Wzór zamówienia / zapotrzebowania

Transkrypt

Wzór zamówienia / zapotrzebowania
WZÓR ZAMÓWIENIA / ZAPOTRZEBOWANIA
Data
UWAGI
Osoba
zamawiająca
Przedmiot
zamówienia / ilość
Przeznaczenie zamówionego sprzętu: Do obsługi egzaminów zawodowych
Podpis administratora sieci informatycznej:
....................................
Podpis Dyrektora szkoły:
...................................

Podobne dokumenty