Politechnika Rzeszowska Wydział Matematyki i Fizyki

Transkrypt

Politechnika Rzeszowska Wydział Matematyki i Fizyki
Politechnika Rzeszowska
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Kierunek studiów –
Karta przydziału tematu pracy dyplomowej
Imię i nazwisko studenta:........................................................................................
Opiekun pracy: .......................................................................................................
Tytuł pracy: ............................................................................................................
.................................................................................................................................
Krótka charakterystyka (zakres) pracy: ..................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Wymagany termin zakończenia pracy: ..................................................................
Podpis opiekuna pracy, data ...................................................................................
Podpis studenta, data ..............................................................................................
Podpis dziekana, data .............................................................................................

Podobne dokumenty