Generuj PDF - Zamówienia publiczne KSP

Transkrypt

Generuj PDF - Zamówienia publiczne KSP
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/powyzej-30-000-euro/archiwum/2011/17100,Zakup-biletow-lotniczych-Warszawa-Berno-W
arszawa-wraz-z-rezerwacja.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 18:13
ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH WARSZAWA –BERNO WARSZAWA WRAZ Z REZERWACJĄ
Nr referencyjny: WZP-5192/11/186/F
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 22459000-2
Termin składania ofert: 29.12.2011 r. godz. 11:00
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 84.36 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 146.43 KB
Załączniki do edycji 51.5 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 70.34 KB
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana terminu składania ofert 295.3 KB
Informacja o unieważnieniu postępowania 203.94 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty