Generuj PDF - Zamówienia publiczne KSP

Transkrypt

Generuj PDF - Zamówienia publiczne KSP
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/powyzej-30-000-euro/archiwum/2010/7006,Dostawy-czesci-zamiennych-i-eksploatacyjnyc
h-do-samochodow-marki-Fiat-Stilo.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 23:19
DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH I EKSPLOATACYJNYCH DO
SAMOCHODÓW MARKI FIAT STILO
Nr referencyjny: WZP-681/10/27/T
Wartość zamówienia: Powyżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 34300000
Termin składania ofert: 13.05.2010 r. godz. 10:30
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 260.46 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 179.85 KB
Załączniki do edycji 124 KB
Pytania i odpowiedzi 34.8 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty 36.16 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 276.31 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij