4 – letnie TECHNIKUM ROLNICZE - Zespół Szkół Rolniczych w

Transkrypt

4 – letnie TECHNIKUM ROLNICZE - Zespół Szkół Rolniczych w
Zespół Szkół Rolniczych
im. Stefanii Karpowicz
w Krzyżewie 18-218 Sokoły
tel./fax 864764242
e-mail [email protected]
www.zsrkrzyzewo.pl
4 – letnie TECHNIKUM ROLNICZE
zawód TECHNIK ROLNIK
Po ukończeniu TECHNIKUM ROLNICZEGO i zdaniu egzaminu z
przygotowania zawodowego, absolwent uzyskuje:
• tytuł TECHNIKA ROLNIKA
• uprawnienia do przejęcia gospodarstwa rolnego
• możliwość ubiegania się o dofinansowanie gospodarstwa z funduszy
Unii Europejskiej
• uzyskanie prawa jazdy na ciągnik
Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent uzyskuje:
• prawo wstępu na wyższą uczelnię
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w 4-letnim okresie nauczania:
Przedmioty ogólnokształcące
1. Język polski
2. Pierwszy język obcy – angielski
3. Drugi język obcy – rosyjski lub niemiecki
4. Wiedza o kulturze
5. Historia
6. Wiedza o społeczeństwie
7. Matematyka
8. Fizyka
9. Chemia
10. Biologia
11. Geografia
12. Podstawy przedsiębiorczości
13. Informatyka
14. Wychowanie fizyczne
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
16. Zajęcia z wychowawcą
17. Religia
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym oraz uzupełniające
18. Biologia
19. Matematyka
20. Historia i społeczeństwo
Przedmioty w kształceniu zawodowym
teoretycznym
21. Działalność gospodarcza w produkcji
rolniczej
22. Przepisy ruchu drogowego
23. Bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji
rolniczej
24. Język obcy w rolnictwie
25. Produkcja roślinna
26. Produkcja zwierzęca
27. Technika w rolnictwie
28. Organizacja produkcji rolniczej
29. Rachunkowość i analiza finansowej
Przedmioty w kształceniu zawodowym
praktycznym
30. Pracownia produkcji rolniczej
31. Pracownia organizacji produkcji rolniczej
32. Praktyki zawodowe

Podobne dokumenty