mistrzowskie wyczyny na północy mocno w górę zrośnięty

Komentarze

Transkrypt

mistrzowskie wyczyny na północy mocno w górę zrośnięty
inform
wydanie 22
październik 2011
MISTRZOWSKIE WYCZYNY
NASI PRACOWNICY W CENTRUM UWAGI
NA PÓŁNOCY MOCNO
W GÓRĘ
PORT W ROTTERDAMIE
ZROŚNIĘTY
Z PUSTYNIĄ
ZÜBLIN STAWIA NA ABU DHABI
MAGAZYN STRABAG SE
Słowo wstępne
inform 22
OD REDAKCJI
DRODZY PRACOWNICY
SZANOWNI PAŃSTWO!
Hans Peter Haselsteiner
Prezes Zarządu STRABAG SE
Hasłem przewodnim tego wydania jest używane dziś często
słowo CSR. Corporate Social Responsibility to jednak coś więcej.
Jeden z elementów składowych CSR, a zarazem ważny i trwały cel,
jest opisany w artykule na stronie 8 „ryzyko, strategia, zysk”. Wgląd
w nasze księgi potwierdza, że STRABAG nie ma z tym żadnego
problemu: Nawet, jeżeli nie osiągnęliśmy wszystkich celów strategicznych (np. w Rosji) i różne zagrożenia dały o sobie znać (np. załamanie się koniunktury w niektórych krajach koncernu, brak płatności, straty kursowe etc.), to jednak wszystkie ważne wskaźniki od
wielu lat wykazują tendencje wzrostowe. Dokładnie patrząc możemy
stwierdzić, że ta kontynuacja i trwałość wskaźników ma swoje źródło
w dobrze przemyślanej strukturze przedsiębiorstwa. Do określenia
tego efektu stworzyłem pojęcie „zasady stonogi” i zawsze zwracałem uwagę na to, że w tak wielkim koncernie jak nasz, ważne jest,
że można zawsze polegać na poprawnym funkcjonowaniu wielkich
obszarów, co równoważy wyniki obszarów słabszych lub nieradzących
sobie.
Obojętnie czy to parasol ochronny euro, czy też stonoga STRABAGA, każda solidarna wspólnota – jeżeli jest ona przez wszystkich
akceptowana i wspierana – nie wymaga zawsze podejmowania
największego wysiłku indywidualnie przez każdy kraj członkowski.
Zrównoważony rozwój jest zatem niezbędny na wszystkich poziomach zarządzania i nie dotyczy tylko poszczególnych elementów
składowych, ale całego CSR. Nasz obszerny system udziału w zyskach
i premiowania wspiera swoim efektem kontrolnym osiągnięcie celu
w temacie „ryzyko i zysk”. W wypadku innych, np. unikania emisji
CO2 lub bezpieczeństwa i higieny pracy, nie istnieją (jeszcze) środki
kontrolne. Dlatego tym bardziej ważna jest świadomość odpowiedzialności każdej osoby! Poleganie na tym, że zawsze ktoś inny
podejmie odpowiednie starania, BEZ własnego wysiłku, jest tak
ciężkim pogwałceniem zasad, że należy ponieść tego konsekwencje.
02
Pomiar tych starań i przez to ich porównanie jest ulepszane na
bieżąco i wkrótce będziemy dysponować wskaźnikami odzwierciedlającymi obciążenie środowiska, zadowolenie pracowników i klientów, standardy etyczne itp. nawet w małych strukturach. Jestem
pewny, że uzyskany obraz będzie tak zadowalający dla całego koncernu, jak dzisiejszy wynik. I podobnie jak teraz, drugie spojrzenie
nie niego ujawni deficyty, za które odpowiedzialni pracownicy będą
musieli ponieść konsekwencje.
Dlatego proszę Państwa o poświęcenie szczególnej uwagi
tematom CSR i zrównoważonego rozwoju oraz dziękuje Panu
Norbertowi Pralle, że przejął funkcję koordynatora tego zadania.
Wasz
Hans Peter Haselsteiner
www.strabag.com
inform 22
Spis treści
SPIS TREŚCI
NOWOŚCI
04
05
06
08
10
12
ILE WYNOSI METR SZEŚCIENNY 365 wybranych miejsc z krainy pomysłów
INTERNET NIE ZAPOMINA Wskazówki odnośnie mediów społecznych
WSPIERANIE ROZWOJU Centrum Edukacyjne KABZ w Niemczech
NASZE ZAANGAŻOWANIE W PRZYSZŁOŚĆ Nowy kierunek w koncernie
10 PYTAŃ DO … Nasza rozmowa
Z POWROTEM DO SZKOLNEJ ŁAWKI Nowości Kariera
T
EMAT Z OKŁADKI
15 NADLUDZKIE MISTRZOWSKIE OSIĄGNIĘCIA Nasi pracownicy w centrum uwagi
LUDZIE W FIRMIE STRABAG
23 POMOCNA DŁOŃ Pracownicy Strabaga na scenie
Strabag units
28 Der Blick in die Zukunft 5D-Planung
projekte
30
32
34
36
37
38
40
42
MOSTY DLA LUDZI Budowa mostu w Polsce
WSPANIAŁY HOTEL Hotel JW Marriott w Baku
NA PÓŁNOCY MOCNO W GÓRĘ Port w Rotterdamie
NA PRZEWIEWNEJ WYSOKOŚCI Budowa w austriackich Alpach
WIELKIE ZAKUPY W „TÄBY” Rozbudowa centrum handlowego
12 WYJĄTKOWYCH KILOMETRÓW Nowoczesna budowa drogi w Niemczech
Z COLTEM NA DRODZE DO SUKCESU STRABAG PFS
Mit der Wüste verwachsen Züblin baut auf Abu Dhabi
SPECIALS
44 OBRAZ WYRAŻA WIĘCEJ NIŻ 1000 SŁÓW Porady & Sztuczki
47 Sudoku Mistrz łamigłówek poszukiwany
E
vents
46 SPORT, ZABAWA, AKCJA Aktywni koledzy
03
Nowości
inform 22
News
365 WYBRANYCH MIEJSC Z KRAINY POMYSŁÓW
ILE WYNOSI METR
SZEŚCIENNY?
Takie i inne pytanie stawia sobie wielu uczniów.
Matematyka nie zawsze jest ulubionym przedmiotem
szkolnym. Ale nie zawsze musi tak być, co udowadnia
projekt nauczania „matematyka na budowie”, stworzony
przez STARABAG i miejscową szkołę w Düren-Gürzenich.
Rozdanie nagród „365 miejsc w krainie pomysłów”
Niemcy. Aby matematyka stała się dla uczniów bardziej przystępna i interesująca, STRABAG Budownictwo Infrastruktury, oddział
w Düren zainicjował wraz ze szkołą główną w Düren-Gürzenich projekt
nauczania pod nazwą „matematyka na budowie”.
Uroczyste rozdanie nagród oraz prezentacja projektu nauczania
odbyły się w ramach dni otwartych szkoły dnia 30.6.2001 w szkole
głównej w Düren-Gürzenich. Thomas Nyhsen, Dyrektor Oddziału
STRABAG Düren jest dumny z wyróżnienia i podkreślił podczas
rozdania nagród „Wspólnie z dyrekcją szkoły, nauczycielami i uczniami
pokazujemy, że matematyka nie musi być nudna. Uczniowie są żądni
wiedzy a Budownictwo Infrastruktury oferuje ciekawe pole do działania. Na pewno będziemy kontynuować tą ścieżkę przynoszącą
sukcesy”.
„WYBRANE MIEJSCE”
Podbudowani całorocznym sukcesem, odpowiedzialni za ten
projekt złożyli go do konkursu odbywającego się w całych Niemczech pod nazwą „365 wybranych miejsc z krainy pomysłów”.
Pomysł STRABAGA przekonał niezależne 20-osobowe jury złożone
z ekspertów nauki, managerów gospodarki oraz dziennikarzy i polityków. Wybrali oni projekt „matematyka na budowie” z ponad
2600 uczestników, jako najlepszy w tym innowacyjnym konkursie.
Tym samym projekt ten stał się jednym z 365 „wybranych miejsc”.
MATEMATYKA NA BUDOWIE
W małych grupach od ośmiu do czternastu uczniów dziesiątej
klasy Peter Frohn, kosztorysant STRABAG Düren sprawia, że
matematyka staje się przystępna i zrozumiała. Wspólnie z uczniami,
bezpośrednio na budowie, poszukuje co tydzień odpowiedzi na
matematyczne kwestie. Wyposażeni w calówkę, długopis i kartki
młodzi technicy mierzą odległości i powierzchnie lub rysują szkice
zgodnie ze skalą. Wtedy 10 metrów to nie tylko jakiś wymiar, ale
konkretna wyobrażalna odległość. Z powrotem w klasie młode głowy
obliczają powierzchnie i objętości, na koniec ćwiczenia piszą nawet
kosztorysy każdego projektu. Zazwyczaj suchy przedmiot matematyka na budowie nigdy nie jest nudny!
Nie tylko uczniowie mają korzyści z tego projektu. STRABAG
zachęca niektórych uczniów swoim interesującym projektem do
wykształcenia w zakresie budownictwa i w ten sposób pozyskuje
młodą kadrę.
„W ten sposób matematyka sprawia przyjemność” – mówią
uczniowie szkoły głównej, „wreszcie interesujące zajęcia. Być może
matematyka stanie się jednym z naszych ulubionych przedmiotów”.
Ten interesujący projekt uczy nas nie tylko w szkole, ale także w
życiu.
KONTAKT: Peter Forhn, Budownictwo Infrastruktury,
Obszar Koncernu Niemcy Północ 6I, Dyr. Kolonia (D).
Uczniowie odkrywają matematykę namacalnie na budowie.
04
inform 22
www.strabag.com
Nowości
News
WYTYCZNE ODNOŚNIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Informacje w skrócie + +
„INTERNET NIE ZAPOMINA”
Na prowadzeniu w budownictwie wodnym
STRABAG musi dbać o to, aby publikowano o nim jednolite, zasadnicze informacje – także w internecie.
Poprzez powiększenie udziału w Josef Möbius Bau Auftraggeber z 70% do 100% oraz zakup przedsiębiorstwa inżynieryjnego budownictwa wodnego Ludwig Voss STRABAG
rozbudowuje swoją pozycję w budownictwie wodnym.
Kierunek rozwoju internetu wymaga, aby koncern wydał
wytyczne odnośnie obchodzenia się z tym medium.
ODEN zbiera zlecenia
Firma córka STRABAGA ODEN Anläggningsentreprenad AB
ze Szwecji otrzymała zlecenie na trzy nowe projekty infrastrukturalne: na częściową budowę nowej, wielkiej dzielnicy
miasta Sztokholm, szklany tunel ze stacjami dla metra w
Helsinkach oraz odcinek autostrady E45 w Szwecji. Wielkość
całego zlecenia: € 76 mln.
konieczne są jednolite regulacje odnośnie aktywności na portalach
społecznościowych. Z jednej strony w sieci obowiązują te same
zasady, co w świecie rzeczywistym. Uprzejma i uczciwa komunikacja powinna być przestrzegana podobnie jak podział między faktem
a opinią. Podobnie jak w kontaktach osobistych sprawy poufne mają
pozostać poufnymi.
ZASADY GRY STRABAGA
Świat. Opinia publiczna wiąże markę STRABAG z określonymi
wartościami i poziomem usług. My pracownicy STRABAGA jesteśmy ambasadorami koncernu, ponieważ nasze zachowanie również
wpływa na postrzeganie naszej firmy. Nie ma znaczenia, czy wyrażamy te opinie na polu służbowym, prywatnym, czy też w internecie.
Szybki rozwój techniczny ostatnich lat wpłynął także na sposób, w jaki
się komunikujemy. Przyjaciele spotykają się na czacie, oświadczenia
prasowe obwieszczane są w internecie, ładuje się zdjęcia do sieci,
publikuje informacje w „Wikipedii” i dyskutuje na forach.
Tak zwane sieci aktywne (Web 2.0), zwane także „mediami
społecznościowymi” zapraszają użytkowników do wytwarzania
samemu informacji, opracowywania ich i dzielenia się z innymi.
Najbardziej znane sieci społecznościowe to YouTube, Twitter, Facebook i Wikipedia. Aktywna wymiana informacji na tych stronach jest
szybka i łatwa do wykonania. Informacje te są zazwyczaj publiczne
i wszyscy mają do nich dostęp. Ale uwaga, bo internet nie zapomina! Raz opublikowanych informacji nie da się usunąć z sieci.
STRABAG SE ustanowił wspólne, wiążące reguły koncernu
odnośnie korzystania z portali społecznościowych. Wytyczne odnośnie sieci społecznościowych należy stosować zawsze wtedy, gdy
ktoś wyraża się w internecie w imieniu STRABAGA wzgl. gdy koncern
sam prezentuje się na portalach.
„Przede wszystkim powinniśmy być powściągliwi, ponieważ
nakręcone komórką filmy na YouTube głośno przeklinającego
pracownika STRABAGA na budowie nie wychodzą nam na dobre.
Przedstawione osoby często nie zastanawiały się nad tym, lub też
w ogóle nie miały o tym pojęcia, że są filmowane. Informacje potrzebują tylko kilku sekund, aby stać się dostępnymi dla wszystkich
w internecie” mówi Diana Klein, kierownik Komunikacji Koncernu
STRABAG SE.
CYRFOWY PORADNIK DOBRYCH MANIER
Wytyczne odnośnie serwisów społecznościowych oddano do
dyspozycji członkom koncernu w 16 językach. Przewodnik ten można
znaleźć w STRANECIE, w zakładce KONCERN > Komunikacja koncernu > My o nas > Wytyczne koncernu STRABAG odnośnie mediów
społecznościowych.
W sieciach społecznościowych coraz bardziej zaciera się
granica pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Dlatego
KONTAKT: Diana Klein,
Spółki Usługowe, Komunikacja Koncernu
05
Nowości
inform 22
News
CENTRUM EDUKACYJNE KABZ W NIEMCZECH
WSPIERANIE ROZWOJU
Także w tym wydaniu chcielibyśmy znowu przedstawić
efektywne centrum szkoleniowe koncernu. Finansowe
centrum szkoleniowe (KABZ – skrót od kaufmännisches
Ausbildungszentrum) jest centralnym ośrodkiem kształcenia w Niemczech dla wszystkich czynnych zawodowo,
uczących się finansistów.
Niemcy. W czasach, kiedy coraz trudniej pozyskać jest wykwalifikowany personel, kształcenie wewnątrz firmy przybiera na znaczeniu. Koncern STRABAG zapewnia sobie napływ nowej siły roboczej
i sam kształci w różnych zawodach. W finansowym centrum szkoleniowym w miejscowości Bebra (w pobliżu Bad Hersfeld) uczący
się specjaliści ds. finansowych otrzymują ogólny przegląd koncernu
STRABAG wraz ze stosowanymi pojęciami i zwyczajami. Ponadto
uzyskują specyficzną wiedzę z zakresu BRVZ, której nie pozyskali
na drodze tradycyjnego wykształcenia. KABZ zapewnia efektywnie
przekazywanie wiedzy dzięki optymalnie dopasowanym modułom
oraz odpowiedniemu dopasowaniu jakości i czasu trwania szkolenia.
Ta oferta kształcenia stanowi dodatek do codziennej pracy. Głównym
odpowiedzialnym w KABZ jest Winfried Stein. Wspierają go koledzy
z BRVZ oraz z oddziałów operacyjnych.
WSPÓLNY ROZWÓJ
Od 1.4.2009 KABZ oferuje pięć różnych modułów seminaryjnych. Oferowane wcześniej przez BRVZ w Kolonii treści nauczania
zostały przejęte przez KABZ. Podjęto taką ofertę kształcenia, aby
w przyszłości móc spełniać ustawowe warunki rozporządzenia
o kształceniu. Odpowiedzialność za uczących się finansistów
ponoszą niezmiennie operacyjne jednostki kształcące.
Grono kierujące KABZ składa się z przedstawicieli jednostek
operacyjnych, instruktorów i przedstawicieli z BRVZ. Wszelkie sprawy
merytoryczne i organizacyjne kierowane są przez ten organ. W ten
sposób te pięć modułów ulega ciągłej optymalizacji i ulepszeniu.
Podczas 3-letniego kształcenia każdy z tych modułów musi być
zaliczony w przeciągu jednego tygodnia:
06
Moduł
Moduł
Moduł
Moduł
Moduł
podstawowy 1: wprowadzenie (warunek dla modułu 2-5)
2: zarządzanie i rozliczenie personelu
3: księgowanie należności i fakturowanie
4: księgowanie zobowiązań i Treasury
5: rachunek kosztów, rozliczenie przedsiębiorstwa,
KONSORCJA, bilanse.
Praca w KABZ sprawia mi
przyjemność, bo …
Wciąż jestem na nowo motywo
wany
Chętnie pracuję z młodymi
ludźmi
Mogę przekazać wiedzę
Nigdy nie jest nudno
Uczę się tutaj przez całe życie
Winfried Stein, Kierownik szkoleń w KABZ
www.strabag.com
inform 22
Nowości
News
] „Nie trzeba wiedzieć wszystkiego – wystarczy wiedzieć, gdzie
to napisano! Ten cytat dokładnie odzwierciedla sedno naszych
modułów szkoleniowych tu w KABZ” wyjaśnia Stein.
Nauczanie i nauka w KABZ
Uczniowie mają w KABZ okazję do
wymiany z uczniami innych dyrekcji i oddziałów i w ten sposób mogą zbudować sieć
w całych Niemczech w koncernie. Łącznie
od początku dokładnie 498 uczestników
wzięło udział w szkoleniach KABZ.
do młodych ludzi, którzy po zakończonym kształceniu gotowi są do
zbierania doświadczenia zawodowego ponadregionalnie w różnych
miejscach grupy STRABAG.
KONTAKT: Katharina Müller, Spółki Usługowe,
Obszar Centralny BRVZ Niemcy
SPECJALIŚCI JUTRA
Aby zapewnić stały dopływ nowej kadry
jasnym celem jest wspieranie jej dalszego
kształcenia. Obok szkoleń finansowych w
KABZ Oddział Budownictwa Infrastruktury
wprowadził ofensywę szkolenia w obszarze
przemysłowym w miejscowości Bebra. Celem
docelowej rozbudowy wsparcia nowej kadry
zmieniono funkcję sprawdzonego już
centrum szkoleniowego firmy córki Kirchner
na „warsztaty szkoleniowe” STRABAG AG.
Od 1.8.2011 prowadzone są dodatkowo
warsztaty w formie centralnych zakładowych
szkoleń dla najważniejszych specjalistów
zawodowych. Planuje się podniesienie liczby
uczniów zawodowych w Bebra z 35 do 100.
Oferta skierowana jest przede wszystkim
Info + +
Jakie zawody kształci się w KABZ?
Pracownik finansowy (budowa, centrala, BRVZ)
Pracownik finansowy (sekretariat)
Pracownik finansowy (asystent, -ka)
Pracownik finansowy w nieruchomościach
07
Nowości
inform 22
News
NOWY KIERUNEK W KONCERNIE
TYLKO TREND?
NASZE ZAANGAŻOWANIE
W PRZYSZŁOŚĆ
Przed paroma laty zachęcano firmy do stworzenia standardów zarządzania jakością. Należało sporządzić obszernie raporty
i dokumentacje, ewaluowały procesy – rozwój, który możliwy był
dzięki nowościom w dziale IT. Podobne zjawisko można teraz
zaobserwować w zrównoważonym rozwoju. Na rynku istnieje
wiele rodzajów certyfikatów z zakresu ekologii. Produkty ocenia
się według ich pochodzenia, wpływu na środowisko lub drogi
transportowej. Ilość pieczęci i certyfikatów jest w tej chwili niemalże
nie do ogarnięcia. W samym sektorze budowlanym istnieje 16 systemów certyfikacyjnych. Podstawą tej certyfikacji jest stworzenie
klientowi możliwości porównania produktów przed dokonaniem
zakupu.
Zrównoważony rozwój – pojęcie, którego często się nadużywa, ale za którym wiele się kryje.
Świat. „Na skutek ożywienia naszej aktywności budowlanej pozostawiamy ślady w naturze” mówi Hans Peter Haselsteiner. „Z związku
z tym, że nie możemy zmienić sedna naszej działalności biznesowej,
zastanówmy się nad tym, w jaki sposób możemy mieć wkład w
ochronę środowiska”. Zorientowanie na ekologię dotarło także do
budownictwa. Widać to szczególnie w obszarze nieruchomości, gdzie
nieruchomości budowane w sposób zrównoważony, zwłaszcza nieruchomości biurowe są już standardem. Oprócz uwzględnienia ekologicznych i społecznych kryteriów w fazie eksploatacji budynku,
uwzględnia się również w fazie budowy drogę transportową materiałów
budowlanych, jak również stopień recyklingu odpadów budowlanych.
08
Coraz częściej klienci pytają podczas przetargów nie tylko o
aspekty ekonomiczne, ale także etyczne i ekologiczne. Założenia
te należy spełniać, jeśli chce się konkurować na rynku międzynarodowym. Przykładem może tu być sposób postępowania w Holandii,
który tymczasem się tam przyjął: Zarządzający koleją ProRail
oferuje oferentom zróżnicowane poziomy bonów cenowych, w zależności od tego, jak poważnie oferująca firma mierzy swoją emisję
CO2 i jak próbuje ją zredukować. Ponadto w procesie wstępnej
kwalifikacji, w szczególności przy wielkich projektach, wymaga się
www.strabag.com
inform 22
Nowości
News
nie tylko aktywności zrównoważonego rozwoju danego oddziału
firmy, ale także całego koncernu.
BEZ GORĄCEGO POWIETRZA
Następujące tematy muszą być traktowane wspólnie:
Odpowiedzialność ekonomiczna
Odpowiedzialność ekologiczna
Odpowiedzialność społeczna
Pracownicy i miejsce pracy
Misja, wizja, etyka
Wartości i zgodność
Dlatego tematy te przedstawiono jako puzzle, które złożone
razem przedstawiają z jednej strony zasięg CSR, a z drugiej ich całościową podstawę.
Corporate Social Rensposibility (CSR) obejmuje wszystkie
zadania zrównoważonego rozwoju. Wspólne opracowanie gwarantuje ścisłą współpracę podstawowych obszarów koncernu CLS,
CM, Centralnego Działu Technicznego, TPA, BPM, BMTI, Komunikacji
Koncernu oraz rzeczników praw pracowniczych, osoby zajmujących
się Compliance oraz pełnomocników fundacji. Nadrzędnym koordynatorem od maja 2011 jest Norbert Pralle. Został on mianowany
managerem CSR w koncernie STRABAG i składa raporty bezpośrednio zarządowi.
„Pojęcie ‘zrównoważonego rozwoju’ stosowane jest często jako
modne słowo i wykorzystywane do celów marketingowych. Będziemy
podejmować tylko kroki w określonym celu, które zagwarantują nam
maksymalny sukces dla naszej branży i które pasują do wartości
reprezentowanych przez nasze przedsiębiorstwo” mówi Pralle. „Ten
nowy kierunek działania wymaga naturalnie dodatkowego nakładu
pracy. W takiej aktywności jednak widzimy duże szanse!” Wymuszona z zewnątrz efektywność prowadzi do dużej oszczędności
energetycznej, optymalizacji procesów a przez to do redukcji kosztów.
Jeżeli koncern zareaguje odpowiednio wcześnie, będzie to miało
wpływ na uzyskanie większej konkurencyjności, nowych rynków
i klientów a zyskuje się przez to zaletę kompetencji w obszarze
bilansu ekologicznego lub podwyższonych usług innowacyjnych
i rozwojowych.
BILANS EKOLOGICZNY
Odpowiedzialność ekologiczna jest jednym z tematów CSR,
obejmuje dwa aktywne pola bilansowania ekologicznego i środków
do redukcji wpływu na środowisko. W tym celu wykonano już docelowo strategiczne działanie:
STRABAG w pierwszym kroku zidentyfikował wszystkie źródła
zużycia w koncernie, aby stworzyć bazę do obliczenia ilościowego
emisji CO2. Sporządzenie bilansu CO2 jest podstawową częścią
bilansu ekologicznego. Taki bilans ekologiczny przedstawia, jaki
wpływ na środowisko ma realizowany projekt budowlany. Uwzględnia
się przy tym całościowy cykl planowania, budowy, pracy i rozbiórki.
Celem jest szybkie i efektywne wprowadzenie istotnych dla ekologii
działań, jak rutynowe procesy i wykorzystywanie synergii. Liczna
ilość rozpoczętych już działań tworzy silną bazę. Należy je jedynie
kontrolować oraz poszerzyć w odniesieniu do bilansu ekologicznego.
Na takiej podstawie bilans ekologiczny stanie się strategicznym
narzędziem wykorzystywanym jako dodatek w ofertach. W ten
sposób koncern może uwzględnić niefinansowe aspekty już na
etapie składania oferty. Wzgląd na środowisko doprowadził już
ponadto do innowacyjnych zalążków w koncernie, jak na przykład
montaż systemów oczyszczania z tlenków azotu lub wynalezienie
asfaltu z niską temperaturą. Szczególnie ten ostatni przykład pokazuje, że środki ekologiczne przynoszą także ekonomiczne korzyści.
KONTAKT: Norbert Pralle, Spółki Usługowe,
Obszar Centralny Centralny Dział Techniczny Stuttgart (30)
Info + +
Co kryje się za pojęciem CSR?
Co oznacza to logo?
Corporate Social Responsibility (CSR) oznacza dobrowolny
wkład gospodarki w zrównoważony rozwój, wykraczający poza
ustawowe obowiązki, odpowiedzialne działanie przedsiębiorstw
w stosunku do społeczeństwa. Zawiera to szczególnie dialog
z udziałowcami, wzgl. zainteresowanymi grupami, jak klienci,
akcjonariusze, ale także pracownicy.
Logo to przedstawia światowy wymiar tego wyzwania. Wskazuje
się na atmosferę, wodę jako główny zasób naturalny niebieskiej
planety. Kolor niebieski oznacza czystość i niezawodność, ma
on działanie pojednawcze i łagodzące. Niebieski asocjujemy
także z świadomym ekologicznie trybem życia.
09
Nowości
inform 22
News
całym świecie wykonują wielką pracę. Aby ich praca nadal przynosiła sukcesy, stoję u ich boku, jako doradca.
Co podoba się Panu w swojej pracy?
Dla mnie praca z ludźmi jest wyzwaniem i równocześnie spełnieniem
dla mnie. Każdy człowiek i każdy problem jest inny. Wspólne znalezienie rozwiązania jest motorem mojej pracy, jako ombudsmana.
Ponadto ciekawym jest poznanie świata pracowników budowlanych.
NASZA ROZMOWA
10 PYTAŃ DO …
Bez wydajnych pracowników nie możliwe jest osiągnięcie
sukcesu w gospodarce. Dla STRABAGA ważny jest godny
zaufania system ombudsmana, czyli rzecznika praw
pracowniczych. Istotną częścią naszego Corporate Social
Resposibility (CSR) są „pracownicy i miejsce pracy”. Kierunek
Pracownik czuje się wypalony i bez motywacji. Co by mu Pan
poradził?
Przede wszystkim najważniejsze jest wysłuchanie, aby zrozumieć
problemy innych ludzi i móc postawić się na ich miejscu. Potem
próbuje znaleźć powód lub przyczynę problemu wspólnie z tą osobą.
W ten sposób można znaleźć jedno lub kilka rozwiązań. Chce silnie
wspierać kolegów i koleżanki dobrą radą.
Czy wy wypadku osobistych problemów pracownik może
polegać na Pańskiej dyskrecji?
Dyskrecja jest moim najważniejszym przykazaniem. Mogę zapewnić, że sprawy osobiste pozostają takimi. Dochowuję „tajemnicy
spowiedzi”.
CSR dla całego koncernu opisano w poprzednim artykule.
Świat. W całym koncernie mamy osoby do kontaktu wewnątrz
i na zewnątrz firmy, do których pracownicy zawsze mogą zwracać
się ze wskazówkami lub z własnymi sprawami. Nowym wewnętrznym rzecznikiem praw pracowniczych powołany został ojciec Georg
Sporschill SJ. Rzecznik praw pracowniczych jest osobą do kontaktu
w firmie do spraw związanych z zawodem. Inform przeprowadził
rozmowę z ojcem Georgiem Sporschill SJ na temat jego nowego
zadania w STRABAGU jako rzecznika.
W jaki sposób doszło do nawiązania kontaktu pomiędzy Panem
a STRABAGIEM?
Przed dwudziestoma laty przyjechałem do Rumunii, celem zaopiekowania się dziećmi ulicy. Wtedy natknąłem się na STRABAG, który obok
największego hotelu w Bukareszcie wybudował także najładniejszy
dom dziecka. Doszło do wspaniałej współpracy. Hans Peter Haselsteiner przejął zadania zarządu fundacji pożytku ogólnego CONCORDIA
i powierzył mi zadanie wewnętrznego rzecznika w STRABAG.
W czym postrzega Pan swoje zadanie jako rzecznika praw pracowniczych STRABAGA?
Jako wewnętrzna osoba zaufania jestem przede wszystkim do dyspozycji w kwestiach osobistych. Każdy z kolegów i koleżanek może ze mną
porozmawiać o tematach jak wypalenie zawodowe, choroba, problemy
w związku, pytania odnośnie sensu życia i w wielu innych sprawach.
Czy jest jakieś szczególna przyczyna, dla której przejął Pan to
zadanie?
Chciałbym się przyczynić do tego, by radość z życia i zapał do pracy
wśród pracowników STRABAGA nigdy nie wygasły. Pracownicy na
Ojciec Georg Sporschill SJ zawsze wszystkich wysłucha.
10
www.strabag.com
inform 22
Nowości
News
Skąd bierze Pan energię?
Z radości z pracy, z tego, że ludzie mnie potrzebują, kiedy przeżywam coś pięknego. Takie momenty dają mi siłę, ale także modlitwa
mnie wzmacnia. Kto dziękuje, otrzymuje nowe siły.
Co oznacza dla Pana „bycie szczęśliwym”?
Kiedy nie marnuje swojego czasu. Gdy jestem z ludźmi, z którymi
dobrze się rozumie lub dla których mogę coś zrobić, wtedy czuje się
szczęśliwy. Dla mnie ważna jest uczciwość i dobre zamiary. Szczególnie cenię sobie odważnych ludzi.
Jakie cele ma Pan na przyszłość?
Chciałbym towarzyszyć ludziom, którzy mają do wykonania trudne
zadania lub zmartwienia. To mogą być zarówno dzieci ulicy, jak
również ludzie ponoszący sobą dużą odpowiedzialność.
W jaki sposób pracownik może nawiązać z Panem kontakt?
Chętnie wysłucham wszystkich pracowników STRABAGA, o ile to
możliwe. Mówię po niemiecku, rumuńsku i angielsku.
Georg Sporschill, nowy ombudsman STRABAGA
Można mnie spotkać w wielu miejscach.
Osobisty kontakt ze mną droga e-mailową: [email protected]
lub telefonicznie pod numerem +43 664 55 99 630.
Krótka charakterystyka ojca
Georga Sporschill SJ
Dziękuję bardzo za rozmowę!
URODZONY DNIA
24.07.1946 w Feldkirch, Voralberg
STUDIA
Teologia, pedagogika i psychologia
na uniwersytecie w Innsbrucku i Paryżu.
1976 Wstąpienie do zakonu jezuitów
1991
Tworzenie domów dziecka i centrów
socjalnych, założenie związku CONCORDIA
w Rumunii.
2004
Założenie związku CONCORDIA w Mołdawii.
2007
Założenie związku CONCORDIA w Bułgarii.
WYRÓŻNIENIA Nagroda kardynała Königa, nagroda Alberta
Schweitzera, jak również Wielkie Honorowe
Odznaczenie za zasługi dla Republiki Austrii.
MOTTO ŻYCIOWE
„Kto ratuje życie, ratuje cały świat”
11
Nowości
inform 22
News
Karriere
PRACA ZA GRANICĄ Z RODZINĄ
NOWOŚCI KARIERA
Z CAŁĄ RODZINĄ
Z POWROTEM DO SZKOLNEJ
ŁAWKI
Osiągnięcie przynoszącej sukcesy kariery jest nie do
pomyślenia bez ciągłego dokształcania się i podnoszenia
swoich kwalifikacji. Aby zrobić krok wstecz do szkolnej
ławki trzeba wykazać się odwaga i zapałem. Chcielibyśmy
przedstawić kolegów, którzy udowodnili swoje zaangażowanie, wytrwałość i wymagany talent organizatorski.
Gratulacje!
„Ciekawe wykształcenie –
łączy się z małą ilością wolnego
czasu, za to z dużym nowym
doświadczeniem i kontaktami!”
W drogę do Holandii z szóstką dzieci.
Holandia. „Dla mnie od początku było oczywiste, że
za granicę pojadę z całą moją rodziną” odpowiada
Stephan Weiss. Bycie w związku weekendowym
i rzadkie widywanie moich sześciorga dzieci nie
wchodziły w rachubę”. Weiss przeprowadził się wraz
z swoją rodziną w lutym do Holandii, do pracy nad
projektem PPP A15. Jest tam odpowiedzialny
za Contract Management w spółce projektowej
i ponadto będzie w przyszłości zajmował się ofertami
do projektu PPP w Holandii. Rodzina wraz z psem
i kotem szybko zaklimatyzowała się w nowym otoczeniu. „Na początku było trochę organizacyjnego
zamieszania, ale dzieci szybko znalazły nowych
przyjaciół. Ten krok był możliwy tylko dzięki nieograniczonemu wsparciu mojej żony Astrid” zaznacza Weiss.
Życzymy Stefanowi Weiss wszystkiego dobrego
w Holandii!
12
Sonja Hartlieb (34) jest pracuje od 15 lat w STRABAG. Po ukończeniu Akademii Ekonomicznej natychmiast podjęła pracę zawodową:
w BRVZ Spittal /Drau w administracji działu personalnego. W kwietniu
2002 przeniosła się do działu zajmującego się rozwojem personelu
w BRVZ HRS. Celem dalszego, własnego kształcenia się Hartlieb zdecydowała się w 2009 roku na szkolenie w kierunku coachingu i rozwoju
organizacji. Rozentuzjazmowana dalszym kształceniem się podjęła
studia magisterskie w tym kierunku, które ukończyła w 2011 roku.
www.strabag.com
inform 22
Karriere
Nowości
News
„Studia zaoczne na uniwersytecie wymagają dyscypliny i
organizacji. Ale z pomocą moich
kolegów i rodziny uda mi się to
osiągnąć!”.
„Po 17 latach znaleźć się
znowu w szkolnej ławce i przyzwyczaić do systematyczności
uczenia się nie jest wcale takie
łatwe, ale na pewno się opłaciło!”
Ante Milardovic (28) studiował budownictwo w Splicie
i w roku 2005 ukończył je z tytułem inżyniera. W lipcu 2006 rozpoczął
swoją karierę w STRABAGU w Budownictwie Infrastruktury w Chorwacji jako szkoleniowiec techniczny. Po 12- miesięcznym programie
szkoleniowym pracował w Zagrzebiu jako technik w dziale rozrachunków. W 2009 przeniósł się do firmy córki „PZC Spli”, gdzie
obecnie kieruje dwoma budowami w Dubrowniku. Od 2010 Milardovic
studiuje na uniwersytecie, aby uzyskać tytuł „mgr inż. budownictwa”.
Markus Peter (43) studiował budownictwo na Politechnice
w Regensburgu. Po studiach rozpoczął pracę jako kierownik
budowy w budownictwie podziemnym i przewodów rurowych
w Josef Riepl. Po krótkiej działalności na własny rachunek rozpoczął
w maju 1999 roku pracę dla STRABAGA Regensburg. Specjalista od
przesyłania na odległość, gazu i wody kieruje projektami w budowie
przewodów rurowych w Niemczech i wspiera koncern na całym
świecie w akwizycji i pomysłach projektowych. Podczas czteromiesięcznego szkolenia uzyskał tytuł spawacza.
„Powodem tego wymagającego wykształcenia było to, że
wiedzę tą mogę wykorzystać w
trakcie napraw na budowach,
gdzie w większości przypadków
mogę polegać tylko na sobie”.
Thomas Lengauer (22) rozpoczął w czerwcu 2007 swoją naukę
jako tecnik maszyn budowlanych w MBTI Kramsach (Austria).
Lengauer pozytywnie ukończył naukę w 2009. Po dobyciu czynnej
służby wojskowej młody technik maszyn budowlanych pracuje często
w delegacji na budowie. Jednak to wszystko za mało: oprócz pracy
Lengauer uczył się wieczorami i w weekendy do egzaminu na
egzamin mistrzowski z budowy maszyn, który ukończył w czerwcu
2011.
13
inform 22
Temat z okładki
NASI PRACOWNICY W CENTRUM UWAGI
NADLUDZKIE MISTRZOWSKIE OSIĄGNIĘCIA
Poprzez współdziałanie technicznych, logistycznych,
organizacyjnych, budowlanych, strategicznych, rzemieślniczych, architektonicznych i fizycznych kompetencji
możliwe jest osiąganie najwyższych wyników. Za każdą
pojedynczą czynnością stoją ludzie, którzy dokonują
mistrzowskich wyczynów.
Świat. Dlaczego ludzie wykonują fizyczny wysiłek, który może
wykraczać poza zdrowe ramy?
Z dziedziny wybitnego sportu wiemy: wewnętrzna motywacja
napędza ludzi do osiągania najwyższych wyników i czerpania przyjemności z tego, co robią. Atleci trenują często ponad swoje siły, aby
osiągnąć cel. Obojętnie jak mocno trenują sportowcy wyczynowi
swoje mięsnie – decydującym organem męskiego ciała jest i pozostaje mózg. Ochota stawiania sobie samemu wyzwań i sprawdzania
swoich granic wydaje się być najlepszą motywacją. Poprzez chęci,
wiarę w siebie i pozytywne nastawienie można osiągnąć najlepsze
wyniki.
Inform przedstawia w tym wydaniu różne zakresy zadań i osiągnięcia naszych zaangażowanych kolegów. W rozmowie z trenerem
rozwoju osobistego, Aloisem Strobl, dowiecie się Państwo, jak
można osiągnąć swoje cele i jakie szanse otwierają się na skutek
treningu psychologicznego. „Zaprogramujcie” swoje mistrzowskie
osiągnięcia w głowie.
15
Temat z okładki
inform 22
OSIĄGN
Norymberga, tunel metra: Ludzie oczekują, że będą mogli telefonować z tunelu bez żadnych zakłóceń i przerw w połączeniu. Ale, w jaki
sposób można zapewnić zasięg telefonów komórkowych w tunelu?
ZAWSZE I WSZĘDZIE W ZASIĘGU
Inform poznał Roberta Bayer. Pracuje on dla STRABAG PFS
nad tym, aby zapewnić możliwość telefonowanie i surfowania w sieci
podczas jazdy metrem w tunelu. W związku z wdrożeniem idealnego zasięgu w norymberskim metrze, szczególnie w tunelu ważny
jest wzmocniony serwis czyszczący i konserwujący. Poprzez nadmierne zbieranie się kurzu w tunelu oraz bieżące drgania łatwo
brudzą się części techniczne, poluzowują i brudzą się śruby i anteny.
CZASOCHŁONNE OPERACJE NOCNE
Często można pracować tylko w nocy, kiedy metro nie jeździ
i nie przeszkadza się pasażerom. Noc oznacza dla Beyera i jego
zespołu przystąpienie do pracy, tuż po tym, jak ostatni wagon
wjedzie do zajezdni. Nocą około godz. 23.00 rozpoczynają swoją
pracę. Czynności naprawcze i konserwacyjne całej sieci trwają
około miesiąca. Trzy do czterech stacji serwisuje załoga w jedną noc.
Każda antena sprawdzana jest pod względem swojego poprawnego działania, czyszczona i sprawdzona pod względem swojego
mocowania. Szczególne warunki bezpieczeństwa w tunelu wymagają, aby każdy z członków zespołu odbył specjalistyczne szkolenie
z zakresu bezpieczeństwa.
Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności: w obszarze
torów biegnie linia napięcia prądu stałego 750 Volt. Jeden nieodpowiedni ruch ręką może zagrażać pracownikowi śmiertelnym porażeniem prądem. Stąd operacje w tunelu metra wymagają skoncentrowanej, wspólnej pracy. szczytoweOSIĄGNIĘCIA
Operacja ta wymaga kilkumiesięcznego przygotowania.
Każda operacja musi być zgłoszona i zaplanowana. „Dla mnie
ważne jest szczegółowe zaplanowanie prac z góry. Oczywiście zawsze dochodzi do krótkotrwałej zwłoki, ale dzięki
doświadczonej grupie pracowników możemy na to szybko
i profesjonalnie zareagować” wyjaśnia Beyer. A po zakończeniu
prac telefonowanie z metra w Norymbergii jest możliwe bez
przerw.
NIĘCIA
www.strabag.com
inform 22
Temat z okładki
Kanada, tunel Niagara: zastosowanie szczególnej technologii
pomiarowej. Wynaleziony przez nas laser 3D wytyczna nowe standardy.
INNOWACYJNY LASER 3D
Nie tylko gigantyczna średnica tunelu wielkości 14,4 m, ale
także sposób budowy sam w sobie wymusił znalezienie nowej technologii pomiarowej. W zastrzyku wstępnym wciska się węzami
zastrzykowymi zawiesinę betonu. Węże zamontowano między
betonem natryskowym a folią uszczelniającą wodę. Poprzez wstrzykiwanie zawiesiny dochodzi do powstania ciśnienia płynu, który
opiera się wokół betonowej skorupy. Przez to betonowe rury ściskają się ze sobą. Powstała deformacja betonowej skorupy musi
być dokładnie kontrolowana pomiarami technicznymi.
DOKŁADNIE CO DO MILIMETRA
Na rynku nie było dostępnego urządzenia, które mogłoby
zagwarantować wymaganą dokładność co do 1 mm podczas stałego
trybu pracy. Standardowe lasery 3D mogą mierzyć do odległości
100m, ale z dokładnością do centymetra. Taka dokładność jest
wystarczająca do tradycyjnych zastosowań w tunelu, ale nie nadaje
się do projektu tunelu Niagara. Z tego powodu należało opracować
zupełnie nowy laser. Został on opracowany w Austrii, przez Züblin
Specjalne Budownictwo Podziemne, grupę Mechatronika pod kierownictwem Haralda Krenn, oraz Budowę Tuneli – Uszczelnienia, pod
kierownictwem Norberta Komma. Jego opracowanie trwało prawie
osiem miesięcy.
Aby można było dokładnie zaplanować pracę, stworzono
model tunelu, gdzie sprawdzano laser pod względem jego dokładności przy jego długotrwałym użyciu w ekstremalnych warunkach.
Konieczne były setki godzin testów i opracowań. W sierpniu 2011
uruchomiono cały system pomiarowy i całą instalację wtrysku.
mistrzowskieOSIĄGNIĘCIA
Am
Ende
Ten einer
jedyny
international
w swoim viel
rodzaju
beachteten
systemRettungsaktion
pomiarowy
gelang
przewyższa
es nach
inną
69technologię
Tagen, alle w
eingeschlossenen
zakresie napięcia
Bergleute
skorupy zu
befreien.
tunelu. Do
Mitdziś
Freudengesängen,
kontrolę pomyślności
Tränenwytrysku
und Tänzen
udawało
bejubelten
się
die
kontrolować
Menschen jedynie
die Rettung
za pomocą
der 33 drążków
Minenarbeiter.
pomiarowych
„Die schönste
lub
Bestätigung
rozciągniętych
unseres
drutówEinsatzes
pomiarowych.
ist, dass
Nowyalle
system
Arbeiter
umożliwia
lebend
gerettet
dokumentowanie
wurden.“ prac wtryskowych na długości do 60 m
i z dokładnością mniejszą niż 1 mm w czasie rzeczywistym.
Projekt
Glückten
auf!udowadnia, że dzięki współpracy specjalistów
z całego koncernu można wytyczać nowe drogi.
17
Temat z okładki
inform 22
CZŁO
Chile, 5 sierpnia 2010: W ten czwartek około godz. 14 wydarzył
się wypadek w kopalni San Jose.
CUD W CHILE
W wyniku tąpnięcia kręty korytarz w ciągu dnia odciął 33 górników. Straszna wiadomość szybko rozeszła się po całym kraju.
Poinformowano światowe media i miliony ludzi przykuło do tego
swoją uwagę. Ponad dwa miesiące górnicy musieli przetrwać na
pod ziemią, bez wiedzy, jak długo przyjdzie im czekać na ratunek i cz
w ogóle kiedykolwiek zostaną uratowani.
Decydujący wkład w akcji ratowniczej mieli nasi koledzy z Züblin
w Chile. Kopalnia San Jose znajduje się 45 na północny zachód od
Copiapo, gdzie pracuje Züblin. Rząd chilijski postanowił przeprowadzić akcję ratowniczą pod kierownictwem chilijskiej kopalnianej
spółki państwowej Codelco.
„NAGLE ZADZWONIŁ TELEFON!”
„7 sierpnia dostaliśmy telefon, czy jesteśmy gotowi wspierać
akcję ratowniczą” opowiada Dirk Pförtner, odpowiedzialny dyrektor
oddziału w Züblin. „Bez zastanowienia natychmiast zebraliśmy
zespół, który udał się na miejsce wypadku. Szybko należało najpierw
zorganizować drewno i narzędzia. Materiały można było kupić jednak
dopiero w Santiago i musiały zostać przetransportowane ponad
800 km. W kilka godzin po telefonie gotowych było dwanaście ciężarówek.
Dzień i noc zespół Züblin był na miejscu celem wsparcia środkami logistycznymi. Nawet, jeżeli były to na początku tylko usługi
pomocnicze, to powstało z tego zlecenie na prawie 4 mln dolarów.
Począwszy od przygotowania pakietów obiadowych aż po naprawę
kapsuły ratunkowej „Fenix” w warsztacie - Züblin koordynował
wszystkie procesy organizacyjne.
najwyższeOSIĄGNIĘCIA
Na koniec międzynarodowej, bacznie obserwowanej akcji
ratunkowej udało się w końcu, po 69 dniach, uwolnić wszystkich uwięzionych górników. Radosnymi śpiewami, łzami
i tańcami ludzie powitali ratunek 33 górników. „Chociaż nie
znałem zasypanych górników osobiście, natychmiast zbudowałem do nich wewnętrzną relację. Najpiękniejszym potwierdzeniem naszej akcji było to, że udało się uratować wszystkich
pracowników żywych”, mówi Richardo Agorga, pracownik
firmy Züblin o pseudonimie „Minero 3”.
18
OWIEK
www.strabag.com
inform 22
Temat z okładki
W Soczi wreszcie się buduje. Gdziekolwiek nie spojrzeć: plac
budowy. STRABAG buduje wioskę olimpijską z około 64 budynkami.
ROSYJSKA SPECYFIKA
„Do obcego zakonu nie wchodzi się z własnymi zasadami” mówi
stare rosyjskie przysłowie. To, że rosyjski rynek rządzi się często
swoimi prawami, wie Wolfgang Friewald. Pracuje on dla STRABAGA
od kilku lat w Rosji i zna rosyjską mentalność bardzo dobrze. „Często
wymagana jest odpowiednia cierpliwość” tego nauczyło Friewalda
doświadczenie. „ Zdarza się, że umówiona usługa na dzień X zostaje
dostarczona dopiero kilka dni później. To jest zupełnie normalne!”.
Improwizacja towarzyszy pracom każdego dnia, jednak zawsze
wymagane jest szczegółowe planowanie budowy.
PONADKULTUROWE KOMPETENCJE
Jak przy każdym międzynarodowym projekcie wymagane są
ponadkulturowe kompetencje wszystkich biorących udział w projekcie. W załodze STRABAGA z Friewaldem pracują Niemcy, Włosi,
Mongołowie, Austriacy, Rosjanie, Serbowie, Czesi, wszyscy razem –
prawie 140 osób, w godzinach szczytu nawet 300 pracowników –
wszystko po to, by osiągnąć wspólny cel. Dla grupy oznacza to
koordynację dużej liczby podwykonawców, dostawców i około
3.500 pracowników.
Pojęcia takie jak czas, jakość, hierarchia, poważanie, komunikacja i współpraca rozumiane są często różnie. Nie tylko różnice w
myśleniu i mowie, ale także w sposobie pracy i zwyczajach mogą
przy złej ocenie prowadzić do konfliktów. Podczas współpracy w
międzynarodowych grupach ich członkowie kierują się automatycznie
swoim własnym zachowaniem. Gdy jednak inna kultura nie odpowiada własnym oczekiwaniom, może to prowadzić niechybnie do
nieporozumień. Wszyscy członkowie grupy powinni być świadomi
tych zagrożeń.
nadzwyczajnyWYCZYN
Decydujący wpływ na powodzenie projektu ma komunikacja. Do tego dochodzi jeszcze silniejszy wpływ komunikacji
niewerbalnej nad werbalną w kontekście kulturowym. Kontakt
wzrokowy, gesty i mowa ciała postrzegane są często w różny
sposób. Istnieje wiele różnych sposobów pracy. Sztuka polega
na tym, aby zdawać sobie sprawę z tego i tak organizować
pracę, aby każdy mógł jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności … Nie jest to łatwe zadanie, nawet w Soczi.
19
Temat z okładki
SIŁ
inform 22
ROZMOWA Z TRENEREM ROZWOJU OSOBISTEGO
ALOISEM STROBL
WYGRYWA SIĘ W GŁOWIE
Andre Agassi powiedział kiedyś: „Wygrałem Wimbledon
prawie 10.000 razy w mojej głowie, aż w końcu stało
się to rzeczywistością”. Trening rozwoju osobowości
lub „świadomy trening naszych” myśli doceniany jest
w szczytowym sporcie już od lat. Nasze myśli mają duży
wpływ na nasze czyny.
Panie Strobl, jest Pan specjalistą od treningu psychologicznego. Jak pracują najlepsi sportowcy z „wewnętrzną
wyobraźnią”?
Ludzie mają taką dziwną cechę, że zawsze chcą mieć rację.
Jeżeli mówię sobie: „na pewno mi się to NIE uda”, to
potwierdzam to sobie. Przy pierwszej nieudanej próbie
powiem sobie „miałem rację, nie udało mi się”. Jeżeli
zatem nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że wygrywam Wimbledon, to pewno to się nigdy nie stanie.
Muszę podjąć ważną decyzję – w jaki sposób
pomoże mi w tym trening rozwoju osobowości?
W treningu rozwoju osobowości rysuje się najpierw
wewnętrzne mapy, aby poradzić sobie obrazowo
i orientować się w trudnym terenie. Zalecenie typu
„ po prostu o tym nie myśl”, aby odwrócić uwagę od
obciążenia, nie działają. Kto chce przezwyciężać
przeszkody, nie powinien kierować na nie swoich
myśli, lecz na kroki i sposób, w jaki może je pokonać.
„SKUPIENIE SIĘ NA KCIUKU”
„Sam człowiek może wpływać na siebie i swój los, a także
swoją przyszłość, Gotowość, wola i kontynuacja ćwiczeń są
warunkiem stałego rozwoju”. (Alois Strobl)
To proste ćwiczenie pokazuje możliwości, jakie daje nam
wpływ na procesy psychologiczne – nie chodzi tylko o możliwości
psychiczne, ale także umysłowe możliwości ruchowe. Spróbujcie sami!
Alois Strobl, Trener rozwoju osobistego B.A.S.T. (www.bast.or.at)
ŁA
www.strabag.com
inform 22
ŚWIADOME STEROWANIE MYŚLAMI
Czy nie jest to trochę ezoteryka, psychogadanina, marzycielstwo? Co daje nam trening osobowości?
Trening psychologiczny nie jest sprawą mistyczną ani ezoteryczną.
Trenujący sam decyduje o częstotliwości i intensywności ćwiczeń.
KORZYŚCI Z TRENINGU ROZWOJU OSOBOWOŚCI
Dlatego niektórzy ludzie odnoszą większe sukcesy niż inni?
Czasami panuje przekonanie, że ludzie odnoszący sukcesy mają
mniej potyczek niż inni. To jednak nieprawda. Zazwyczaj człowiek
odnoszący sukcesy przeżył więcej niepowodzeń i trudności niż inni,
ale nie poddał się i stawiał im czoło. Wygoda i powtarzanie doświadczenia dominuje często nad wyzwaniem odkrywania tego, co nowe.
1
2
3
4
5
6
7
Łatwiej powiedzieć niż wykonać: Jak mogę stworzyć w mojej
głowie dobry nastrój?
W treningu psychologicznym „zakotwicza” się za pomocą różnych
metod dobre i miłe stany, aby je przywołać w razie potrzeby. Nie
mówię, żeby patrzeć na świat przez różowe okulary, ale o budującym, pozytywnym wpływie na nasze myśli. Załóżmy na przykład, że
macie Państwo przejąć nowe zadanie, ale wątpicie w to, czy będzie
w stanie sobie z nim poradzić. Celem wzmocnienia wiary w siebie
stosuje się trening psychologiczny. Należy sobie wyobrazić, że
przyjmujecie Państwo to zadanie. Proszę sobie powiedzieć „Nie
wiem czy uda mi się podołać temu zadaniu, ale to się okaże. Ale
dam z siebie wszystko. Jeżeli zauważę, że to mnie przerasta, wtedy
dowiem się, jakich zdolności potrzebuję, aby podołać temu nowemu
zadaniu. W ten sposób nauczę się czegoś więcej i będę się dalej
rozwijać”.
Proszę stanąć w miejscu umożliwiającym swobodny ruch ramion. Proszę nie
poruszać nogami.
2
Proszę wyciągnąć prawą rękę równolegle do podłogi, z wyciągniętym kciukiem do
góry, teraz należy skoncentrować wzrok na
kciuku. Następnie należy się obrócić powoli
w prawo. Proszę zapamiętać punkt na
ścianie, który wskazuje kciuk i wrócić do
pozycji wyjściowej.
Aktywowanie potencjału i mocnych stron
wspieranie talentów
zmiana przyzwyczajeń i nastawienia
poprawa formułowania celu.
uruchomienie skoncentrowanej i budującej
konfrontacji ze sobą
wzmocnienie wiary w siebie
zdolność do relaksu
Metafora do zastanowienia się: w Indiach przywiązuje się łańcuchem młode słonie do pali, aby
nie uciekły. Młody słoń próbuje uciec, ale trzyma
go łańcuch i przekonuje się w ten sposób, że nie
ucieknie. Wkrótce jest tak silny, że mógłby urwać
ten łańcuch. Jednak nawet tego nie próbuje, Na
koniec wystarczy cienka lina, aby słoń nie
uciekł. Zatem realne fakty nie przytrzymują
słonia w niewoli. Wystarczy, żeby mocno pociągnął i lina by się urwała. Ale on nie próbuje.
Czy psychologiczna siła może również pomagać w odpoczynku?
Z całą pewnością. Warunkiem osiągnięcia dobrej koncentracji jest
odpowiedni wypoczęty stan. Dlatego trening psychologiczny skupia
się na odpowiedniej równowadze pomiędzy napięciem a odpoczynkiem. A za pomocą treningu udaje się wpływać na ten stan w razie
potrzeby.
1
Temat z okładki
Nie rzadko ludzie zachowują się tak samo. Warunki
wokół nas ciągłe się zmieniają, ale wciąż myślimy,
że są dobre powody, aby nie podejmować
danego działania. Są to powody, które często
istnieją tylko w głowie.
3
Teraz proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie to, co właśnie zrobiliście.
Proszę obrócić się w głowie do zapamiętanego punktu na ścianie. Ale
w głowie należy teraz obrócić się dalej
o jakieś 20-30 cm.
4
Proszę otworzyć oczy i wykonać
ten ruch ponownie. Proszę odwrócić się
tak daleko, jak tylko to możliwe.
Czy coś się zmieniło?
21
inform 22
Ludzie w firmie STRABAG
PRACOWNICY STRABAG NA SCENIE
POMOCNA DŁOŃ
Martin Doutlik spełnia największe marzenia ciężko
chorych dzieci. Doris Fiala zbiera t-shirty, buty i zeszyty
dla dorastających dzieci w Kosowie. Anette Wollber
wspiera całym swoim sercem młodych ludzi w Nepalu.
Joachim Storm jest już wprawdzie emerytą, ale nadal
porusza serca ludzi i namawia ich do wspierania innych.
Krzysztof Orchowski wspomaga dzieci organizując im
aktywności sportowe.
Świat. Co łączy tych pracowników firmy STRABAG? Wszyscy
pomagają bezinteresownie najmłodszym członkom naszego społeczeństwa. Opisane na kolejnych stronach osoby to tylko nieliczna
grupa z wielu naszych pracowników wyciągających innym pomocną
dłoń. Są jednak doskonałym przykładem na to, jak różna i cenna
może być pomoc jednostki.
Nieważne czy jest to pomoc w ochronie środowiska lub zwierząt, wspieranie Ochotniczej Straży Pożarnej, Czerwonego Krzyża
czy innych instytucji charytatywnych, czy też wsparcie materialne
lub osobista pomoc – czynienie dobra sprawia przyjemność.
Bodźcem do czynnej pomocy jest zazwyczaj własna troska i wola
niesienia pomocy innym. Zaangażowanie społeczne powoduje
nawiązanie nowych znajomości, relacji, które wzbogacają życie.
Osobiste doświadczenia na tym polu są rozwijające i bardzo wartościowe. Jedno sprawdza się zawsze w tych wszystkich przypadkach: każdy darczyńca staje się też obdarowanym.
Dajcie się ponieść społecznemu zaangażowaniu naszych pracowników!
Pomaganie sprawia przyjemność.
23
Ludzie w firmie STRABAG
inform 22
ZOSTAĆ KIEDYŚ RYCERZEM
Przeżyć przygodę, poznać swojego idola i na chwilę zapomnieć
o ciężkiej chorobie. Takie marzenia spełnia Martina Doutlik. Od
2005 angażuje się ona bezinteresownie w fundacji Make-A-Wish
Foundation® Austria. Ta największa na świecie organizacja spełniająca marzenia spełniła ich już ponad 280.000. Z tego ponad 100
w Austrii. Martinie Doutlik szczególnie jedno życzenie pozostało
w pamięci:
Benjamin uwielbia rycerzy i ich przygody. Wie o nich wszystko.
Stąd jego wielkie życzenie: raz w życiu stać się rycerzem, to by było
świetne! Aż pewnego dnia nadszedł ten czas. Grupa wolontariuszy
z Make-A-Wish Foundation® Austria, wraz ze związkiem rycerskim
oraz przedstawicielami zamku Greifenstein postanowili sprawić
Benjaminowi jeden niezapomniany dzień. Wraz z siedmioma przyjaciółmi pojechał on na zamek, wskoczył w strój rycerza i walczył
mieczem. Nie zabrakło także typowo rycerskiego posiłku, jedzonego
oczywiście rękami. Średniowieczne śpiewy, tańce i zabawy uświetniły dzień małego rycerza. Punktem kulminacyjnym dnia był największy zaszczyt, jaki może doświadczyć rycerza, został on oficjalnie
pasowany na rycerza „Benjamina z Greifenstein”. Po takim niezapomnianym dniu Benjamin wrócił szczęśliwy do domu ze świadectwem, mieczem, tarczą rycerza i grą Playmobile zamek rycerski.
„Wszystkie spełnione marzenia dają mi nową siłę, aby czynić dla
dzieci to, co pozornie wydaje się niemożliwe”.
] „Szczęśliwe chwile jak ta, to najlepsze podziękowanie dla mnie”
Martina Doutlik, druga od prawej.
SŁONECZNIKI W OGRODZIE
Pluskające się dzieci w basenie, woda tryska naokoło, nie da
się przegapić ich szczęśliwych śmiechów i cichotów. Dla wielu
zwykły obrazek. Jednak przyjrzawszy się dokładniej widać, że każde
z dzieci w przedszkolu „Słonecznik” jest trochę upośledzone.
Joachim Storm wspiera to przedszkole ciężko upośledzonych
dzieci. I oczywiście sam tam też pracuje – już od ponad 20 lat. Wraz
z żoną Ruth organizuje koncerty dobroczynne, turnieje gry w kręgle,
jarmarki świąteczne i wiele innych imprez, aby poruszyć ludzi do
ofiarowania na cele charytatywne. Dzięki ofiarom kupuje się między
innymi rowery, wózki inwalidzkie, zabawki, ale także tworzy pawilon
dźwięków czy też oborę z osłem. Absolutnym hitem jest brodzik,
który motywuje dzieci do ruszania stopami.
Uszczęśliwianie dzieci sprawia Joachimowi Storms największą radość
24
www.strabag.com
inform 22
Ludzie w firmie STRABAG
NIE UZNAJEMY, ŻE CZEGOŚ ŚIE NIE DA
Trzeba wielu pomocnych dłoni, aby czynić dobro. Jedną
z takich pomocnych dłoni jest Doris Fiala. Dzwoni, angażuje się
i organizuje według swojego motto „Nie ma rzeczy niemożliwych,
trzeba tylko chcieć”. Wszystko to robi dla potrzebujących dzieci
w Kosowie. Zbiera ofiary i ma dobre oko do używanych rzeczy, które
mogą się jeszcze przydać innym. W dzisiejszym świecie, kiedy tak
dużo wyrzucamy do kosza, da się wiele zebrać. Doris wie szczególnie, jak przydatna jest odzież, z której dzieci tak szybko wyrastają.
Wszystkie buty, torby, koszulki, dżinsy, lalki, zabawki i wiele
innych rzeczy, które udało jej się zebrać, przekazuje swojej siostrze
Johannie Schwab. Johanna nie jest obca STRABAGOWI. Od lat
wspiera ludzi w Kosowie rzeczami, których potrzebują na co dzień,
jak na przykład odzież, środki żywności, materiały do majsterkowania, czy też pomoc przy budowie lepszych szkół i domów. Swoją
pracą w Kosowie nie chce tylko pomagać indywidualnym osobom,
ale chce też wspierać dobre współżycie różnych grup etnicznych ze
sobą. W tym celu organizuje tam co roku imprezy, jak na przykład
zimowe i letnie zawody. W ten sposób przez zabawę przybliżają się
do siebie różne kultury. A do swoich akcji potrzebuje wiele zaangażowanych osób jak ona, które zawsze pomagają na drugim planie.
Doris Fiala angażuje się całym swoim sercem w tej sprawie.
Joachim Storm był dozorcą w siedzibie Züblin
w Stuttgarcie i jest teraz na zasłużonej emeryturze.
Ale nie można powiedzieć, żeby mu się nudziło.
Dobra dusza z Züblina angażuje się od lat dla młodych
i starszych. Pomoc dzieciom jest jednak szczególnie bliska
jego sercu. Wraz ze swoją żoną wychowali wspólnie troje
dzieci oraz przyjęli do siebie i wychowali wiele innych,
żyjących w trudnych warunkach dzieci wymagających
dziennej lub pełnej opieki. Oczywistym było, że nadal będzie wspierał ludzi. Dzieci
dla Joachima Storm są największym dobrem na świecie.
25
Ludzie w firmie STRABAG
inform 22
EDUKACJA DLA NAJMŁODSZYCH
Anette Wollner jest zapalonym trekkingowcem. A gdzie lepiej
realizować swoje hobby, niż w Nepalu z zapierającymi dech w
piersiach górami, w parze z fascynującą kulturą tego kraju.
W 2004 pojechał do nieodkrytej jeszcze przez turystów wioski
Kartike. Bez bieżącej wody, elektryczności, toalet – życie w takich
warunkach wydaje się nam dziś niemożliwe. Anette Wollner i jej mąż
byli mocno dotknięci, gdy zobaczyli warunki miejscowej szkoły.
W podupadłej stajni zbudowanej z bambusa, z przeciekającym
dachem i glinianą podłogą mają się uczyć dzieci? Przerażeni nieprzyjaznymi warunkami do nauki oboje byli zgodni co do jednego:
„Musimy coś z tym zrobić!”. Tak powstał projekt „Dzieci z Nepalu”
i od tej pory małżeństwo Wollner jeździ co roku do Nepalu.
Dzięki temu wspaniałemu projektowi dzieci
w Nepalu wychodzą z analfabetyzmu, pracy i biedy.
„Widok dzieci w mundurkach, jak dumnie idą do
swojej nowej szkoły sprawia, że czuję się przeszczęśliwa i wiem, że mój zapał się opłaci: mówi Anette
Wollner. „Mimo, że coś się tam już dzieje, to jednak
zostaje jeszcze dużo do zrobienia!”
Przy wsparciu rodziny, przyjaciół i kolegów zbierają pieniądze,
aby umożliwić budowę i utrzymanie szkół w małych wsiach Nepalu.
Także miejscowi silnie się przykładają. Pomagają przy budowie,
szyją mundurki szkolne. Do tej pory powstały cztery nowe szkoły.
Największy projekt szkoły z dziesięcioma klasami znajduje się jeszcze
w stanie surowym. Oprócz projektu budowy szkół wspiera się
obecnie także 123 dzieci – chrześniaków. Za roczną składkę rodziców chrzestnych kupuje się mundurki szkolne, pomoce szkolne,
a czasami nawet łóżko.
Uśmiechnięte twarze nepalskich dzieci.
26
Dzieci dumne ze swojej szkoły.
www.strabag.com
inform 22
Ludzie w firmie STRABAG
Szukamy Pana/Panią!
Dźwięki, tony, głosy, rytm, melodie! W kolejnym wydaniu
informu chcielbyśmy poznać muzyczną stronę naszych pracowników. Z radością oczekujemy, że Państwa „usłyszymy”:
STRABAG SE, Komunikacja Koncernu, Bettina Mattes
(zamknięcie wydania: 31.1.2012)
PEDAŁOWANIE W SZCZYTNYM CELU
Rowem pod górkę i z górki, pędem z górki przez zarośla i po
kamieniach lub pedałowanie z góry. Grupa rowerowa Krzysztofa
Orchowskiego z całą pewnością dobrze się bawi uprawiając sport.
Co w tym szczególnego? Sportowe wyczyny służą dobremu celowi.
W 2006 roku znajomi, przyjaciele i koledzy z pracy założyli niemiecki związek sportowy „sport w szczytnym celu”, także Krzysztof
Orchowski wziął w tym udział. Związek ten organizuje systematycznie międzynarodowe imprezy sportowe, aby zbierać pieniądze dla
potrzebujących dzieci. Te wycieczki rowerowe prowadzą przez różne
kraje, od Rumuni, przez Włochy, Węgry, Czechy przez Polskę
o Niemcy. Orchowski chętnie bierze w tym udział, bo chce pomagać,
w jazda na rowerze w grupie sprawia mu przyjemność.
Radość dzieci ze sportu podsunęła mu pomysł aktywności
w jego ojczyźnie w Polsce. Jesienią 2011 roku chce założyć fundację
„Sport Dla Dobrego Celu” i zorganizować pierwsze imprezy, jak na
przykład projekt żywienia i sportu dla wrocławskiego domu dziecka.
Projekt ten realizowany jest wspólnie z przedszkolankami, psychologami i sportowcami. Celem jest przekazane polskim dzieciom
radości z uprawy sportu, Dzieci przeżywają coś łączącego, sport
i przynależność do grupy. Przez uczciwość, zapał drużyny, dyscyplinę, gotowość do angażowania się i przyjaźń w sporcie dzieci
znajdują pomoc w różnych problemach dnia codziennego i uczą się
je sami rozwiązywać. Orchowski wie, że sport dla dzieci i młodzieży
daje coś znacznie więcej niż tylko fizyczną aktywność. I chciałby
mieć w tym swój sportowy wkład.
CHCIELBYŚCIE PAŃSTWO TEŻ SIĘ ZAANGAŻOWAĆ?
Proszę zwrócić się do odpowiedniej organizacji
www.makeawish,at
www.nepalkids.org
www.sddc.pl
Sportowo i w ruchu.
27
STRABAG Units
inform 22
PLANOWANIE 5D
SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ
Sprawne budowanie wymaga sprawnych narzędzi
i szybkich procesów. Centralny Dział Techniczny odpowiada na to wyzwanie przyszłości projektowaniem 5D.
Celem tego innowacyjnego sposobu pracy jest bazująca
na modelu, integracyjna praca wszystkich biorących
udział w projekcie na wszystkich poziomach i dziedzinach –
na jednej, wspólnej bazie.
Niemcy. Grupa projektowania 5D opracowuje krok po kroku
nową technologię wraz z działem oprogramowań – dopasowaną do
wymagań koncernu. Już teraz pewne jej rozwiązania stosowane są
w projektach, podczas gdy nadal wrze praca nad dalszym opracowaniem. 5D będzie realizowane stopniowo – a każdy jego krok na
przód jest niezwykle cenny.
„TELEPORTACJA” DO PRZYSZŁOŚCI
Istniejącym już elementem 5D jest wizualizacja. Centralny Dział
Techniczny udoskonalił planowanie 3D przez wizualizację. „jak będzie
wyglądać projekt budowlany na danym etapie, oraz jaką ilość już
zabudowano, da się zobaczyć w 5D” wyjaśnia to wydajne rozwiązanie
Konstantinos Kessoudis. „Parę kliknięć myszką i wszystko jest
możliwe!” W ten sposób można się „teleportować” w przyszłość
i śledzić na bieżąco postęp budowy. Dzięki nowej usłudze „wizualizacji” możliwości prezentacji stają się bez ograniczeń – od zdjęć
Info + +
Model 3D zbudowany z pojedynczych elementów (obiektów),
zaopatrzony w cechy charakterystyczne.
3D: Trójwymiarowe przedstawienie gotowego budynku przedstawia skompresowaną i najwyraźniejszą formę jego przestawienia. Projektowanie 3D skoncentrowane na obiekcie jest
podstawą każdego kolejnego kroku. Tylko takie obiekty dostarczają dokładnych informacji o budowie: o ścianach, podporach,
nośnikach, fasadach itp. - zamiast linii i okręgów.
28
Przedstawienie przebiegu
budowy poprzez połączenie
konstrukcji belkowej z modelem
3D. Wyświetlenie poszczególnych elementów budowy zgodnie
z planem konstrukcji belkowej.
4D: Czwarty wymiar powstaje przez włączenie czasu. Model 3D
umieszcza się w zależności od miejsca w planie czasowym. W przyszłości takie projektowanie będzie interaktywne tzn., że zakończone
już prace ujęte zostaną w modelu 3D a późniejsze terminy przesuwają
się odpowiednio do ich wpisów. Dzięki modelowi 3D widoczne będą
poszczególne fazy budowy, co umożliwi lepsze planowanie.
inform 22
wysokiej rozdzielczości, przez filmy, po interaktywne pliki PDF w 3D,
zastosowanie stereoskopii i wiele innych.
Ponadto prezentację można dostosować indywidualnie do projektu i inwestora. Czasem wystarczy tylko zwykłe, techniczne przedstawienie, które celowo zredukowane zostaje do istotnej treści, aby
wyjaśnić złożone związki. Do innych projektów natomiast potrzeba
animowanych, krótkich filmów lub plików PDF 3D. Możliwości rozpościerają się aż do trójwymiarowych modeli, które można oglądnąć
i do nich wejść. Zasięgnijcie Państwo informacji na temat najnowszego stanu
techniki i oferowanych usług grupy projektowania 5D w Centralnym
Dziale Technicznym w STRANECIE.
KONTAKT: Konstantinos Kessoudis, Spółki Usługowe, Dział
Centralny, Centralny Dział Techniczny, Dyr. Centralny Dział
Techniczny Stuttgart (30)
STRABAG Units
USŁUGI:
trójwymiarowe modele do koordynacji pracy różnych działów
kontrola kolizji
szybkie i bezpieczne planowanie złożonych struktur
przedstawienie przebiegu budowy
badanie ilości z modelu 3D
przygotowanie i kierowanie wykonaniem na bazie geometrie
modelu 3D
• wizualizacje
• renderowanie pojedynczych obrazów o wysokiej rozdzielczości
• integracja urządzeń placu budowy
• informacja techniczna jako dodatkowe przedstawienie
• wirtualny przejazd kamerą
• animacja przebiegu budowy i specjalnych propozycji
technicznych
• PDF w 3D i drukowanie 3D
• stereoskopia
… i wiele innych
Połączenie danych i procesów
z modelem 3D.
5D: Piąte „D” oznacza połączenia danych i procesów.
Specjalistyczne i procesowe dane, oraz te odnośnie projektowania zostają połączone ze sobą za pomocą modelu 3D.
Badanie ilości oraz przekazywanie ich do wykresów wydajności,
kalkulacja, zamówienia wykonywane na bazie modelu, sporządzanie wartości rzeczywistych, rozliczenia i przechowywanie
informacji służą uruchomieniu i konserwacji.
Wiedzieliście Państwo, że …
oprogramowanie „Autodesk Maya” stosowane przy planowaniu
5D stosowano również przy realizacji filmów kinowych jak Avatar?
Jedna sekunda filmu 3D składa się z 25 pojedynczych
obrazów, które z kolei składają się z kilku warstw obrazu?
Jedna warstwa obrazu wymaga w zależności od jakości
wymaga między 5 a 60 min czasu obliczeń.
Grupa planowania 5D patrzy w przyszłość.
Wizualizacje dla Doha i Offshore.
29
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
inform 22
BUDOWA MOSTÓW W POLSCE
OGROMNE ZLECENIE
MOST DLA LUDZI
Most będzie miał długość 540 m i szerokość 30 m. Prowadząca
przez most droga posiadać ma po dwa pasy w każdym kierunku
jazdy. W ramach inwestycji powstanie lub zostanie przebudowanych
wiele dróg dojazdowych, wiaduktów, estakad nad ulicami i torami
kolejowymi oraz skrzyżowań. Trzy największe wiadukty będą miały
długość 830, 600 i 300 m. Łącznie w ramach projektu zostanie
wybudowanych ponad 4 km obiektów inżynieryjnych.
Mieszkańcy Torunia czekali na to wydarzenie prawie 80
lat. 14.10.2010 r. został podpisany kontrakt na budowę
mostu w Toruniu. Historyczna data, nie tylko dla władz
miasta Toruń, ale także dla firmy STRABAG.
Polska. Od 25 lat STRABAG, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne jest obecny w Polsce. To zlecenie jest drugim co do wielkości
jego projektem w Polsce. Most w Toruniu jest przede wszystkim
„mostem dla ludzi”, jak brzmi motyw przewodni tej inwestycji.
Mieszkańcy Torunia są dumni, że budowa długo wyczekiwanego
mostu nareszcie zostanie zrealizowana.
OCHRONA HISTORYCZNEJ STARÓWKI
REKORDOWA ROZPIĘTOŚĆ
Nową przeprawę przez Wisłę wyróżnia przede wszystkim
rekordowa rozpiętość przęseł w stalowej, podwieszanej konstrukcji
łukowej. Każde z dwóch przęseł posiada rozpiętość 270 m i wysokość 50 m. Tak duża rozpiętość zostanie zastosowana w Polsce po
raz pierwszy przy budowie tego typu obiektów. „Zespół składający
się z projektantów i specjalistów opracował rzadko spotykany na tą
skalę sposób montażu przęseł. Na uwagę zasługuje nie tylko wielkość i masa elementów, ale przede wszystkim precyzja, z jaką należy
je wmontować” mówi Leszek Milewski, Kierownik Projektu,.
Toruń leży 180 km na północny zachód od stolicy Polski,
Warszawy i ma prawie 200.000 mieszkańców. Znany jest przede
wszystkim ze swojej średniowiecznej Starówki, wpisanej na listę
UNESCO, jako światowe dziedzictwo kultury. To miasto nad Wisłą
charakteryzują dwa historyczne mosty: żelazny most kolejowy z
1873 roku oraz most drogowy z 1934 roku. Oba mosty nie są
w stanie obsłużyć przebiegającego przez miasto ruchu lokalnego,
krajowego i międzynarodowego. Nowy most w znacznej mierze
przyczyni się do rozwiązania problemów komunikacyjnych w mieście.
Oprócz mieszkańców zyska na tym także turystyka. Ruch tranzytowy zostanie nareszcie poprowadzony z dala od zabytkowej
Starówki.
Wizytacja na budowie
30
www.strabag.com
Wysokie na 10 m elementy łuku o masie 20–30 ton muszą
zostać przetransportowane do Torunia ciężarówkami, a następnie
Wartość zlecenia: 140,4 mln euro
Czas budowy: 11.2010 – 07.2013
Stal konstrukcyjna: 18.000 t
Beton 70.000 m3
Pale prefabrykowane i wiercone: 5.000 sztuk
Długość mostu: 540 m
Szerokość mostu: 30 m
scalone w dwa gigantyczne łuki na specjalnie do tego celu przystosowanym placu nad brzegiem Wisły. Dwa scalone podwójne łuki
zostaną osadzone przez dźwigi rzeczne na wcześniej już przygotowanych podporach. Cała konstrukcja mostu ma ważyć 9.500 t. Dla
porównania to tyle, co 300 samolotów pasażerskich typu Boeing
737-500. Drugim etapem budowy mostu jest podwieszenie pomostu,
który w elementach będzie transportowany na budowę dźwigami
rzecznymi.
inform 22
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
Pomimo pojawiających się podczas realizacji kontraktu przeszkód, takich jak niski stan wody na Wiśle, utrudniający transport
materiałów budowlanych czy odkryte niewybuchy i kolizje związane z infrastrukturą podziemną, prace budowlane prowadzone są
zgodnie z planem. „Most dla ludzi” będzie gotowy latem 2013 roku.
KONTAKT: Leszek Milewski, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne, Obszar Koncernu Europa 3H, Dyrekcja (PP), Polska
Info + +
SZTUCZNA WYSPA
W celu osadzenia głównej podpory mostu na Wiśle musi zostać
usypana sztuczna wyspa. Placem montażu jest specjalnie zakotwiczona na środku rzeki barka o dużej wyporności. Mniejszą barką
dostarczane będą z brzegu elementy ścianki szczelinowej. Od
zewnątrz ścianka wzmocniona zostanie kamieniami. Wybrany wokół
niej piasek posłuży jako materiał budowlany, w który następnie
zostaną wbite 20 metrowe pale. Jednocześnie z konstrukcji będzie
wypompowywana woda. Wyspa na Wiśle zostanie ukończona do
końca 2011 roku. Do jej budowy zużytych będzie 40.000 t piasku
i 5.000m3 betonu.
„Most dla ludzi”
Logo przypomina kształt mostu. Strzałki symbolizują zarówno
podpory, jak i ludzi, którzy poprzez swoje wieloletnie zaangażowanie przyczynili się do powstania mostu.
31
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
inform 22
HOTEL JW MARRIOTT BAKU
POŁOŻENIE WSPANIAŁEGO HOTELU
WSPANIAŁY HOTEL
Ten luksusowy hotel leży w najlepszym miejscu Baku, bezpośrednio obok parlamentu i naprzeciwko bulwaru. Mimo bogatej
oferty rozrywkowej niosło to ze sobą też pewne komplikacje.
Codzienna droga posłów z domu do parlamentu prowadzi obok
budowy. Nagłe i dobrze zorganizowane pojawienie się dużej ilości
policji powoduje, że miejsce to nagle się zmienia. Cały ruchu drogowy
zostaje nagle wstrzymany. Ponadto różne głowy państw przebywają
nieraz dłużej w centrum. Skutek tego zawsze jest ten sam. Budowa
znajduje się w strefie najwyższego bezpieczeństwa. Wtedy wszystkie
prace muszą zostać wstrzymane, a cała budowa opuszczona. Ze
względów bezpieczeństwa nigdy nie wiadomo dokładnie, kiedy to
nastąpi.
Sieć hoteli Marriott znana jest na całym świecie i wiąże
się z najwyższym luksusem i komfortem. Wkrótce
Azerbejdżan wzbogaci się o ten pięciogwiazdkowy hotel.
Pod koniec roku zostanie tam otwarty hotel JW Marriott.
Azerbejdżan. Państwo nad morzem Kaspijskim – bogate w ropę
i gaz – sprawia wrażenie nowego przez swoje spektakularne muzea,
potężne budowle architektoniczne i infrastrukturalne. Stolica Baku
staje się wyjątkową metropolią. Nowy pięciogwiazdkowy hotel JW
Marriott ma teraz w tym swój wkład.
MIASTO WIATRÓW
Baku nazywane jest także „miastem wiatrów”. Po 28 miesiącach budowy dla wszystkich biorących stało się jasnym skąd wzięło
się takie „przezwisko”. W mieście czuć ciągłe porywy wiatru, z powodu
położenia nad morzem ten stan dodatkowo się potęguje. Zwłaszcza
wczesną wiosną i jesienią wiatry powodowały opóźnienia w budowie,
które później nadrabialiśmy. W czerwcu mieliśmy 60% awarii dźwigów
ze względu na silny i porywisty wiatr. Również drugi demontaż
dźwigu ciągnął się pięć tygodni zamiast planowanych pięciu dni.
WYJĄTKOWA CHARAKTERYSTYKA
23-piętrowy budynek wyróżnia się dwoma eliptycznymi wieżami,
skierowanymi na północ i południe, połączonymi sześciennymi elementami. Ta wyjątkowa cecha budynku wyrasta na czwartym piętrze.
Każdy apartament został tak zaplanowany, że ma widok na morze.
Duży nacisk położono nie tylko na ekskluzywne wyposażenie hotelu,
ale także na zewnętrzny wygląd. Stąd 15% całej kwoty przeznaczono na połączenie na fasadzie szkła, elementów z kamienia
i około 5% na architekturę krajobrazu, wraz z palmami i fontannami.
Należy jeszcze wspomnieć o okazałej, luksusowej sali balowej
budynku, w której będą odbywać się ekskluzywne imprezy. Główną
atrakcją jest winda, która ”podwozi” gości.
www.strabag.com
inform 22
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
WSZĘDZIE LUKSUS
Niski stopień industrializacji w Azerbejdżanie wymaga importowania większości materiałów. W czasie budowy dokonano stąd
odprawy ponad 1000 ładunków na samochodach ciężarowych
i kontenerach. Aby sprostać wymaganiom pięciogwiazdkowego
hotelu wiele rzeczy sprowadzano z odległych zakątków świata –
palmy z Hiszpanii, marmur z północnych Włoch, a granit z Chin.
„Opisane wymagania ramowe są oczywiście wspaniałe i motywujące zarazem. Ale z dobrą pracą grupową, której towarzyszyła
wyważona mieszanka doświadczenia i młodzieńczego entuzjazmu
udało się sprostać wielu spontanicznym wyzwaniom” relacjonuje
kierownik projektu Hans Hrobath.
MIĘDZYNARODOWY TEAM
Drużyna STRABAGA złożona z przedstawicieli jedenastu krajów
– Austrii, Niemiec, Czech, Rosji, Anglii, Uzbekistanu, Malezji, Węgier,
Polski, Turcji i Azerbejdżanu – skutecznie zrealizowała ten projekt.
Ze względu na międzynarodową grupę projektową odbyła się niezliczona liczba spotkań koordynacyjnych celem znalezienia wspólnej
drogi oraz dopasowania wyobrażeń architektów do wymagań inżynierów. Przy tym uwzględniano zarówno życzenia inwestora, jak
i przyszłego zarządzającego hotelem Marriott. Projekt musiał
uwzględnić różne standardy i przepisy – amerykańskie, europejskie,
rosyjskie i azerbejdżańskie.
Wartość zlecenia: około 120 mln euro
Czas budowy: 05.2009 – 09.2011
Zleceniodawca: PSHA Construction
Łączna powierzchnia brutto: 73.000 m2
KONTAKT: Hans Hrobath, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne,
Obszar Koncernu RANC 3L, Dyr. Zachód (NP)
Nowy JW Marriott w Baku – mieszanka ekskluzywnej lokalizacji,
widoku i luksusu
33
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
inform 22
PORT W ROTTERDAMIE
NA PÓŁNOCY MOCNO
W GÓRĘ
Züblin złowił grubą rybę w portowej metropolii: budowę
kompleksu wieżowców „De Rotterdam”, bezpośrednio
nad brzegiem morza, w rejonie portu w Rotterdamie.
Holandia. Największe jak do tej pory prywatne przedsięwzięcie
budowlane w Holandii „De Rotterdam” będzie realizować Züblin.
Trzyczęściowy zbiór wieżowców ożywi dzielnicę położoną nad brzegiem morza. Planuje się wspólny cokół budynku z trzema wieżami,
które składać się będą z tzw. Low-Rise i High-Rise. Wysokość
wież wynosi około 150 m. Powstanie tu ok. 280 pokoi hotelowych,
220 mieszkań, 60.000m2 powierzchni biurowej, 2.000m2 powierzchni
konferencyjnej. Projekt „pionowego” miasta został wykonany przez
holenderskiego architekta Rema Hoolhaus.
Prace wykona Züblin Holandia z pomocą STRABAGA Belgia
i Züblin Niemcy, Dyrekcja w Stuttgarcie. W maju 2009 roku została
podpisana umowa intencyjna oraz nastąpiła faza obszernej koordynacji i optymalizacji. W październiku 2009 podpisano umowę przedwstępną na wykop i urządzenie placu budowy. Całkowite zlecenie
otrzymał Züblin w lutym 2010 roku.
34
Widok na budowę „De Rotterdam” z brzegów Maas
PLAC BUDOWY NAD WODĄ
ZAPROGRAMOWAĆ OSIADANIE
Budowla powstaje bezpośrednio na wodą, na trudnym i osadzającym się terenie rotterdamskiego portu. Elementem wprowadzającym prac było otoczenie placu budowy ścianami czopowymi.
Prace te wykonano celem obniżenia wód gruntowych, aby można
było następnie wykonać wykopy. Cały wymagany do tego materiał
transportowano drogą morską. Do budowli musiano zastosować
1.056 pali w pełni wyporowych oraz dostarczone gotowe elementy.
Pale mają średnicę prawie 60 cm i długość do 24 metrów. Przy tym
wbija się stalową rurę z płytą u podstawy w podłoże, zakłada gotowy
element i wypełnia otwór cementem. Po wykonaniu podstawy z pali
i wcześniejszego wykopu, otwór wysadzony ścianami czopowymi
wypełnia się stalowymi rurami o średnicy 1.000 mm ustawionymi w
poprzek. Po zainstalowaniu obniżenia wód gruntowych można było
zacząć właściwy wykop otworu budowlanego na dwa podziemne
piętra. Celem połączenia podłoża zawierającego pale z fundamentami górne ich części musiały zostać zdemontowane. Trudne
zadanie, ponieważ uzbrojenie musiało zostać nienaruszone.
Ze względu na trudne warunki podłoża należy liczyć się ze
znacznym osadzaniem się. Następują to na wskutek zróżnicowanego
obciążenia i prowadzi do powstania osadzającej się niecki, która
może sięgać do 6 cm głębokości.
Technicznie wytrzymałe konstrukcje naciskowe umieszczone na
podziemnych piętrach pod „plecakami” mają wyrównywać te deformacje. „Śledzimy osadzanie się za pomocą kosztownego programu
monitorującego. W ten sposób dokonujemy stałej kontroli oraz stosujemy odpowiednie środki wyrównujące” mówi Frank Seibold,
który razem z Frankiem de Roo kieruje projektem. Skomplikowane
konstrukcje elementów składowych budowy w stanie surowym,
fasady i w rozbudowanych obszarach muszą dopuszczać takie
ruchy. Trudniej jest podczas planowania i wykonania z innymi pozostałymi deformacjami, które mogą powstać mimo zastosowanej
technologii uciskowej. Te pozostałe deformacje przechwytywane są
przez wykonane specjalnie przechyłki w rejonie piwnic oraz sufitów
kondygnacji, powiększenia rozprężeń lub skomplikowane połączenia
fasady i rozbudowy.
www.strabag.com
inform 22
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
PLECAKI Z CIĘŻAREM
Główną atrakcją architektoniczną tej budowli są wystające
ponad 23 i 25 piętrem obszary (zwane plecakami).
Główne elementy nośne budynku składają się z filigranowych
elementów jak podpory, przekątne i centralne obszary rdzeniowe.
Ze względu na wysokość budynku i możliwość występowania osiadania i deformacji elementy te zostają mocno obciążone. Kolejnym
wyzwaniem jest wykonanie w stanie surowym „plecaków”. Te wysięgniki wynoszą do 8 m i dopiero po wykonaniu nośnej przekątnej
mogą się same utrzymać. Dlatego musiano przejściowo zamontować
wysokie na jedną kondygnację płaskie wsporniki. „Po osiągnięciu
własnej nośności konstrukcja to zostanie zdemontowana. Ten demontaż będzie skomplikowanym zadaniem, które musimy już dziś zaplanować” mówi kierownik budowy.
KONTAKT: Frank Seibold, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne,
Obszar Koncernu Niemcy 2C, Dyr. Stuttgart (EP)
po lewej: połączenie stali z przekątnymi
po prawej: Stan surowy kompleksu „De Rotterdam”
Wartość zlecenia: 250 mln euro
Suma zlecenia własny udział 170 mln euro
Rozpoczęcie budowy: styczeń 2010
Zakończenie: grudzień 2013
35
Projekty Budownictwo Infrastruktury
inform 22
BUDOWA W AUSTRIACKICH ALPACH
NA PRZEWIEWNEJ
WYSOKOŚCI
Wyjątkowy widok, biały, puszysty śnieg, błyszczące promienie słońca, pokryte śniegiem szczyty gór. O tym
marzy serce każdego narciarza.
Austria. Jedną z największych atrakcji krainy wokół Salzburga
to Schmitten, góra, z której słynie miejscowość Zell am See. Widok
z tej góry rozpościera się na ponad 30 „trzytysięczników” i zniewala
wszystkich turystów.
STRABAG przyczynia się do ugruntowania pozycji i rozbudowy
tego miejsca, jako miejscowości turystycznej. Od ponad 15 lat
STRABAG Zell am See prowadzi najróżniejsze budowy na terenie
narciarskim Schmittenhöhe: od budowy wyciągu krzesełkowego
i kolejek liniowych, jak np. kolejka na szczyt Schmittenhöhe ze
swoimi wagonikami projektu Porsche, aż po budowę zasobników
wodnych, tras narciarskich i przejazdów dla tych tras.
W LETNIM ŚNIEGU
Tereny turystyczne można rozbudowywać tutaj tylko latem.
W związku z tym, że prace prowadzi się na wysokości do 2.000 m
nad poziomem morza, nawet latem można trafić na zimowe warunki
pogodowe. „Latem 2007 roku, podczas budowy nowej kolejki
wagonikowej trassXpress mieliśmy pięć razy nawrót zimy z 30-toma
cm śniegu” o specyfice prac budowlanych w górach, opowiada
Gerald Stadler, odpowiedzialny Dyrektor Oddziału. Ale nie tylko
zimowe warunki pogodowe utrudniały latem prace: Dodatkowym
wyzwaniem podczas budowy kolejki był stromy i trudny do przeby-
Sielski widok na Schmittenhöhe.
36
Budowa na wysokości z piękną panoramą.
cia teren. Do transportu materiału musieliśmy używać helikoptera.
Dlatego wszelki transport przychodzący i wychodzący należało
bardzo dokładnie planować. W takiej sytuacji warunki pogodowe
odgrywają bardzo ważną rolę. Deszcz, burza czy też nawałnica
pojawiają się w górach nagle i skutecznie uniemożliwiają wykorzystanie helikoptera.
PIĘKNE WIDOKI
Oprócz budowy kolejki linowej STRABAG zbudował wszystkie
trzy zasobniki wodne o łącznej pojemności prawie 300.000 m3 i ok.
25.000 m związanych z tym linii do naśnieżania. Ponadto wykonano
trzy stacje pompownicze, dwa przejścia tras narciarskich, kilka
parkingów dla odwiedzających oraz nowe trasy i drogi narciarskie.
Mamy nadzieję na pomyślną kontynuację prac na Schmittenhöhe.
„Oczekujemy, że sprawy posuną się do przodu w kwestii rozbudowy
trasy narciarskiej w kierunku Piesendorf i mamy nadzieję, że zostanie ona szybko zrealizowana. Naturalnie wiążemy z tym nadzieje
przyczynienia się w przyszłości do tego tak ważnego dla naszego
regionu projektu” mówi Stadler na zakończenie.
KONTAKT: Gerald Stadler, Obszar koncernu Austria /Adria 6C,
Dyr. Górna Austria /Salzburg (AE)
www.strabag.com
ROZBUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO
WIELKIE ZAKUPY
W „TÄBY”
STRABAG rozpoczyna działalność jako nowy gracz na
szwedzkim rynku rozbudowując największe centrum
handlowe w Szwecji.
Szwecja. Centrum „Täby” zbudowano w 1968 roku koło
Sztokholmu i było pierwszym przeszklonym centrum zakupowym
Szwecji, a zarazem największym w całym kraju. Teraz nadszedł czas
na remont. Po jego wykonaniu Täby będzie miało 230 sklepów na
ponad 76.000 m2 powierzchni do wynajęcia.
SHOPPING NA BUDOWIE
Podczas planowania tego projektu należało uwzględnić takie
rozwiązania, które przyniosłyby jak najmniejsze straty dla prowadzących sklepy. Cel okazał się faktycznie jeszcze bardziej skomplikowany, ponieważ liczba klientów podczas budowy miała nawet wzrosnąć.
„Budujemy tutaj na miejscu, ale chcemy też zadbać o to, żeby
obroty sklepów nie spadły. Oznacza to dla nas, że musimy zoptymalizować i przemyśleć nasze ruchy. Nie będziemy prowadzić prac
budowlanych w czasie, w którym moglibyśmy przeszkadzać klientom. Oznacza to, że pewne prace musimy rozpoczynać o godz. 4.00
i powinny one zostać wykonane do południa. Miejsce budowy musi
być czyste i bezpieczne, tak aby nie zakłócać zakupów klientom
hałasem i kurzem z budowy” podkreśla Jens Lackmann, Dyrektor
Oddziału STRABAG Opracowanie projektów. „Wcześniej zawsze
mówiliśmy po prostu – budujemy tutaj, a otoczenie musi się dopa-
inform 22
Projekty Budownictwo Infrastruktury
sować”. Dziś myślimy dokładnie na odwrót i kierujemy się całkowicie wolą klientów”. Wszystkie rozwiązania na budowie maja na
celu dopasowanie się do klienta końcowego – chodzi tutaj zarówno
o właścicieli sklepów, jak również o ich klientów.
ODEN, ZÜBLIN I STRABAG
Pierwszym krokiem w tym projekcie było zbudowanie w październiku 2010 roku nowego parkingu. „Oden i Züblin przeprowadzili
budowę tego trójkondygnacyjnego budynku. Miały tu miejsce skomplikowane prace ziemne, ponieważ prace prowadzone były poniżej
poziomu wód gruntowych – innymi słowami wymagaliśmy do tego
projektu kompetencji, którymi dysponują nasi koledzy” relacjonuje
Lackmann cale przedsięwzięcie.
Projekt charakteryzuje się tym, że sprawy prowadzone są
w odpowiedniej kolejności i z zastosowaniem perfekcyjnej logistyki.
W 2013 zostanie otwarta główna część centrum handlowego, rok
później zakończone zostaną prace w północnej części kompleksu.
„Z całą pewnością moglibyśmy budować szybciej, ale miałoby
to wpływ na klientów końcowych i ich interesy z konsumentami. A nie
taki jest cel projektu. Główny nacisk kładziemy na zadowolenie klienta
końcowego” mówi na zakończenie Dyrektor Oddziału Lackmann.
Czas budowy: 2010 – 2015
Wartość zlecenia: ok.1,7 mld koron szwedzkich
Zabudowana powierzchnia: 100.000 m2
Sklepy: 230
KONTAKT: Peter Anderson, Budownictwo Infrastruktury,
Obszar koncernu Szwecja 6S
] Remont największego szwedzkiego centrum handlowego.
37
Projekty Budownictwo Infrastruktury
inform 22
NOWOCZESNA BUDOWA DROGI W NIEMCZECH
12 WYJĄTKOWYCH
KILOMETRÓW
Prawie 12 kilometrów mierzy odcinek autostrady A4
pomiędzy Magdala a Jeną /Göschwitz. Na największej
budowie autostradowej w Turyngii powstanie do marca
2013 roku nie tylko nowa trasa autostrady, ale także
zostanie rozbudowany tunel Jagdberg. Nie tylko czło-
Wartość zlecenia: ok. 90 mln euro, 80% udziału własnego
Czas budowy: 02.2008 – 02.2013
Długość trasy: ok. 12 km, z tego 3,3 km tunelu.
wiek skorzysta na tej inwestycji. Powstanie tu także
140 hektarów rekultywowanego terenu ochrony natury
i ptaków, wyróżniającego się wysoką różnorodnością
i ważnym wkładem w ochronę środowiska.
Niemcy. Od kwietnia 2008 HEILIT+WOERNER Bau GmbH
aktywnie działa między węzłami Magdala i Jena /Göschwitz. Od
tamtego czasu codziennie przemieszcza się tam ogromną ilość mas
ziemnych: łącznie wykorzystano już prawie 4 miliony metrów sześciennych do budowy nasypów konstrukcyjnych i wałów akustycznych. Oprócz rozbudowy jezdni złożonej z sześciu pasów ruchu oraz
budowy dwóch równoległych nitek tunelu Jagdberg powstaną dodatkowo trzy wiadukty drogowe, cztery mosty autostradowe, jeden
nowy węzeł Schorba /Bucha oraz pięć zbiorników retencyjnych na
wody opadowe. Po obu stronach trasy powstaje również 22.500 m2
muru z kamienia naturalnego - z granitu, który miejscami będzie miał
wysokość 13 m. Za nim znajdują się zamocowane od tyłu i pokryte
betonem natryskowym zabezpieczenia zbocza.
MOBILNOŚĆ JUTRA
Inwestorem jest DEGES (Niemiecka Jednostka Planowania
i Budowy Dróg Głównych). Wykonawcą prac ziemnych i drogowych
Przełożenie trasy celem stworzenia doliny spokoju.
38
jest HEILIT+WOERNER. W akcji wykorzystywane będą własne,
skonstruowane przez HEILIT+WOERNER maszyny, jak na przykład
mobilna wytwórnia betonu, zestaw układarek do budowy nawierzchni
betonowych i maszyna wielozadaniowa. Na nowej trasie A4 zastosowane zostanie 500.000 t warstwy mrozochronnej w warstwie
o grubości 43 cm: 15 cm warstwy HGT (hydraulicznie związana
warstwa nośna) i 27 cm nawierzchni z betonu płukanego na geowłókninie. Sama jezdnia betonowa ma powierzchnię 330.000 m2.
BETON PŁUKANY W TUNELU
Szczególnym technicznym wyzwaniem jest budowa nawierzchnii jezdni w tunelu. Oprócz organizacji wykonania i logistyki wymagane jest zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa
i higieny pracy. „HEILIT+WOERNER już od wielu lat buduje nawierzchnie w tunelach. Szczególnym wyzwaniem w tunelu Jagdberg jest
zastosowanie betonu płukanego także w nitkach tunelu, co umożliwia
najnowszy stan techniki” wyjaśnia kierownik projektu Jan Wenzel.
Kierowanie projektem HEILIT+WOERNER zapewnia nie tylko nowoczesną
budowę drogi, ale także ochronę środowiska.
www.strabag.com
inform 22
Projekty Budownictwo Infrastruktury
Rozściełacz betonu w akcji podczas budowy A4
W związku z tym, że beton na nawierzchni musi być wykonany
z dwóch rodzajów betonu (warstwy górnej betonu z fakturą betonu
płukanego i warstwy dolnej betonu) oraz z wykorzystaniem dwóch
jadących tuż po sobie rozściełaczy betonu, to ułożenie dybli w
dolnej warstwie betonu musi nastąpić automatycznie. Jak do tej
pory, kierownik projektu Jan Wenzel, ze swoją załogą musieli rozwiązywać zawiłe problemy. „Ciasne warunki w nitce tunelu oraz liczne
studzienki odwadniające w jezdni wymagają od naszej grupy roboczej
i specjalnych rozściełaczy betonu wysokiej koncentracji i elastyczności”.
NATURA W CENTRUM UWAGI
Projekt ten tworzy na swoich 65 hektarach nie tylko „coś
nowego”. Ale także zwraca naturze podwójnej wielkości areał. Dzięki
budowie tunelu i rozbiórce dotychczasowej trasy usunięty zostanie
całkowicie ruch drogowy z terenów chronionych. Podczas gdy teren
chroniony „zbocza wapieni muszlowych zachodniej płyty Soławy”
oferuje dom rzadkim ptakom, to rezerwat przyrody „dolina Leutra”
zostanie „ożywiony” 27 rodzajami krajowych orchidei.
KONTAKT: Frank Halata, Budownictwo Infrastruktury,
Obszar koncernu Niemcy Południe (EE)
Info + +
Koncept logistyczny chroniący środowisko
1,5 miliona m3 do transportu w ciągu siedmiu miesięcy
z wykorzystaniem nitek tunelu w stanie surowym
do 70 pojazdów w pracy trójzmianowej z zastosowaniem
dodatkowych filtrów cząsteczkowych sadzy
zastosowanie kosztownego systemu bezpieczeństwa
i higieny pracy (np. wentylacja, ochrona powietrza do
oddychania, dodatkowe stałe pomiary obciążeń) podczas
masowego transportu nitkami tunelu
dokładnie zoptymalizowany koncept konstrukcji ziemnej
celem zapewnienia wymaganych parametrów wydajnościowych w obszarze wykopu i nawierzchni z uwzględnieniem jakości podłoża, ekranów osłonowych i nasypów.
Zastosowanie zhermetyzowanej frezy ziemnej o niskiej
pylistości.
39
Projekty Obszary Specjalne i Koncesje
inform 22
STRABAG PFS
Z COLTEM NA DRODZE
DO SUKCESU
STRABAG i COLT – przykład pełnej zaufania i uczciwej
współpracy dwóch międzynarodowych koncernów.
STRABAG PFS przekonał COLT swoim serwisem we
wszystkich krajach i otrzymał zlecenie przejęcia
technicznego Facility Management w pięciu krajach –
według motto „wszystko z jednej ręki”!.
Świat. STRABAG PFS konserwuje urządzenia techniczne
przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego COLT. COLT jest jednym
z największych usługodawców z obszaru telekomunikacji i IT
w Europie i oferuje usługi zarządzania danymi, i usługi językowe.
Przedsiębiorstwo oferuje własny szerokopasmowy system telekomunikacyjny oraz 18 centrów obliczeniowych w 13 krajach. Podczas
współpracy trwającej jeden rok, obejmującej Techniczny Facility
Managament (TFM) oraz zarządzanie usterkami w Niemczech,
Austrii i Szwajcarii, STRABAG PFS mógł wykazać swoje kompetencje.
Teraz COLT zlecił STRABAGOWI PFS na kolejne trzy lata TFM we
wszystkich lokalizacjach w Niemczech, Austrii i Szwajcarii oraz
w Belgii i Holandii.
WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA
40
Usługi dla Belgii i Holandii zostały zlecone w specjalnym procesie
przetargowym w 2011 roku. Ustalono w nim zmodyfikowany, znacznie poszerzony zakres usług. Podstawą takiej decyzji jest to, że
COLT chciał zlecić usługi we wszystkich pięciu krajach razem
jednemu profesjonalnemu partnerowi.
Bardzo owocna w zakresie współpracy okazała się praca
byłego Senior Key Account Managera Rudolfa Gulicha, który
wspierał i towarzyszył grupie COLT.
„W postępowaniu ofertowym
i negocjacjach STRABAG przekonał nas ambitnymi pomysłami, większością prezentacji
w języku angielskim, obecnością na całym obszarze ponad
granicami państw i kompetencjami w handlingu centrami obliczeniowymi” mówi Karsten Klöcker, Leadmanager w COLT i Facility
Management, odpowiedzialny za region Bawarii.
SERWIS WE WSZYSTKICH KRAJACH
Jak mówi „Gerhard Arndt ze STRABAG PFS Niemcy dokonał
kalkulacji dla wszystkich pięciu krajów”. Związana z tym zasada
„One face to the customer” zachwyciła COLT tak samo, jak szczegółowo pokazany model Gainsharing, czyli oferta partnerskiego
udziału w sukcesie przy optymalizacji kosztów dla klienta.
Dodatkowym plusem były istniejące i zintegrowane przez
Mathiasa Kratza organizacje STRABAG w Belgii i Holandii, uważa
załoga. Obok biur i technicznego wsparcia są tam centrale krajowe
w Antwerpii i Vlaardingen koło Rotterdamu. COLT Niemcy będzie
obsługiwany przez sześć regionów STRABAG PFS w całych
Niemczech, podczas gdy klient austriacki podlegać będzie pod
STRABAG PFS Austria, a w Szwajcarii pod STRABAG AG, Property
and Facility Services, Zurych.
www.strabag.com
inform 22
Projekty Obszary Specjalne i Koncesje
Leistungen:
Technologie energetyczne, klimatyzacyjne i wentylacyjne
Zarządzanie energią
Techniczne wyposażenie budynków
Zarządzanie awariami
Consulting
aranżacyjne (fit-out works)
24/7/365 ZARZĄDZANIE USTERKAMI
Szybki czas reakcji
Szerokie kompetencje w zarządzaniu awariami
Doświadczenie w delikatnych obszarach jak centra rozliczeniowe,
węzły sieciowe, wieże radiowe i dźwigary antenowe
Szerokie środki zapobiegawcze, by zapobiegać usterkom
Konserwacja wysoce złożonych instalacji technologicznych jest specjalnością STRABAG PFS.
Udowodnimy wspólnie z
odpowiednimi Site Engineers
z COLTA, że oferujemy zrównoważone, profesjonalne i
wykorzystujące efekt synergii usługi ponad granicami krajów”
mówi Mathias Kratz, odpowiedzialny Dyrektor Oddziału.
ŻADNA KONSERWACJA NIE CZEKA
STRABAG PFS przejmuje konserwację instalacji TGA i tym
samym zarządzanie awariami. Zapewnia to funkcjonalność instalacji
365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Instalacje TGA są wysoko
czułymi centrami obliczeniowymi, węzłami sieci i tak zwanymi
„container”, gdzie spotykają się duże ilości danych.
KONTAKT: Matthias Kratz, Obszary Specjalne i Koncesje,
Obszar Koncernu Usługi 4S, Dyr. Facility Management (MQ)
KONTAKT: Gabriele Renard, Obszary Specjalne i Koncesje,
Obszar Koncernu Usługi 4S, Dyr. Facility Management (MQ)
Info + +
STRABAG PFS
Co ma wspólnego Plac Poczdamski 5 w Berlinie, Dzielnica
Pałacowa we Frankfurcie nad Menem, Uniwersytet Corvinusa
w Budapeszcie i Hotel Polonia Palace w Warszawie? Ich
właściciele zaufali Property and Facility Management
STRABAG PFS.
STRABAG PFS tworzy dla każdej nieruchomości indywidualną strategię zarządzania, bo typowe rozwiązania nie zawsze
się sprawdzają.
41
Projekty Obszary Specjalne i Koncesje
inform 22
ZÜBLIN STAWIA NA ABU DHABI
ZROŚNIETY Z PUSTYNIĄ
Züblin działa w Abu Dhabi już od lat i realizuje spektakularne projekty pod żarzącym słońcem pustyni. Tam
gdzie wymaga się know-how oraz gdzie terminy i specjalne wymagania podgrzewają dodatkowo Klima, Züblin
udowadnia swoje budowlane kompetencje!
Abu Dhabi. Centrum Sheikh Zayed Desert Learning Center
tematycznie i optycznie zrośnięty jest z pustynią. Założony jako
centrum nauki i nauczania budynek ten mieści się na terenie „Al
Ain Wildlife Park”, w największym zoo w kraju i zajmuje się kulturalnym i ekologicznym dziedzictwem pustyni. Stalowo-betonowa konstrukcja przypomina wstęgę Möbiusa. Prawie wyłącznie pochylone
ściany, daleko wystające korytarze i platformy stawiają załogę przed
wyzwaniem szalowania i betonowania. „Betonowanie w lecie możliwe
jest tylko nocą. Prawie 600 pracowników musi jednak pracować też
w ciągu dnia w niemalże temperaturze wrzenia” obciążające organizm
warunki wyjaśnia kierownik projektu Dirk Leitzig.
WIZJA 2030
Zrównoważony rozwój – z pewnością nie jest to pierwsza rzecz,
o której myśli się przy 40ºC w cieniu. Podstawowy warunek jest
trochę inny niż zwykle: bez czarnych węży nawadniających, które
jak żyły otaczają każdą palmę i każdy krzak na łące, nic
by w tak nieprzyjaznym terenie nie rosło. Projekt Desert
Learning Center chce otrzymać najwyższe międzynarodowe odznaczenie LEED-Platinum, oraz najwyższy lokalny
certyfikat zrównoważonego budowania Estidama-5-Pearl.
Wielkość zlecenia; 51,4 mln euro
Udział w zleceniu: 65%
Czas budowy 12.2009 – 08.2011
Zleceniodawca: Al. Ain Wildlife Resort (AWPR)
inform 22
www.strabag.com
Projekty Obszary Specjalne i Koncesje
U góry: Centrum nauczania powstaje jako część pustyni.
Po lewej: Most Sheikh-Khalifa z dziesięcioma pasami jazdy prowadzi
na wyspę Saadiyat, która stała się kulturalnym centrum Abu Dhabi.
danych księgowych z SUN do AS4U realizowane jest interfejsem na
koniec miesiąca. Inny program do kalkulacji i zarządzania budową
ARRIBA oferuje przekazywanie danych do porównania stanu faktycznego z wymaganym (raport projektu).
KONTAKT: Jörn Oster, Obszary Specjalne i Koncesje,
Obszar Koncernu International 3G, Dyr. Zarządzanie
Powierzchnią (MJ)
KONTAKT: Siegfried Napowanez,
Obszary Specjalne i Koncesje, UB International 3G
Estidama jest stworzonym przez Zjednoczone Emiraty Arabskie
systemem oceniania zrównoważonego budowania. Zostało to wprowadzone dwa lata temu i ma towarzyszyć wizji Abu Dhabi 2030
w kulturze budowania.
Wysoki standard ma zostać osiągnięty przez: aktywację betonowego rdzenia, czerpiącego chłodzenie z 105 kolektorów słonecznych, 150 KW instalację fotowoltaiczną oraz podziemną instalacje
wymiany ciepła, która będzie zasysać świeże powietrze do chłodzenia
z rury o długości 1 km i średnicy 1,2 m. Züblin wskazuje jasny krok
w przód na lokalnym rynku odnośnie zrównoważonego rozwoju
i wydajności energii.
SUN EVERYWHERE
W Abu Dhabi stosuje się system księgowania SUN, Program
ten stosuje się w krajach, w których nie ma AS4U. Dział SUN-Co
pomaga przy tworzeniu systemu księgowania zgodnie z planem
kont koncernu, przekazywania danych ze starego systemu, w
przestrzeganiu lokalnych i obowiązujących w koncernie przepisów
rachunkowych, w tworzeniu raportów i szkoleniu pracowników. Do
systemu księgowania SUN dołączono narzędzia analizy i raportowania z licznymi przygotowanymi wzorami raportów. Przekazanie
Info + +
Budowanie w Oriencie (w przyszłości)
Abu Dhabi znane jest na całym świecie co najmniej od
światowego kryzysu: Gdy ratowanie państw i banków nie
było jeszcze codziennością, bogaty emirat Abu Dhabi stał
się sławny, gdy uratował „młodszego” brata Dubai w finansowej biedzie. By odróżnić się od lifestylowej turystyki
w Dubaju, Abu Dhabi stawia na kulturalne kompetencje
kraju.
Przegrzana sytuacja inwestycyjna ochłodziła zapał także
w Abu Dhabi. Na wpół gotowe lub pusto stojące wieżowce
z biurami i mieszkaniami wystają jak zepsute zęby na błyszczącym skyline. Ale mimo to buduje się dalej. „ Ambitne cele
szejków ani nie zostały zapomniane, ani zasypane piaskiem.
Tylko horyzont czasowy się wydłużył, a plany zostały zredukowane do realnych środków” mówi odpowiedzialny Dyrektor Oddziału Kris Wiume.
43
Specjalne
inform 22
PORADY & SZTUCZKI
OBRAZ WYRAŻA WIĘCEJ
NIŻ 1000 SŁÓW
Brzmi śmiesznie, ale często się zdarza. Komunikacja Koncernu
często otrzymuje dobre zdjęcia, które zawierają jednak mały błąd:
ludzie są „obcięci”. Brakuje nogi, ręki, lub części głowy na zdjęciu.
Rzadko można wykorzystać takie zdjęcia, bo brakujących elementów
nie da się potem dokleić. Przy fotografowaniu należy się zastanowić,
jakie elementy chcemy mieć na zdjęciu, a jakie nie.
Każdy zna to powiedzenie: „obraz wyraża więcej niż 1000
„NIE UCINAĆ GŁOWY”
słów”. Żeby to powiedzenie dobrze przekazać, dobrze
jest przestrzegać pary wskazówek podczas fotografowania. Potem ciężko jest już wyretuszować pewne rzeczy.
Inform poprosił profesjonalnego fotografa Toma Philippi o parę
dobrych wskazówek: na co zwraca on uwagę podczas fotografowania? Philippi wyspecjalizował się w fotografowaniu architektury i robił
zdjęcia niektórym budynkom STRABAGa. Wyciągnijcie Państwo
z każdej sytuacji to co najlepsze dla Waszego zdjęcia.
Życzymy miłego czytania i fotografowania!
Już podczas robienia zdjęcia należy pomyśleć o jego zastosowaniu,
późniejsze docięcia nie zawsze są możliwe.
44
PIĘKNA POGODA LŚNI NA ZDJĘCIU
PROSTO ZNACZY PROSTO
Zdjęcie żyje warunkami światła i cienia. Zwróćcie uwagę na
warunki pogodowe i czasem trzeba być cierpliwym, aż niebo będzie
czyste! To uławia również późniejszą obróbkę zdjęcia.
Oprócz głównego motywu na zdjęciu ważne jest, aby budynki lub
ludzie byli fotografowani prosto, czyli w pionie. Inaczej wygląda to,
jakby człowiek lub dźwig miał się za chwilę przewrócić! Unikajcie opadających linii. Niech rzeczy stojące prosto będą też takimi na zdjęciu!
Błękitne niebo, świecące słońce – to zdjęcie przyciąga wzrok.
Krzywa wieża w Niemczech? Podczas fotografowania należy zwracać
uwagę na opadające linie.
www.strabag.com
SKONCETRUJECIE SIĘ NA GŁÓWNYM MOTYWIE
Za dużo „informacji” na jednym zdjęciu często odwraca uwagę
od głównego motywu. Zdjęcie sprawia wrażenie chaosu. Nie klikajcie zdjęć wszystkiego, co znajduje się przed obiektywem. Trzeba się
zastanowić, co ma pokazywać zdjęcie. Co powinno stanowić jego
sedno? Rzeczy odwracające uwagę, jak drabina, puszka z farbą, opakowania i inne powinny być odstawione na bok przy robieniu zdjęcia.
inform 22
Specjalne
WSKAZÓWKI PROFESJONALISTY
OSTATNI SZLIF
ODKRYJCIE PAŃSTWO NOWE PERSPEKTYWY I PRZEKĄTNE
Aby uzyskać nowy lub interesujący widok na
dany motyw, mamy do dyspozycji między innymi
różne punkty widoku na niego. Zdjęcie z podwyższonego punktu będzie jak z lotu ptaka,
z niskiego jak z punktu widoku żaby. Dlatego
należy szukać koniecznie podwyższonych
punktów, a czasem uklęknąć z aparatem w ręku,
albo się położyć. Ciekawe jest także poszukiwanie przekątnych lub ciekawych linii. W zależności
od przebiegu przekątnej można osiągnąć ciekawy
nastrój zdjęcia.
Tutaj można tylko zgadywać, co miało być motywem przewodnim –
należy skupić się na obiekcie.
RUCH I AKCJA OŻYWIAJĄ ZDJĘCIA
Wiele tematów i motywów opiera się na
ruchu i akcji. Jest wiele możliwości ich produkowania: przez przedstawienie obiektu w ruchu,
wiatr lub wiejące włosy, lub też poprzez dłuższe
naświetlanie przedstawiające ruch obiektu.
BEZ PÓŁŚRODKÓW
Spróbujcie zrobić zdjęcie całego budynku. Aby motyw dużego
budynku znalazł się na zdjęciu, trzeba czasem zachować odpowiedni do niego dystans. Zmieniajcie miejsca spojrzenia na motyw
i zróbcie kilka jego ujęć.
ofer,
: Tanja Winkelh
Ansprechperson
unikation
, Konzernkomm
Servicebetriebe
Sfotografujcie cały obiekt. Potem można się skupiać na szczegółach.
Tom Philippi (www.tomphilippi.com) podczas fotografowania z perspektywy żaby.
45
Wydarzenia
inform 22
AKTYWNI KOLEDZY
SPORT, ZABAWA, AKCJA
Nieważne czy to konkurencja indywidualna, czy
grupowa, aktywność sportowa czy imprezy – wszystko
tak zróżnicowane, jak sam koncern.
Wiwatująca drużyna polskich kolegów podczas STRAtria.
„To my, to my!” cieszyła się Kinga Nieznańska, gdy Mario
Rabitsch – organizator triatlonu wywołał przy nagradzaniu zwycięzców sztafety „La Strada” / Daleka droga ponad 800 km z Poznania /
Polska do Wiednia podwójnie się opłaciła! Karolina Buczna, Julia
Nowakowska i Kinga Nieznańska nie tylko miały dobrą zabawę
podczas sportu, ale także ucieszyły się z nieoczekiwanej wygranej
w konkursie drużyn kobiet w STRAtria 10.6.2011.
Cieszymy się na sportową kontynuację projektu w 2012.
Poznawanie się podczas gry w badmintona.
Słowacja /Austria. Od stycznia do kwietnia 2011 odbywał się
w Bratysławie raz w tygodniu turniej badmintona. Wiele przedsiębiorstw biorących udział w sportowym konkursie okazało się bardzo
zmotywowanych, między innymi gracze ZIPP Bratislava.
KONTAKT: Petra Frisova, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne,
Obszar Koncernu Czechy / Słowacja 3J
KONTAKT: Mario Rabitsch, Spółki Usługowe,
Oddział centralny Centralny Dział Techniczny 30,
Dyr. Centralny Dział Techniczny Wiedeń
Impreza sportowa odbywała się pod hasłem „Dzieci dla przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwo dla dzieci”. Celem było wspieranie
młodych talentów w badmintonie.
Podczas ciekawych turniejów pracownicy i dzieci ze związku
HK Philosoph mogą sprawdzić swoje umiejętności. Pracownikom
inny sposób spędzania wolnego czasu sprawił wiele radości.
Forum artystyczne STRABAG + +
Podwójne zwycięstwo
Uśmiechnięte twarze młodych artystów podczas tegorocznego
rozdania STRABAG Artaward International. Rozdanie nagród
dnia 30.6.2011 przez Hansa Petera Haselsteinera pięciu młodym
artystom z kraju i zagranicy w Artlounge STRABAGA okazało się
wielkim sukcesem także w tym roku. Po raz pierwszy rozdano
dwie nagrody główne!
Dzieła 647 artystów a Austrii, Czech, Słowacji i Węgier pokazały
ogromne zróżnicowanie artystyczne. Najpierw międzynarodowe
jury nagrodziło już po raz 18 w historii Artaward STRABAGa dwóch
46
zwycięzców: Marta Czene z Węgier i Svätopluk Mikyta ze Słowacji
okazali się dumnymi zwycięzcami! Nagrody uznania otrzymali Kim
Corbisier z Węgier, Cristina Fiorenza z Austrii i Jakub Hosek z Czech.
Forum artystyczne STRABAGA wspiera młode talenty nie tylko
nagrodą Artaward, ale także wystawami i pobytami artist-residence
w studiu artystycznym STRABAGA.
KONTAKT: Barbara Baum / Tanja Skorepa,
STRABAG Forum Artystyczne.
www.strabag.com
inform 22
MISTRZ ŁAMIGŁÓWEK POSZUKIWANY
5 3
Sudoku
4
Poćwiczcie lewą półkulę mózgu!
Spośród wszystkich nadesłanych rozwiązań rozlosujemy
trzy zegarki z nowej kolekcji STRABAG na 2011!
8
9
4
Wyjaśnienie zasad: proszę wypełnić puste pola tak,
aby w każdej linijce, kolumnie, polu 3x3 i we wszystkich polach tego samego koloru znalazły się cyfry
1-9 tylko raz.
Rozwiązanie należy przesłać do:
[email protected]
2
1
7
3
9
5
9
6
3
5
7
Specjalne
2
1
4
1
6
3
8
9 7
Poszukujemy cyfr po przekątnej w szarym kolorze od lewej do prawej
Termin nadsyłania odpowiedzi: 15.2.2012
Hans Peter Haselsteiner z laureatami 2011 roku: Kim Corbisier,
Marta Czene, Cristina Fiorenza i Svätopluk Mikyta.
Zwyciężyni STRABAG Artaward 2011: Marta Czene.
47
www.strabag.com
www.strabag.com
moc.gabarts.www
www.strabag.com
Stopka Wydawca: STRABAG SE, Villach Redakcja: Bettina Mattes (odpow,), Carmen Ferner Współpraca redakcyjna:
Edita Novotna, Elena Szabova (Czechy/Słowacja), Evelyn Agocs (Węgry), Bożena Czekajska, Urszula Komorowska (Polska), Viktoriya
Chimakadze (Rosja) Layout i realizacja druku: Gundula Schmid (odpow.) Przygotowanie do druku: finishingmove Druk: MACK GmbH,
Schönaich Zdjęcia: Getty Images (zdjęcie tytułowe, str. 14), Istockphoto (str. 5), Fotolia (str. 24, 25, 26, 27, 38, 42, 45), Hugo Infante /
Rex Features /picturedesk.com, Esteban Gonzalez / EPA /picturedesk.com, Jose Manuel de la Maza /EPA /picturedesk.com (str. 18),
Shuttershock (str. 19), Frameburst (str. 13, 21, 25, 30, 32, 33) Zapytania i listy prosimy kierować do: STRABAG SE, do rąk: Bettina
Mattes, Tel. +43 1 22422-1155, Fax +43 1 22422-1177, bettina.mattes @strabag.com, Donau-City-Str. 9, A-1220 Wiedeń
Firma STRABAG przywiązuje dużą wagę do wyrównania szans kobiet i mężczyzn. W celu uproszczenia stosujemy w naszych tekstach
w liczbie mnogiej określenia neutralne, takie jak „pracownicy”, „zleceniodawcy” czy „eksperci”. Pod tymi określeniami rozumiane są
zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Podobne dokumenty

mistrzostwa europy temat z okładki budowa portu

mistrzostwa europy temat z okładki budowa portu Opieki Społecznej i Krajowego Związku Pracy Centrów Socjokulturalnych Nadrenii - Północnej Westfalii. W szkoleniu organizowanym w sześciu terminach i obejmującym jedną godzinę tygodniowo bierze udz...

Bardziej szczegółowo

robienie zakupów jak w baśni z 1001 nocy gdy praca

robienie zakupów jak w baśni z 1001 nocy gdy praca firmy STRABAG w przyszłości lepiej się poznali. Znajomości nawiązywane w ramach przedsiębiorstwa są pomocne w codziennej pracy: Przepływ informacji będzie szybszy, a praca będzie sprawiała jeszcze ...

Bardziej szczegółowo

inform WROTA NA ŚWIAT PŁYWANIE POD RUCHOMYM DACHEM

inform WROTA NA ŚWIAT PŁYWANIE POD RUCHOMYM DACHEM znane jest z obrazu Czarnej Madonny i które przyciąga rocznie ok. 4,5 miliona turystów. Kompleks budynków będzie składał się z dwóch części. Trzypiętrowe centrum handlowe z 200 sklepami i kinem ora...

Bardziej szczegółowo

Kunden PDF von Repro 12

Kunden PDF von Repro 12 teraz ująć hasłem TEAMS WORK. – naszą jasną deklaracją i poparciem dla Państwa, ponad 73 tys. ludzi w koncernie. Korzystając z okazji pragnę w tym miejscu złożyć Państwu podziękowanie za dobrą wspó...

Bardziej szczegółowo