jestem autorem i edytorem książki

Transkrypt

jestem autorem i edytorem książki
UWAGA!!!
ROZPOCZYNAMY III EDYCJĘ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO
„JESTEM AUTOREM I EDYTOREM KSIĄŻKI”
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas: IV – VI oraz uczniów szkół
gimnazjalnych z klas I - III.
TEMAT TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU BRZMI:
SPOTKANIE/WĘDRÓWKA/PODRÓŻ JAKO CENNA WARTOŚĆ W NASZYM ŻYCIU.
1. WYMOGI KONKURSOWE:

Uczestnik konkursu tworzy książkę własnego autorstwa zarówno w warstwie literackiej jak i
edytorsko-plastycznej w formacie dowolnym.
 Książka może mieć charakter tomiku poetyckiego, w którym autor zamieści 6 wierszy lub
stanowić formę prozatorską, w której uczestnik konkursu umieści 3 opowiadania związane z
motywem SPOTKANIA/WĘDRÓWKI/PODRÓŻY.
 Plagiat dyskwalifikuje daną pracę.
 Od strony edytorsko-plastycznej książka może być wykonana dowolną techniką, ale z
uwzględnieniem materiałów trwałych, niekruszących się.
 Do zgłaszanej książki należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika konkursu z
podstawowymi danymi (karta w załączniku).
 Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej w formie książki z dołączoną
kartą zgłoszenia do dnia 4 kwietnia 2016 roku.
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 kwietnia 2016. Uczestników poinformujemy o godzinie
spotkania.
 Wszystkie prace będzie można odebrać w dniu ogłoszenia wyników po oficjalnej prezentacji w auli
Gimnazjum nr 15.
 Prace można dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:
Gimnazjum nr 15
im. Profesorów Lwowskich
ul. Jedności Narodowej 117
50-301 Wrocław
Z dopiskiem: Konkurs „Jestem autorem i edytorem książki”
 Dodatkowych informacji udziela opiekun konkursu: Marta Kruk (tel. 888 372 423).
2. KRYTERIA OCENIANIA:
 Zgłoszone do konkursu książki będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
 Książki będą oceniane pod względem warstwy literackiej, edytorskiej i plastycznej.
 Praca powinna zawierać prawidłowo zaplanowaną stronę tytułową (tytuł, imię i nazwisko
autora).
 Jury będzie brało pod uwagę oryginalność ujęcia tematu, poprawność i bogactwo języka.
3.NAGRODY:
Rozdanie nagród odbędzie się 14 kwietnia 2016 roku w auli Gimnazjum nr 15 w godzinach
przedpołudniowych. Spotkanie uświetni swą obecnością Pani Agnieszka Gil – wrocławska
autorka książek dla młodzieży i dorosłych. O godzinie spotkania laureaci oraz wszyscy
uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
Zapraszamy do wzięcia udziału!
KARTA ZGŁOSZENIA
1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU:
……………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………
2. TYTUŁ KSIĄŻKI:
………………………………………………………..……………………………………………………..
3. NUMER KLASY:
………………………………………………………………………………………………………………
4. NAZWA SZKOŁY:
……………………………………………………………………………………………….……………....
5. ADERS SZKOŁY:
……………………………………………..…………….………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
6. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA UCZESTNIKA KONKURSU:
………………………………………………………………………………………………………………..
7. NUMER TELEFONU OPIEKUNA:
………………..…………………………….…………………………………………………………….…
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji postanowień konkursu – zgodnie z Ustawą z dnia
28.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wyrażam
zgodę na ewentualne opublikowanie fragmentów konkursowej książki oraz wyników
konkursu na stronie internetowej szkoły i na łamach gazetki szkolnej Gimnazjum nr
15 pt. „Piórem Gimnazjalisty”. – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. 2015, nr 2135)
PODPIS RODZICA UCZESTNIKA KONKURSU:
……………………………………………………………………………………………………………………….….

Podobne dokumenty