34 - Nuty Religijne

Komentarze

Transkrypt

34 - Nuty Religijne
Króla wznoszą się ramiona
G7
Cm
Cm
  43              
             
1.Kró
2.Po
3.Już
4.Drze
8
tł.: abp P.Mańkowski,
muz.: ks.A.Odrobina
Cm
Fm
Fm
bły
szy
śpie
Kró
wzno szą
nio
ne
speł nia
pię kne
C
Cm
ska,
wa,
wa,
la,
na
a
gło
z do
śmier
wo
Bóg
człon
się
o
wie
i
zna
mio
strzem sro
czne
sło
świe
tla
na,
gim
wo
ne,
Cm
Fm
nim
by
śną
stoj
ży
nas
na
ne
ta
włó
pie
zdo
cie
po
świat
go
śmier
jed
ca
pnia
G7
Cm
 
15
la
ra
się
wo
je
czni
śni,
bne
mni
ca
co
Mu
co
ją
w cną pur
G7
cią
nać
ły
wy
ko
z Bo
mo
bra


ci
dą
kró
ki
ży
hoj
lo
niech
cie
nie
wał
o
www.nuty.religijne.org
ża
prze
wid
rę
Fm
na,
giem,
wą,
ne,
Cm

krzy
bok
Da
pu


try
spły
z drze
tu
ska.
wa.
wa.
la.
lecz
krwią
o
świę
z tej
i
to
te