ubezpieczenia na samochód - Agencja nr. 1

Transkrypt

ubezpieczenia na samochód - Agencja nr. 1
UBEZPIECZENIA NA SAMOCHÓD
Nie ma osoby, która mogłaby powiedzieć, że nie potrzebuje ubezpieczenia swojego życia. Staje się ono wyjątkowo ważne, gdy w rodzinie są dzieci lub w sytuacji, gdy na
utrzymanie jej członków pracuje zawodowo jedna osoba. Śmierć rodziców lub jedynego żywiciela rodziny każdorazowo może wiązać się z problemami finansowymi pozostałych członków
rodziny.
1.
2.
Ubezpiec zenie inwestyc yjne – n p. IKE - Indywidualne Konto Emerytalne z myślą o emeryturze. Umożliwia gromadzenie dodatkowych os zczędności na emeryturę w ramach III filara systemu emerytalnego.
Zyski z oszczędzania w IKE są zwolnione z „podatku belki”
Ubezpiec zenia ochronne – np. Aspira. Zakres ubezpieczenia obejmuje zgon Ubezpieczonego. Ubezpieczenie można rozszerzyć o następujące dodatkowe opcje:







trwałe inwalidztwo lub trwała niezdolność do pracy wskutek wypadku,
złamania kości wskutek wypadku,
poważne zachorowani a,
przejęcie opłacania składek przez Ubezpieczyciel a na wypadek całkowitej niezdolności do pracy,
śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
śmierć wskutek wypadku w ruchu lądowym wodnym lub powietrznym,
leczenie szpitalne.

Podobne dokumenty