Jak wygląda dzień ucznia w różnych krajach

Transkrypt

Jak wygląda dzień ucznia w różnych krajach
Jak wygląda dzień ucznia w różnych krajach, należących do Unii, w jakim wieku dzieci
rozpoczynają naukę oraz ile trwają wakacje w krajach UE?
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów na ten temat, zapraszam do odwiedzin
strony.
Edukacja w Unii Europejskiej
W zjednoczonej Europie nie ma jednolitego modelu edukacji. Każde państwo ma
własny system szkolnictwa, odrębny program, własne podręczniki.
Bo przecież nie da się określić, czy na lekcjach ma być więcej Mickiewicza, Schillera, czy
Camusa.
Około 60 mln uczniów w Unii Europejskiej chodzi do ponad 3 200 000 szkół. Do
podstawówek zapisane są 24 mln uczniów, do szkół średnich chodzi 36 mln młodych
obywateli Unii (w tym około 7 mln polskiej młodzieży).
Choć zjednoczonych krajów jest 25, to systemów edukacyjnych jest jeszcze więcej –
np.: Belgia zaspokaja różne potrzeby i aspiracje uczniów, mieszkających we francuskiej,
flamandzkiej i niemieckiej części kraju.
Jedną z różnic jest wiek, w którym dzieci idą do szkoły. Obowiązkową naukę w
wieku 7 lat, tak jak w Polsce, rozpoczynają dzieci w krajach skandynawskich: Szwecji,
Finlandii i Danii. W większości państw UE (np.: w Austrii, Belgii, we Francji, w Grecji,
Hiszpanii, Irlandii czy we Włoszech) obowiązkowo do szkoły idą już dzieci młodsze – 6latki. A np.: w Wielkiej Brytanii i Holandii edukację rozpoczynają już 5-latki.
Różnice pojawiają się również w organizacji roku szkolnego (uzależnione często od
lokalnych tradycji czy warunków klimatycznych), np.: w Grecji nauka trwa od 1 września do
31 maja, młodzież w Hiszpanii uczy się od połowy września do połowy czerwca. W Szwecji
uczniowie wracają do szkoły już w sierpniu.
Także liczba godzin, które spędzają uczniowie w szkole, jest różna w krajach UE.
Np.: w szkołach średnich najwięcej czasu w szkole spędza młodzież w Szkocji (ponad 1 000
godzin rocznie).
Z kolei najmniej obciążeni są licealiści portugalscy (600 godzin rocznie). DLA
PORÓWNANIA – polski licealista spędza w szkole ok. 800 godzin w roku.
Również długość lekcji nie jest jednakowa. W Grecji uczniowie rano uczą się bez
przerwy przez 90 minut, potem lekcje trwają już po 45 minut. Ale ostatnia trwa o 5 minut
krócej. Z kolei w Anglii w zależności od decyzji szkoły lekcja może trwać od 45 do 60 minut.
Francja zaś ma najczęściej lekcje 55-minutowe.
Dzień ucznia także może wyglądać inaczej w różnych krajach, należących do Unii. W
Grecji najczęściej będziecie się uczyć do późnego obiadu (zajęcia kończą się o godz. 14). Ale
są kraje, w których np. po dwugodzinnej przerwie na obiad w domu uczniowie wracają do
szkoły na następne lekcje.
Na podstawie: Edukacja twojego dziecka, Nr 4/2004

Podobne dokumenty