TARYFA OPŁAT CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY IZBIE

Transkrypt

TARYFA OPŁAT CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY IZBIE
TARYFA OPŁAT CENTRUM MEDIACYJNEGO
PRZY IZBIE ADWOKACKIEJ W OLSZTYNIE
I.
Opłata rejestracyjna – 100 zł
II. Opłaty mediacyjne:
1. Sprawy o prawa majątkowe – ustalona stosownie do wartości przedmiotu sporu
Wartość przedmiotu sporu
Wysokość opłaty mediacyjnej
do 100.000
700 zł
powyżej 100.000 zł do 500.000 zł
1.400 zł
powyżej 500.000 zł do 1.000000 zł
2.000 zł
Powyżej 1.000000 zł
3 000 zł
2. Sprawy niemajątkowe – 500 zł
3. Jeżeli mediacja będzie wymagała więcej niż dwóch sesji mediacyjnych – za każdą
sesję mediacyjną – poczynając od trzeciej – strony zobowiązane są uiścić dodatkową
opłatę mediacyjną w kwocie 200 zł za każdą następną sesję.
III. Wysokość wydatków i zaliczek – określana jest przez mediatora ze stronami
uczestniczącymi w mediacji. Ustalone wydatki i zaliczki strony uiszczają bezpośrednio
mediatorowi.
IV. Na dowód poniesienia opłaty rejestracyjnej i opłaty mediacyjnej, strony otrzymują
stosowny rachunek/fakturę VAT.
V. W przypadku mediacji skierowanej przez Sąd wydatki i koszty postępowania
mediacyjnego rozlicza mediator.