Zagadnienia na sprawdzian klas 5 „Świat starożytnych Greków” 1

Transkrypt

Zagadnienia na sprawdzian klas 5 „Świat starożytnych Greków” 1
Zagadnienia na sprawdzian klas 5 „Świat starożytnych Greków”
1. Określ położenie geograficzne Grecji (kontynent, morza, ukształtowanie terenu)
2. W jakim celu Grecy zakładali kolonie? Jakie czerpali z nich zyski?
3. Uzupełnij tabelę o bogach greckich. (należy znać bogów, zakres ich władzy oraz atrybut)
4. Jakie warunki należało spełnić, by móc należeć do ateńskiego Zgromadzenia Ludowego?
5. Kto mógł zostać aktorem? Jaki był jego strój? Ilu było aktorów? Dlaczego ważny był chór?
6. Gdzie, kiedy i ku czci jakiego boga odbyły się pierwsze igrzyska?
7. Wymień dyscypliny wchodzące w skład pięcioboju.
8. W jaki sposób można było zostać niewolnikiem w starożytnej Grecji?.
10. Wyjaśnij pojęcia:
agora, polis, Hellada, ostracyzm (sąd skorupkowy), spartańskie wychowanie, Styks, Hades,
Cerber, Mojry, Charon, obol, sędziowie, Tartar, Pola Elizejskie, Tanatos, amfiteatr,
olimpiada, demokracja, tyrania, oligarchia

Podobne dokumenty