Księgarnia PWN: Otfried Höffe – Mała historia filozofii Fragment

Transkrypt

Księgarnia PWN: Otfried Höffe – Mała historia filozofii Fragment
Księgarnia PWN: Otfried Höffe – Mała historia filozofii
Fragment recenzji wydawniczej prof. dr hab. Andrzeja Macieja Kaniowskiego, Instytut
Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego
Napisana przez Höffego Mała historia filozofii nastawiona jest przede wszystkim na to, aby
umożliwić czytelnikowi zrozumienie przedstawianych poglądów. W krótkich, ale trafiających
w sedno wyjaśnieniach podane zostają najpierw przewodnie myśli czy problemy danej epoki,
nurtu, czy filozofa, a dopiero po tych wyjaśnieniach omówiona zostaje bliżej bardziej
skomplikowana i specyficzna zawartość danej myśli.

Podobne dokumenty