ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP TŁUMACZENIE KONSEKUTYWNE

Transkrypt

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP TŁUMACZENIE KONSEKUTYWNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/powyzej-30-000-euro/archiwum/2011/14878,Tlumaczenie-konsekutywne-z-jezyka-polskie
go-na-jezyk-rumunski-i-z-jezyka-rumunsk.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 12:35
TŁUMACZENIE KONSEKUTYWNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA
JĘZYK RUMUŃSKI I Z JĘZYKA RUMUŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI
Nr referencyjny: WZP-2966/11/115/F
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 79540000-1
Termin składania ofert: 16.08.2011 r. godz. 11:00
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 70.36 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 136.95 KB
Załączniki do edycji 106.5 KB
Pytania i odpowiedzi 118.42 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty 128.62 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 101.36 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty