PROTOKÓŁ Z X KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO O TYTUŁ

Transkrypt

PROTOKÓŁ Z X KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO O TYTUŁ
PROTOKÓŁ
Z X KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO O TYTUŁ
"MISTRZA ORTOGRAFII ZAMBROWA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH"
przeprowadzonego w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie, dnia 14.11.2012r.
Skład komisji konkursowej:
1. Jolanta Chrostowska-Sufa
2. Joanna Kozłowska
3. Marta Konopka
Do Konkursu zgłoszono 7 uczestników.
Konkurs przeprowadzony został w formie dyktanda ocenionego przez komisję konkursową według
następujących kryteriów:
- błędy I stopnia – typowo ortograficzne (h-ch, rz-ż, ó-u),
- błędy II stopnia – pisownia „nie” z różnymi częściami mowy, łączna i rozdzielna pisownia innych
wyrazów (wszech czasów, superbohater, niby-prymus, czarno-biały itp.), błędy fonetyczne, gramatyczne,
pisownia cząstek „bym”, „byś”, „by” z różnymi częściami mowy, pisownia rzeczowników zakończonych w
D., C., Msc., na –i, -ii, -ji, mała i wielka litera na początku wyrazów,
- błędy III stopnia – literówki, błędy interpunkcyjne (trzy błędy interpunkcyjne należy traktować jako błąd
ortograficzny pierwszego stopnia), pisownia konstrukcji z łącznikiem typu tuż-tuż, hokus-pokus itp.).
1 błąd ortograficzny = 1 błąd ortograficzny
2 błędy ortograficzne II stopnia = 1 błąd ortograficzny
3 błędy ortograficzne III stopnia = 1 błąd ortograficzny
3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny
3 błędy literowe = 1 błąd ortograficzny
Zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami oceny komisja konkursowa wyłoniła:
MISTRZA ORTOGRAFII ZAMBROWA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,
którym została
Aleksandra Bagnowska
uczennica Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie im. T. Kościuszki
WICEMISTRZA ORTOGRAFII ZAMBROWA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,
którym została
Anna Zambrzycka
uczennica Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
Wszyscy uczestnicy X Konkursu Ortograficznego o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII ZAMBROWA
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez
dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.