IV KWARTAŁ 2005 R. – QS 4/2005.

Transkrypt

IV KWARTAŁ 2005 R. – QS 4/2005.
Raport bieżący nr 27/2006 - Sobota, 24 marca 2006 r.
Temat:
KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2005 R. – QS 4/2005.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd POLNORD S.A. informuje, że dokonał korekty skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2005 r. (QS
4/2005) przesłanego w dniu 27.02.2006 r.
Przyczyną korekty jest wykazanie poszczególnych pozycji ze sprawozdania finansowego zgodnie z MSR.
W załączonym pliku wykaz pozycji korygowanych (plik pdf 22 kB).
Podpisy:
Andrzej Gawrychowski - Członek Zarządu
Wiesław Raczyński - Członek Zarządu