OGŁOSZENIE - organizacje.polsl.pl

Transkrypt

OGŁOSZENIE - organizacje.polsl.pl
OGŁOSZENIE
Informujemy członków Związku NSZZ „Solidarność” o możliwości przystąpienia do dodatkowego
ubezpieczenia grupowego w ING Życie.
Osoby zainteresowane, mogą dodatkowo ubezpieczyć się w ING Życie lub zastąpić obecnie posiadane
ubezpieczenie grupowe (PZU lub inny ubezpieczyciel) ubezpieczeniem w ING.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunki proponowanego ubezpieczenia.
Osoby zainteresowane przystąpieniem prosimy o kontakt:
Sekretariatem KZ NSZZ „Solidarność”
ul. Konarskiego 18 pok. 514
tel. 32 237-21-45
32 237-22-48
OFERTA DOTYCZY WYŁĄCZNIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU
Oferta Ubezpieczenia Grupowego na Życie (TRM6/2/2011)
dla:NSZZ „S” przy Politechnice Śl. w Gliwicach
Oferta ważna do 2012-07-16
Propozycja ochrony ubezpieczeniowej
Wariant 1
Wysokość
Świadczenia
Zdarzenie Ubezpieczeniowe
Śmierć Ubezpieczonego (MAIN)
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW (ADR)
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku komunikacyjnego (ADT)
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku przy pracy (WADR)
55 000,00 zł
110 000,00 zł
140 000,00 zł
120 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku przy pracy w Wypadku
komunikacyjnym
150 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego spowodowaną zawałem serca lub udarem mózgu (HSDR)
Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany NW
(LHB)
za 1% uszczerbku
Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany
zawałem serca lub udarem mózgu (LHS)
za 1% uszczerbku
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - wariant rozszerzony (CIB_B)**
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu (HDB)**
spowodowany NW od 1 do 14 dnia
spowodowany NW powyżej 14 dni
pobyt na OIOM
spowodowany chorobą od 1 do 14 dnia
spowodowany chorobą powyżej 14 dni
Śmierć Małżonka (DSB)
Śmierć Małżonka wskutek NW (SADR)
Śmierć Małżonka wskutek wypadku komunikacyjnego (SADT)
Śmierć rodzica lub śmierć rodzica Małżonka (DPB)
Śmierć rodzica lub śmierć rodzica Małżonka wskutek NW (ADPB)
Narodziny Dziecka (BCB)
Osierocenie Dziecka (OCB)
Śmierć Dziecka (DCB)
Narodziny martwego Dziecka (SBB)
Składka za osobę:
*Dla umów obejmujących zakresem pobyt w szpitalu - dzienne świadczenie szpitalne
**Mają zastosowanie karencje w dacie rozpoczęcia odpowiedzialności
Nie jest wymagana ocena medyczna
W razie pytań prosimy o kontakt z:
nr tel.:
Suma
Ubezpieczenia*
55 000,00 zł
55 000,00 zł
30 000,00 zł
10 000,00 zł
Wariant 2
Wysokość
Świadczenia
50 000,00 zł
100 000,00 zł
130 000,00 zł
110 000,00 zł
Suma
Ubezpieczenia*
50 000,00 zł
50 000,00 zł
30 000,00 zł
10 000,00 zł
140 000,00 zł
Wariant 3
Wysokość
Świadczenia
50 000,00 zł
100 000,00 zł
130 000,00 zł
110 000,00 zł
Suma
Ubezpieczenia*
50 000,00 zł
50 000,00 zł
30 000,00 zł
10 000,00 zł
140 000,00 zł
70 000,00 zł
15 000,00 zł
65 000,00 zł
15 000,00 zł
65 000,00 zł
15 000,00 zł
42 000,00 zł
420,00 zł
42 000,00 zł
38 000,00 zł
380,00 zł
38 000,00 zł
38 000,00 zł
380,00 zł
38 000,00 zł
42 000,00 zł
420,00 zł
3 500,00 zł
42 000,00 zł
38 000,00 zł
380,00 zł
3 000,00 zł
38 000,00 zł
38 000,00 zł
380,00 zł
3 000,00 zł
38 000,00 zł
110,00 zł
110,00 zł
110,00 zł
55,00 zł
55,00 zł
15 000,00 zł
27 000,00 zł
27 000,00 zł
- zł
- zł
- zł
4 000,00 zł
3 000,00 zł
- zł
49,46 zł
.......................
.......................
3 500,00 zł
55,00 zł
15 000,00 zł
12 000,00 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
4 000,00 zł
3 000,00 zł
- zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
12 000,00 zł
22 000,00 zł
22 000,00 zł
2 200,00 zł
2 200,00 zł
- zł
4 000,00 zł
3 000,00 zł
- zł
59,82 zł
3 000,00 zł
50,00 zł
12 000,00 zł
10 000,00 zł
- zł
2 200,00 zł
- zł
- zł
4 000,00 zł
3 000,00 zł
- zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
12 000,00 zł
22 000,00 zł
22 000,00 zł
2 000,00 zł
2 000,00 zł
1 500,00 zł
4 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
61,76 zł
3 000,00 zł
50,00 zł
12 000,00 zł
10 000,00 zł
- zł
2 000,00 zł
- zł
1 500,00 zł
4 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
Oferta Ubezpieczenia Grupowego na Życie (TRM6/2/2011)
dla:NSZZ „S” przy Politechnice Śl. w Gliwicach
Oferta ważna do 2012-07-16
Propozycja ochrony ubezpieczeniowej
Wariant 1
Wysokość
Świadczenia
Zdarzenie Ubezpieczeniowe
Śmierć Ubezpieczonego (MAIN)
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW (ADR)
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku komunikacyjnego (ADT)
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku przy pracy (WADR)
1 000,00 zł
2 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku przy pracy w Wypadku
komunikacyjnym
4 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego spowodowaną zawałem serca lub udarem mózgu
(HSDR)
Śmierć Małżonka (DSB)
Śmierć Małżonka wskutek NW (SADR)
Śmierć Małżonka wskutek wypadku komunikacyjnego (SADT)
Śmierć rodzica lub śmierć rodzica Małżonka (DPB)
Śmierć rodzica lub śmierć rodzica Małżonka wskutek NW (ADPB)
Narodziny Dziecka (BCB)
Osierocenie Dziecka (OCB)
Śmierć Dziecka (DCB)
1 000,00 zł
250,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
700,00 zł
1 000,00 zł
250,00 zł
Składka za osobę:
4,26 zł
*Dla umów obejmujących zakresem pobyt w szpitalu - dzienne świadczenie szpitalne
Nie jest wymagana ocena medyczna
W razie pytań prosimy o kontakt z:
.......................
nr tel.:
.......................
Suma
Ubezpieczenia*
1 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
- zł
250,00 zł
250,00 zł
- zł
500,00 zł
- zł
700,00 zł
1 000,00 zł
250,00 zł