PRZEDMIAR

Transkrypt

PRZEDMIAR
Przedmiar
Obiekt
Kod CPV
Budowa
Biuro kosztorysowe
Sporządził
Sprawdził
Remont dachu budynku hali sportowej przy ul.Jagiellońskiej w Warszawie
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
ul. Jagiellońska 7, Warszawa
LB-PROJEKT Łukasz Brycki
ul. Toruńska 172A/17
85-817 Bydgoszcz
mgr inż. Mariusz Jabłoński
Łukasz Brycki
Bydgoszcz 28 wrzesień 2012 r.
" ekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos
R
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
Rodos 6.8.11.1 [10175]
Strona 2/4
Spis działów przedmiaru robót
Remont dachu budynku hali sportowej przy ul.Jagiellońskiej w Warszawie
Nr Opis robót
1. Roboty demontażowe
2. Roboty montażowe
3. Inne
Wartość
Razem
Podatek VAT
Ogółem kosztorys
Rodos 6.8.11.1 [10175]
Strona 3/4
Przedmiar
Remont dachu budynku hali sportowej przy ul.Jagiellońskiej w Warszawie
Nr
Podstawa Opis robót
1. Roboty demontażowe
1
KNR 4-01 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
0535/04
2*40,2
2
KNR 4-01
0535/08
Jm
razem
m
m
80,400
80,400
razem
m2
m2
38,880
38,880
razem
m
m
38,000
38,000
razem
m2
m2
18,000
18,000
m
m
80,400
80,400
m2
m2
m2
48,240
12,150
60,390
razem
m2
m2
976,860
976,860
razem
m2
m2
976,860
976,860
razem
m2
m2
976,860
976,860
razem
m2
m2
976,860
976,860
m
1.952,000
razem
m
m
38,000
38,000
razem
m3
m3
0,450
0,450
m2
36,900
razem
m2
36,900
razem
m2
m2
720,000
720,000
razem
m2
m2
720,000
720,000
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
2*24,3*0,8
3
KNR 4-01
0535/06
Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
7,5+7,5+12+1,5+2,0+7,5
4
KNR 4-04
0403/02
Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk--rozebranie szalówki
3*1*6
5
6
7
KNR 2-02
0508/05
KNR 2-02
0506/02
KNR K-08
0101/01
2. Roboty montażowe
Rynny systemowe dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej PVC wraz z systemem mocowania grubości
minimum 1mm o średnicy 20cm
2*40,2
razem
Obróbki z blachy ocynkowanej i powlekanej PVC grubości 0,60mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad
25cm-wysoki rant zabezpieczajacy przed przelewem
2*40,2*0,6
2*24,3*0,25
razem
Analogia:Czyszczenie powierzchni istniejącej karcherem i usuwanie resztek
24,3*40,2
8
KNR 4-01
1215/06
Analogia: Odtłuszczenie preparatem Sarna Cleaner
24,3*40,2
9
10
11
12
KNR-W 2-02 Analogia: Klejenie membrany do podloża bitumicznego klejem Sarnacol 2142S
0502/01
24,3*40,2
KNR-W 2-02 Analogia: Membrana dachowa grubości 1,5 mm z podkładem poliestrowym Sarnafill G 410 15 EL Felt
0504/03
24,3*40,2
KNR-W 2-02 Analogia: Naklejanie profili imitujących rąbki Decor Profile
0616/04
KNR 2-02
0510/04
Systemowe rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 1mm okrągłe o średnicy 15cm
7,5+7,5+12+1,5+2,0+7,5
13
KNR 2-02
0409/03
Analogia: szalówka drewniana
0,025*1*3*6
14
KNR 2-02
1509/06
Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) szalówki drewnianej
2*(0,025+1)*3*6
15
16
Ilość
3. Inne
Kalkulacja Dostawa, montaż i demontaż rusztowań
indywidualna Nr ST: 452-9
15*(22+4+22)
Kalkulacja Praca rusztowania -dzierżawa
indywidualna Nr ST: 452-9
(Krotność= 20)
15*(22+4+22)
Rodos 6.8.11.1 [10175]
Strona 4/4
Przedmiar
Remont dachu budynku hali sportowej przy ul.Jagiellońskiej w Warszawie
Nr
Podstawa Opis robót
17
Kalkulacja Opłata za energię elektryczną i ochronę
indywidualna
Jm
kpl
Ilość
1,000

Podobne dokumenty