KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA WYJAZD NA NARTY DO

Transkrypt

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA WYJAZD NA NARTY DO
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA WYJAZD NA
NARTY DO BOBLIWA 30.01.2016 r.
Imię i Nazwisko ......................................................................................................................………..
Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy) ....................………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Wiek........ Nr telefonu......................................… Adres e-mail …………………………………….
Opcja cenowa :
- 35 PLN z karnetem
- 25 PLN bez karnetu
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z wycieczki lub nie stawienia się w dniu wyjazdu opłata za
wycieczkę nie podlega zwrotowi.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku, w tym do publikacji, pokazywania i
wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, portretu, jak również do rozpowszechniania
nazwiska, głosu i danych biograficznych w dowolnym formacie i we wszystkich mediach
Oświadczam, że stan zdrowia pozwala na udział w tego typu imprezach.
Podpis Uczestnika. .........................

Podobne dokumenty