować cały rok, otrzymali pochwałę oraz nagrody uznania za
ostrożną i bezpieczną pracę. Firma z największą liczbą pracowników, w której 2009 rok był rokiem bezwypadkowym, liczy
25 pracowników i mieści się w Gremberghoven w pobliżu Kolonii.
Kontakt: Wolfgang Schmitz, Spółki Serwisowe,
Obszar Centralny BMTI 01, Dyrekcja Niemcy
07
News
inform 19
News
STRAWARD
HONORY DLA ZASŁUŻONYCH
Trofeum za najlepsze rezultaty osiągnięte w branży
Budownictwa Infrastruktury za rok 2009 otrzymali, z niewielką przewagą, ale zasłużenie, nasi koledzy z Polski.
Polska. „Wybitne osiągnięcia powinny być nagłaśniane i publicznie nagradzane”, tak uważa członek zarządu STRABAG SE Fritz
Oberlerchner. STRAWARD jest nagrodą mającą już swoją tradycję.
Przyznawana od 2005 roku jest dowodem uzyskania najlepszych
osiągnięć w obszarze Budownictwa Infrastruktury. Wszystkie obszary
przedsiębiorstwa oceniane są pod kątem osiągniętego zysku za
poprzedni rok.
Rozdanie nagrody STRAWARD 2009 odbyło się z okazji
posiedzenia branżowego dnia 25 lutego 2010 w centrali Koncernu
w Wiedniu. W imieniu całej załogi wyróżnienie odebrali dyrektorzy
Obszaru Przedsiębiorstwa Paweł Antonik i Wojciech Trojanowski.
Autorem rzeźby jest austriacki rzeźbiarz Hans-Peter Profunser.
„Sukces nie bierze się sam z siebie. Zwłaszcza w trudnym pod
względem ekonomicznym okresie, w jakim znajduje się Europa,
Paweł Antonik i Wojciech Trojanowski odbierają wyróżnienie w imieniu
całej załogi.
rezultat ten jest możliwy do osiągnięcia wyłącznie dzięki zaangażowaniu i wybitnym umiejętnościom każdego pracownika. Zarząd
STRABAG SE gratuluje polskiej drużynie tego sukcesu i dziękuje za
wzorową pracę, oddanie i lojalność wobec Koncernu”, tak brzmiały
słowa Fritza Oberlerchnera. Redakcja informu przyłącza się do tych
gratulacji.
Kontakt: Wolfgang Merkinger i Fritz Oberlerchner,
STRABAG SE, Zarząd Koncernu ds. Budownictwa Infrastruktury
Info + +
Polski rok 2009
Oprócz wyróżnienia za najlepszy obszar przedsiębiorstwa w dziedzinie budownictwa infrastrukturalnego firma STRABAG w Polsce
została już po raz drugi wybrana „Przedsiębiorstwem Budowlanym Roku” w reprezentacyjnym rankingu obejmującym Europę
Środkową i Wschodnią. Dla przedsiębiorstw działających w sektorze nieruchomości w całym obszarze środkowo- i wschodnioeuropejskim ta poważana nagroda ma duże znaczenie. W skład Jury
składającego się z samych ekspertów weszli przedstawiciele
banków, inwestorzy, deweloperzy i prawnicy. Po raz pierwszy
w jury zasiadł Alfred Watzl, prezes firmy STRABAG w Polsce.
3 marca 2010 Watzl miał również zaszczyt odebrać nagrodę
w Zamku Królewskim w Warszawie na oczach około 600 zgromadzonych gości i zauważył z dumą, że „nagroda ta potwierdza
wiodącą pozycję firmy STRABAG w Europie Środkowej i Wschodniej” Dodatkowo do nagrody STRABAG może wykorzystywać
jako referencję logo znaku jakości przez okres jednego roku.
Kontakt: Alfred Watzl, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne,
Obszar Koncernu Europa 3H, Dyrekcja Polska (PP)
08
Alfred Watzl z dumą odbiera nagrodę
w obecności 600 gości. Znak jakości
STRABAG może wykorzystywać jako
referencję przez okres jednego roku.
www.strabag.com
inform 19
News
News
WIECHA
Wiadomości w skrócie + +
OSTATNI GWÓŹDŹ
Nowy obszar koncernu
Na budowie nowej siedziby Sądu w Heidelbergu zawisła
wiecha – za około dziesięć miesięcy 340 pracowników
Pod kierownictwem Eberharda Gläsera, Karl-Heinza Müllera
oraz Christiana Ebnera został założony nowy obszar koncernu International 3G. Jego działalność koncentruje się na
regionach Środkowego Wschodu, Afryki i Azji.
wymiaru sprawiedliwości w Heidelbergu będzie mogło
wprowadzić się do nowego budynku.
Niemcy. Uroczystość zawieszenia wiechy to piękny zwyczaj,
poprzez który inwestor wyraża swoje podziękowanie dla robotników
i wszystkich pozostałych osób biorącym udział w budowie. Po
ustawieniu wiązań dachowych na obiekcie w stanie surowym jest
czas na wygłoszenie mowy okolicznościowej. Następnie inwestor
wbija ostatni gwóźdź i zaprasza do biesiadowania. Tak było 5 marca
2010 – Budowa nowej siedziby sądu w Heidelbergu miała swój wielki
dzień. Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2010 roku.
W czerwcu 2007 wspólnota oferentów firm STRABAG Real
Estate GmbH i Ed. Zublin AG, obszar Mannheim, oraz firmy STRABAG
Facility Management GmbH, Norymberga, wygrała przetarg na ten
pilotowy projekt w partnerstwie publiczno-prywatnym. Częścią projektu był zakup nieruchomości, na której znajdowały się stare budynki
administracyjne, w celu postawienia na niej nowej siedziby sądu na
części działki „byłego urzędu skarbowego” po przetargu rozpisanym
w całej Europie. Firma STRABAG Real Estate GmbH wynajmuje ten
budynek dla sądu rejonowego, sądu krajowego i prokuratury kraju
związkowego Badenii-Wirtembergii najpierw na okres 15 lat, przy
przejęciu mocy produkcyjnej oraz niezbędnych środków remontowych i konserwacyjnych technicznych instalacji budynku.
STRABAG twitteruje
Fakt, że STRABAG jest przedsiębiorstwem innowacyjnym
nie tylko w branży budowlanej, potwierdzają nowe rozwiązania w komunikacji. Od sierpnia 2009 STRABAG stawia na
twittera: portal społecznościowy, lub raczej rodzaj dziennika,
do którego każdy internauta ma wolny dostęp. Wprowadzane
i publikowane są w nim nie tylko aktualne wydarzenia i informacje prasowe. Istnieje tu również możliwość nawiązania
kontaktu i wymiany informacji z innymi użytkownikami twittera. Zagorzali fani twittera określają ten łatwy i szybki sposób
komunikowania się mianem „twitterowania” (z ang. to tweet =
świergotać, ćwierkać) – prosimy śledzić nasze „tweety” na
stronie www.twitter.com /STRABAG_SE.
Zachodni region Himalajów
Firma STRABAG wygrała przetarg na budowę ok. 8,8 km
tunelu Rohtang-Pass-Highway. Rohtang-Pass w zachodnim
regionie Himalajów należącym do Indii Północnych o wysokości około 3980 m należy do najwyższych przejezdnych
przesmyków górskich świata. Udział firmy STRABAG wynosi
około 150 mln €.
Po przeprowadzce stary budynek administracyjny zostanie rozebrany, aby w jego miejscu postawić dwa kolejne nowe budynki.
O ich wyglądzie zadecyduje wynik międzynarodowego konkursu
architektonicznego
Kontakt: Marc Hennemann, Obszary Specjalne i Koncesje,
Obszar Koncernu Nieruchomości Development 4T
Thomas Hohwieler, prezes firmy STRABAG Real Estate GmbH,
podczas przemówienia inauguracyjnego
Świątecznie udekorowany wieniec na uroczystość
zawieszenia wiechy
09
Temat z okładki
inform 19
www.strabag.com
inform 19
Temat z okładki
PROJEKT NIAGARA-TUNNEL-FACILITY
OLBRZYM W NOWYM
WYMIARZE
Podążając za słowami Sir Adama Becka, który powiedział,
że „dary natury są dla każdego”, potężna energia wodna
wodospadu Niagara zostanie wzmocniona do wykorzystania do produkcji energii elektrycznej. To jeden z największych i najsłynniejszych prestiżowych projektów
koncernu STRABAG. Swoje wrażenia z podróży i z placu
budowy opisał dla informu Norbert Komma.
Kanada. Wodospad Niagara jest największą atrakcją turystyczną Ameryki Północnej. Zna go prawie każdy – nawet jeśli nigdy
tam nie był. Uważany jest oprócz Malediwów i Hawajów za ulubiony
cel podróży poślubnych. Wodospad Niagara to spadek rzeki Niagara
na granicy pomiędzy amerykańskim stanem Nowy York a kanadyjską prowincją Ontario. Mimo, iż nie jest to najwyższy wodospad
świata – rekord ten należy do wodospadu Salto del Angel w Wenezueli – to te niewiarygodne masy wody spadające w ilości 168 000 m3
na minutę z wysokości 51 m czynią go jednym z naturalnych cudów
świata. Nie bez kozery Wodospad Niagara został ochrzczony przez
pierwotnych mieszkańców „grzmiącą wodą”.
Już w XVIII wieku rozpoznano w wodospadzie Niagara potencjalnego dostawcę energii. W celu pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną prowincja Ontario zmuszona jest do
działania. Nocą 35 % wody Niagary po amerykańskiej i kanadyjskiej
stronie zostanie przekierowanych tunelem do dwóch elektrowni. Za
dnia wodospad stanie się z powrotem ulubioną atrakcją turystyczną.
Budowa tunelu Niagara potrwa siedem lat – zakończenie budowy
zaplanowano na czerwiec 2013 roku.
11
Temat z okładki
inform 19
TURBINA TBM
DUŻY, WIĘKSZY,
NAJWIĘKSZY ...
DZIENNIK PODRÓŻY – DZIEŃ 1
Przelot nad Atlantykiem trwa dziewięć godzin, następuje lądowanie w Toronto. Zaraz po wylądowaniu na lotnisku Pearson na
peryferiach Toronto zaczynamy powątpiewać w mit o Kanadzie,
jako bezkresnym zimnym kraju wielkich leśnych krajobrazów i czystych jezior. Pierwsze wrażenie determinuje widok przemysłu
ciężkiego, wielopasmowych autostrad i niezliczonej ilości słupów
elektrycznych i przewodów napowietrznych.
Podczas około dwugodzinnej jazdy na plac budowy obraz
Kanady zaczyna jawić się nam takim, jaki znamy z lekcji geografii. Klimatyzacja pracuje na wysokich obrotach. Latem temperatura szybko
osiąga 38 stopni. Ostrożnie pytamy kierowcę o szerokość geograficzną regionu. Odpowiedź jest zaskakująca: Niagara leży na około
43 stopniu szerokości geograficznej, mniej więcej tyle samo na południe, co Florencja. A ta ilość słupów elektrycznych przy autostradzie
prowadzącej do Niagary? „Nic dziwnego”, twierdzi kierowca. „Kanada
jest numerem 1 na świecie pod względem zużycia energii na głowę”.
Zbudowana specjalnie dla tego projektu uważana
za największą turbinę TBM na świecie drążącą
w twardej skale.
Masa całkowita 2.000 t
Głowica wiertnicza z 85 frezami, każdy o śred-
nicy 20 cali i 12 otworami odprowadzającymi
Średnica 14,44 m
Długość 10,2 km
Elektryczne silniki napędowe sterowane przez zmianę częstotliwości (15 x 315 kW = 4.725 kW)
28 000 kNm moment obrotowy
Transport urobku za pomocą taśmy przeno-
śnikowej o przepustowości 1 600 t /h
5 przyczep jednoosiowych
Narzędzia wiertnicze i platformy robocze do obudowy wyrobiska
3 roboty do betonu natryskowego w obszarze L1 i L2 o wydajności 18m3 /h każdy.
Opuszczamy autostradę na ostatnim zjeździe przed granicą z USA
i skręcamy w Stanley Ave. Niewiarygodne: zanim ujrzeliśmy pierwszą
tablicę z nazwą Wodospadu Niagara, naszym oczom ukazała się
tablica informacyjna budowy prowadzonej przez firmę STRABAG.
Rzecz jasna olbrzymia, nie do przeoczenia, pośrodku drogi. Ogrodzenie ze strażnikiem raptownie przerywa naszą podróż. Plac budowy
jest zabezpieczony niemal jak siedziba kanadyjskiego rządu. Dopiero
po zameldowaniu, wykonaniu kilku rozmów telefonicznych z szefem
bezpieczeństwa i wyposażeni w przepustki dla gości możemy
wjechać na teren budowy.
Jest wczesny wieczór, od 22 godzin jesteśmy na chodzie. W wieczornym świetle rozpoznajemy sylwetkę jelenia – ignorujemy ten
obraz, biorąc go raczej za fatamorganę spowodowaną zmęczeniem.
Dopiero później Stefan Mackinger, zapalony myśliwy i waterproofingmanager, uświadamia nam, że na terenie budowy żyje stado jeleni
wirginijskich, niezliczona ilość królików, skunksów i szopów praczy.
Nikogo to nie dziwi, plac budowy ma 4 km kwadratowe powierzchni
i jest po prostu gigantyczny.
DZIEŃ 1
12
www.strabag.com
inform 19
Temat z okładki
13
Temat z okładki
inform 19
DZIENNIK PODRÓŻY – DZIEŃ 2
Po południu planowane jest zwiedzanie tunelu wraz z szefem
budowy Erichem Kapellerem. W Kanadzie do kwestii bezpieczeństwa podchodzi się poważnie – bardzo poważnie. Zanim będziemy
mogli wyruszyć w drogę do tunelu musimy przejść swego rodzaju
szkolenie BHP. Johan Viljoen, Południowoafrykanin z kanadyjskim
paszportem, jest Health and Safety Managerem firmy STRABAG
i wykonuje to zadanie z powagą wojskowego instruktora musztry: na
myśl o niebezpieczeństwach i ewentualnych problemach odczuwamy lekki ucisk w żołądku. Wyposażeni w kamizelkę bezpieczeństwa, aparat tlenowy, lampę górniczą i obuwie ochronne wchodzimy
do przerobionego autobusu szkolnego, który zawozi nas do wejścia
do tunelu. Drogi i stanowiska na budowie mają już swoje tabliczki
z nazwami, istnieje już John Tait’s Corner (szef kontroli przedstawicielstwa inwestora) i Compostella HWY (Environment-Manager firmy
Strabag). Przejeżdżamy przez olbrzymie hale z blachy w kształcie
namiotów i miasto kontenerów aż do wejścia do tunelu. Teraz droga
prowadzi w dół. Po wszystkich dotychczasowych wrażeniach nie
kryjemy zdziwienia na widok wąskiej rampy prowadzącej do tunelu.
Wrażenie to jest jednak bardzo krótkotrwałe. Zaraz bowiem pierwszemu uczestnikowi podróży wyrwie się okrzyk: „Olbrzym!”, a wszyscy
pozostali mogą to tylko potwierdzić: 14,44 m średnicy to naprawdę
dużo. Robotnicy wyglądają jak mrówki na znajdującym się w montażu
pojeździe do szalunków łukowych. Przechodzimy obok tuzina konstrukcji stalowych, później dowiadujemy się od Roberta Gollascha,
szefa ds. ekwipunku, że do tej pory wykorzystano 4 500 t stali na
szalunki, rampy, nośniki, rusztowania itp. Prawie wszystko od własnego dostawcy STRABAG BMTI.
Do Invert Bridge o długości 280 m prowadzi droga w górę i w dół,
tam jest nasze kolejne miejsce postoju „Restorations Carrier”. Po
wejściu na rusztowanie uświadamiamy sobie wielkość ponadwymiarowego profilu otworu: 4,5 m wyłom to więcej niż zostało wyfrezowane przez turbinę TBM. Jego ponowne wypełnienie wiązało się
z dużym nakładem kosztów.
Erich Kapeller opisuje nam, jak kosztowne jest odnowienie profilu
otworu. W celu zabezpieczenia płyt skalnych i zamocowania stalo-
DZIEŃ 2
14
www.strabag.com
wych ram w skały wbijane są trzymetrowe kotwice. Na tak umiejscowionej nowej konstrukcji nośnej mocuje się stalowe maty. Następnie
powstałe puste przestrzenie wypełnia się betonem natryskowym, aby
przywrócić pierwotnie zaplanowany kolisty kształt tunelu.
Jednym z nieodzownych założeń projektu sztolni wodnej jest jej
średnica w kształcie koła, pozwalająca na zminimalizowanie asymetrycznego rozkładu obciążenia. Wszelkie puste przestrzenie muszą
być wypełnione celem utrzymania grubości wewnętrznej powłoki
betonu w granicach tolerancji dopuszczonych w projekcie. Poprzez
wewnętrzne ciśnienie wody wynoszące do 15 barów wykładzina musi
być dobrze osadzona w otaczającym ją górotworze. Ten pojazd
naprawczy, wyposażony w ramę wiertniczą, pomosty robocze i ramię
do betonu natryskowego, porusza się wzdłuż wyrobiska, aby wypełnić ubytki. Ponieważ mamy tu do czynienia ze sztolnią wodną pod
ciśnieniem, owalność w stosunku do przekroju kołowego może
wynosić maksymalnie d /2 (d = grubość betonu wewnętrznego), tak
wyjaśnia nam Mary Jane Ferraro, kanadyjska inżynier ds. planowania
firmy STRABAG. Zachwianie tej proporcja mogłoby doprowadzić do
zniszczenia betonu.
Jedziemy dalej do turbiny TBM. Tam czeka na nas podziemna
fabryka. Pierwsza rzecz, to niski poziom hałasu, którym jesteśmy
mile zaskoczeni. Erich Kapeller uśmiecha się i prowadzi nas schodami
w górę i w dół na czoło przodka turbiny. Docieramy akurat w chwili
uruchomienia tego monstrum, które z wielką siłą zaczyna wrzynać
się w skałę. Teraz robi się głośno, bardzo głośno, a konstrukcja
stalowa zaczyna wibrować. To drganie i wewnętrzne wahanie stalowego potwora zaczyna nas niepokoić i pragniemy jak najszybciej
opuścić to miejsce. Kapeller opowiada nam w drodze powrotnej
o wszystkich kosztownych przebudowach turbiny, które były niezbędne ze względów geologicznych.
inform 19
Temat z okładki
przenośnik. Rozwiązaniem tymczasowym oraz na wypadek awarii
jest usuwanie surowca za pomocą koparki i 25-cio tonowych samochodów wywrotek. Ogromny koszt, prawie nie do skalkulowania.
Robert Radlinger, szef działu handlowego projektu budowy
tunelu Niagara, wyjaśnia nam po naszym dotarciu do biura kwestie
związane ze zmianą umowy. W związku ze zmianą warunków geologicznych pierwotne zlecenie ryczałtowe przekształcono w zlecenie
typu „cost+”. Ta forma umowy jest dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy
najkorzystniejszym wyjściem w sytuacji zmiany warunków, jakie
zaszły. Odnośnie takiej formy umowy porozumieli się po 12 miesiącach postępowania polubownego ówczesny kierownik obszaru koncernu Oskar Roittner z Zarządem OPG (Ontario Power Generation).
Startowy wykop pod budowę wraz z betonownią; w tle składowisko
surowca pochodzącego z wyrobiska.
Z jednego metra tunelu powstaje do 30 m3 luźnej skały wymagającej usunięcia. Dodatkowo konieczne jest zasypanie nadmiernego
urobku do głębokości 1 m. Większe bloki skalne rozdrabnia się do
rozmiarów poniżej 400 mm przy użyciu koparki tunelowej wyposażonej w młot hydrauliczny i dwóch koparek kompaktowych o ciężarze
3,5 t. Dwa dodatkowe przenośniki łańcuchowe ładują surowiec na
15
Temat z okładki
inform 19
ROZMOWA
„NASZA KONCEPCJA
BYŁA PRZEKONYWUJĄCA”
160 000 gospodarstw domowych. Ponadto projekt obejmuje budowę
sztolni ciśnieniowej o długości 10,2 km i średnicy wiertła 14,44 m
z wodoszczelną wykładziną betonową, która będzie prowadziła od
istniejących budowli International Niagara Control Works (INCW)
pod miastem Niagara Falls do systemu kanałów Elektrowni im. Sir
Adama Becka w Queenston, Ontario. Oprócz głównego tunelu
prace obejmują również budowę kanału wlotowego, żelbetową
budowlę czołową, przebudowę budynków INCW pod kątem nowej
sztolni, mur oporowy o długości około 350 m, wzdłuż brzegu rzeki
Niagara oraz rekonstrukcję i dobudowę muru wlotowego o długości
500 m prowadzącego do rzeki Niagara. Prace obejmują kanał wylotowy o dł. 380 m, pięć szybów służących w przyszłości do odprowadzania wody ze sztolni oraz wrota śluzy.
Jak doszło do tego, że zaczęliśmy budować w Kanadzie?
Ostatecznie zadecydowała techniczna koncepcja, która skłoniła
inwestorów do przekazania nam tego zlecenia. Oskar Rittner,
pełniący wówczas funkcję dyrektora Obszaru Koncernu zastosował w tym projekcie główne techniczne założenia, na których
opierała się budowa austriackich sztolni ciśnieniowych. Ten wariant
techniczny przekonał również zleceniodawcę, którym jest OPG
i jego nadzór budowlany Hatch Mott McDonald i tak doszło do
zawarcia umowy.
Ernst Gschnitzer włożył w ten projekt całe serce
i duszę.
Ernst Gschnitzer wita nas uprzejmie w południowo tyrolskim
dialekcie i prowadzi nas do swojego eleganckiego biura. Od
razu zasypujemy go gradem pytań.
Co my tutaj właściwie budujemy?
W sierpniu 2005 roku Ontario Power Generation (OPG) mianowała
firmę STRABAG AG głównym przedsiębiorstwem budowlanym
odpowiedzialnym za plan, pomiary i realizację projektu budowy
tunelu Niagara o wartości 623 mln CAD. Projekt budowy tunelu
Niagara obejmuje budowę sztolni obwodowej w celu poprowadzenia z rzeki Niagara dodatkowych 500 m3 wody na sekundę – pod
prąd przed wodospadem Niagara – do górnej wody Elektrowni im.
Sir Adama Becka. Ta masa wody ma się przyczynić do zwiększenia mocy obecnej elektrowni o 1,6 TWh rocznie. Dodatkowa
ilość wyprodukowanej mocy odpowiada zużyciu energii przez
16
Jak wygląda postęp prac – czy wszystko idzie zgodnie
z planem?
Nie, nie wszystko idzie gładko. Wręcz przeciwnie. Tylko na
początku nie było problemów z wyrobiskiem. Pojawiły się one wraz
z Queenston Shale w 2007 i eskalowały w 2008 roku do tego
stopnia, że zaczęto zastanawiać się, czy projekt w ogóle uda się
zrealizować. Załogi pracujące na wyrobisku przy turbinie TBM przy
ponadwymiarowym profilu otworu wynoszącym do 4,5 m otarły się
o granicę technicznej i ekonomicznej sensowności tego przedsięwzięcia. Skala odłamywała się dużymi płatami zaraz za głowicą
wiertniczą. Musiały one być kruszone w spągu i usuwane, co
wiązało się z dużymi kosztami. Turbina TBM z jej przyczepą nie była
do tego przystosowana i trzeba ją było przebudować. Przez sześć
miesięcy prace na wyrobisku postępowały bardzo wolno, aż do
momentu zakończenia prac adaptacyjnych na samej turbinie.
Dziękujemy za rozmowę!
www.strabag.com
inform 19
Temat z okładki
ŻYCIE RODZINNE
DZIENNIK PODRÓŻY – DZIEŃ 3
W odległości jednego kilometra drogi od biura budowy wprowadził się do wcześniejszej hali magazynowej dział waterproofing.
Stefan Mackinger, kierownik tego działu, wyjaśnia nam konieczność
zastosowania kosztownego uszczelnienia tunelu. Planista przewidział
jednowarstwowe pasmo materiału uszczelniającego dla formacji skalnych nieposiadających właściwości napęczniających, oraz dwuwarstwowe pasmo materiału uszczelniającego dla formacji Queenston.
Wspomniana skała pęcznieje w kontakcie z wodą, co doprowadziłoby do zniszczenia wewnętrznej powłoki betonu. Dwuwarstwowe
pasmo materiału uszczelniającego należy zatem przekazać inwestorom w 100 % w formie „watertight”. Kontrola odbywa się poprzez
utworzenie próżni pomiędzy obydwoma pasmami materiału uszczelniającego z tworzywa sztucznego, co pozwala na wykrycie każdego
defektu. Wewnętrzną powłokę betonu można zamontować dopiero
po kontroli pasm materiału uszczelniającego.
Beton wykorzystywany na sklepienie wylewany jest przy użyciu
dwóch szalunków jednocześnie. W związku z równoległym wykonywaniem prac na spągu i sklepieniu konieczne było wykonanie kosztownych prac poza tunelem. Z tej konieczności powstał magazyn
z dwoma stołami roboczymi. Tutaj, w optymalnych warunkach, produkowane są poduszki uszczelniające, które są ładowane do skrzyń
magazynowych, a następnie transportowane do tunelu. Na miejscu
istnieje możliwość tymczasowego składowania skrzyń, z których
pobiera się prefabrykowane zwoje uszczelek gotowe do bezpośredniej zastosowania.
Kontakt: Ernst Gschnitzer, Norbert Komma, Obszary
Specjalne i Koncesje, Obszar Koncernu Budowa Tuneli 2I,
Dyrekcja Projekty Specjalne (IT) i Budowa Tuneli (IR)
DZIEŃ 3
DOBRE POŁĄCZENIE
ŻYCIA ZAWODOWEGO
I PRYWATNEGO
Treningi przed serią wyścigów regionu zajmują
prawie każdą wolną minutę.
Kanada. Obecnie na terenie budowy mieszka
i żyje około 30 „wygnańców” z Europy. Niektórzy
z nich zabrali ze sobą swoje rodziny. Wraz z miejscowymi pracownikami stworzyli prawdziwą
Kanadyjską Rodzinę STRABAG. W weekendy jest
czas na wspólne grillowanie lub aktywne spędzanie wolnego czasu. Coroczny turniej golfa organizowany przez STRABAG to mus – podobnie jak
mountainbiking bez mountains. Alexander Böhnke,
Bernhard Mitis i Robert Goliasch trenują w każdej
wolnej minucie do wyścigu organizowanego
w regionie. Najsłynniejsze wyścigi noszą nazwę
„Squeezer” i odbywają się na koniec festiwalu
wina w St. Catharines. Stały gwóźdź programu to
wypad do „Winelands”. Z dala od głównych ulic
i miejskiej wrzawy, blisko miejscowości Niagaraon-the-Lake znajdują się najznakomitsze winnice
Kanady. Wzdłuż drogi parkowej ciągną się winiarnie, których nazwy wcale nie brzmią po kanadyjsku. „Hillebrand Winery” jest znana z wyśmienitego rieslinga, a „Konzelmann” ze swoich win
lodowych. W planie kolejnej wizyty nie powinno
zabraknąć degustacji wina.
17
1 2 3 4 5 67
Ludzie w firmie STRABAG
inform 19
4 5 6 7
7 6 5 4
dy
op
ow i
p
w
ia
d
w am
sz
o
ej
m
ch oim
wi
li d hob
zia by,
ła
to
n
al
ud
zi o
dst
rasz
ając
o”
76 5 4 3 2
„G
18
er
www.strabag.com
inform 19
Ludzie w firmie STRABAG
PRACOWNICY STRABAG W ŚWIETLE JUPITERÓW
Z DUMĄ PREZENTUJEMY ...
... w naszej ulubionej rubryce „Ludzie firmy STRABAG”
niemal gwiazdorskie talenty naszych kolegów. Strzelać
jak dziewczyna Bonda, walczyć jak Jackie Chan i ratować
życie jak Kevin Costner – Oto nasze dzisiejsze gwiazdy.
3 2 1
Austria / Irlandia / Niemcy. Co ma wspólnego Tamara Kerschbaumer z dziewczyną Bonda? Jest młoda, ładna i ... uzbrojona po
zęby. Ma zaledwie 25 lat, a już może pochwalić się dziesięcioletnią
karierą w strzelaniu ze sportowej broni pneumatycznej i karabinu
małokalibrowego. „Gdy opowiadam o moim hobby, w pierwszej
chwili działa to na ludzi odstraszająco – a szkoda”, opowiada
Kerschbaumer. Z broni pneumatycznej strzela się w hali na odległość 10 m, a z karabinu małokalibrowego na wolnym powietrzu na
odległość 50 m. „Bardziej interesuje mnie broń małokalibrowa,
ponieważ na wolnym powietrzu trudno ocenić, czego się można
spodziewać – wiatru, deszczu, mgły. To sprawia, że zawody są
niezwykle pasjonujące i od razu widać, kto radzi sobie z bronią,
a kto nie”, wyjaśnia zapalona zawodniczka.
WYSSANE Z MLEKIEM MATKI
Fascynacja tą dyscypliną sportu pojawiła się wraz z sukcesami,
jakie odnosiła w tej dziedzinie rodzina Tamary. Podwaliny stworzył jej
ojciec, a wzorem do naśladowania był również jej szwagier Wolfram
Waibel, dwukrotny medalista olimpiady w Atlancie. Obecnie Tamara
ma na swoim koncie kilka własnych osiągnięć. Pierwszy wielki sukces
na zawsze pozostanie w pamięci. „W wieku zaledwie 14 lat zdobyłam miażdżące zwycięstwo w krajowych mistrzostwach w strzelaniu
z broni małokalibrowej – rok później udało mi się nawet ustanowić
nowy rekord Austrii”, opowiada z uzasadnioną dumą Tamara.
Oprócz tego Kerschbaumer miała okazję udowodnić swoje umiejętności podczas zawodów międzynarodowych. Szczególnym przeżyciem dla niej były Mistrzostwa Europy 2004 w Belgradzie. Mimo, iż
nie zdobyła żadnego medalu, sam fakt „uczestniczenia w takim
wydarzeniu” sprawia, że serce sportowca szybciej bije. I jak dla
każdego sportowca, tak i dla niej nadszedł czas podjęcia trudnej
decyzji – kariera zawodowa czy sport wyczynowy? „Obie te rzeczy
były dla mnie nie do pogodzenia”, mówi. „Zdecydowałam się więc
na karierę zawodową”. Od grudnia 2004 roku zatrudniona jest
w Koncernie, a od 2006 w dziale kadr BRVZ w Spittal n. rz. Drau.
Strzelectwo pozostanie jednak na zawsze jej hobby, nawet jeśli
udział w międzynarodowych zawodach ze względów czasowych nie
jest już możliwy. W zawodach austriackich Tamara Kerschbaumer
nadal daje z siebie wszystko.
19
Ludzie w firmie STRABAG
inform 19
MISJA „RATOWANIE ŻYCIA”
„Niesienie pomocy ludziom w potrzebie zawsze było dla
mnie ważne.”
Dla Martina Gurdeta ludzie nie tylko są ważni; on również zawsze
stara się być tam, gdzie go potrzebują. „Ambitny zawód i poświęcanie
części swojego wolnego czasu na niesienie pomocy ludziom będącym
w potrzebie to dwa aspekty, które zawsze odgrywały w moim życiu
istotną rolę”, tak zaczyna Gurdet swoją opowieść. W trakcie trwania
służby zasadniczej zdecydował się na pracę jako wolontariusz
w Czerwonym Krzyżu – z czasem los zagnał go do austriackiego
ratownictwa górskiego. „Takie społeczne zaangażowanie kosztuje
wiele wolnego czasu. Wyrozumiała rodzina to warunek podstawowy,
jeśli chce się prowadzić tego typu działalność”, wyjaśnia Gurdet.
Martin Gurdet jest w koncernie już od 1998 roku. Obecnie
pracuje w Dyrekcji Obszaru Koncernu Rozwój Infrastruktury 4W.
W 2006 roku przeniósł się do Irlandii, gdzie pracuje w „Construction
Joint Venture” przy realizacji projektu budowy tunelu Limerick. To, że
pomaga również ludziom w Irlandii, nie dziwi jego przyjaciół wcale.
„THE GUARDIAN – LICZY SIĘ KAŻDA SEKUNDA”
Od 2007 roku Martin Gurdet należy do jednostki ratunkowej
„Limerick Marine Search and Rescue” – grupy powoływanej przez
straż przybrzeżną, straż pożarną i policję do ratowania osób z rzeki
Shannon i pobliskich obszarów morskich. Grupa składa się z 23 wolontariuszy – 22 mężczyzn i jednej kobiety – a jej podstawowym zadaniem jest ratowanie ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie na
morzu i przed utonięciem. Każdy, kto chce zostać członkiem tej jednostki, robi to dobrowolnie – co nie oznacza, że nie podlega trudnej
procedurze rekrutacyjnej. „Najpierw trzeba zdać egzamin kwalifikacyjny, aby móc następnie uczestniczyć w niezbędnych kursach, jak
kurs na patent żeglarski, radiotelegraficzny, ratownictwa i pierwszej
pomocy, które kończą się egzaminem”. Irlandzkie urzędy doceniły
co prawda dotychczasowe szkolenia, które Martin Gurdet ma na
swoim koncie, ale niestety ich nie uznały.
NA RATUNEK BOŻONARODZENIOWEJ CHOINCE
„Każda akcja ma swoją historię. Każdy sukces jest dla mnie
dowodem na to, że robimy coś dobrego. To bardzo interesujące
i pasjonujące zajęcie”, tak Gurdet mówi o swoim hobby. Niestety,
często jesteśmy wzywani do prób samobójczych, ponieważ rzeka
Shannon płynie prosto przez środek miasta i głównie młodzi ludzie
traktują to jako jedyne wyjście z sytuacji. Na szczęście mają miejsce
również mniej przygnębiające, wręcz kuriozalne przypadki. Tak, jak
to było pewnego wieczoru z końcem zeszłego roku, gdy na pager
przyszła wiadomość: „Akcja przy moście Shannon – choinka utknęła
pod mostem”. Zimowy symbol Limerick, 25-cio metrowa stalowa
imitacja choinki, zainstalowana na pontonie, wyrwała się wraz
z pontonem z zakotwiczenia i porwana przez prąd rzeki zaklinowała
się pod mostem. Zręczność i duży wysiłek pozwoliły na uratowanie
choinki i świąt w Limerick.
Martin Gurdet śladami Kevina Costnera w „The Guardian”
20
www.strabag.com
inform 19
Ludzie w firmie STRABAG
SIŁA W SPOKOJU
Walczyć jak Jackie Chan i Jean-Claude Van Damme – bądźmy
szczerzy – kto o tym nie marzył? Salto z pozycji stojącej, szpagat w
powietrzu – dla niektórych ci dwaj są wzorem do naśladowania. Do
karate – prastarej sztuki walki z dużymi japońskimi wpływami, przekazanej przez mnichów z chińskich klasztorów Shaolin – Franza Fenka
zainspirowały filmy karate z Brucem Lee i jego szkolni koledzy.
Ten dziś 46- letni kierownik budowy swoją przygodę z karate
rozpoczął w firmie Stratebau GmbH z Ratyzbony w wieku trzynastu
lat. Już w wieku 21 lat zdał egzamin na czarny pas u wielkiego mistrza
karate Hideo Ochi, a zaledwie siedem lat później był najmłodszym
zdobywcą trzeciego stopnia dan (stopnia mistrzowskiego) w Bawarii.
W międzyczasie Fenk wywalczył już piąty stopień dan.
Szczytem
kariery
Fenka
były z pewnością
X Mistrzostwa Karate
w 1992 roku w Burglengenfeld. Z 250 startujących
w zawodach w obydwu dyscyplinach – kumite i kata – dotarł na
sam szczyt. W kumite dwóch
zawodników próbuje zapunktować przez uderzenia pięścią i kopnięcia przeciwnika. To wymaga
dużej koncentracji, aby uniknąć
kontuzji. Natomiast w przypadku
kata chodzi o wyimaginowaną walkę
z kilkoma przeciwnikami, przy czym
techniki ataku i obrony są dokładnie
określone. Jego ostatnim seryjnym zwycięstwem były bez wątpienia bawarskie
mistrzostwa o puchar kata, będący obiektem
pożądania każdego zawodnika, a który Fenk
zdobył siedem razy, a Mistrzostwa Niemiec
trzy razy z rzędu – pozostawiając swoją konkurencję daleko w tyle. W 2002 roku Fenk zdecydował się na zmianę frontu i jako bawarski trener
kata zajął się trenowaniem juniorów i seniorów.
Żeby jednak dokładnie wiedzieć, czego można
wymagać od sportowców, sam nadal uczestniczy
w zawodach. „Myślę, że w ten sposób mogę być blisko
zawodników – metodyka walki ulega bowiem
ciągłym zmianom. Aktywny udział pozwala na
zapoznanie się z systemem – a wiedzę tę mogę
przekazać sportowcom”, wyjaśnia Fenk. Patrząc wstecz
na swoją długą i udaną karierę Fenk sam przyznaje, że
Szukamy Was!
Jak relaksujecie się po pracy? Czy angażujecie się społecznie? A może macie jakieś wyjątkowe zdolności? Jesteście
posiadaczami niezwykłych kolekcji? Wiemy, że nasi pracownicy mają wiele nadzwyczajnych talentów – i nie realizują ich
wszystkich w pracy. A ponieważ wszystkie obszary życia
naszych pracowników leżą nam bardzo na sercu, chcielibyśmy w następnych wydaniach przedstawić ludzi, którzy
mogą pochwalić się swymi osiągnięciami, i to nie tylko na
polu zawodowym. Czy jesteś jednym z nich? A może znasz
kolegę, który wyróżnia się jakimiś szczególnymi umiejętnościami? Być może współpracujecie z molem książkowym,
który ma w domu bogatą bibliotekę z wieloma skarbami?
Albo Wasz kolega ma jakieś osiągnięcia sportowe? Czekamy
na informacje pod adresem: STRABAG SE, Komunikacja
Koncernu, Barbara Saulich.
„Kata wymaga ciszy, zanim następi wybuch burzy.”
zawsze stawiał na szybkość i siłę. „Dziś mam wyczucie dla różnych
technik i mogę je stosować z większą świadomością – tej cierpliwości wcześniej nie miałem.”
To co sprawia wrażenie łatwego, wymaga długoletniego ciężkiego
treningu i dyscypliny!
21
STRABAG Units
inform 19
CENTRALNY DZIAŁ TECHNICZNY
NAJNOWSZE
OSIĄGNIĘCIA TECHNIKI
Osiągnięcia obszaru Centralnego Działu Technicznego
wzbudzają zainteresowanie nie tylko wewnątrz firmy, ale
i poza nią. Jako źródło wiedzy godnie reprezentuje koncern
Emiratach Arabskich. Z ogólną liczbą 600 inżynierów i techników
Obszaru CDT około 100 pracuje obecnie w wiedeńskim biurowcu na
tzw. Donauplatte. Kluczowa wiedza techniczna stała się dzięki temu
łatwiej dostępna dla kolegów z obszaru operacyjnego w Austrii,
Europie Środkowej i Wschodniej. W kwestiach technicznych z zakresu
inżynierii budowlanej obszar CDT służy fachową pomocą takim
obszarom specjalistycznym, jak Budownictwo „pod klucz”, Konstruktywne Budownictwo Inżynieryjne, Budownictwo Podziemne
i Budowa Tuneli. Obszar CDT realizuje wszystkie etapy procesu
budowlanego od akwizycji po prace wykończeniowe. Patrząc
choćby na zadania stojące przed obszarem operacyjnym CDT służy
poradą w zakresie wykonalności lub optymalizacji tych zadań.
w branżowych gremiach, zarówno w kraju, jak i w całej
Europie. Odpowiednio szybkie rozpoznanie panujących
trendów pozwala we współpracy z konkurencją na uniknięcie niekorzystnych wpływów na branżę i przedsiębiorstwo.
Świat. „Centralny Dział Techniczny to narzędzie koncernu dla
koncernu, którego wielu nam zazdrości”, tłumaczy Mario Rabitsch,
dyrektor Dyrekcji Centralnego Działu Technicznego w Wiedniu. Przewaga konkurencyjna osiągnięta dzięki wiedzy technicznej wpływa
pozytywnie nie tylko na reputację koncernu, ale również podnosi
atrakcyjność wśród potencjalnych kandydatów po stronie klientów,
oraz na rynku pracy. Obszar Centralnego Działu Technicznego, który
jest technicznym usługodawcą należącym do koncernu, wyznaczył
na swoją główną siedzibę, poza Stuttgartem, również Wiedeń; oprócz
dziewięciu innych siedzib w Europie i jednej w Zjednoczonych
TRAMPOLINA W KARIERZE DLA MŁODYCH TECHNIKÓW
Kolejną dziedziną, na jakiej koncentruje się działalność CDT, to
wdrażanie i szkolenie młodych techników oraz dalsze kształcenie
pracowników koncernu. Absolwenci szkół i uniwersytetów nie posiadający doświadczenia zawodowego dostają szansę uczenia się
„w miejscu pracy” i przejścia przez różne obszary koncernu. Dzięki
temu mogą zapoznać się z wieloma zadaniami i wybrać odpowiednią
dla siebie specjalizację. CDT dba również o udostępnienie narzędzi
pracy pozwalających na jej efektywne wykonywanie. Istniejące
rozwiązania sofware’owe dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania – ARRIBA, 5D lub HYDRA to tylko kilka przykładów.
Kontakt: Mario Rabitsch,
Spółki Serwisowe, Obszar Centralny Centralnego Działu
Technicznego 30, Dyrekcja CDT Wiedeń
Info + +
Dzisiejsze pomysły podstawą jutrzejszego sukcesu!
Chęć bycia konkurencyjnym oznacza podstawienie na „badania,
rozwój i innowacje”. Sama optymalizacja kosztów już nie wystarczy. Obszar Centralnego Działu Technicznego, będący nośnikiem
wiedzy koncernu, działa ponadbranżowo, co pozwala na efektywne wykorzystanie wielorakich ekspertyz dla realizacji kompleksowych zadań, składających się na dany projekt. Jest to warunek
konieczny dla uporania się z różnorodnością badań naukowych
z zakresu budownictwa, a tym samym dla wykorzystania naszej
szansy na przekształcenie własnych pomysłów w konkurencyjne
innowacyjne rozwiązania. Wspólnie z krajowymi i międzynarodowymi partnerami z wiodących przedsiębiorstw, instytucji naukowych i szkół wyższych jesteśmy w trakcie przeprowadzania
22
projektów F&E. Opracowaniem tematów z zakresu fizyki budowli,
software’u i informacji oraz Communication Technology (ICT),
energii, technologii materiałów budowlanych, budownictwa podziemnego i budowy tuneli, budownictwa infrastruktury, bezpieczeństwa, narzędzi i sieci zależności zajmują się przede wszystkim spółki serwisowe CDT i TPA, ale także kilka dyrekcji z obszaru
operacyjnego. Wzbudziliśmy zainteresowanie? Więcej informacji
znajdziecie w StraNET (Koncern/Centralny Dział Techniczny/
Badania.Rozwój.Innowacje/Publikacje).
Kontakt: Norbert Pralle, Spółki Serwisowe, Obszar Centralny
Centralnego Działu Technicznego 30, F+E & Innowacje
www.strabag.com
ROZMOWA
SIŁA TKWI
W ELASTYCZNOŚCI
Mario Rabitsch: „Zadania kompleksowe rozwiązujemy wspólnie, co daje nam dużą przewagę”.
Mario Rabitsch pracuje w koncernie od 1987 roku, a od 2009 jest
dyrektorem Dyrekcji Obszaru Centralnego Działu Technicznego
w Wiedniu. Redakcja informu rozmawiała z nim o jego karierze
w CDT.
Kiedy trafił Pan do CDT i jakie było Pana pierwsze
wrażenie?
Latem 2008 roku otrzymałem od Zarządu propozycję zaangażowania się w tworzenie siedziby obszaru Centralnego Działu Technicznego w Wiedniu i tak zaczęła się moja przygoda z CDT. Duże
wrażenie zrobiła na mnie koncentracja fachowej wiedzy, której
korzenie sięgają tradycji zrodzonej w obrębie Züblin i przeszczepionej do obszaru operacyjnego. Również w trakcie poszukiwań
nowych rozwiązań – zwłaszcza w zakresie wykonalności i ekonomiczności projektów – dało się wyczuć dużą gotowość do pracy
i lojalność wobec koncernu.
inform 19
STRABAG Units
korzystnym układem pozwalającym – oprócz niezależnej specjalistycznej ekspertyzy – na znajdowanie stosownych rozwiązań.
Jak ocenia Pan dotychczasową relację koncernu
i obszaru CDT?
Mimo, że rynki, na których obszar CDT działa już od lat, nie
wykorzystują w pełni jego możliwości oraz fakt, że nie ma obowiązku korzystania z jego usług, trzeba przyznać, że mimo ciągłego przyrostu personalnego, poziom ten stale rośnie. Pomijając specyficzne warunki każdego rynku, na drodze ku poszerzeniu pola działania obszaru CDT stoją nie tyle przeszkody natury
organizacyjnej, co ludzkie wątpliwości.
Co działa sprawnie, a co wymaga jeszcze udoskonalenia?
Na uwagę zasługują według mnie gotowość i cierpliwość pracowników obszaru CDT w służeniu wsparciem działom operacyjnym
koncernu oraz elastyczność w reagowaniu na specjalne wyzwania. Żywa reakcja ze strony klientów pokazuje nam, że jesteśmy
na właściwej drodze. Ważne jest jednak dotarcie do jak najszerszego grona pracowników, z technikiem na placu budowy włącznie. W niektórych przypadkach odczuwalna jest również pewna
powściągliwość ze strony osób odpowiadających za poszczególne tematy z obszaru operacyjnego, którą należy przełamać,
podejmując kroki budzące zaufanie. Przejrzystość stosunku
kosztów do korzyści powinna jednak wszystkim otworzyć oczy.
Jakie są Pana plany odnośnie obszaru CDT w Wiedniu
na przyszłość?
Zasadniczo chcielibyśmy, aby odpowiednio wcześnie angażowano
nas w kompleksowe i duże projekty, co pozwoli na szybkie określenie usług, jakie jesteśmy w stanie zaoferować. Planujemy również
zwiększenie naszej aktywności w państwach Europy ŚrodkowoWschodniej i zdobycie zaufania naszych lokalnych kolegów.
Dziękujemy za rozmowę!
Jakie korzyści daje koncernowi centrum kompetencji,
jakim jest obszar CDT?
Istnienie obszaru CDT w koncernie pozwala długoterminowo nie
tylko na wydajniejsze i pewniejsze gromadzenie obszernej wiedzy
technicznej oraz doświadczenia, ale również na ich odpowiednie
wykorzystanie. Pojedyncze osoby lub małe jednostki organizacyjne
mogłyby sprostać takiemu zadaniu tylko częściowo. W przypadku
kompleksowych zadań pracujemy zespołowo, co jest bardzo
Wiedza na temat obszaru TC musi sięgać aż do placu budowy.
23
STRABAG Units
inform 19
AKADEMIA DLA PRAKTYKANTÓW
PRZYSZLI EKSPERCI
Firma STRABAG stawia na mocne strony i potencjał
swoich pracowników i jest gotowa zadbać o ich rozwój.
Na 4 stronie niniejszego wydania informowaliśmy już
o nowym programie dla kadry menadżerskiej obszaru
Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego. Teraz również
nasi praktykanci doczekali się swojej własnej akademii,
która właśnie została powołana do życia.
Austria. „Wykształcenie to fundament naszej przyszłości –
młodzi ludzie potrzebują dobrego przywództwa i solidnego wykształcenia, aby sprostać przyszłym wymogom życia gospodarczego”,
potwierdza Johann König, dyrektor finansowy Dyrekcji AE Górna
Austria. Pod wpływem takiego nastawienia ze strony Dyrekcji powołano do życia pilotażowy projekt pod nazwą” Akademia dla Praktykantów” – będący wewnętrzną inicjatywą firmy STRABAG mającą
na celu dalsze kształcenie praktykantów obszaru budownictwa lądowego. Aby efektywnie wykorzystać zimową przerwę, okres od stycznia do marca 2010 został odpowiednio zaplanowany. W trakcie
trwania tych dwunastu tygodni 18 praktykantów budownictwa lądowego brało udział w szkoleniu prowadzonym przez kompetentny
i wysoce zmotywowany zespół trenerów, rekrutujący się z naszych
szeregów. Szef Akademii, Mario Johannes Tomasek, wraz ze swymi
kolegami Karlem Maderthanerem, Franzem Gruberem, Reinholdem
Wogerbauerem i Josefem Eislem przejęli funkcję trenerów.
REALISTYCZNE WARUNKI
Projekt pilotażowy „Akademia dla Praktykantów”. Dla 18 praktykantów
z obszaru budownictwa lądowego to dodatkowa szansa na dalsze
kształcenie.
wano dzień otwarty, na który przybyło około stu gości. Byli wśród nich
między innymi dyrekcja szkoły zawodowej z Freistadt oraz Akademii
Budowlanej z Górnej Austrii. Przy tej okazji zaprezentowano prace
projektowe autorstwa praktykantów – czego celem było przekazanie
gościom realistycznego obrazu na temat tej nauczycielskiej profesji.
POPRAWA WIZERUNKU
Nauka o budownictwie lądowym obejmuje obszerny zakres
materiału i zapewnia wielostronne możliwości rozwoju. Nad wizerunkiem tego kierunku zawodowego trzeba jednak jeszcze popracować. O takich przedsięwzięciach, jak zaznaczenie obecności na
targach czy tez nakręcenie filmu poglądowego już pomyślano.
Kontakt: Mario Johannes Tomasek, Budownictwo Infrastruktury, Obszar Koncernu Austria /Niemcy/Szwajcaria 6D,
Dyrekcja Górna Austria /Salzburg (AE)
Oprócz wiedzy teoretycznej, niezbędnej dla przyszłych fachowców, w programie nauczania przewidziano również wiedzę praktyczną, dla przekazania której w sposób jak najbardziej odpowiadający rzeczywistości przeznaczono halę o wielkości 3000 m2. Wiedza
praktyczna obejmuje prace ściśle związane z dziedziną budownictwa
lądowego, takie jak robienie pomiarów, trasowanie, prace budowlane
ziemne i naziemne, deskowanie, budowa nawierzchni asfaltowych
i brukowych. Szczególną wagę przywiązuje się do mocnych stron
i potrzeb każdego praktykanta, co pozwala na odpowiednie reagowanie i zastosowanie odpowiednich środków wspierających. Na
zakończenie „Akademii dla Praktykantów”, 12 marca 2010 zorganizoPrezentacja projektu przed licznymi gośćmi w dniu otwartym.
24
www.strabag.com
inform 19
STRABAG Units
DLACZEGO POTRZEBUJEMY PCD?
P ROZ E S S M A N AG E M E N T
Lean Construction
RAZEM NA SAM SZCZYT
Firma STRABAG Prozess Management (SPM) ma
za zadanie, wspólnie z pracownikami z obszaru
Budownictwa Infrastruktury zoptymalizować procesy
produkcyjne oraz zredukować każdą formę marnotrawstwa. Pierwszym krokiem w realizacji tego zadania
jest wprowadzenie narzędzia w postaci Procesu
Ciągłego Doskonalenia (PCD).
Świat. To właśnie przemysł budowlany znajduje się pod silną
presją kosztów – presją, która będzie się dalej wzmagać. Aby sprostać tej sytuacji potrzebujemy innowacyjnych pomysłów i działań do
długotrwałej optymalizacji naszych procesów w produkcji budowlanej oraz w zarządzaniu.
Najważniejszym celem jest wzmocnienie naszej pozycji względem konkurencji i osiągnięcie długotrwałego sukcesu. Poprzez
polepszenie jakości i redukcję wad długotrwale wzrasta zadowolenie klienta. Dzięki braku zakłóceń w procesach produkcyjnych oraz
wprowadzeniu innowacyjnych pomysłów oprócz długofalowego
utrzymania miejsc pracy rośnie zadowolenie pracowników.
OBSZARY DZIAŁANIA SPM
Działalność STRABAG Prozess Management (SPM) skoncentrowana jest na całym łańcuchu tworzenia wartości w obszarze
Budownictwa Infrastruktury. Pierwszym obszarem działań jest
budowa dróg asfaltowych, który dzieli się na następujące procesy:
produkcja, logistyka, układanie nawierzchni, zarządzanie jakością
oraz utrzymanie maszyn i urządzeń. „Zespół z firmy SPM składa się
z ekspertów przemysłu budowlanego oraz Lean Management.
Wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za przebieg procesów
w każdym dziale wypracowywane są udoskonalenia oraz odpowiednie rozwiązania ze zdefiniowanymi działaniami, aby wspólnie
i trwale działać efektywniej” powiedział Jörg Eschenbach, kierownik
działu Zarządzanie Procesami Biznesowymi.
KONTAKT: Martin Lauble, Obszary Specjalne & Koncesje,
Obszar Koncernu Immobilien Development 4T
Gałęzie przemysłu o stałej lokalizacji już od wielu lat korzystają
z metod i zasad Lean Management. Pod tym pojęciem rozumie się
całość zasad, metod i sposobów postępowania do wydajnego
stworzenia kompletnego łańcucha tworzenia wartości dla dóbr przemysłowych i usług. Te metody można przenieść do przemysłu
budowlanego w formie Lean Construction. Celem jest realizacja
prac budowlanych w powiązaniu z wysoką jakością naszych produktów budowlanych. Wszystkie działania nie służące tworzeniu
wartości dla klienta – jak np. czas oczekiwania, wady i opóźnienia –
muszą zostać wyeliminowane.
CO KRYJE SIE POD POJĘCIEM PCD?
Za pomocą Procesu Ciągłego Doskonalenia (PCD) tworzone są
krok po kroku proste rozwiązania. Na początku należy ulepszyć
wszystkie procesy produkcyjne odbywające się w bezpośrednim
otoczeniu pracowników. Ważne jest przy tym, by włączyć pracowników w cały proces optymalizacji. Gwarantuje to równocześnie
najlepsze wykorzystanie potencjału pracowników i ich wiedzy.
25
STRABAG Units
inform 19
Notka biograficzna Markus Maierhofer
W 2011 SKOŃCZY 30 lat, OD 10 lat WIE,
że chce zostać grafikiem, UCZĘSZCZAŁ
przez 2 lata do szkoły reklamy. DOTYCHCZAS
NAJWIĘKSZY PROJEKT to sprawozdanie
roczne STRABAG SE
Notka biograficzna Gundula Schmid
W SIERPNIU kończy 32 lata, ZAJMUJE
SIĘ od 12 lat grafiką i projektowaniem.
NAJBARDZIEJ KREATYWNE ARCYDZIEŁO
W KONCERNIE to broszura Züblin Pro.
PRYWATNIE PISZE nowele
GRAFIKA
KRATYWNOŚĆ
NIE ZNA GRANIC
W tym miejscu chcielibyśmy przedstawić Wam
naszych grafików, którzy kryją się za takimi dziełami
jak inform, czy też sprawozdanie roczne. Chętnie służą
Państwu swoją wiedzą z zakresu grafiki przy tworzeniu
wszelkiego rodzaju broszur, ogłoszeń lub logo.
Świat. Projektowanie graficzne to projektowanie treści wizualnych w różnych mediach, których prezentacja ma na celu przekazanie odbiorcom pewnych informacji. Treść może być dobra, jednak
dopiero w układzie graficznym, ze zdjęciami i tekstem powstaje
arcydzieło, zgodnie z mottem: „Pojedynczo są to dźwięki – jednak
razem tworzą melodię.”
Nasz profesjonalizm widać nie tylko w naszych projektach, ale
również w jednolitym wizerunku koncernu. Dlatego też kładziemy
duży nacisk na przestrzeganie naszych wytycznych CI / CD, które
kreują nasz pozytywny wizerunek i zwiększają rozpoznawalność.
Korzystajcie z fachowej wiedzy naszych grafików – oni chętnie
doradzą i pomogą zarówno w sprawach dotyczących układu graficznego jak i tych redakcyjnych!
26
PRAGNIEMY PRZEDSTAWIĆ …
Gundula Schmid pracuje w koncernie od 2004 roku. Początkowo pracowała w firmie Züblin ze Stuttgartu i dopiero w październiku
ubiegłego roku przeprowadziła się do Wiednia. Razem z Markusem
Maierhoferem (w Koncernie od maja 2009) tworzą dział graficzny.
Oprócz projektowania broszur firmowych lub ogłoszeń zajmują się
również takimi projektami jak: sprawozdanie roczne STRABAG SE,
czy gazetka pracownicza inform. Ich kreatywność nie zna granic
i dokładnie to świadczy o dobrym grafiku. Proszę się o tym przekonać.
KONTAKT: Markus Maierhofer i Gundula Schmid,
Spółki Serwisowe, Obszar Komunikacja Koncernu
www.strabag.com
inform 19
STRABAG Units
TPA
MULTIMEDIA NA BUDOWIE
„Reklama dźwignią handlu.“ To, co dla handlu jest oczywiste, powinno funkcjonować również i w branży budowlanej.
„Umieścimy Państwa w kadrze”, tak brzmi oferta TPA.
Kamerzysta Lutz Beutler pokaże Państwa w dobrym świetle. On wie, co
chcą oglądać klienci i oferuje profesjonalną pomoc.
Niemcy. Odkąd Internet i PowerPoint stały się powszechnymi
narzędziami pracy zmieniły się również wymagania klientów. Coraz
częściej oczekuje się reklam multimedialnych. Firma TPA GmbH
odpowiednio wcześnie dostrzegła ten trend i od kilku lat ma w swej
ofercie wykonywanie zdjęć i produkcję filmów krótkometrażowych.
„Na budowach jesteśmy już rozpoznawalni i witani jak przyjaciele.
Gdy wypakowujemy nasz sprzęt fotograficzny, to niektórzy z tych
szorstkich pracowników budowlanych czeszą się lub poprawiają swój
kask” opowiada z uśmiechem Lutz Beutler, pracownik techniczny
w TPA GmbH, Obszar Wschód.
Beutler od ponad 25 lat pracuje jako inżynier budowlany, z czego
przez ostatnie dziewięć lat w firmie TPA. Swoją karierę zawodową
rozpoczął jako statyk i projektant budowli – jednak swój wymarzony
zawód znalazł dopiero za obiektywem. Przed dwunastoma laty
ukończył akademię filmową. Tym samym spełnia wszystkie warunki,
by pokazywać skomplikowane procesy budowlane za pomocą
środków audio-wizualnych.
W TPA wiedzą, że istnieje duży opór przed zleceniem takiego
typu produkcji. Nie każdy fachowiec, przyzwyczajony do występowania przed audytorium, jest również w stanie w przekonywujący
sposób wypowiadać się przed kamerą. A artykuły przygotowane do
prasy fachowej rzadko nadają się jako tekst dla lektora do produkcji
filmów dla firm. W tym przypadku Pan Beutler oferuje wsparcie:
„Jeżeli klient sobie życzy, to otrzyma u nas kompleksowe usługi –
wstępne porady, tekst lektora, scenariusz, produkcję i postprodukcję. Jesteśmy w stanie z naszymi partnerami zrealizować produkcje
w studio lub wymagające wizualizacje 3D.
I ... „AKCJA”
Z bagażnikiem pełnym sprzętu filmowego i fotograficznego udaje
się na plan. Kamera, statyw, mikrofony, reflektory – ta ilość sprzętu
regularnie zaskakuje. Gdy zdjęcia są już wykonane, to w mobilnym
studiu montażowym w biurze TPA lub we własnym studiu powstaje
pierwszy montaż. W porozumieniu z klientem następuje ostateczny
montaż filmu. Profesjonalny lektor wprowadza w studiu dźwiękowym głos do filmu. Steffen Hampl z MDR-Hörfunk należy do ulubionych lektorów pojawiających się w produkcjach STRABAG. Do
ukończenia filmu potrzeba jeszcze dużo precyzyjnej pracy: „nałożenie” dźwięków, wybór muzyki, dodanie grafiki, korekta kolorów,
montaż końcowy. Wieść o profesjonalizmie, z jakim Lutz Beutler
i jego koledzy podchodzą do zadania, rozniosła się już w STRABAG –
interesujące zlecenia na realizację filmów już czekają.
KONTAKT: Lutz Beutler, Spółki Serwisowe, Obszar Centralny
TPA 04, Dyrekcja DE Południe-Wschód /AT Zachód /CH
Info + +
Lista referencyjna produkcji filmowych
znajduje się w STRANET – rubryka Niemcy/ TPA.
27
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
inform 19
Eurovea
POZIOM XXI WIEKU
Gdyby za projekty z dziedziny budownictwa ogólnego
i inżynieryjnego przyznawano Oskary, to mielibyśmy
zwycięzcę. Bezpośrednio nad brzegiem Dunaju, na
skraju historycznego centrum miasta irlandzki inwestor
Ballymore przy pomocy STRABAG zrealizował projekt
małej dzielnicy miasta z centrum handlowym, hotelem
5-gwiazdkowym, multikinem, powierzchnią biurową
oraz 236 luksusowymi mieszkaniami.
Słowacja. Około 427 000 mieszkańców stolicy Słowacji Bratysławy ma prawdziwy powód do radości. Największe centrum rozrywkowe Europy, będące na najwyższym poziomie technicznym,
zostało w terminie oddane do użytku i uroczyście otwarte. Centralnym
punktem jest centrum handlowe o wielkości 60 000 m² ze 170 sklepami. Dzięki szklanej kopule można przechadzać się jak pod gołym
niebem między sklepami a 30 restauracjami i kafejkami. Swobodna
forma została stworzona w komputerze – tzn. każdy szklany element
jest unikatem. Jeżeli któryś z nich musi zostać wymieniony, to może
to trwać do 12 tygodni. Około 1500 pracowników było zatrudnionych przy pracach wykończeniowych, aby centrum handlowe zostało
ukończone w terminie. Na samą kopułę wartą 9 mln euro robotnicy
Niezwykły projekt wprawia w podziw.
28
potrzebowali sześciu miesięcy. Uroczyste otwarcie miało miejsce
w dniu 25 marca 2010 roku.
Już miesiąc wcześniej, pod koniec lutego, otwarty został nowy
hotel Sheraton, należący do sieci hoteli pięciogwiazdkowych.
186 stylowo urządzonych pokoi i 23 apartamenty oczekują na gości
z całego świata.
Nowoczesną odpowiedzią na budynek teatru narodowego
znajdującego się również bezpośrednio przy placu Eurovea, jest
centrum kinowe „Kinopalast”. Z ośmioma salami wyposażonymi
w najnowszą technikę stanowi ono niezaprzeczalną atrakcję zarówno
dla młodzieży, jak i dorosłych. Ale nie tylko widzowi kinowemu
opłaca się krótki wypad do holu znajdującego się na poddaszu,
ponieważ stamtąd rozciąga się naprawdę wspaniały widok na dzielnicę miasta.
Zadbano również o jedyny w swoim rodzaju klimat pracy:
powierzchnia biurowa o wielkości około 24 000 m² jest rozłożona na
8 piętrach, których szklana fasada składa się z 610 elementów i ma
stanowić nową inspirację do pracy dla około 1 000 pracowników.
Bezpośrednio nad brzegiem Dunaju nowa dzielnica budzi się do życia.
www.strabag.com
W REKORDOWYM CZASIE DZIĘKI PRACY ZESPOŁOWEJ
Niemal rekordowy czas planowania i budowy wynoszący zaledwie 28 miesięcy umożliwił otwarcie wielofunkcyjnego kompleksu
obiektów pod koniec marca 2010 roku. Firma STRABAG pełniąca
w tym joint venture rolę głównego wykonawcy postawiła zespół projektowy składający się z 80 pracowników przed wielkim wyzwaniem.
Oprócz pracy pod presją czasu należało zmagać się z kontrastami
kulturowymi – począwszy od różnych kultur panujących w poszczególnych przedsiębiorstwach, po różnice językowe i etniczne.
Z uwagi na wielkość projektu i różnorodne części budynku
utworzono pięć zespołów kierujących budową, które na powierzchni
400 m x 100 m równolegle prowadziły „własny plac budowy” współpracując stale z własnym działem planowania i działem instalacji
wewnętrznych. Tak krótki czas realizacji projektu pochłaniającego
do 15 mln euro miesięcznie umożliwiły krótkie drogi decyzyjne, co
z kolei było możliwe dzięki niedużej odległości przestrzennej dzielącej
budowę od siedziby inwestora.
inform 19
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
Całość projektowania łącznie ze statyką została wykonana
w kontenerach na placu budowy przez zespół projektowy spółki
Mischek w ścisłej współpracy z zespołem zarządzającym projektem
joint venture. „To nie była prosta praca – stale pojawiały się nagłe
zmiany, które należało uwzględnić”, tak opisuje pracę Lukas Kujawa,
kierownik zespołu projektowego.
Czas budowy: 28 miesięcy
Wartość zlecenia: 229 mln euro
Powierzchnia brutto: 240 000 m²
Grupa robocza: STRABAG (65 %), Porr (35 %)
Wszystkie prace uszczelniające zostały przeprowadzone przez
firmę Koncernu OAT GmbH, a część prac polegających na montażu
suchej zabudowy wykonała spółka-córka Koncernu Uniprojekt Bauund Innenbau GmbH. „Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy firmami
Koncernu osiągnięto nie tylko optimum tworzenia wartości, ale
także w najlepszy sposób wykorzystano silne strony koncernu
STRABAG”, z radością kończy relację Reinhard Kerschner sprawujący funkcję kierownika technicznego projektu.
ZAPRZESTANIE PRAC
Jedną z największych trudności było z pewnością zaprzestanie
prac przez podwykonawcę wykonującego elewacje. Tylko połowa
zlecenia została zrealizowana – ukończenie w terminie wisiało na
włosku. Ale dzięki szybkiej reakcji specjalistów od elewacji z Dyrekcji AO udało się uniknąć najgorszego, a projekt został pomyślnie
ukończony.
KONTAKT: Reinhard Kerschner, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne, Obszar Koncernu Austria / Szwajcaria 2B Dyrekcja
Dolna Austria Północ / Zachód (AS)
Prostota i styl – Hol powitalny hotelu
29
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
inform 19
PORT LOTNICZY BBI SCHÖNEFELD
PRACA ZEPOŁOWA
PAR EXCELLENCE
Nie ma chyba lepszego przykładu pracy zespołowej
niż projekt „Port lotniczy Schönefeld“. Równocześnie
cztery spółki-córki koncernu STRABAG pracują razem
przy największym projekcie infrastrukturalnym we
wschodnich Niemczech.
Niemcy. Region Berlin-Brandenburg wytyczył nowe kierunki
na przyszłość: port lotniczy BBI Schönefeld będzie nowym portem
stolicy Niemiec. Około 2 mld euro zostaną zainstalowane w port
lotniczy, który po rozbudowie będzie zajmować powierzchnię
2 000 boisk piłkarskich.
Budynek terminala o przepustowości 27 mln pasażerów rocznie
będzie zlokalizowany pomiędzy znajdującymi się równolegle pasami
startowymi i pasami do lądowania. Północny pas będzie przedłużony
do długości 3 600 m, w południowej części powstanie całkowicie
nowy pas startowy i pas do lądowania. Terminal wyposażony będzie
w 16 rękawów lotniczych w pirsie głównym i w dziewięć w pirsie południowym. W godzinach szczytowych obsługiwane będzie 85 samolotów i około 6 500 osób na godzinę, którzy lądują, bądź odlatują.
DRUŻYNA STRABAG RAIL
Właściwe usługi budowlane świadczone przez STRABAG
Rail obejmują budowę torów kolejowych. Port lotniczy BBI
posiada dworzec kolejowy z sześcioma torami i trzema peronami, który znajduje się bezpośrednio pod terminalem, z doskonałym połączeniem z centrum Berlina. Dwa perony przeznaczone są dla ruchu lokalnego i dalekobieżnego, a jeden służy
szybkiej kolei miejskiej. Podziemny dworzec będzie miał łącznie
405 metrów długości i 60 metrów szerokości. Prace budowlane
rozpoczęły się w grudniu 2007 r., a mają być zakończone do
końca 2010 r. Jeszcze w tym roku mają być ułożone tory o niewyobrażalnej długości wynoszącej 35 000 m, co odpowiada
odległości miedzy STRABAG Wien a STRABAG Hausleiten.
KONTAKT: Thomas Lukowiak, Budownictwo Infrastruktury, Obszar Koncernu Budownictwo Kolejowe /VWB
MOE 6B, Dyrekcja Budownictwo Kolejowe (IL)
Rozpoczęcie budowy: grudzień 2007
Wartość zlecenia: 40 mln euro
Pracownicy: ok. 45
Łączne zapotrzebowanie: ok. 70 000 szyn
DRUŻYNA BECKER BAU
Rozpoczęcie budowy: kwiecień 2006
Wartość zlecenia: 146 mln euro
Pracownicy: ok. 120
Łączna produkcja do dnia dzisiejszego:
1,5 mln m³ betonu
Od 2006 r. Becker Bau jest dostawcą surowców. Na terenie
zajmującym 70 000 m2 znajduje się obecnie najnowocześniejsza
betoniarnia Europy, składająca się z sześciu węzłów betoniarskich. Wydajność wynosi 900 m³/h – a w szczycie dostarczała do
11 000 m³/dzień. Do dnia dzisiejszego wyprodukowanych zostało
już 1,5 mln m³ betonu wysokiej jakości. Przy tym cała logistyka materiałów budowlanych wspierana jest nowoczesną techniką satelitarną,
a kruszywo i cement dostarczane są w sposób przyjazny środowisku,
transportem kolejowym. Dzięki temu w przeciągu następnych pięciu
lat zaoszczędzonych zostanie więcej niż 160 000 przejazdów ciężarówek. Zadbano również o powierzchnię magazynową i tak około
100 000 ton kamieni i około 3 800 t cementu może być zmagazynowanych w silosach. Przemyślany system węzłów umożliwia z jednej
strony chłodzenie świeżego betonu, z drugiej zaś ogrzewanie w zimę.
Tym samym możliwa jest produkcja przy każdej pogodzie.
KONTAKT: Patrick Stryj, Budownictwo Infrastruktury,
Obszar Koncernu Niemcy 6I, Dyrekcja Becker Bau (FD)
30
www.strabag.com
inform 19
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
DRUŻYNA BERLIN-BRANDENBURG
W dniu 14 grudnia 2009 r. firma STRABAG Dyrekcja Berlin-Brandenburg wygrała przetarg na wydłużenie płyty postojowej i systemów
dla drogi do kołowania oraz przeprowadzenie prac budowlanych i charakterystycznych dla portu lotniczego, na realizację systemów i instalacji takich jak odwodnienie, płyta tankowania, oświetlenie lotniska i
oświetlenie zwykłe, wyposażenie pozycyjne oraz wolnych powierzchni.
Dyrekcja jest głównie odpowiedzialna za realizację prac budowlanych.
W przeciągu tzaledwie 18 miesięcy musi być zbudowanych 750 000 m³
przestronnych budowli ziemnych oraz 286 000 m² powierzchni betonowej (przy współpracy z Becker Bau) oraz instalacja odwadniająca
długa na 8 000 m, a takze musi był ułożona rura ochronna chroniąca
przewody przez uszkodzeniem na długości 180 000 m.
KONTAKT: Tassilo Grenz, Budownictwo Infrastruktury, Obszar
Koncernu Niemcy 6I, Dyrekcja Berlin-Brandenburg (DB)
Rozpoczęcie budowy: luty 2010
Czas budowy: 18 miesięcy
Wartość zlecenia: 57 mln euro
Pracownicy: ok. 120
DRUŻYNA BAYERN-SYSTEMBAU
Na środku terenu znajduje się wieża kontroli lotów należąca do
Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS), która swoją wysokością 72 m
przewyższa wszystko. We wrześniu 2010 r. wieża kontrolna wraz z budynkiem obsługi zostanie oddana przez Dyrekcję Bayern /Systembau
do przyjęcia DFS, aby można było przeprowadzić instalację sprzętu do
kontroli lotów i próbne uruchomienie. Budynek obsługi ma kształt trzypiętrowego prostopadłościanu z dziedzińcem wewnętrznym i jest połączony mostem z trzonem wieży. Eliptyczna najwyższa część wieży
mieści dwunastu kontrolerów, którzy obserwują ruch lotniczy i wydają
polecenia do startu i lądowania. Optymalne położenie wieży zostało
wyznaczone za pomocą symulatora wieży i sprawdzone w przelotach
helikopterem. W ten sposób zapewniono niczym nie zasłonięty widok
z wieży na najbardziej zewnętrzną strefę postojową dla samolotów.
Rozpoczęcie budowy: kwiecień 2009
Wartość zlecenia: 18,5 mln euro
Pracownicy: ok. 70
Całkowite zużycie: 3 300 m³ betonu
KONTAKT: Christian Bittner, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne, Obszar Koncernu Niemcy / Benelux 2F, Dyrekcja
Bawaria / Budownictwo Systemowe (DN)
31
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
inform 19
JW MARRIOTT HOTEL I DWORZEC GŁÓWNY W WIEDNIU
SPOJRZENIE
W PRZYSZŁOŚĆ
Któż nie chciałby zobaczyć swojej przyszłości? inform daje
taką możliwość -przedstawiamy dwa obecne projekty
JW Marriott Hotel nada od 2011 roku ekskluzywną atmosferę centrum
miasta.
z perspektyw przyszłości. JW Marriott Hotel w Baku przyjmie pierwszych gości w roku 2011, a Dworzec Główny
w Wiedniu w 2012 r.
Termin zakończenia prac: jesień 2011 r.
Wartość zlecenia: około 120 mln euro.
Zleceniodawca: PASHA Construction
System pracy: tryb zmianowy 7 dni w tygodniu po 24 godziny
Azerbejdżan /Austria. Nowe wyzwania zza Kaukazu – firma
STRABAG z grupą projektową posiadającą międzynarodowe
doświadczenie odważyła się na wejście na nowy rynek. Baku, stolica
Azerbejdżanu, położona na południe od Kaukazu nad Morzem
Kaspijskim w zatoce na Półwyspie Apszerońskim, ma około 2,5 mln
mieszkańców. Azejberdżan porównywalny jest do Austrii pod względem powierzchni i ogólnej ilości mieszkańców.
Budowa stawia mnóstwo wyjątkowych zadań. Oprócz faktu, że
miasto znajduje się na terenie zagrożonym trzęsieniami ziemi, znane
jest również jako „miasto wiatrów”, co jest dodatkowo potęgowane
poprzez bezpośrednie położenie nad morzem. Wyjątkowe jest
również położenie obok ratusza, przy głównym placu, obok odnowionej promenady nadmorskiej, w centrum Baku. Jednak przed rozpoczęciem kosztownej budowy należało zburzyć stary hotel z okresu
radzieckiego – słynny Absheron Hotel.
32
www.strabag.com
inform 19
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
NIEZWYKŁY, EFEKTYWNY I JEDYNY W SWOIM RODZAJU
WIĘCEJ NIŻ DWORZEC
W tym przypadku chodzi o drugi duży projekt hotelu w Baku,
którego autorem jest ReardonSmith Architects. Projekt obejmuje
16 pięter dla prywatnych rezydencji, powierzchni handlowych i biurowych oraz 22 piętrowy JW Marriott Hotel. Wszystkie rezydencje
mają mieć widok na morze. Ponieważ plac budowy leży nad Morzem
Kaspijskim i przez to pojawia się problem wód gruntowych, to wykopy
pod piwnice stanowią ciężkie wyzwanie. Rozwiązanie tego problemu było niezwykłe jak dla Baku, ale efektywne – ściany szczelinowe! Zbudowano podium o wysokości około 20 m, aby stworzyć
bezpośrednie połączenie pierwszego piętra hotelu z graniczącym
z nim parkiem. Na obszarze podium, który umożliwia swobodny
widok na park, przewidziane są restauracje, luksusowa sala balowa,
sklepy i ambasada.
Dworzec o wielkości 109 ha jest obecnie najważniejszym projektem infrastrukturalnym w Wiedniu. W odległości 2,5 km w linii
prostej od placu Stephansplatz powstaje nowa dzielnica, która charakteryzuje się najlepszymi połączeniami komunikacyjnymi oraz
wysoką jakością mieszkania i życia.
Zgodnie z symetrią rezydencje i teren hotelu oddzielone są od
siebie i znajdują się w dwóch owalnych skrzydłach. Dzięki rotacji
tych skrzydeł właściciele rezydencji mogą cieszyć się 180-stopniowym widokiem na morze i park.
Ukończenie budowy: koniec 2015 r.
Wartość zlecenia: 220 mln euro
udział STRABAG: 27 %
Pracownicy: około 450 w okresie szczytowym
Zaprojektowany został jako dworzec przelotowy, dzięki czemu
po raz pierwszy pociągi wjeżdżają do stolicy ze wszystkich kierunków i powstały połączenia we wszystkich kierunkach. Tym samym
dworzec stanie się najważniejszym centrum komunikacyjnym dla
ruchu lokalnego, krajowego i międzynarodowego i centralnym węzłem
komunikacyjnym transeuropejskiej sieci kolejowej. Połączenie ze
środkami komunikacji miejskiej jest najważniejsze właśnie dla
podróżnych i osób dojeżdżających codziennie do pracy – w pięć
minut można dostać się metrem do centrum miasta.
NIEZWYKŁY PROJEKT
Nowy Dworzec Główny zbudowany zostanie na terenie między
obecnym Dworcem Południowym i Wschodnim, a stacją Südtiroler
Platz. Obecny budynek dworca zostanie zburzony. Na powierzchni
20 000 m² zaprasza około 100 sklepów i oraz liczne punkty gastronomiczne. Pod ziemią powstaje garaż na ponad 600 aut oraz trzy
garaże na rowery z około 1 600 miejscami postojowymi. W nowym
dworcu wzrok przyciąga pofałdowany dach w kształcie rombu, który
jest rozpostarty nad peronami. Zadaszenie o powierzchni 25 000 m²
przepuszcza światło i wprowadza jasną i przyjazną atmosferę.
W Bahnhofcity, na terenie obok dworca, powstają jako uzupełnienie
do budynku dworca biura, punkty gastronomiczne, sklepy, zakłady
usługowe i ośrodki kultury, oraz hotel i garaże.
PRZYRODA U DRZWI
Nowy Dworzec Główny w Wiedniu: dach w kształcie rombu jako niezwykły element projektu
Luksusowy hotel będzie posiadał łącznie 243 pokoi i apartamentów o powierzchni powyżej 40 m². Główną atrakcją jest sala
balowa bez podpór o powierzchni 1 280 m². W przypadku struktury
i fasady zdecydowano się na stylową prostotę formy kamienia naturalnego i szklanych elementów.
Podczas planowania dzielnicy wzięto pod uwagę aspekt ochrony
przyrody. Imponujący przykład ustanowionych środków ochronnych
stanowi około 14 000 okien dźwiękoszczelnych i 8 km ścian dźwiękoszczelnych. Możliwie największa ilość materiału recyklingowego
poddawana jest obróbce na terenie i ponownie użyta. Zgodnie
z efektywnością energetyczną dworzec będzie klimatyzowany za
pomocą największej na świecie ciepłowni geotermalnej, dostarczającej również ogrzewania i chłodzenia.
KONTAKT: Ashraf Makar (techn.), Alexander Androwitsch (fin.),
Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne, Obszar Koncernu RANC 3L,
Dyrekcja Zachód (NP)
KONTAKT: Michael Stoifl, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne,
Obszar Koncernu Austria 3C, Dyrekcja Budownictwo Inżynieryjne AT Wschód + Południe (IC)
33
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
inform 19
Linthal 2015
WYSOKO W GÓRACH
Tym spektakularnym projektem firma STRABAG udowodniła, że jest w stanie realizować również prace naziemne
na wysokości pomiędzy 800 a 2 400 m nad poziomem
morza. Sprawna logistyka jest podstawą sukcesu.
Szwajcaria. U podnóża przełęczy Klausenpass, w południowej
części Glarnerland leży wioska Linthal. Nad tą gminą znajdują się
elektrownie Muttsee, Tierfehd i Linthal o łącznej mocy 460 MW.
Dzięki projektowi rozbudowy „Linthal 2015“ zarządca Kraftwerke
Linth-Limmern AG zoptymalizuje istniejące instalacje i zwiększy
moc z 1 000 MW do 1 450 MW. Planowana budowa elektrowni
obejmuje prace budowlane na znacznie różniących się wysokościach. U podnóża zapory Limmernboden, głęboko we wnętrzu skał
powstaje główna część projektu gigantycznej rozbudowy - podziemna centrala przepompowni składa się z czterech turbin wodnych
o łącznej mocy 1 000 MW.
LOGISTYCZNY TANIEC NA LINIE
Wymienione liczby jasno pokazują, że jest to projekt szczególny. I należy poradzić sobie z kolejnym wyzwaniem – logistyką!
Jedyne połączenie między Tierfehd a zbiornikiem zaporowym
Jedyne połączenie zapewnia budowlana kolej linowa.
34
Prace montażowe z użyciem helikoptera przy żurawiu wieżowym obrotowym
www.strabag.com
Limmernboden zapewnia wcześniej zbudowana budowlana kolej
linowa (BSB1). Największa na świecie wahadłowa kolej linowa
wyciągowa o nośności 25 t (obciążenie wyjątkowe 40 t) pokonuje
różnicę wysokości wynoszącą 1 050 m. Załoga, materiał i maszyny
docierają na plac budowy przy jeziorze Limmernsee tylko za pomocą
kolei linowej przez istniejącą sztolnię. Na górę do elektrowni Muttsee
prowadzi druga budowlana kolej linowa (BSB2) – o ukośnej długości
1 771 m aż na wysokość ok. 2 400 m n.p.m. o nośności 25 t (obciążenie wyjątkowe 30 t). Obie kolejki linowe zbudowano specjalnie dla
projektu.
Firmie STRABAG wraz z dwoma miejscowymi przedsiębiorstwami zlecono wykonanie części robót wstępnych do projektu
„Linthal 2015“. Na przełomie lata i zimy 2007 r. została wybita
sztolnia eksploracyjna o długości ok. 1 000 m. Logistyka odgrywała
przy tym główną rolę. Plac budowy mógł być obsługiwany tylko
przez kolej linową do transportu materiałów o nośności do 5 t.
Wszystkie urządzenia musiały być odpowiednio rozłożone i po
przetransportowaniu ponownie złożone.
TRZY POMOCNICZE KOLEJKI LINOWE
Na wiosnę 2008 r. firma STRABAG wygrała przetarg na wykonanie prac żelbetowych przy budowlanej kolei linowej. ARGE Bauseilbahnen Limmern kupiła nowoczesną betoniarnię i ustawiła ją przy
stacji pomocniczej kolejki linowej (HSB 1) w dolinie na wysokości ok.
800 m n.p.m.; zapewniała ona dostawy betonu dla pierwszej sekcji
(ok. 6 000 m³). Prace montażowe wykonywane przez żurawie wieżowe
obrotowe przy budowie górnej stacji kolejki linowej i podpory 1 odbywały się przy pomocy helikoptera (Kamov KA-32A12). Z powodu
surowych norm ochrony środowiska duża część urobku z podpory
Prace budowlane prowadzone na zawrotnej wysokości
inform 19
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
1 musiała być przetransportowana koleją linową do stacji w dolinie.
Do budowy górnej stacji kolejki linowej zużyto ok. 800 m³ betonu.
Potrzebny do tego żwir do betonu i cement był transportowany za
pomocą HSB1.
Dla budowy drugiej budowlanej kolei linowej zbudowano
również pomocniczą kolejkę liniową (HSB 2) o nośności 6 t.
Również w stacji w dolinie zainstalowano małą betoniarnię. Prace
dźwigowe na stacjach wykonywane były za pomocą dźwigów
szybkiego montażu, które do transportu koleją linową należało
dodatkowo rozłożyć.
Pierwsze uruchomienie: 2015
Wartość zlecenia: 35 mln CHF
Nośność BSB 1: 25 t (obciążenie wyjątkowe 40 t)
Nośność BSB 2: 25 t (obciążenie wyjątkowe 30 t)
„Aby zapobiec wąskim gardłom podczas dostaw dla konstrukcji
stalowych do budowy kolei linowej – średnio ok. 200 t na stację lub
100 t na podporę, zbudowano na jesieni 2008 roku równolegle do
pierwszej budowlanej kolei linowej trzecią pomocniczą kolejkę
linową o nośności 10 t” dodał na koniec kierownik budowy Curzio
Tonella.
KONTAKT: Peter Fringeli i Curzio Tonella,
Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne, Obszar Koncernu
Austria /Szwajcaria 3B, Dyrekcja Szwajcaria (MW)
Aby zapobiec wąskim gardłom przy zaopatrzeniu, zbudowano łącznie
trzy pomocnicze kolejki linowe.
35
Projekty Budownictwo Infrastruktury
inform 19
JadeWeserPort
MAŁE MIASTO
O DUŻYM ZANURZENIU
Jedyny w Niemczech port głębinowy rozbudowuje się.
Inwestycja o wartości 950 mln euro jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć w północnych Niemczech.
Niemcy. Wilhelmshaven – młode miasto, które powstało dzięki
budowie pruskiego portu wojennego w roku 1869 i otrzymało nazwę
po późniejszym cesarzu Niemiec Wilhelmie I. Tu w roku 1957 powstał
port naftowy, będący jedynym niemieckim portem głębinowym dla
zbiornikowców i największym miejscem przeładunku ropy w Niemczech. Gospodarka Wilhelmshaven opiera się na przemyśle portowym, handlu i działalności gospodarczej oraz marynarce.
Do wdrożenia projektu powołano osobną firmę JadeWeserPort
Realisierungsgesellschaft mbH & CoKG zajmującą się jego realizacją. Kraj związkowy Dolna Saksonia posiada w niej 50,1 %, a kraj
związkowy Brema 49,9 %.
KONCEPCJA PRZYSZŁEGO TERMINALA
KONTENEROWEGO ZAWIERA:
4 miejsca cumowania dla statków do długości 430 m i o zanurzeniu
do 16,5 m
16 suwnic kontenerowych
68 wozów bramowych
8 wózków wysokiego podnoszenia
5 mostowców do kolei
Całkowity przeładunek: ok. 2,7 mln TEU (TEU: twenty-foot
equivalent unit = kontener o długości 20 stóp)
Jako jedyny niemiecki port głębinowy JadeWeserPort nie jest
uzależniony od pływów i będzie mógł obsługiwać największe załadowane kontenerowce na świecie, które znajdują się obecnie w fazie
planowania.
Przetarg na budowę tego ogromnego portu został rozstrzygnięty 26 września 2007 r., a wygrany został przez konsorcjum firm
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & CoKG (kierownictwo
techniczne), Josef Möbius Bau-AG (kierownictwo handlowe),
Heinrich Hecker GmbH & CoKG oraz Ludwig Voss GmbH & CoKG.
Udział w pracach firmy Josef Möbius Bau-AG wynosi 40 %. Tym
samym nasze przedsiębiorstwo, wiodące w Niemczech w obszarze budownictwa wodnego i dumne z udziału w tym ambitnym
projekcie, wzięło na siebie szczególną odpowiedzialność, ponieważ
36
Nowy terminal kontenerowy portu głębinowego JadeWeserPort
zostanie zrealizowany do października 2011 roku – największy projekt
inwestycyjny w północnych Niemczech.
prace budowlane zaczęto dopiero w marcu 2008 roku, a port ma
być już działać w październiku 2011 roku. Aby sprostać tej odpowiedzialności zbudowano dodatkowe urządzenie - ponton roboczy MP
40. Ten ponton unosi ogromną koparkę Liebherr P 995 (pojemność
łyżku >15 m³). Koparka ma w JadeWeserPort usunąć wyjątkowo
twardą lauenburską glinę, której nie dały rady usunąć uprzednio
zastosowane pływające pogłębiarki ssące.
Jednak nowy port kontenerowy jest nie tylko ciekawy dla bezpośrednich uczestników prac. Dla wszystkich ciekawskich – w szczególności dla mieszkańców Wilhelmshavens i regionu - otwarto oficjalnie w dniu 4 lipca 2008 r. centrum informacyjne JadeWeserPort,
gdzie można dowiedzieć się na temat budowy i późniejszej eksploatacji portu. Od tego czasu centrum informacyjne odwiedziło 5 000 gości.
„Wizyta na placu budowy JadeWeserPort już dawno stałą się popu-
www.strabag.com
inform 19
Projekty Budownictwo Infrastruktury
Popularny cel wycieczek: ok. 5 000 gości odwiedziło już plac budowy –
pierwsze statki są jednak oczekiwane dopiero na jesieni 2011 roku.
larniejsza od wycieczek do miejsc, gdzie przebywają foki”, informuje
kierownik projektu Ralf Deibert. „Wszyscy chcą zaraz wiedzieć kiedy
przypłyną pierwsze wielkie statki“.
My w każdym razie będziemy robić wszystko, aby nastąpiło to
zgodnie z planem - w październiku 2011 roku.
Termin zakończenia prac: październik 2011 r.
Wartość zlecenia: 950 mln euro
Długość nabrzeża: 1 725 m
Długość eksploatacyjna nabrzeża: 650 m
KONTAKT: Ralf Deibert, Budownictwo Infrastruktury,
Obszar Koncernu Niemcy 6I, Dyrekcja Möbius (FF)
37
Projekty Budownictwo Infrastruktury
inform 19
BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
KUŹNIA KARD DLA NAJBARDZIEJ UTALENTOWANYCH
Rok 2009 był rokiem budowy obiektów sportowych.
Austriacki Sportstättenbau ukończył swój prestiżowy
projekt, który uchodzi za pionierski w zakresie ochrony
Obiekt sportowy Mattersbursburg widziany z lotu ptaka.
środowiska. A w Niemczech ukończony został pierwszy
projekt w ramach modelu PPP w zakresie budowy
obiektów sportowych.
Austria /Niemcy. Następne mistrzostwa świata w piłce nożnej
mogą się odbyć – Austria jest przygotowana. Kraj, Burgenländischer
Fußballverband, SV Mattersburg i miasto Mattersburg stanęli razem
w szeregu i sfinansowali budowę Akademii Piłki Nożnej. Zainwestowano około 10 mln euro, aby zapewnić przyszłym piłkarzom najlepsze warunki.
Czas budowy obiektów sportowych: 15 miesięcy
Nawierzchnia z trawy naturalnej: 30.000 m²
Nawierzchnia z trawy syntetycznej: 14 000 m²
Powierzchnia całkowita: 225 000 m²
Około 10 lat trwały dyskusje na temat budowy Akademii Piłki
Nożnej. Punktem wyjścia była stała emigracja młodych talentów.
Jednak ciągle nie dochodziło do realizacji – nikt nie wiedział jaka
infrastruktura jest potrzebna takiej Akademii. Wymagano wszystkiego w jednym: szkoły, obiektu sportowego, zakwaterowania – i to
na najwyższym poziomie. Po wielu dyskusjach i negocjacjach została
podjęta decyzja. „Do lata w roku 2009, na 12-ha działce budowlanej
na peryferiach miasta Mattersburg pomiędzy Wienerstraße a drogą
Info + +
„Najstarsza mieszkanka Mattersburga” odnaleziona.
Podczas prac wykopaliskowych prowadzonych w związku z
budową Akademii Piłki Nożnej znalezione zostały ludzkie
kości. Według archeologów są to szczątki „Pierwotnej mieszkanki Mattersburga“ z okresu od 3 500 do 2 800 p.n.e. Znalezisko archeologiczne zostanie wystawione w witrynie w Akademii.
38
S31, ma powstać bursa szkolna z 92 miejscami do spania, cztery
boiska o murawie naturalnej i dwa boiska z murawą syntetyczną”,
wyjaśnia Oliver Teubl, kierownik budowy. Ściśle rzecz biorąc, powstały
dwa boiska sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej, z czego
jedno podgrzewane, miniboisko z kompletem band i wzniesienie ze
sztuczną nawierzchnią do sprintu. Mniej ważne dla sportowców, ale
istotne dla widzów – obligatoryjne trybuny z około 900 miejscami
siedzącymi dla fanów. Zaplecze infrastrukturalne, takie jak oświetlenie boisk, piłkochwyty i ogrodzenia, parkingi i drogi dojazdowe oraz
trzy duże instalacje odwadniające były również przewidziane w planie
budowy. Początek budowy miał miejsce na jesieni 2008 roku, a zakończono ją w listopadzie 2009 roku. Zaadaptowano pierwotny trzystopniowy plan, aby zakończyć równocześnie dwa pierwsze odcinki
budowy. „Doskonałe zarządzanie czasem dzięki dobrej współpracy
przy pracach podziemnych między dyrekcją AD z St. Martin, a dyrekcją AY Hochbau z Wiener Neustadt i dyrekcją AD Sportstättenbau
z Wiednia”, spodkreśla Teubl. W okresie od jesieni 2014 roku do
czerwca 2015 roku ma powstać hala treningowa za bursą szkolną,
aby trening w zimę nie musiał odbywać się w innych halach sportowych.
PIŁKA NOŻNA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Obiekt sportowy wraz z budynkiem to ekologiczne projekty
pokazowe realizowane przez Sportstättenbau. Woda do instalacji
nawadniających murawę zbiera się w stawie o wielkości 1 500 m²
zasilanym przez wodę gruntową i deszczową. Dodatkowo tworzy on
estetyczną część krajobrazu. Boisko o sztucznej nawierzchni ogrzewane jest za pomocą energii geotermalnej, pozyskiwanej z odwiertów
geotermalnych. Dodatkowe ogrzewanie zapewnia biomasa, a woda
ogrzewana jest dzięki kolektorom słonecznym zainstalowanym na
płaskim dachu.
KONTAKT: Oliver Teubl, Budownictwo Infrastruktury,
Obszar Koncernu Austria / MOE, Dyrekcja Dolna Austria /
Wiedeń /Burgenland (AD)
www.strabag.com
inform 19
Projekty Budownictwo Infrastruktury
Punkt centralny - stadion z murawą z trawy naturalnej otoczony bieżnią
Około 3000 widzów może kibicować z trybuny.
MODERNIZACJA HISTORYCZNEGO KLEJNOTU
tlenie i urządzenia nagłaśniające dla przekazów telewizyjnych oraz
całkowicie automatyczny system zraszający nawierzchnię z trawy
naturalnej.
Miasto Brühl, znane jako perła powiatu Rhein-Erft, dysponuje
wzorową ofertą różnych form rekreacji i rozrywek sportowych. Było
to między innymi przyczyną inwestycji miasta w wysokości 4 mln
euro w modernizację stadionu znajdującego się w parku zamkowym.
Jednak ten projekt był ważny nie tylko dla Brühl; także dla
STRABAG miał on ogromne znaczenie. Chodzi tutaj o pierwszy model
PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) zastosowany w Sportstättenbau. STRABAG Sportstättenbau GmbH zajął się finansowaniem i przebudową obiektu sportowego oraz eksploatacją przez
następne 20 lat. „Jesteśmy przekonani, że w wyniku trudnej sytuacji
finansowej gmin większe centra sportowe z budynkami mają ogromny
potencjał wzrostu wykorzystując model PPP. Podobnie rozwijamy
obecnie model eksploatacji i finansowania jako transakcję leasingową dla realizacji mniejszych obiektów sportowych, aby obsługiwać również ten segment rynku”, wyjaśnia Josef Willmes, szef
STRABAG Sportstättenbau GmbH z Dortmundu.
PROJEKT
Wystarczyło tylko dziewięć miesięcy, by ukończyć projekt składający się ze stadionu, boisk bocznych oraz budynku klubu sportowego. W środku stadionu mieści się boisko z nawierzchnią z trawy
naturalnej, otoczone bieżnią typu B ze sztuczną nawierzchnią oraz
dwoma osobnymi skoczniami do skoku w dal. Cały teren sportowy
widoczny jest z trybuny na 3 000 miejsc siedzących. Nie oszczędzano nawet na użyciu wysokiej technologii – zainstalowano oświe-
Czas budowy: 9 miesięcy
Termin zakończenia prac: kwiecień 2009
Wartość zlecenia: 4 mln euro
Model umowy: PPP – model właścicielski z 20 letnim
czasem trwania umowy
Boiska boczne składają się z dużego boiska ze sztucznej
nawierzchni z wypełnieniem piaskowo-gumowym, boiska ogrodzonego piłkochwytami ze sztuczną nawierzchnią, małego boiska oraz
rzutni do pchnięcia kulą.
OCHRONA ZABYTKÓW JAKO OBOWIĄZEK
Niezwykły był obowiązek ochrony zabytków, powstały ze
względu na znajdujące się w pobliżu pałace Augustusburg i Falkenlust. Oba pałace należą do najważniejszych budowli okresu baroku
i rokoko w Niemczech, a od 1984 roku znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Dlatego sześć przebieralni umieszczono pod ziemią i zabudowano trybuną. Szklany pawilon służy jako
poczekalnia.
KONTAKT: Josef Willmes, Budownictwo Infrastruktury,
Obszar Koncernu Niemcy 6I, Dyrekcja Düsseldorf (DC)
39
Projekty Budownictwo Infrastruktury
inform 19
EKSPRESOWY REMONT
GORĄCE NA GORĄCE
Nowy rekord na szwajcarskiej A53 i w Aathal. Tylko w
51 godzin ułożono ogółem 7,7 km nowej nawierzchni
drogowej. Dzięki nowej metodzie udało się zaoszczędzić trzy dni. STRABAG był istotnym podwykonawcą w
tej grupie roboczej.
Szwajcaria. Aathal jest dzielnicą gminy Seegräben w szwajcarskim kantonie Zurych i jest ważną arterią komunikacyjną między
przemysłem i biznesem, która łączy aglomerację Zurych z gminami
z rejonu Zürcher Oberland. Dlatego dla renowacji nawierzchni drogowej musiała zostać znaleziona alternatywna metoda – szybka
metoda.
Czas trwania projektu: 6 tygodni
Długość prac: 7,7 km
Ilość asfaltu: 20 000 t
Pracownicy: 50, codziennie po 12 godzin
Podczas remontu drogi po usunięciu starej nawierzchni nałożono dwie nowe warstwy. Zwykle robi się to w czterech etapach.
Najpierw natryskuje się bitum na podłoże, później nakłada się warstwę
40
wiążącą. Gdy obie warstwy wystygną, co może zająć cały dzień,
ponownie natryskuje się bitum – aby warstwy się dobrze związały.
Na końcu nakładana jest cienka nawierzchnia. Dzięki nowej metodzie
można zaoszczędzić dwa etapy pracy.
W przypadku metody „gorące na gorące” jeszcze gorąca
warstwa wiążąca pokrywana jest zaraz nawierzchnią. „W tym celu
trzy maszyny jadą jedna za drugą w odstępie tylko kilku metrów. Ten
ciąg maszyn składa się z rozściełacza do asfaltu, którego duży kosz
napełniany jest podczas pracy asfaltem z samochodu ciężarowego.
Za nim podążają dwie gąsienicowe układarki asfaltu, które układają
obie warstwy asfaltu”, wyjaśnia kierownik projektu Jürg Hefti. Trzy
maszyny pozostawiają prawie gotową drogę, która musi być jeszcze
tylko zagęszczona walcem oraz pozostawiona do wystygnięcia. Ciąg
maszyn jechał z prędkością 2,5 m na minutę (czyli około 150 m /h)
z Uster do Wetzikon i położył nową nawierzchnię w 51 godzin (tylko
czas układania). Rekord Szwajcarii!
ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE POGODY
Oprócz zalety, że prace remontowe mogą być szybciej przeprowadzone, także odporność na działanie pogody świadczy na korzyść
tej metody. W metodzie konwencjonalnej nie jest możliwe nakładanie nawierzchni przy temperaturze podłoża niższej niż 15 stopni.
Ponieważ jednak nawierzchnia nakładana jest na gorące podłoże, to
nakładać ją można nawet przy temperaturze powietrza wynoszącej
tylko 5 stopni.
KONTAKT: Jürg Hefti, Budownictwo Drogowe,
Obszar Koncernu Austria / Niemcy / Szwajcaria 6d,
Dyrekcja Szwajcaria (MH)
od lewej so prawej: Jürg Hefti (STRABAG), Roger Reichmuth (Dyrektor Awestra AG, Uster) i Markus Wüst
(STRABAG) z dumą przyglądają się pracom budowlanym
www.strabag.com
inform 19
Projekty Budownictwo Infrastruktury
DROGA SZYBKIEGO RUCHU S8
10,39 KM PRZEZ WARSZAWĘ
Konsorcjum skupione wokół STRABAG wygrało przetarg na budowę drogi ekspresowej S8. Wielki projekt
ma być ukończony do końca 2010 roku i ma stanowić
najszybsze połączenie od węzła Konotopa do węzła
Budowę węzła „Prymasa Tysiąclecia” zlecono firmie STRABAG.
Prymasa Tysiąclecia.
Polska. Droga ekspresowa S8 znajduje się w budowie. Prowadzi z Wrocławia przez Łódź i Warszawę do Białegostoku. S8 będzie
częścią trasy europejskiej 67 zwanej Via Baltica.
około 122,27 mln euro. Zarządzanie projektem oraz jego administracja
podlega również STRABAG Polska.
Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S8 – Trasy Armii
Krajowej na odcinku od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa
Tysiąclecia”. Pojęciem „trasa” określa się w budownictwie drogowym przebieg drogi samochodowej – tak zwanego najkrótszego
połączenia – która projektowana jest poprzez znajdowanie trasy
względnie najkrótszych połączeń.
POD SIEDMIOMA MOSTAMI
W dniu 19 lutego 2008 rozpoczęto projekt – zakończenie przewidziano na grudzień 2010 roku. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z Warszawy, a projekt realizuje konsorcjum składające się z Budimexu SA. (lider), STRABAG Sp. z o.o.,
Mostostal Warszawa SA i Warbud SA. STRABAG posiada 27 %
udziałów w tej spółce, co stanowi wartość zlecenia wynoszącą
Budowa węzła „Prymasa Tysiąclecia” została zlecona firmie
STRABAG. Znajduje się on w Warszawie w dzielnicy Bemowo.
Oprócz prac drogowych ta część projektu obejmuje również budowę
siedmiu mostów. Najdłuższy most drogowy, mający około 223 m,
łączy istniejącą ulicę Prymasa Tysiąclecia z drogą ekspresową S8.
Dodatkowo wzniesiony zostanie most dla pieszych i kładka rowerowa o długości około 257,8 m.
Droga ekspresowa S8 ma być drogą czterojezdniową po obu
stronach – czwarty pas służy po obu stronach jako pas awaryjny.
Pierwszy odcinek – około 600 m – budowany jest na długości 605 m
jako otwarty tunel przy pomocy ścian szczelinowych.
Węzeł „Prymasa Tysiąclecia“ stanowi największy węzeł zlecenia
i budowany jest na trzech poziomach. Droga ekspresowa tworzy
poziom „0“. Dwie łącznice zostaną zbudowane na poziomie -1,
a dwie następne na poziomie +1.
KONTAKT BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURY: Jerzy Sińczuk,
Budownictwo Infrastruktury, Obszar Koncernu Polska 6Q,
Dyrekcja Autostrady / Duże Projekty/ Tory kolejowe (PE)
KONTAKT BUDOWNICTWO MOSTOWE: Piotr Juźwiuk,
Budownictwo Infrastruktury, Obszar Koncernu Polska 6Q,
Dyrekcja Mosty (PK)
Całkowita wartość udziału zlecenia STRABAG:
122,27 mln euro
Urobek ziemi: 300 000 m³
Roboty betonowe: 63 300 m³
Mieszanka asfaltowa: 81 000 t
Najszybsze połączenie: S8 z Wrocławia przez Łódź i Warszawę do
Białegostoku
41
Projekty Obszary Specjalne i Koncesje
inform 19
STRABAG PFS
KOMPLEKSOWE USŁUGI
JEDNEJ FIRMY
STRABAG Property and Facility Services Group nie ma
chwili spokoju – cały czas trwają prace nad zakresem
oferowanych usług, który jest poprawiany i uzupełniany.
Motto brzmi: „Mogą Państwo skoncentrować się na
głównym obszarze działalności - my zajmiemy się resztą”.
inform streścił to, co warto wiedzieć o STRABAG PFS.
Świat. STRABAG PFS jest dla wielu dużych przedsiębiorstw
optymalnym rozwiązaniem w zakresie zarządzania i administracji
nieruchomościami. Do głównych klientów należą w pierwszej kolejności klienci zewnętrzni, tacy jak Unicredit/HypoVereinsbank lub
Deutsche Telekom. Dlatego dla STRABAG PFS jest ważne, by
zaprezentować zakres swoich usług również wewnątrz grupy –
Gwarancja profesjonalnego serwisu.
42
10 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ
O STRABAG PFS n
1
STRABAG PFS jest tam, gdzie Wy: w Berlinie,
Budapeszcie czy w Warszawie – coraz więcej właścicieli ufa STRABAG PFS. Im bardziej indywidualne są
wymagania klienta, tym bardziej indywidualne są stosowane strategie. Dokładnie dopasowane rozwiązania
są tajemnicą sukcesu.
2 Zakres usług obejmuje: zarządzanie nieruchomościami,
komercyjny Facility Management i techniczny Facility
Management, jak np.: serwis i obsługa oraz infrastrukturalny Facility Management, jak np.: utrzymanie czystości,
sprzątanie śniegu i lodu w zimie, prowadzenie recepcji.
3 Zarządzanie nieruchomościami: dzięki 6 500 pracownikom obsługuje powierzchnię netto wynoszącą około
19 mln m² w 37 000 obiektów. Należą do nich m. in. biurowce, obiekty handlowo-usługowe i hotele.
4 Gwarancja obecności w całej Europie: dzięki ponadregionalnej sieci możliwe jest zarządzanie nieruchomościami w całej Europie utrzymując jednolite standardy
jakości, usług i raportowania.
5 Strategiczne partnerstwo w każdej branży: od inwestorów instytucjonalnych inwestujących w nieruchomości, aż do przedsiębiorstw przemysłowych, finansowych
i usługowych.
6 Odpowiedzialność za: 800 000 urządzeń technicznych,
30 000 wież telefonii komórkowej i 135 000 umów najmu.
7 Obrót w 2008 roku: około 960 mln euro.
8 Wymierna jakość i wydajność: dzięki zadowoleniu
klientów, które mierzone jest w niezależnych badaniach
wykonywanych od 1999 roku, i które będąc na wysokim
poziomie nieprzerwanie rośnie.
9 Specjalista outsourcingu: usługi w zakresie nieruchomości mogą zostać przejęte w ciągu krótkiego okresu –
wraz z pracownikami.
10 Wsparcie ekspertów: w przypadku trendów jak: „Green
Building” i Facility-Management prowadzonego w trakcie
budowy pomagamy już na etapie planowania i budowy,
aby trwale zmniejszyć długookresowe koszty eksploatacji.
inform 19
www.strabag.com
STRABAG PFS świadczy wszystkie usługi również dla firm wewnątrz
koncernu – po co więc szukać partnerów zewnętrznych, jeżeli ma
się własnych specjalistów?
STRABAG FM POLSKA W OFENSYWIE
Od 1999 roku STRABAG Facility Management Sp. z o.o. działa
aktywnie na polskim rynku, a zakres usług powiększa się rokrocznie.
Naszą misją jest: kompetentne zarządzanie nieruchomościami przez
jedną firmę. Świadczymy usługi związane są z nieruchomościami dla
nieruchomości koncernu STRABAG oraz dla firm zewnętrznych. Na
początku skoncentrowaliśmy się na Warszawie, jednak rozpoczęliśmy już dalszą ekspansję. Zawarte zostały nowe umowy z rozmieszczonymi w całym kraju i renomowanymi przedsiębiorstwami takimi
jak Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), Grupa Raben i ABB Asea Brown
Boveri. Jest korzystna sytuacja wyjściowa, ale „celem przedsiębiorstwa jest dalszy wyraźny rozwój z ekspansją usług serwisowych na
całą Polskę“, jak to opisuje Norbert Woyciechowski.
Dla PTC obsługujemy 105 sklepów w Warszawie i poza nią –
zakres usług obejmuje głównie obsługę techniczną, przy czym
Projekty Obszary Specjalne i Koncesje
świadczone usługi serwisowe mogą się zmieniać. Paweł Szymczak,
dyrektor techniczny, jest optymistą: „Dzięki ścisłej współpracy
wewnątrz STRABAG PFS, szczególnie z Niemcami, Węgrami i Słowacją oraz dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu oferujemy
naszym klientom szeroki zakres najnowocześniejszych usług. Dynamiczny wzrost naszych obrotów w czasie kryzysu pozwala patrzeć
w przyszłość z optymizmem.”
NUMER JEDEN NA WĘGRZECH ROZWIJA SIĘ DALEJ
Na kolejnych pięć lat Magyar Telekom Nyrt zaufał usługom
serwisowym świadczonym przez STRABAG Property and Facility
Services Zrt i przekazał jej zarządzanie i administrowanie wszystkimi nieruchomościami. Jest to ważna umowa, dzięki której numer
jeden na Węgrzech powiększy dalej swoją przewagę i zapewni
ponad 1 000 miejsc pracy. Magyar Telekom Nyrt należy do wiodących przedsiębiorstw telekomunikacyjnych na Węgrzech i jest od
dziesięciu lat partnerem STRABAG PFS Zrt. Doświadczenie jest
cały czas najlepszą referencją – i dlatego powierzono STRABAG
PFS Zrt. całościowe zarządzanie nieruchomościami na ponad tysiącu
obiektach.
800 000 M² NA SŁOWACJI
Jako lider rynkowy na Słowacji STRABAG Property and Facility
Services s. r. o. zarządza powierzchnią brutto o wielkości 800 000 m².
Pracownicy z siedziby w Bratysławie obsługują klientów na całym
terytorium Słowacji. Naszymi partnerami są takie przedsiębiorstwa
jak Slovak Telekom, Slovnaft, Hrivis Developing, Siemens, Korema,
Mol Hungary, Erste Bank, Postbank, Alcatel-Lucent Slovakia i Adidas
Slovakia.
KONTAKT: Mathias Kratz, Obszary Specjalne & Koncesje,
Obszar Koncernu Usługi 4S, Facility Management (MQ)
Info + +
Najlepsi pracodawcy w Niemczech 2010
Corporate Research Foundation Institute (CRF Institute)
przyznała firmie STRABAG PFS tytuł „Czołowego Pracodawcy 2010“ za nowoczesne zarządzanie personelem. Ten
certyfikat przyznawany jest od 2003 roku przedsiębiorstwom z najlepszymi strategiami personalnymi, które wspierają przede wszystkim młodych, utalentowanych pracowników. STRABAG PFS wyróżnił się w obszarze Rozwoju
Zasobów Ludzkich i Pewności Zatrudnienia.
KONTAKT: Gabriele Renard, Obszary Specjalne & Koncesje, Obszar Koncernu Usługi 4S, Dyrekcja PFS (MV)
43
Wydarzenia
inform 19
PIĄTA PORA
ROKU
IEJ RAZ
N
M
J
A
N
Y
Z
PR
NAWAŁ
R
A
K
Ć
A
W
O
ŚWIĘT
W KOLONII
2010,
, 15 lutego
oniedziałek
P
y
an
nceta
óż
i
R
yków
Kolonii w
y z grup muz
on
Niemcy. W
oż
zł
nej
d
cz
hó
łą
Poc
platform o
wyjątkowy.
ch jadących
ny
ii.
jo
on
ro
panował stan
st
ol
K
zy
pr
zielnice
ch kolorowo
wszystkie d
ez
o
rz
lk
p
rzy oraz duży
ł
ty
d
e
ni
ze
rzes
pewniono
oło 7 km p
odnikach za
ch
ana
długości ok
zd
ro
m
m
ny
adzony
m zgromadzo
ciało: zgrom
Jednak widzo
o również o
an
db
za
e,
okow
doznania wzr
e słodycze”.
ąc
aj
at
„l
una
wano
onii jest tryb
awału w Kol
rn
ka
rą
o
ed
eg
at
K
zn
entem ulic
dnio przed
Stałym elem
się bezpośre
m
a
fir
ąc
uj
cy
d
ni
aj
zn
d pracow
AG i Züblin
ny. Stamtą
an
ok
P
id
firm STRAB
ii
w
ar
ły
M
zej
oskona
i Najświęts
śćmi mieli d
le,
św. Piotra
około 200 go
z
z
ani za trzmie
ra
br
w
ze
lin
pr
Züb
estnicy byli
e
cz
rz
U
STRABAG i
bo
.
do
dę
ra
raniczeń w
jącą obok pa
żadnych og
y
ło
ąc
by
na przejeżdża
uj
e
ni
an
–
p
ki
e znosiło
y, pielęgniar
ału wspólni
aw
rn
Indian, tygrys
ka
w
zenie!
ln uczestnikó
niane wydar
stroju. 1,3 m
ich niezapom
tk
ys
sz
w
la
to d
mróz. Było
44
www.strabag.com
inform 19
Wydarzenia
Info + +
Już po igrzyskach
Co to byłaby za zima bez tradycyjnego zjazdu narciarskiego organizowanego przez firmę Züblin? I dlatego też również w tym roku
93 koleżanek i kolegów z różnych części Koncernu przyjechało
w dniu 30 stycznia 2010 r. do ośrodka narciarskiego Sonnenkopf.
Na starcie slalomu giganta stanęło łącznie 40 koleżanek i kolegów.
Puchar przechodni dla najlepszej drużyny zdobyła podobnie jak w
poprzednim roku dyrekcja Züblin Systembau Bayern. Jana
Hanow, Dominic Mohrlok, Gunter Dürr, Philipp Fischer, Sophie
Pytel, Yvonne Mohrlok, Leszek Pytel i Götz Mohrlok zdobywając
łącznie 528 punktów wygrali zawody. Najszybszą zawodniczką
w slalomie gigancie była Tanja Schneider z czasem 1:21:74, a najlepszym zawodnikiem był Christof Dingels z czasem 53:21.
od lewej: Ernst Geyer, Alexandra Müller, Roland Roth i Gerson
Junginger na krótko przed startem.
Dla tych wszystkich, którzy w tym roku nie skorzystali z okazji –
kolejny zjazd odbędzie się 29/30 stycznia 2011 roku.
KONTAKT: Matthias Behr, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne, Obszar Koncernu Niemcy 2C, Dyrekcja Centrum (ER)
45
Specjalne
inform 19
KONKURS FOTOGRAFICZNY
ZNALEŹLIŚMY
MŁODE TALENTY
Kochane dzieci! Kochani rodzice!
Bardzo serdecznie dziękujemy za wspaniałe zdjęcia.
Ponieważ nie mogliśmy wyłonić jednego zwycięzcy,
postanowiliśmy, że wszystkie młode talenty zasługują
na koszulkę z motywem firmy STRABAG. Życzymy dużo
radości!
Dzieci od góry do dołu:
•Michaela Timkova (11 miesięcy), Słowacja
•Jordan (5) i Nikita Letizia (2 lata), Niemcy
•Réka Szabó z przyjaciółką Zsófią Sallai
(obie po 4 ½ roku), Węgry
•Line (3) i Michel (5) Buckmann, Niemcy
•Lisa-Marie i Michael Čaćik, Austria
•Manuel Trümper (11 lat), Niemcy
•Tymon Czajka (1 ½ roku), Polska
Nowy konkurs + +
Kolaże STRABAG
Drogie Dzieci!
Losujemy kolejne koszulki z motywem firmy STRABAG.
Jeżeli chcesz wygrać jedną z nich, weź udział w konkursie!
Tym razem należy przygotować kolaż z motywem firmy
STRABAG ze wszystkich możliwych materiałów, np. cienkiego i grubego papieru – gładkiego lub karbowanego;
można również użyć tkanin – oraz wszystkiego co tylko
przyjdzie Ci do głowy. Z radością czekamy na wasze prace!
Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2010
roku. Nie zapomnijcie podać swoje imię i nazwisko oraz wiek.
46
www.strabag.com
GRAFIKA
ZDJĘCIE ZDJĘCIU
NIE RÓWNE
Czemu zawsze jest tak „trudno“ jeżeli chodzi o materiał
zdjęciowy? Ciągle prosimy o lepszą rozdzielczość,
większą ilość pikseli lub lepsze tło. Ale po co to robimy,
czy cały ten wysiłek jest rzeczywiście potrzebny?
inform 19
Specjalne
Arena międzynarodowa. Do dokumentacji placu budowy
wystarczą „proste“ zdjęcia o niskiej rozdzielczości, jednak do
broszur, ulotek, ogłoszeń, a przede wszystkim do magazynu inform
potrzebny jest materiał zdjęciowy, który nadaje się do druku. Z drugiej
strony chcemy mieć oczywiście materiał zdjęciowy z jak najlepszymi motywami. Na co zda się najlepszy i najciekawszy artykuł,
jeżeli umieszczone fotografie są złej jakości lub są nudne?
Mamy nadzieję, że poniższe informacje pomogą Państwu zrozumieć te kwestie i z niecierpliwością oczekujemy na przyszłe zdjęcia.
KONTAKT: Tanja Förster, Spółki Serwisowe,
Obszar Komunikacja Koncernu
Checklista + +
PRAWIDŁOWY MATERIAŁ ZDJĘCIOWY
3
3
Rozdzielczość zdjęć w przypadku aparatu cyfrowego podawana jest w megapikselach. Można ogólnie przyjąć: im więcej
pikseli, tym lepsze zdjęcie. Z większą rozdzielczością – tzn.
większą ilością pikseli detale motywu są lepiej przedstawione –
a tym samym kontury są wyraźniejsze. Z drugiej strony: im
mniej pikseli, tym zdjęcie jest bardziej „pikselowate”.
W zależności od przeznaczenia zdjęcia są często obrabiane –
np. plik ze zdjęciem przeznaczonym do umieszczenia w internecie jest często bardzo zmniejszany. Oczywiście odbywa
się to zawsze kosztem jakości. Dlatego fotografie z internetu
tylko w wyjątkowych przypadkach nadają się do druku.
Generalnie należy przesyłać oryginalny plik do działu grafiki.
Obrobione zdjęcie podczas zapisywania jest kompresowane
i dlatego nie jest nigdy tak dobrej jakości jak oryginalne.
W przypadku wielkości drukowanych zdjęć ważna jest rozdzielczość (ilość pikseli): dla wydruku o szerokości i długości wynoszącej 2,5 cm potrzeba około 300 pikseli. Dla
wydruku w formacie A5 potrzeba około 4,3 megapiksela
(2 480 x 1 748 pikseli), w przypadku formatu A4 jest to około
8,7 megapiksela (3 508 x 2 480), a dla formatu A3 wymagane jest 17,5 megapiksela (4 961 x 3 508 pikseli).
3
Zdjęcie w orientacji poziomej nie może zostać użyte w dużym
formacie strony DIN-A4. Podczas fotografowania należy
zawsze mieć za względzie przeznaczenie zdjęcia.
3
Jeżeli aparat fotograficzny na to pozwala, to zdjęcia należy
zapisać w formacje „tif“ lub RAW.
3
Na zdjęciach w plenerze powinno być widoczne błękitne
niebo. W przypadku białego nieba zdjęcie wydrukowane
na białym papierze „wyłamuje się”, gdy białe przechodzi
w białe.
3
Osoby lub rzeczy należy fotografować w całości i nie przycinać.
3
Zdjęcia muszą być bez odchyleń (w pionie i poziomie).
3
Zdjęcia nie mogą być rozmyte – tzn. należy fotografować
nieruchome pojazdy.
3
Należy zwrócić uwagę, by motyw był „posprzątany”, względnie odpowiadał wymogom bezpieczeństwa.
3
Należy unikać fotografowania obcych szyldów i tablic reklamowych.
3
Ważne: nie umieszczać daty na zdjęciu!
nieprawidłowo
prawidłowo
✂
3
PRAWIDŁOWA KOMPOZYCJA ZDJĘCIA
www.strabag.com
www.strabag.com
moc.gabarts.www
www.strabag.com
Stopka Wydawca: STRABAG SE, Villach Redakcja: Barbara Saulich (odpow,) Współpraca redakcyjna: Jaroslava Trlicová (Czechy/
Słowacja), Petra Mindler (Węgry), Marko Mihajić (Polska), Elena Beljakowa (Rosja) Layout i realizacja druku: Gundula Schmid (odpow.)
Przygotowanie do druku: finishingmove Druk: TAUBER Public Relations, Warszawa Zdjęcia: Strandperle (zdjęcie tytułowe, str. 10+11),
Andrea Schraml (str. 6), Fotolia (str. 9, 11, 24, 25, 26, 27, 44, 45, 47), Doris Gruß-Müller (str. 45) Zapytania i listy prosimy kierować do:
STRABAG SE, do rąk: Barbara Saulich, Tel. +43 1 22422-1956, Fax +43 1 22422-1177, [email protected],
Donau-City-Str. 9, A-1220 Wiedeń
Firma STRABAG przywiązuje dużą wagę do wyrównania szans kobiet i mężczyzn. W celu uproszczenia stosujemy w naszych tekstach
w liczbie mnogiej określenia neutralne, takie jak „pracownicy”, „zleceniodawcy” czy „eksperci”. Pod tymi określeniami rozumiane są
zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Podobne dokumenty

kolekcja grässlin temat z okładki eurovea

kolekcja grässlin temat z okładki eurovea miejsca i budynki, których fragmenty spokrewnione są z warszawską zabudową. Podobieństwo rozciąga się nawet przez kilka epok architektury od XVIII do końca XX wieku. Autor ma nadzieję, że wystawa b...

Bardziej szczegółowo

inform WROTA NA ŚWIAT PŁYWANIE POD RUCHOMYM DACHEM

inform WROTA NA ŚWIAT PŁYWANIE POD RUCHOMYM DACHEM W październiku 2007 wprowadziliśmy nasz koncern na Wiedeńską Giełdę. Krótko po naszym wejściu na giełdę nastąpił ogólnoświatowy krach na rynkach akcji spowodowany kryzysem finansowym. Nasz kurs utr...

Bardziej szczegółowo