Backgrounder Softblue SA jest innowacyjną spółką

Transkrypt

Backgrounder Softblue SA jest innowacyjną spółką
Backgrounder
Softblue SA jest innowacyjną spółką komercjalizującą badania i projekty naukowe,
prowadzącą działalność doradczą dla instytucji publicznych i przedsiębiorstw oraz
projektującą systemy informatyczne.
Softblue powstało w 2003 r., przekształcając się w 2012 r. w spółkę akcyjną. Spółka
rozpoczynała od konsultingu gospodarczo-biznesowego dla sektora publicznego oraz
prywatnego z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, obejmującego obecnie profesjonalną
obsługę zamówień publicznych, prowadzenie audytów telekomunikacyjnych, studia
wykonalności i zarządzanie projektami. Zdobyta w branży wiedza i doświadczenie pozwoliły
na rozszerzenie działalności o projektowanie i zarządzanie zaawansowanymi systemami
informatycznymi dla instytucji rządowych oraz biznesu.
Softblue SA prowadzi własny Dział Badań i Rozwoju celem komercjalizacji rozwiązań
naukowych w swoich dziedzinach eksperckich: biotechnologii, programowaniu systemów
informatycznych oraz teleinformatyce. Ma w portfelu cenne autorskie produkty, jak
opatentowana, innowacyjna na skalę światową technologia produkcji biosurfaktantów czy
wielowskaźnikowe czujniki warunków transportu.
Obecnie Spółka skupia się w głównej mierze na prowadzeniu badań i rozwoju innowacyjnych
projektów celem ich monetyzacji.