Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów

Transkrypt

Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów
Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów
Doktoranci niepracujący, którzy ukończyli 26 rok życia powinni zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego.
W tym celu proszę zgłaszać się do osoby zajmującej się na wydziale sprawą ubezpieczeń zdrowotnych i
wypełnić formularz ZUS ZZA.
Ubezpieczeniem zdrowotnym może być objęty także niepracujący współmałżonek i dzieci doktoranta.
Do rejestracji do ubezpieczenia zdrowotnego wymagane jest posiadanie: dowodu osobistego doktoranta i
współmałżonka, oraz PESEL dzieci.
Równocześnie informuję, że doktoranci ubezpieczeni wykonujący umowy zlecenia powinni pamiętać o
ponownym zgłaszaniu do ubezpieczania każdorazowo po zakończeniu okresu trwania umów.

Podobne dokumenty