an information about the authors

Transkrypt

an information about the authors
INFORMACJE O AUTORACH
BARBARA TRYBULEC — dr, Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii CurieSkłodowskiej 4, 20-031 Lublin
WOJCIECH KRYSZTOFIAK — dr hab., Zakład Filozofii Nauki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński, ul. Krakowska 71-79, 71-004 Szczecin
KRZYSZTOF WÓJTOWICZ — prof. dr hab., Zakład Filozofii Nauki, Instytut Filozofii,
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa
RAFAŁ SZCZEPIŃSKI — mgr, doktorant, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
MAREK SIKORA — dr hab., prof. PWr, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
MAŁGORZATA GAZDA — mgr, doktorantka, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra
KRYSTIAN JOBCZYK — dr, Laboratoire GREYC de Informatique, Image, Automatique et Instrumentation, Université de Caen, Basse-Normandie, Campus Côte de
Nacre, Boulevard du Maréchal Juin, 14032 CAEN cedex 5, France; LMU München,
Munich Center for Mathematical Philosophy, Germany
JAN WOLEŃSKI — prof. dr hab., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-215 Rzeszów

Podobne dokumenty