Sandomierz dn………… OŚWIADCZENIE O NIEZATRUDNIENIU Ja

Transkrypt

Sandomierz dn………… OŚWIADCZENIE O NIEZATRUDNIENIU Ja
Sandomierz dn…………
OŚWIADCZENIE O NIEZATRUDNIENIU
Ja niżej podpisany /a ……………………………………………………………
oświadczam, że nie jestem zatrudniony/a i nie wykonuję innej pracy zarobkowej.
……………………………