Case Study - Energy Concept PL

Transkrypt

Case Study - Energy Concept PL
STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O.
Środki optymalizacji mediów w Hotelach Warszawskich SYRENA Sp. z o.o.
Streszczenie
TREŚĆ
● PORTFOLIO HOTELI WARSZAWSKICH SYRENA SP. Z O.O.
● PRZEGLĄD KOSZTÓW ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
● WYNIKI ANALIZY ZUśYCIA SZCZYTOWEGO W HOTELACH WARSZAWSKICH
SYRENA SP. Z O.O.
● WPROWADZENIE LAMP ENERGOOSZCZĘDNYCH
● BACKUP
● PRZEGLĄD WSZYSTKICH OSZCZĘDNOŚCI
Strona Nr 2 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
PORTFOLIO HOTELI WARSZAWSKICH SYRENA SP. Z O.O.
Hotel MDM
Polonia Palace
Hotele Warszawskie SYRENA
Techniczna konserwacja wykonana przez
Property and Facility Services
Strona Nr 3 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
Hotel Metropol
PRZEGLĄD KOSZTÓW ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Hotele Warszawskie Syrena; Dostawca energii: RWE Stoen
Hotel
MDM
Polonia Palace / Metropol
Taryfa
C21
B22
Wcześniejsza cena PLN/MWh
306,00 zł
274,00 zł
Nowa cena PLN/MWh
273,00 zł
254,00 zł
RóŜnica procentowa
11%
7%
Oszczędności w PLN/MWh
33,00 zł
20,00 zł
Przewidywane oszczędności
roczne
50.000 zł
116.000 zł
Strona Nr 4 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
WYNIKI ANALIZY ZUśYCIA SZCZYTOWEGO W HOTELACH
WARSZAWSKICH SYRENA SP. Z O.O.
Hotel MDM posiada 2 przyłącza główne i jedno rezerwowe.
Hotele METROPOL i POLONIA PALACE
posiadają 2 główne przyłącza:
Przyłącza główne to:
● Przeciętna ilość rocznych wydatków w 2008 roku nie
przekroczyła 80% określonej w umowie mocy przy
pierwszym przyłączu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozdzielnia dla najemców (moc zamówiona to 230 kW)
Rozdzielnia hotelowa (moc zamówiona to 190 kW)
W miesiącach zimowych (grudzień – marzec) występują
w rozdzielni hotelowej przekroczenia mocy zamówionej
Powodem jest ogrzewanie ogródka w restauracji
„U Szwejka” przy pomocy energii elektrycznej
● Dla drugiego przyłącza wartość ta
nie przekroczyła 50%.
● W ramach zaoszczędzenia wydatków
za energię elektryczną została wystosowana
propozycja zmniejszenia mocy zamówionej:
Efektem tego rozwiązania było przekroczenie mocy
zamówionej w miesiącach grzewczych, czyli
dodatkowa opłata w wysokości 5 527,50 zł
W 2009 roku 9 359,00 zł
- 750 kW na 650 kW – Przyłącze I
Z powodu konieczności czasowych odłączeń obwodu u
najemcy „U Szwejka” nie było moŜliwość
przeprowadzenia układu pomiarowego kontroli obciąŜeń
w hotelu MDM.
- 750 kW na 550 kW – Przyłącze II
Kompensacja mocy biernej spowoduje prognozowane
obniŜenie opłat z tego tytułu wysokości 18 650,40 zł
Strona Nr 5 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
● Zmniejszenie mocy umownej pozwoli
ograniczyć wydatki za energię elektryczną
w skali roku o prognozowane: 12 000,00 zł
WPROWADZENIE LAMP ENERGOOSZCZĘDNYCH
Prognoza wydatków za wprowadzenie lamp energooszczędnych
WYDATEK ROCZNY
ROCZNE
OSZCZĘDNOŚCI
ENERGII
AMORTYZACJA
KOSZTÓW INWESTYCJI
(W MIESIĄCACH)
MDM
28.996,00 PLN
23.341,00 PLN
15
POLONIA
44.815,00 PLN
38.106,00 PLN
14
METROPOL
32.620,00 PLN
21.842,00 PLN
18
RAZEM
11%
83.289,00 PLN
16
PALACE
Strona Nr 6 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
WPROWADZENIE LAMP ENERGOOSZCZĘDNYCH
Hotel MDM
ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI ŁĄCZNIE
N
Roczne oszczędności
kosztów energii
Dodatkowe wydatki
Czas trwania
amortyzacji w
miesiącach
Pokoje gości /
apartamenty
1
13 372 PLN
22 247 PLN
20
Hol wejściowy /
korytarze
1
8 911 PLN
5 140 PLN
7
Sala
konferencyjna
1
1 058 PLN
1 609 PLN
18
RAZEM
PLN
23 341 PLN
28 996 PLN
15
Strona Nr 7 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
WPROWADZENIE LAMP ENERGOOSZCZĘDNYCH
Hotel Metropol
ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI ŁĄCZNIE
N
Roczne oszczędności
kosztów energii
Dodatkowe wydatki
Czas trwania
amortyzacji w
miesiącach
Pokoje gości /
apartamenty
1
13 748 PLN
23 329 PLN
20
Hol wejściowy /
korytarze
1
5 209 PLN
4 486 PLN
10
Tył
1
1 385 PLN
1 552 PLN
13
Restauracje
1
1 500 PLN
3 252 PLN
26
Łącznie
PLN
21 842 PLN
32 620 PLN
18
Strona Nr 8 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
WPROWADZENIE LAMP ENERGOOSZCZĘDNYCH
Polonia Palace
ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI ŁĄCZNIE
N
Roczne oszczędności
kosztów energii
Dodatkowe wydatki
Czas trwania
amortyzacji w
miesiącach
Pokoje gości /
apartamenty
1
12 425 PLN
18 899 PLN
18
Hol wejściowy /
korytarze
1
9 965 PLN
6 999 PLN
8
Tył
1
1 787 PLN
5 652 PLN
38
Sala konferencyjna
1
12 480 PLN
11 531 PLN
11
Restauracje
1
1 450 PLN
1 736 PLN
14
Łącznie
PLN
38 106 PLN
44 815 PLN
14
Strona Nr 9 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
BACKUP
Dalsze czynności zrealizowane i w trakcie realizacji w Hotelach Warszawskich SYRENA
Hotel MDM
● inwentaryzacja źródeł światła
Hotels Polonia Palace und Metropol
● wnaliza kosztów wymiany źródeł światła na
energooszczędne
● inwentaryzacja źródeł światła
● analiza kosztów wymiany oprawy oświetleniowej w celu
oszczędności energii
● wymiana kranów
- zmniejszenie zuŜycia wody
● zmiany mocy określonej w umowie
- wymiana kranów na kolejnych piętrach została juŜ
zaplanowana
● optymalizacja programu BMS
● wymiana regulatorów grzejników oraz spłuczek grzejników i
rur wodociągowych
- zwiększenie wydajności
● podczas renowacji pokojów hotelowych został
zainstalowany system kart (Hotel Metropol)
● modernizacja centrali ogrzewania w Hotelu Metropol
- Zmniejszenie częstości zakłóceń i strat energii cieplnej
- pełne wykorzystanie ciepła dostarczanego
przez SPEC
● analiza wprowadzenia czujek ruchu
- miejscowe wyłączenie w celu oszczędności
● liczniki energii elektrycznej w kuchni hotelowej
oraz biurach Zarządu
● koncepcja ogrzewania pokoi gości
- sprawdzenie pozostałych moŜliwości oszczędzania prądu
- instalacja urządzeń rejestrujących
Wszystkie obiekty
● obecnie:
- sprawdzenie i analiza wykorzystania energii cieplnej, wody i gazu na podstawie rachunków i liczników z 2009 roku
Strona Nr 10 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
PROGNOZOWANE ŁĄCZNE OSZCZĘDNOŚCI
Oszczędności z powodu zmian taryf energii:
● MDM
50.000,00 PLN
● POLONIA PALACE/METROPOL
116.000,00 PLN
Kompensacja mocy biernej:
● MDM
18.650,00 PLN
Redukcja zawartej w umowie usługi:
● POLONIA PALACE/METROPOL
12.000,00 PLN
Wprowadzenie lamp energooszczędnych:
● MDM
23.345,00 PLN
● POLONIA PALACE
38.100,00 PLN
● METROPOL
21.843,00 PLN
ROCZNY OSZCZĘDNOŚCI
ok. 280.000,00 PLN
Strona Nr 11 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
śYCZĄ SOBIE PAŃSTWO WIĘCEJ INFORMACJI?
Prosimy o kontakt. Cieszymy się gdy moŜemy Państwu pomóc.
Paweł Szymczak
Dyrektor
Tel. +48 (22) 583 - 4420
Fax +48 (22) 583 - 44 01
Tel. kom. +48 (691) 980594
[email protected]
STRABAG
Property and Facility Services
Sp. z o.o.
Norbert Woyciechowski
Internationale Beziehungen
Tel. +49 (69) 13029 - 1900
Fax +49 (391) 5447 - 2573
Tel. kom. +49 (171) 3394 – 048
[email protected]
STRABAG
Property and Facility Services GmbH
Mathias Kratz
Business Development Manager
Tel. +43 (1) 22422 - 1293
Fax +43 820 820329 - 11246
Tel. kom. +43 (664) 8102583
[email protected]
STRABAG
Donau-City-Straße 9
Strona Nr 12 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
Koszykowa 54
00-675 Warszawa
Centrala
Bleichstraße 52
D-60313 Frankfurt
A-1220 Wien
STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES
[email protected]
www.strabag-pfs.pl
Strona Nr 13 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010