zamówienia publiczne ksp tłumaczenie symultaniczne z języka

Transkrypt

zamówienia publiczne ksp tłumaczenie symultaniczne z języka
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/powyzej-30-000-euro/archiwum/2011/17211,Tlumaczenie-symultaniczne-z-jezyka-polskie
go-na-jezyk-rumunski-i-z-jezyka-rumuns.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 06:25
TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA
JĘZYK RUMUŃSKI I Z JĘZYKA RUMUŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI
PODCZAS SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO WRAZ Z
TŁUMACZENIEM ULOTEK ORAZ MATERIAŁÓW
SZKOLENIOWYCH
Nr referencyjny: WZP-4909/11/179/F
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 79540000-1
Termin składania ofert: 04.01.2012 r. godz. 11:00
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 86.15 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 147.07 KB
Załączniki do edycji 112.5 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty 171.45 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 85.84 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty