POWIADOMIENIE O ZMIANIE NUMERU TELEFONU KLIENTA Imię i

Transkrypt

POWIADOMIENIE O ZMIANIE NUMERU TELEFONU KLIENTA Imię i
POWIADOMIENIE O ZMIANIE NUMERU TELEFONU KLIENTA
(ZMIANA)
Imię i nazwisko Klienta:______________________________
Ulica:_____________________________________________
Kod i miejscowość:__________________________________
Kod Odbiorcy usług w systemie:________________
Mój nowy numer telefonu kom._____________________________________
Akceptuję regulamin świadczenia usług SMS WODA
Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu Spółki z o. o.
Wyrażam
zgodę
na
otrzymywanie
wiadomości
powiadomień
SMS
funkcjonującego
w
Miejskich
i Kanalizacji Spółce z o. o. w Kędzierzynie-Koźlu.
Miejskich
z
systemu
Wodociągach
Kędzierzyn-Koźle, dnia…………………………………………………….
……………………………………………………………….
PODPIS ODBIORCY
USŁUG

Podobne dokumenty