Certyfikat ukończenia stażu

Transkrypt

Certyfikat ukończenia stażu
CERTYFIKAT
ukończenia Stażu
Niniejszym zaświadcza się, iż Pani
……………………………………………………………….
ukończyła staż:
„Postępowanie mediacyjne w praktyce”
organizowany przez:
Kancelarię Mediacyjną i Prawną Grażyna Górska,
członka Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych
Oława, dnia …………………..
Pogram stażu obejmował:

Warsztaty przed-mediacyjne
(obejmujące m.in.: analizę korespondencji sądowej zlecającej
przeprowadzenie mediacji, redagowanie zaproszeń na mediację,
kontakt telefoniczny ze Stronami, przygotowanie do mediacji),

Uczestnictwo w trzech posiedzeniach mediacyjnych w roli
obserwatora, omówienie przebiegu mediacji i wypracowanych
rozwiązań

Warsztaty po-mediacyjne (przygotowywanie projektów ugód oraz
protokołów z przebiegu mediacji).

Podobne dokumenty