Podziękowania dla „Drużyny Dębickich Serc” z MOPS

Transkrypt

Podziękowania dla „Drużyny Dębickich Serc” z MOPS
MOPS Dębica
Podziękowania dla „Drużyny Dębickich Serc” z
MOPS
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej hm. Mateusz Cebula, komendant Hufca ZHP w Dębicy złożył podziękowania
dla pracowników ośrodka zaangażowanych w akcję „Drużyna Dębickich Serc”.
Akcja objęła blisko 2 tysiące darczyńców, którzy przygotowali ponad 220 paczek o wartości przekraczającej 55 tysięcy
złotych. Trafiły one do 50 rodzin (około 200 osób).
Przypomnijmy, że pracownicy MOPS w Dębicy kolejny raz uczestniczyli w akcji zainicjowanej przez Hufiec ZHP Dębica
pod nazwą „Drużyna Dębickich Serc”. Paczki przygotowane przez darczyńców zostały rozwiezione przez wolontariuszy
do potrzebujących pomocy rodzin.
W paczkach znalazły się: odzież, pościel, koce, żywność, słodycze, artykuły chemiczne i higieniczne, a także sprzęt
gospodarstwa domowego.
Pracownicy MOPS nie tylko rozwozili paczki, ale, jak w poprzednim roku, uczestniczyli w niej jako darczyńcy,
przygotowując paczki dla jednej z wytypowanych do akcji rodzin.
W czasie krótkiego spotkania w MOPS Mateusz Cebula na ręce Małgorzaty Kędzior, dyrektora ośrodka wręczył
podziękowanie dla wszystkich pracowników zaangażowanych w akcję. Podobne podziękowania otrzymali wszyscy
wolontariusze MOPS.
1

Podobne dokumenty