WYKAZ PRACODAWCÓW Z KTÓRYMI ZAWARTO

Transkrypt

WYKAZ PRACODAWCÓW Z KTÓRYMI ZAWARTO
WYKAZ PRACODAWCÓW Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY
W MIESIĄCU KWIETNIU 2007 R.
W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH
Nazwa podmiotu
Liczba utworzonych
stanowisk pracy
Zakład Usługowy w Brzeźnicy
10
Urząd Miejski w Gozdnicy
32
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
6
Państwowa Szkoła Muzyczna w śaganiu
5
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
1
Dom Kultury w Gozdnicy
2
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w śaganiu
3
Miejska Biblioteka Publiczna w śaganiu
4
Zespół Szkól Ogólnokształcących w śaganiu
1
Przedszkole Miejskie e Gozdnicy
4
Publiczne Szkoła Podstawowa Nr 3 w śaganiu
3
Klub Sportowy „VITROSILICON” w Iłowej
1
GO- MAN w śarach
1
Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w śaganiu
2
Sklep SpoŜywczo – Przemysłowy w Bukowinie Bobrzańskiej
1
Naprawy Powypadkowe w Iłowej
1
Sklep „MATEO” w śaganiu
1
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „ZABORSKI” w śaganiu
1
Ośrodek Pomocy Społecznej w śaganiu
1
Samodzielny Publiczny ZOZ w śaganiu
1
„AGNES” w Gozdnicy
7
Agencja Ubezpieczeniowa w Szprotawie
1
Firma Handlowa OdzieŜ Obuwie w Wiechlicach
1
PSS „Społem” w Szprotawie
2
P. H. U. P. „Sprint” w Szprotawa
1
Gmina Spółka Wodna w Niegosławicach
6
Urząd Miejski w Małomicach
3
Achima Sp. z.o.o Oddział w Szprotawa
3
Urząd Miejski w Małomicach
2
Razem
107
1
W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH
Nazwa podmiotu
Liczba utworzonych
stanowisk pracy
Urząd Miejski w Małomicach
9
Razem
9
W RAMACH STAśY
Nazwa podmiotu
Liczba utworzonych
stanowisk pracy
PKO BP S.A. o/Szprotawa
1
Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach
1
Szkoła Podstawowa w Wiechlicach
1
Urząd Miejski w Małomicach
2
Zakład Fryzjerski „Fryzjerstwo Damskie” w śaganiu
1
Gospodarstwo Pomocnicze CKiW w Wiechlicach
1
Komenda Powiatowa Policji w śaganiu
1
Dom Kultury w Gozdnicy
1
Gimnazjum Publiczne w Tomaszowie
1
Razem
11
W RAMACH PRZTGOTOWANIA ZAWODOWEGO
Nazwa podmiotu
Liczba utworzonych
stanowisk pracy
Fabryka Tapicerki Samochodowej FATSA w Nowej Soli
21
TREND Sp. z o. o. w Szprotawie
2
CONSALNET Agnieszka Knap w Szprotawie
2
Powiatowy Urząd Pracy w śaganiu
1
Gminny Ośrodek kultury i Biblioteki w Wymiarkach
1
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe LTD w śaganiu.
1
Razem
28
2
W RAMACH REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAśENIA I DOPOSAśENIA NOWYCH MEJSC
PRACY
Nazwa podmiotu
Liczba utworzonych
stanowisk pracy
Autoelektronika w Szprotawie
1
P.H.U. ”SZAWIX” w Szprotawie
10
„FORYSTER” Sp.j. w Iłowej
6
„DREWMONT” w Przewozie
1
P.H.U. „Adam” Sp. z o.o. w śaganiu
2
P.H.U. „KONSERWATOR” w Koninie śagańskiem
1
Pracownia Krawiecka w śaganiu
1
Razem
22
3