Wykaz stacji paliw – załącznik nr 5

Transkrypt

Wykaz stacji paliw – załącznik nr 5
Znak PN 1/11
Załącznik nr 5
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców …………………………
WYKAZ STACJI PALIW
Wykaz stacji paliw pozostających w dyspozycji Wykonawcy
Lp. Nazwa stacji
Adres lokalizacji
Godziny
otwarcia
Odległość od siedziby
zamawiającego
1
2
3
4
…………………………………..
Pieczęć i podpisy upoważnionych osób

Podobne dokumenty