encyklopedia filozofii polskiej

Transkrypt

encyklopedia filozofii polskiej
... od września 2011 – już w sprzedaży!
i
i
r
o
t
s
i
h
w
a
z
Pierws
ENCYKLOPEDIA FILOZOFII POLSKIEJ
• przybliża wielkie dziedzictwo polskiej filozofii i kultury humanistycznej
• ukazuje żywotność i oryginalność polskiej myśli filozoficznej
• unaocznia wkład polskich myślicieli w powszechne dziedzictwo filozofii
ENCYKLOPEDIA FILOZOFII POLSKIEJ
obejmie:
– biogramy wybitnych polskich filozofów i myślicieli, którzy znacząco
oddziałali na polską kulturę humanistyczną
– szkoły i systemy filozoficzne, które ukształtowały się w Polsce
– charakterystyczne dla polskiej filozofii problemy i zagadnienia
ZACHĘCAMY
DO SUBSKRYPCJI
Encyklopedia
ukaże się staraniem
Polskiego Towarzystwa
Tomasza z Akwinu
we wrześniu 2011 r.
Cena I i II tomu EFP
w subskrypcji 197 zł
(I EFP – 97 zł; II – 100 zł)
Zamówienia przyjmuje:
Polskie Towarzystwo
Tomasza z Akwinu
Katedra Metafizyki KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel. fax (81) 445 43 88
e-mail: [email protected]
www.ptta.pl

Podobne dokumenty