Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie poszukuje

Transkrypt

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie poszukuje
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie poszukuje
pracownika do pracy w Dziale Koordynacji, Planowania i Umów.
Wymagania:





wykształcenie wyższe
b. dobra znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu Office,
b. dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność, terminowość, dyspozycyjność,
umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,
dobra znajomość jęz. angielskiego.
Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna m.in. za:



rozliczanie projektów badawczych (kontrola realizacji, generowanie wniosków płatniczych,
sporządzanie sprawozdań),
kontrolę i analizę kosztów,
sporządzanie projektów umów.
Dodatkowym atutem kandydata będą:





doświadczenie w pracy planistyczno – rozrachunkowej,
praca w instytutach badawczych lub innych jednostkach badawczo – rozwojowych,
znajomość programu SYKOF,
znajomość rozliczeń projektów współfinansowanych z UE,
znajomość innego jęz. europejskiego.
Wymagane dokumenty:


CV wraz listem motywacyjnym,
dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego
zatrudnienia,
 inne dokumenty potwierdzające informacje zawarte w CV,
 oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Biotechnologii i AntybiotykówDział Koordynacji, Planowania i Umów, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
Oferty, zawierające wymagane dokumenty, proszę składać listownie na adres: Instytut Biotechnologii
i Antybiotyków, ul. Starościńska 4; 02 - 516 Warszawa ( PRACA) w terminie do 15.03.2013r.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Podobne dokumenty