oświadczenie - TATA w Pracy

Transkrypt

oświadczenie - TATA w Pracy
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………….
oświadczam i proszę o poszanowanie mojej decyzji.
W sytuacji wymagającej ratowania mojego życia, bądź jakiejkolwiek innej sytuacji
szpitalnej podczas której wykorzystywany jest sprzęt
zakupiony przez
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, proszę o zaniechanie wszelkich działań. Nie chcę,
aby moje życie było zależne od sprzętu finansowanego w ten sposób.
Jeśli moje dziecko trafi do szpitala na badania, nie używajcie aparatów do badania
słuchu. Moje przekonania są silniejsze niż życie i zdrowie moich bliskich.
Jeśli kiedykolwiek moi dziadkowi trafią do szpitala na geriatrię,
zostawcie ich w spokoju.
Wolę, żeby poczekali na swój koniec, niż mieli szansę na życie
wspierane przez tę szatańską machinę. Oświadczam również, że jestem w pełni poczytalny.
niżej podpisany
…………….
styczeń 2017

Podobne dokumenty