Odpowiedź na zapytanie od AlfaChem Laboratoria nr 18213/14 do

Transkrypt

Odpowiedź na zapytanie od AlfaChem Laboratoria nr 18213/14 do
Odpowiedź na zapytanie od AlfaChem Laboratoria nr 18213/14
do zaproszenia do złożenia oferty nr 17/MPS/2014
1. W zaproszeniu do składania ofert jest wyraźnie napisane że :
‘’ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg
wymienionych powyżej grup asortymentowych”
Grupy asortymentowe zawarte są szczegółowo w tabeli .
Tak częściowe oferty będą brane pod uwagę.

Podobne dokumenty