malowanie segmentów

Transkrypt

malowanie segmentów
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
DATA OPRACOWANIA
:
:
:
:
PRZEDMIAR ROBOT
Roboty malarskie w 16 segmentach mieszkalnych powtarzalnych piętro V i VI
Dom Studencki "Wcześniak " Płock,ul Dobrzyńska 5
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Płock,ul. Łukasiewicza 17
:
20.05.2013
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
20.05.2013
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
malowanie segmentów
Lp.
Podst
1 Pokoje
1 KNR 4-01
d.1 1202-09
2 KNR 4-01
d.1 1204-08
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
j.m.
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po- m2
nad 5 m2- sufity i ściany
[(46.624+143.129)]*16
m2
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
[(46.624+143.129)]*16
[(46.624+143.129)]*16
m2
m2
4 NNRNKB
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn- m2
d.1 202 2013-01 ku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2- przyjęto 10% powierzchni
[(3.35*4+5.55*4+3.3*4+3.675*4)*2.45-1.22*2.45*4]*0.1*16
m2
6 KNR 4-01
d.1 1204-01
7 KNR 4-01
d.1 1204-02
m2
3036.048
3036.048
3036.048
RAZEM
6072.096
74.598
RAZEM
74.598
229.790
RAZEM
229.790
3036.048
RAZEM
3036.048
745.984
RAZEM
745.984
2290.064
RAZEM
2290.064
35.904
RAZEM
35.904
115.200
RAZEM
115.200
190.080
RAZEM
190.080
745.984
RAZEM
745.984
m2
m2
8 KNR 4-01
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścia- m2
d.1 0711-04 ana- nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)- uzupełnienie tynków na ościeżach zewnętrznych okien szer.11cm
logia
[(1.8+1.65*2)*0.11*4]*16
m2
9 KNR 2-02
Uszczelnienie parapetów zewnętrznych od spodu uszczelniaczem dekarskim
d.1 0617-06 ana- w kolorze białym lub bezbarwnym
logia
[1.8*4]*16
m
10 KNR 4-01
d.1 1215-05
Mycie po robotach malarskich okien
m2
[1.8*1.65*4]*16
m2
Mycie po robotach posadzek z wykładzin PCV
m2
46.624*16
m2
11 KNR 4-01
d.1 1215-08
3036.048
RAZEM
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- m2
tów
46.624*16
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
143.129*16
m
2 Przedsionki
12 KNR 4-01
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynm2
d.2 1204-08
ków z poszpachlowaniem nierówności
[(1.72*2+1.85*2+0.65*2+0.5*2+2.11*4)*2.45-0.9*2.0*2-0.7*2.0*2-(0.82*2+0.86* m2
2+0.5*2)*2.0+3.72*2-0.8*2.0*4]*16
475.616
RAZEM
13 NNRNKB
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn- m2
d.2 202 2015-01 ku o pow. ponad 5 m2- przyjęto 10% powierzchni
[3.72*2*0.1]*16
m2
14 NNRNKB
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn- m2
d.2 202 2013-01 ku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2- przyjęto 10% powierzchni
[(29.726-7.44)*0.1]*16
m2
15 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.2 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe- ściany i sufity
29.726*16
16 KNR 4-01
d.2 1204-01
17 KNR 4-01
d.2 1204-02
-2-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla M.Pawłowska
475.616
11.904
RAZEM
11.904
35.658
RAZEM
35.658
475.616
RAZEM
475.616
59.520
RAZEM
59.520
356.576
RAZEM
356.576
m2
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- m2
tów
3.72*16
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
[29.726-7.44]*16
Razem
m2
3 NNRNKB
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn- m2
d.1 202 2015-01 ku o pow. ponad 5 m2- przyjęto 10% powierzchni
[(12.87*2+12.15*2-1.22*0.7*4)*0.1]*16
m2
5 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.1 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe- ściany i sufity
[(46.624+143.129)]*16
Poszcz
m2
m2
malowanie segmentów
Lp.
Podst
18 KNR 4-01
d.2 1209-10
19 KNR 4-01
d.2 1215-08
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2- malowanie ościeżnic metalowych
[0.8*2.0*0.75*6]*16
j.m.
m2
Mycie po robotach posadzek z wykładzin PCV
m2
29.726*16
m2
3 Łącznik (wspólna łazienka)
20 KNR 4-01
Ługowanie farby olejnej z tynków ścian- przyjęto 50% malowanych pow farba
d.3 1208-02
olejną
[(4*2+1.5*2)*1.5]*0.5*16
21 KNR 4-01
d.3 1202-09
22 KNR 4-01
d.3 1204-08
m2
m2
m2
m2
24 NNRNKB
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn- m2
d.3 202 2013-01 ku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2- przyjęto 10% powierzchni
[(4*2+1.5*2)*2.45*0.1]*16
m2
26 KNR 4-01
d.3 1204-01
27 KNR 4-01
d.3 1204-02
28 KNR 4-01
d.3 1206-04
115.200
RAZEM
115.200
475.616
RAZEM
475.616
132.000
RAZEM
132.000
96.000
167.200
RAZEM
263.200
431.200
96.000
RAZEM
527.200
9.600
RAZEM
9.600
43.120
RAZEM
43.120
527.200
RAZEM
527.200
96.000
RAZEM
96.000
167.200
RAZEM
167.200
m2
23 NNRNKB
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn- m2
d.3 202 2015-01 ku o pow. ponad 5 m2- przyjęto 10% powierzchni
(4*1.5)*0.1*16
m2
25 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.3 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe- ściany i sufity
32.95*16
m2
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- m2
tów
(4*1.5)*16
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
[(4*2+1.5*2)*0.95]*16
m2
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi matowymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
[(4*2+1.5*2)*1.5]*16
m2
Mycie po robotach posadzek z wykładzin PCV
m2
6*16
m2
m2
m2
264.000
RAZEM
29 KNR 4-01
d.3 1215-08
4 Wymiana drzwi w szafach ubraniowych
30 analiza
Demontaż istniejących oraz dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych do szaf
kpl
d.4 własna
ubraniowych w pokojach
1szafax4 pokoje x16 segmenty = 64 kpl drzwi dwuskrzydłowych o wym skrzydła 58x240cm wykonane z płyty meblowej gr.18mm w kolorze wybranym przez
inwestora. Każde skrzydło wyposażone w uchwyt do otwierania, 4 zawiasy kątowe do mocowania. W zakres montażu drzwi wchodzi wykonanie i zamontowanie ramiaka z płyty meblowej gr.18mm o wym. 10x240cm - 2szt i 10x120cm
- 2szt oraz wykonanie i montaż maskownicy konstrukcji szafy z płyty filśniowej
w kolorze płyty meblowej i o wymiarach 4x250cm - 2szt oraz 4x120cm-2szt
64
kpl
-3-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla M.Pawłowska
Razem
m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po- m2
nad 5 m2- sufity i ściany od wysokości ponad 1,5m
(4*1.5)*16
m2
[(4*2+1.5*2)*0.95]*16
m2
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
[(4*2+1.5*2)*2.45]*16
(4*1.5)*16
Poszcz
264.000
96.000
RAZEM
96.000
64.000
RAZEM
64.000