w kurierze 10 zł! - Nowy Kurier Zamojski

Komentarze

Transkrypt

w kurierze 10 zł! - Nowy Kurier Zamojski
REKLAMA W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM OD 10 ZŁ*
nr11
reklama
(31)
reklama
Piątek 18 III 2016 r. Nakład 10 000 ISSN 2450-5579
reklama
reklama
Reklama
*
!
Ł
Z
0
1
E
Z
R
E
I
R
U
K
W
Całotygodniowy
Program TV str. 10
reklama
* Reklama za dyszkę, to nowy program partnerski Nowego Kuriera
Zamojskiego. Masz dosyć marazmu? Firma Ci plajtuje? Firma sąsiada przędzie lepiej? Nasza oferta jest dla Ciebie. 10 000 nakładu,
szacunkowo 40 000 czytelników,
reklama
Zamość i okolice. Największy (format) tygodnik w regionie. Nie
bądź lama, to dobra reklama! Przy
podpisaniu umowy na 10 tygodni
cały moduł Twój, za jedyną dyszkę! Czy umieścisz w nim grafikę
czy tekst, Twoja sprawa, człowiek
jest wolny niezależnie od wyroków Trybunału!
Zamów reklamę, niech Pan Sowa
smutny nie będzie!
Telefon: 730 210 777
e-mail: [email protected]
2
reklama
Ważne telefony
Urząd
Skarbowy
84 677 63 00
Powiatowy
Urząd Pracy
84 638 33 31
Urząd Celny
84 748 48 82
Urząd Miasta
84 639 20 84
Urząd Gminy
84 639 29 59
ZUS
84 639 60 95
Kino Stylowy
84 639 23 13
Galeria
Twierdza
84 530 05 01
Starostwo
Powiatowe
84 530 09 00
Urząd Stanu
Cywilnego
84 639 33 29
Prokuratura
Rejonowa
84 677 12 56
Książnica
Zamojska
84 638 58 72
Szpital
Wojewódzki
84 677 33 33
Zamojski
Szpital
Niepubliczny
84 677 50 00
Sąd Rejonowy
84 639 29 77
Ogród
zoologiczny
84 639 34 79
Apteka 24H
84 677 32 24
Komenda
Miejska Policji
84 677 14 17
84 677 14 62
Telefony alarmowe
Okienko Literackie
nigdy nie
Szanowni Poeci, Pisarze i Wy Wielcy Grafomani
Chwytajcie
za
poetyckie
pióra,
lub
prozaiczne długopisy. Nowy Kurier Zamojski otwiera dla
Was swoje Okienko literackie. Ślijcie do nas na adres:
[email protected] swoje teksty. Czekamy na Waszą twórczość. Różną, ale nie każdą. Wybór będzie stricte subiektywny.
Osiem nieskończoności
w 5 miesięcy
Zdradziłem Ci
czym jest życie
i miłość
największą tajemnicę tego świata
ale Ciebie
nigdy nie zdradzę
tylko będę trwał
i trwał...
Choćbym siedział na skraju
świata
załamania czy rozpaczy
to nadal będę
choć tego wolałbym uniknąć
ale Ciebie
nigdy nie chcę unikać
tylko trwać
i trwać...
I w cieniu drzew
w gorące letnie przesilenie
siedzieć
po nocach nawet
na gwiazdy rzucając okiem
ale Ciebie
rzucę
tylko będę trwał
i trwał...
A żal przy Tobie
spływa ze mnie
tak jak i łzy czasami
ale w moim sercu gości radość
i Ty
a smutki odrzucam
ale Ciebie
nigdy nie odrzucę
tylko będę trwał
i trwał...
BEZPŁATNE
BADANIE USG
Już wkrótce Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii rozpocznie rejestrację na bezpłatne badanie usg dla kobiet. Bezpłatne
USG narządów kobiecych (jajniki, macica) będą wykonywane w dniach 13-15
kwietnia w Hotelu Jubilat. Z badań mogą
także skorzystać pacjentki ciężarne.
Rejestracja telefoniczna rozpoczyna się
29 marca.
•
•
•
84 638 55 12
84 638 80 90
84 638 80 91
Zapraszamy
W końcu się zestarzeję
u Twojego boku
moje siwe włosy zaczną wypadać
aż w końcu śmierć życiu powie
opuścić kurtynę!
I wtedy Cię opuszczę
ale fizycznie tylko
bo gdzieś tam przy Tobie
będę trwał
i trwał...
Zawsze.
Emilie Jama
reklama
Pogotowie
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie
Wodno
-Kanalizacyjne
994
Pogotowie
ciepłownicze
993
Pogotowie
gazowe
992
Taksówka
1-94-55
Pogotowie
energetyczne
991
Straż Miejska
968
Pomoc
drogowa
981
3
AKTUALNOŚCI
reklama
CO Z KOPALNIĄ POD CHEŁMEM?
W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie Posła
Jarosława Sachajko z Panem Januszem Jakimowiczem
prezesem zarządu PD Co sp. z o.o., z wykształcenia geologiem, który przez 25 lat zajmował się wydobyciem węgla. Obecnie firma ta prowadzi zakrojone na szeroką skalę prace nad wybudowaniem kopalni w województwie
lubelskim. PD Co to spółka zależna Prairie Downs Metals
Limited, australijskiej spółki notowane na giełdzie, specjalizującej się w realizacji projektów wydobywczych.
PD Co jest polską spółką zatrudniającą zespół ekspertów
w dwóch biurach w Warszawie i Lublinie.
W ostatnich latach wiele partii chwaliło się, że w niedługim czasie powstanie w województwie kopalnia.
Niestety do dnia dzisiejszego przechwałki te nie zostały
zrealizowane, niestety były to jedynie kolejne obietnice
wyborcze. Obecnie istnieje realna szansa na powstanie
w regionie kopalni, jednak na drodze do sukcesu stoją
trudności z uzyskaniem koncesji i pozostałe problemy
związane z biurokracją.
NATURALNIE LOKALNIE
Naturalnie
Lokalnie jest internetowym targiem żywności dla
mieszkańców Zamościa i okolic. To
coś pomiędzy kooperatywą a sklepem internetowym. Targ wyróżnia
się jednak tym, że oferuje tylko lokalne produkty. Pośród nich znajdziecie m.in. oleje z małej olejarni,
owoce, warzywa i jaja z gospodarstwa ekologicznego, grykę, miody
z kameralnej pasieki, chleb na zakwasie, zioła i wiele innych.
Celem tego przedsięwzięcia jest
wspieranie lokalnych rolników
i umożliwienie mieszkańcom miasta i okolic dokonywania regularnych zakupów zdrowej, naturalnej
żywności z dostawą do domu.
Naturalnie Lokalnie tworzą osoby, którym zależy na stałym dostępie do ekologicznej żywności. Idea
wspierania lokalnego rolnictwa
przyświecała nam od zawsze, teraz
wreszcie realizujemy swoje projekty. Cieszymy się ogromnie, że chcecie w nich uczestniczyć.
Nasze dwa podstawowe i zarazem najważniejsze założenia to:
- ma być naturalnie,
- ma być lokalnie.
I tą drogą zamierzamy konsekwentnie podążać.
Zapraszamy na nasz fanpage na
Facebooku i do składania zamówień, już teraz zbieramy chętnych
na produkty, startujemy w kwietniu!
fb.com/NaturalnieLokalnie
Przedsięwzięcie swoim patronatem objął Nowy Kurier Zamojski
Chroń zdrowie swoje i rodziny!
Agnieszka Zapała■
Od lat 60. ubiegłego wieku trwają poszukiwania węgla
na Lubelszczyźnie. Badania wykazały, że Lubelskie Zagłębie Węglowe liczy ponad 9 tys. km² i jest większa od Zagłębia Górnośląskiego, które liczy ok. 7 tys. km². Dodatkowo węgiel wydobywany na Śląsku jest słabej jakości
natomiast w złożach odkrytych na Lubelszczyźnie znajduje się węgiel bardzo dobrej jakości, półmiękki węgiel
koksujący i węgiel wysokoenergetyczny, który z powodzeniem może konkurować z węglem importowanym.
Jego szacowane zasoby wynoszą obecnie 1,6 mld ton.
Powstanie kopalni stanowi bardzo dużą szansę na
rozwój regionu. Obszar objęty badaniami znajduje się
w obrębie 4 gmin: Cyców, Wierzbica, Siedliszcze i Urszulin w powiatach chełmskim i łęczyńskim. Oprócz kopalni
planowane jest również powstanie zakładu przeróbki
węgla, najprawdopodobniej w miejscowości Rejowiec.
Funkcjonowanie kopalni zostało zaplanowane na minimum 22 lata. Ma być ona na najwyższym, światowym
technologicznym poziomie. Wydobywanie będzie się
odbywało w systemie ścianowym z kilkukilometrowymi
wybiegami. Zastosowana zostanie również technologia
kotwienia, która w Polsce nie jest jeszcze stosowana, a za
Kopalnia planuje zatrudniać ok. 2 tys. osób. Podczas
budowania kopalni planowane zatrudnienie to ok. 1700
osób. Już na obecnym etapie rozpoznawania złóż firma
zatrudnia bezpośrednio oraz pośrednio ok. 60 osób.
Przyjmuje się, że 1 miejsce pracy w sektorze górnictwa
węgla kamiennego generuje ok. 4 dodatkowe miejsca
pracy w sektorze około górniczym, co oznacza, że przełoży się to na łączną liczbę do 10 000 miejsc pracy.
Budowa kolejnej, nowoczesnej kopalni węgla kamiennego w regionie może pozwolić na rozwinięcie
górniczej specjalizacji branżowej na tym obszarze Polski
Wschodniej. Istotne z punktu widzenia konkurencyjności regionu jest również to, że ta specjalizacja branżowa ma niewątpliwie znaczenie ponadregionalne. Poza
tym, w przypadku surowców energetycznych warto
również wspomnieć, że mogą one wpływać na rozwój
innych działalności związanych z wydobywaniem, czyli
m.in. produkcja energii elektrycznej bazującej na miejscowych zasobach naturalnych, rozwinie się produkcja
przemysłowa oraz rynek nieruchomości i usług.
Wkrótce mają zapaść kluczowe decyzje, licząc na
współpracę ze wszystkimi Posłami z Lubelszczyzny na
rzecz uprzemysłowienia Lubelszczyzny proszę mieszańców o obserwowanie procesu wydawania decyzji przez
Ministra Środowiska. Wskaźnikiem kierunku działania
Ministerstwa Środowiska będzie odpowiedź Ministra na
moją interpelację dotyczącą budowy kopalni węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym dostępnej
pod adresem http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6663F382.
Proszę mieszkańców o angażowanie się w działalność
społeczną i polityczną np. poprzez kontakt z Posłami lub
ich przedstawicielami. 3 marca w Chełmie odbyło się
otwarcie kolejnej filii Biura Poselskiego Jarosława Sachajko przy ulicy Krzywej 37/21 szefem biura jest Pan Marian
Hordejuk, który w każdy wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 12:00 do 16:00 będzie czekał na postulaty od
mieszkańców Lubelszczyzny.
Na koniec pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom najszczersze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej
Nocy. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni Państwa
serca pokojem, radością oraz wzajemną życzliwością.
Poseł RP
dr Jarosław Sachajko
reklama
Naturalnie Lokalnie ma za zadanie ułatwić dostęp do sprawdzonych, świeżych produktów
z okolicznych gospodarstw. Sami
szukamy uczciwych gospodarzy,
którzy nie stosują chemii w swoich
uprawach i polecamy ich wyroby.
W efekcie w Wasze ręce trafiają pro-
sto od rolnika sprawdzone produkty dostarczane do domu.
Górnictwo węgla kamiennego jest w Polsce, niezmiennie od wielu lat, strategicznym sektorem gospodarki.
Jeszcze w latach 90. Polska była drugim, co do wielkości eksporterem węgla na świecie i eksportowała ponad
45 mln ton rocznie. Obecnie Polska co roku sprowadza
ok. 10 mln ton węgla rocznie, głównie z Rosji, Stanów
Zjednoczonych, Kolumbii, Australii. Polska w niedługim
czasie odczuje niedobór węgla i całkowicie uzależni się
od importu. Tymczasem rynek węgla na świecie jest gotowy wchłonąć każdą w zasadzie ilość węgla. Szacuje się,
że Unia Europejska corocznie importuje ponad 200 mln
węgla, same Niemcy importują natomiast 50 mln. Jest to
rynek, na którym polskie kopalnie i polski węgiel mogłyby zdecydowanie wkroczyć. Zwiększaniu eksportu może
sprzyjać sytuacja w państwach europejskich, jak Niemcy, gdzie od 2018 roku kopalnie będą wygaszane, Czechy i Austria, gdzie powoli kończą się zasoby czy Wielka
Brytania gdzie pozostała już tylko jedna czynna kopalnia
węgla kamiennego.
granicą stanowi standard. Dzięki niej poziom bezpieczeństwa wzrośnie o 50%.
reklama
4
SPRZĄTANIE ALBO MANDAT?
W poprzednim wydaniu
Nowego Kuriera Zamojskiego
informowaliśmy,
że funkcjonariusze Straży
Miejskiej będą zwracali szczególną uwagę na
problem sprzątania po
czworonożnych pupilach.
Straż Miejska ma prawo
wymierzać
upomnienia
i mandaty właścicielom
zwierząt za niestosowanie
się do wymogu sprzątania nieczystości po psach.
W ubiegłym tygodniu
Straż Miejska w Zamościu
wymierzyła 29 mandatów
za pozostawianie psów
bez opieki i niesprzątanie
nieczystości po nich.
Działania
Strażników
będą intensyfikowane, by
w efekcie doprowadzić to
wyeliminowania
nieakceptowanego zachowania właścicieli psów. Straż
Miejska ponownie zwraca
się z apelem do mieszkańców, będących opiekunami psów o przestrzeganie
zasad higieny i porządku.
W przypadku niestosowania się do wymogów,
nakładane będą sankcje
w postaci np. wysokich
mandatów. ■
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
- WNIOSKI DO KOŃCA MARCA
Miasto Zamość prowadzi nabór ankiet do
udziału w projekcie montażu instalacji fotowoltaicznych (PV) od właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych.
Podjęto decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania ankiet od właścicieli nieruchomości
do 31 marca 2016 roku.
Mieszkańcy osiedli domów jednorodzinnych
mogą spodziewać się w najbliższych dniach
ulotek informacyjnych o prowadzonym naborze. Szczegółowe informacje odnośnie instalacji fotowoltaicznych dostępne są na stronie
internetowej miasta www.zamosc.pl. ■
PRZEDSZKOLAKI BEZPIECZNIEJSZE
W budynkach dwóch zamojskich przedszkoli w okresie wakacyjnym zostaną wykonane
nowe instalacje oddymiające
klatki schodowe.
O FOTEL V-CE LIDERA
20 marca (niedziela) o godz.18.00 w hali III LO w Zamościu odbędzie się ostatni mecz sezonu zasadniczego III ligi męskiej koszykówki. UKS Basket Zamość
zmierzy się na własnym parkiecie z AZS PWSTE Jarosław. Aktualnie zamojska
drużyna zajmuje trzecie miejsce w tabeli, natomiast AZS Jarosław drugie. Będzie
to bezpośredni mecz o fotel v-ce lidera.
Prace modernizacyjne będą
przeprowadzane w dniach 27
czerwca do 19 sierpnia w Przedszkolu Miejskim Nr 5 przy ul.
Peowiaków oraz w Przedszkolu
Miejskim Nr 12 przy ul. Wyszyńskiego.
Trzy drużyny SSK Rzeszów AZS Jarosław oraz Basket Zamość mają już zagwarantowane baraże o wejście do drugiej ligi Polskiej Ligi Koszykówki. Mecze barażowe zostaną rozegrane od 15 do 17 kwietnia, miejsce zostanie wyłonione
w drodze konkursu.
Wykonawcą prac zostało
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Inwex. Zakres robót
Wszystkich sympatyków koszykówki w naszym mieście serdecznie zapraszamy.
Wstęp wolny. ■
obejmie m.in. przebudowę instalacji hydrantowej, wykonanie
i dostosowanie instalacji elektrycznych, wykonanie zabezpieczenia przed zadymieniem
poprzez wydzielenie klatek
schodowych i montaż okien oddymiających, czy wymianę istniejących drzwi zewnętrznych
i wewnętrznych na drzwi spełniające wymogi ewakuacji z pomieszczeń.
Koszt prac w Przedszkolu Miejskim Nr 5 wynosi 181 673,47 zł
brutto, a w Przedszkolu Miejskim
Nr 12 - 152 096,03 zł brutto.. ■
reklama
GODZINA DLA ZIEMI
DŁUŻSZE ŚCIEŻKI ROWEROWE
Zamojski Magistrat informuje, że do
10 maja mają zostać opracowane projekty dwóch odcinków ścieżek rowerowych na terenie miasta. Łączna długość
planowanych ścieżek to 2,5 kilometra.
Wykonaniem projektów zajmie się
Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI”.
Koszt tego opracowania wyceniono na
66 073,14 zł brutto.
ul. I Maja do ul. Okrzei w koronie rzeki
Łabuńki od strony osiedla Janowice
oraz odcinka od ul. Weteranów do ul.
Nadrzecznej w terenie przyległym do
rzeki Łabuńki.
Pierwszy nowopowstający fragment
dla rowerzystów dotyczy odcinka od
Na obu odcinkach ścieżki rowerowej
zaplanowano także oświetlenie. ■
Drugi projekt budowlano-wykonawczy dotyczy ścieżki pieszo-rowerowej
na odcinku ul. Królowej Jadwigi, od ul.
Dzieci Zamojszczyzny do ul. Śląskiej.
19 marca 2016 między godziną 20:30
a 21:30 Miasto Zamość będzie uczestniczyć
w „Earth Hour” (Godzina dla Ziemi). Jest
to wydarzenie organizowane przez WWF,
podczas którego w ważnych budynkach na
całym świecie zostanie wyłączone światło.
Miasto Zamość wygasi Ratusz, oświetlenie przyforteczne oraz park. Ten znak ma
zwrócić uwagę na problematykę zmiany
klimatu oraz konieczność ochrony klimatu
w nawiązaniu do postanowień konferencji
klimatycznej ONZ w Paryżu z grudnia ubiegłego roku.. ■
TYLKO
TYLKO
TYLKO
TYLKO
TYLKO
* cena netto tylko przy
zamówieniu na 10 tygodni
* cena netto tylko przy
zamówieniu na 10 tygodni
* cena netto tylko przy
zamówieniu na 10 tygodni
* cena netto tylko przy
zamówieniu na 10 tygodni
* cena netto tylko przy
zamówieniu na 10 tygodni
10 zł* 10 zł* 10 zł* 10 zł* 10 zł*
Dekoracje Ślubne
„Ja Was Przyozdobię”
wolne terminy,
tel 725 476 922
reklama
HISTORIE Z PASJĄ
ROZWIĄZANIE KONKURSU z nr 9 Nowego Kuriera Zamojskiego. Wakcynacje prowadzone przez Urszulę
z Zamoyskich Mniszchową były to szczepienia przeciw ospie, w losowaniu zwyciężył pan Dawid F. Gratulujemy!
Miasto w oblężeniu
Zamość to nie tylko miasto, ale
i twierdza, co więcej twierdza, o której mówi się, że nigdy nie została
zdobyta szturmem przez obce
wojska. Choć temat oblężeń Zamościa zdarzało mi się już poruszać, na
przykład przy okazji różnych rocznic
i pewnie niejednokrotnie do niego
wrócę, to dziś postanowiłam zrobić
małą kompilację najważniejszych
działań militarnych związanych
z miastem.
Chrzest bojowy zamojska Twierdza miała w roku 1648, kiedy to
w Rzeczypospolitej wybuchło powstanie Chmielnickiego. Wojska
kozacko-tatarskie zjawiły się pod Zamościem na początku listopada. Dowódcą obrony miasta został Ludwik
Weyher, wśród obrońców znajdował
się Jan Sobieski przyszły król Polski.
Miasto zostało parę razy ostrzelane,
ale Chmielnicki nie wydał rozkazu
generalnego szturmu, tylko postanowił wziąć miasto w blokadę. Jak
się okazało posunięcie to było bardzo dobre, w przepełnionej twierdzy
zaczęło brakować żywności, wybuchła epidemia, co doprowadziło do
tego, że postanowiono podjąć pertraktacje. Udało się wynegocjować
dosyć niski okup (20 tys. złotych),
co więcej Chmielnicki uwolnił 20
szlachcianek i urządził wyprzedaż
zrabowanych kosztowności. Poseł
królewski relacjonował całą sytuację
następująco: Ludzie pochorzeli, trupa wszędzie pełno, niedostatek piwa,
chleba i inszej żywności, konie i dobytek od niedostatku pozdychały, pełne
ich ulice i rynki, zaczym smród wielki
i nieznośny. Zamość nie został jednak
zdobyty.
Kolejny raz przyszło się bronić Zamościowi podczas potopu szwedzkiego, w 1656 roku, tym razem przed
wojskami szwedzkimi Karola X Gustawa. Miastem rządził wtedy Jan Sobiepan Zamoyski, wnuk założyciela
miasta. Jak zapisał w swoim diariuszu
Bazyli Rudomicz, pod datą 27 lutego
1656 roku: Z powodu zagrożenia ze
strony wroga zamilkły dzwony i zegar
nie wybija godzin. Wprawdzie w nocy
słychać było około 150 strzałów armatnich z ognistymi kulami, które zostały
pozbierane przez naszych żołnierzy,
nikt jednak nie został zabity. Padł tylko jeden wół, a pewien człowiek został
zraniony w tylną część ciała. Straty
były więc niewielkie. Król szwedzki wysłał do twierdzy posłów, aby
przekonali Zamoyskiego do jej poddania, Ci jednak nic nie wskórali. 1
marca armia szwedzka odeszła spod
Zamościa i ruszyła w kierunku na Tomaszów. Legenda głosi, że Karol X
Gustaw próbował jeszcze podstępu,
ale również okazał się on bezskuteczny. Zamość był jedną z 3 twierdz,
które oparły się potopowi szwedzkiemu (Zamość, Gdańsk i Jasna Góra).
Nieugięta postawa Zamoyskiego
sprawiła, że historia obrony miasta
rozniosła się po całym kraju i obrosła
w niezliczoną ilość legend.
W roku 1657, 8 lipca podeszły pod
Zamość sprzymierzone ze Szwedami
wojska Jerzego II Rakoczego (księcia
Siedmiogrodu), gdy jednak zobaczył potęgę zamojskiej twierdzy, podobno stwierdził, że znalazł się pod
miastem przypadkiem i ruszył dalej
w stronę Tomaszowa.
Wiek XVIII był bardzo burzliwym
wiekiem dla Polski. Rozpoczęła go
III wojna północna (1700-1721),
w której początkowo Rzeczypospolita deklarowała neutralność, stała
się jednak areną działań wojennych.
Przewijały się przez Zamość i wojska
szwedzkie i kozackie, rosyjskie i saskie. W 1703 roku Szwedów odparto,
1704 roku wpuszczono ich dobrowolnie i zapłacono kontrybucję, aby
miasta nie zniszczyli (co odbiło się
negatywnie na sławie Zamościa).
W październiku odparto oddziały kozackie. W 1705 roku na żądanie króla
Augusta II wpuszczono do Zamościa
jako nowy garnizon tysiąc piechurów
rosyjskich. W 1706 podstępem próbował zająć Zamość rosyjski generał Baur, nieskutecznie. W 1715 roku
podstępem miasto zajęły wojska saskie. Zamość jako jedyny z większych
miast Rzeczypospolitej wyszedł
z wojny północnej prawie nie zniszczony w pełni zdolności obronnych.
Podczas konfederacji barskiej
Zamość deklarował neutralność.
30 maja 1771 roku pod Zamościem
przechodzili konfederaci pod dowództwem Kazimierza Pułaskiego.
Ponieważ oficerowie zamojskiej
twierdzy (za wyjątkiem komendanta) nie chcieli opowiedzieć się po
stronie konfederacji, Pułaski został
zmuszony do stoczenia pod murami
Zamościa bitwy z wojskami płk Suworowa.
Wiek XIX był bardzo niespokojny
dla Zamościa. W 1809 roku, w maju
pod Zamościem zjawiły się wojska
Księstwa Warszawskiego, w tym
czasie twierdzę zajmowali Austriacy. Postanowiono przeprowadzić
szturm na Zamość. Wojskom Księstwa Warszawskiego pomagali aktywnie mieszkańcy Zamościa, którzy
m.in. podpalili austriackie magazyny
z żywnością i furażem. Pracownicy
ordynacji zamojskiej pomogli zaś
w rozpoznaniu terenu i gromadzeniu
materiału potrzebnego do robienia
faszyn (wiązki wikliny lub cienkich
gałązek drzew i krzewów), koszów
i drabin. 20 maja w nocy rozpoczął
się szturm. Wojskom Polskim udało
się wedrzeć i zdobyć bastion 3 i 4. Następnie opanowano Bramę Lubelską
i udało się wejść do miasta. Ostatnia
faza szturmu rozegrała się na Rynku
Wielkim i w okolicach Bramy Szczebrzeskiej. Austriacy zostali otoczeni
ze wszystkich stron i po kolei rezygnowali z dalszego oporu. Zamość
jedyny raz w swoich dziejach został
zdobyty szturmem, ale przez wojska
polskie. Podczas szturmu na Zamość
wśród wielu dzielnych żołnierzy,
wyróżniła się kobieta, nazywała się
Joanna Żubrowa a za jej odwagę
książę Józef Poniatowski, przyznał
jej, jako pierwszej kobiecie w historii
order Virtuti Militari.
W 1813 roku przyszło się Zamościowi bronić przed wojskami rosyjskimi. Był to okres kontrofensywy
Rosjan po nieudanej kampanii napoleońskiej na Moskwę. Dowódcą
obrony Zamościa był gen. Maurycy Hauke. Miasto broniło się długo i wytrwale i skapitulowało po 9
miesiącach obrony. Generał Rath,
który odbierał kapitulację był pod
tak wielkim wrażeniem determinacji
obrońców Zamościa, że pozwolił załodze twierdzy na w pełni honorowe
poddanie się.
Zamość wziął także udział w powstaniu listopadowych (18301831). Kolejny raz obrońcy stanęli
na wysokości zadania. W oblężonym
Zamościu Franciszek Kowalski napisał tekst do słynnej piosenki Tam na
błoniu błyszczy kwiecie. Miasto posiadało zapasy amunicji i żywności
jednak 22 października 1831 roku,
ponieważ powstanie na ziemiach
polskich dogasało, załoga twierdzy
skapitulowała.
W roku 1866 władze carskie
podjęły decyzję o likwidacji zamojskiej twierdzy i mury miasta zostały
wysadzone.
W I wojnie światowej, pod koniec
sierpnia 1914 roku doszło do wielkiej
konfrontacji
rosyjsko-austriackiej
znanej jako bitwa pod Zamościem.
XVIII wieczna mapa okolic Zamościa
W latach 1915-1918 miasto znajdowało się pod okupacją austriacką.
Wraz z końcem wojny i odzyskaniem
przez Polskę niepodległości Zamość
znalazł się w granicach odrodzonej
Rzeczypospolitej.
Podczas wojny polsko-bolszewickiej, w zasięgu działań wojennych, znalazł się Zamość w sierpniu
1920 roku. Zamość stanął na drodze
posuwającej się w kierunku Lublina
1 Armii Konnej słynnego marszałka Budionnego, który to obawiając
się pozostawić sobie na tyłach silny,
wrogi garnizon, postanowił zdobyć
miasto. Dowództwo miasta zapewniało Lublin, że na Zamościu Budionny połamie sobie zęby i tak też się stało. Obrona wytrzymała do 31 sierpnia
kiedy to nadeszła oczekiwana odsiecz w postaci oddziałów generała
Hallera. Budionny został zepchnięty
za Bug.
Podczas II wojny światowej Zamość ostatecznie znalazł się pod
okupacją hitlerowską. Zamojszczyzna miała zostać zgermanizowana.
Na miejsce wysiedlanej ludności polskiej wprowadzano kolonizatorów
niemieckich. Zamość miał się stać
stolicą „obszaru osiedleńczego” i miał
być przeznaczony dla funkcjonariuszy SS i ich rodzin. Sto tysięcy mieszkańców Zamojszczyzny z 300 wsi
Plan Zamościa z 1704 roku
dla króla Karola XII
Poselstwo Śmiarowskiego
do Chmielnickiego
pod Zamościem, 1648 r.
wywieziono do obozów koncentracyjnych lub na roboty do Niemiec.
Tragiczny los spotykał także dzieci,
szacuje się że około 30 tysięcy dzieci zostało rozdzielonych z rodzicami
i przeznaczonych do germanizacji
bądź obozów zagłady.
Dominika Lipska i Tomasz
Banach – Turystyka z Pasją
PYTANIE KONKURSOWE
Jakie nominały miały monety bite podczas oblężenia
Zamościa w 1813 roku?
Spośród osób, które prześlą poprawną odpowiedź na
adres mailowy: [email protected] wylosujemy jedną nagrodę niespodziankę. Fundatorem nagród
w konkursie jest Zamość – Twierdza Otwarta.
Zapraszamy do zabawy!
BIZNESPLANY
dla firm
dla bezrobotnych
tel. 692 387 988
Salon Fryzjerski
„Strefa Piękna”
Hrubieszowska 34c
tel. 537 289 723
tel.: 790 674 969
reklama
reklama
reklama
Salon Kosmetyczny
Angela
Rynek Solny 1
tel. 84 638 40 67,
509 814 595
reklama
5
Biuro Podróży
„Traveltime”
Rynek Solny 1
tel. 518 557 116
reklama
reklama
6
OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam brusy dębowe 17 x
17 x 200-300, okna 3 szybowe
z demontażu z bloku. Tel. 84 530
12 77
Alufelgi 17, 5 x 11 4,3 Kia, Hyundai,
Mazda. Cena 700zł. Tel. 500 449 770
Wynajmę dom w Zamościu, cena
500zł/miesiąc. Tel. 509 440 762
Sprzedam działkę budowlaną, 30
arów lub więcej. Tanio, atrakcyjne
miejsce - Topornica Kolonia Tel. 603
962 136
Peugeot 106 1.0 B w bardzo
dobrym stanie. Posiada szyberdach,
relingi dachowe, hak, radio, ocynk.
Rok produkcji 1995, przebieg 16
tys. Tel. 84 639 64 46, 505 987 592.
Zamość, cena 3300zł
Gorczyca, 5zł/kg, dowóz na
miejsce.
Tel. 695 069 461
Sprzedam działkę budowlaną: 13
arów lub 26 arów. Zamość - Mokre
Tel. 603 962 136
Sprzedam działkę budowlaną ul.
Powiatowa 50 - 6 arów.
Tel. 517 792 636
Sprzedam w Zawadzie działki
budowlane: 12 arów (45 tys), 10
arów (38 tys) Tel. 508 403 599
Sprzedam działkę 60 arów, rolnobudowlaną w Zamościu. Tel.
517 792 636
Toaletę przenośną ze spłuczką nową - sprzedam. Idealna na działkę
oraz dla osoby chorej, mającej
problemy z poruszaniem się Tel. 608
119 412
Akordeon Hohner Verdi III, Soprani
- 120 basowe. Cena do uzgodnienia
- Zamość. Tel. 505 987 592
Sprzedam: wirówka do bielizny
do drobnej naprawy - cena 70 zł.
Kołpaki oryginalne do nissana 13”.
Bagażnik dachowy do Maluchanieużywany cena 80 zł. Tel. 84 639
64 46, 505 987 592
Akordeon Carlo Rossi do kapeli cena 1200zł, Mozart do nauki 40B.
Tel. 505 987 592
Sprzedam drewno opałowe:
grab, buk i inne. Transport. Tel.
798 682 436
Sprzedam kawalerkę 36m2
komfortowo wyposażona V piętro.
Bohaterów Monte Cassino. Tel.
502 689 212
Przyjmę osobę na staż przez UP ogrodnictwo. Tel. 512 078 304
Przyjmę ziemię i gruz - teren
Zamościa, dobry dojazd. Tel.
790 217 963
Sprzedam komplet wędkarski,
tj: 2 feederki 390 cm, 1 spining
270 cm z kołowrotkami, z żyłkami
i plecionkami. 2 elektroniczne
czujniki brań, podbierak 3 m
w pokrowcu 3-komorowym i inny
sprzęt wędkarski w promocyjnej
cenie 1000 zł. Tel. 696 108 347
Sprzedam nową encyklopedię
medyczną – 23 tomy. Tel. 696
432 650
Dekoracje ślubne - Ja Was
przyozdobię - Wolne terminy. Tel.
725 476 922
Kupię łąkę położoną w gminie
Sułów lub Szczebrzeszyn. Tel.
782 188 402
Sprzedam akumulator Centra
72Ah, cena 60zł. Tel. 798 68 24 36
Sprzedam piec CO-CW Defro
Optima Plus 15 KW, zakres mocy
6-19 KW - ze sterownikiem
i wentylatorem, rok prod. 2011,
cena do uzgodnienia. Tel. 84 638
67 53
Sprzedam fotelik samochodowy,
stan dobry, cena 40 zł. Tel.
512 078 304
Sprzedam tapczan młodzieżowy
90cm x 210cm, cena 40 zł. Tel.
512 078 304
Sprzedam trampolinę - szerokość
120 cm, cena 30 zł. Tel. 512 078 304
Sprzedam dom wolnostojący.
Zamość, Karolówka Tel. 661 524 232
Sprzedam ziemniaki, odmiana
Vineta 0.60/kg, k/Zamościa Tel.
501958 347
Sprzedam działkę budowlaną 36
arów, Lipsko 164 Tel. 84 671 38 49
Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe
70m2 z wyposażeniem, w centrum
Zamościa Tel. 603 962 136. 663 910
290
Sprzedam dom drewniany do
rozbiórki. Tel 782 010 140
Meble, antyki do sprzedania. Tel.
782 010 140
Sprzedam budynek
wielofunkcyjny, ul. Lubelska 70A
Zamość. Idealna lokalizacja na
przychodnię, przedszkole, siłownię,
kwatery, itp. Tel. 691 727 601
Sprzedam piętrowy wolnostojący
dom na Osiedlu Karolówka, ul
Kopernika. Tel. 881 669 406
Sprzedam działkę budowlaną 36
arów, Lipsko 16h. Tel. 84 671 38 49
Wynajmę - nowy dom. Obsza;
100m2, na działce 65 arów, cena
500zł. Tel. 509 440 762 (po 16.00)
Sprzedam mieszkanie 40 m2.
Kuchnia + łazienka, pokój, korytarz,
piwnica. Działka 0,0204 ha. Tel. 506
405 480
Sprzedam ponton 2-osobowy oraz
duży namiot rumuński. Tel. 600 686
563
Kawalerka 36 m2, komfortowo
wyposażona, Vp, Bohaterów Monte
Cassino. Tel. 502 689 212
Sprzedam działkę rekreacyjną
w Zwierzyńcu w pobliżu rzeki
Wieprz. Tel. 733 852 208 (po 17)
Stancja dla pracujących
w Zamościu. Tel. 733 852 208 (po
17)
Kurs stolarz, cieśla w Zamościu. Tel.
733 852 208 (po 17)
Sprzedam młynek do styropianu i
pianki poliuretanowej - 1000zł do
negocjacji. Przekładnię ślimakową 700zł, siłowniki hydrauliczne - od 50
do 300zł. Tel. 606 474 039
Sprzedam drewno opałowe, różne
gatunki. Transport. Tel. 798 682 436
Wydzierżawię lub sprzedam zakład
cukierniczy w Krasnobrodzie. Tel.
607 394 234
Stancja - do wynajęcia M3 - 53 m3
z balkonem, I piętro, umeblowane.
Uczniom, studentom, pracującym.
Cena 350 zł lub sprzedam - tanio.
Tel. 513 174 098
Naprawa komputerów
Dojazd i wycena bezpłatnie
tel. 573 488 999
Tanie pranie tapicerek, dywanów,
wykładzin, kanap, foteli Tel. 790 327
767
Sprzedam tanio brusy dębowe
17x17x200 - 4 szt; okna 3-szybowe
z demontażu z bloku z futrynami
Tel. 84 530 12 77
Sprzedam stół rozkładany nowy i
sześć krzeseł - w atrakcyjnej cenie.
Tel 84 530 19 70 (do godz. 8.00 i po
południu po 17.00)
Sprzedam gorczycę. Możliwy
dowóz na miejsce 5zł/kg. Tel. 695
069 461
Sprzedam: Wózek inwalidzki
ręczny. Koncentrator tlenu. Chodzik
inwalidzki. Tel. 732 588 389
Obsza. Nowy dom, 100m2
sprzedam. Cena 210 000. Tel. 509
440 762 (po 16.00)
Sprzedam dom i działkę w centrum
Zamościa. Tel. 607 325 190
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej. Pranie
dywanów, wykładzin, kanap, foteli.
Tel. 505 130 265
Sprzedam dom w strefie
podmiejskiej Zamościa - pow.
86m2 lub zamienię na mieszkanie
w bloku w niskiej zabudowieparter, pierwsze piętro, słoneczne z
balkonem do 40 m2. W rozliczeniu
przyjmę dopłatę. Tel. 669 622 100
Sprzedam działkę - 0,97 ha przy
asfalcie, w pobliżu las, woda, świetlica,
10 km od Zamościa - lub zamienię na
2-3 pokoje. Tel. 506 571 438
Sprzedam okna z demontażu,
3-szybowe z bloku, z futrynami gmina Komarów. Tel. 84 530 12 77
Wyposażenie salonu fryzjerskiego,
kompletne w bardzo dobrej cenie.
Tel. 794 442 141
Sprzedam zabytkowy kredens
pokojowy, meble kalwaryjskie. Tel.
600 686 563
Sprzedam M-4 - 55,34 m2 na
ul. Polnej 23/30, w bloku po
kapitalnym remoncie. Cena do
uzgodnienia. Tel. 696 108 347
Miejsce na Twoją
reklamę
PRACA DLA PRZEDSTAWICIELA
DO POZYSKIWANIA REKLAM PRASOWYCH
W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM
Miejsce pracy: Zamość
Dom do wynajęcia
w Zamościu. pow. 100m2
ul. Woj. Polskiego
tel. 793 04-66-44
Spółdzielnia Socjalna
„Moczydło”
•
•
•
•
•
oferuje usługi:
Gładzie,
Malowanie,
Beton cire,
Instalacje hydrauliczne,
Układanie kostki brukowej oraz inne prace remontowe
ZADZWOŃ tel. 570 003 722
Dowiedz się więcej---umów się---złóż zlecenieWykonamy każde zlecenie szybko i profesjonalnie
Opis stanowiska:
•
Aktywne pozyskiwanie reklamodawców
do gazety.
•
Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem.
•
Utrzymywanie relacji z klientem.
Wymagania:
•
Dobra organizacja pracy.
•
Sumienność i zaangażowanie.
•
Łatwość nawiązywania kontaktów
i wytrwałość w dążeniu do celu.
Oferujemy:
•
Wysoką prowizję.
•
Dogodne elastyczne godziny pracy.
•
Rożnorodne formy zatrudnienia.
•
Zapraszamy do współpracy również osoby
już pracujące.
Kontakt:
[email protected]
tel: 730 210 777
Wydawca:
Agnieszka Ciurysek
Kurier Zamojski
www.kurierzamojski.pl
Adres do korespondencji:
Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206
22-400 Zamość
e-mail:
[email protected]
Biuro ogłoszeń i reklamy:
Tomasz Krywionek
Plac Stefanidesa 6
[email protected]
tel.: 730 210 777
DTP: Hollyvinsky Misha
Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie
ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy
sobie prawo do publikowania danych
osobowych laureatów
konkursów i krzyżówek.
Druk: Drukarnia Warszawa,
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
7
JAK PRZYGOTOWAĆ FIRMĘ
NA URLOP SZEFA?
Prowadząc firmę najczęściej myślimy o bieżących sprawach do załatwienia i uważamy, że nie mamy
czasu na odpoczynek. Zdaniem psychologów najlepiej odpoczniemy,
gdy urlop będzie trwał 3 tygodnie.
Dla wielu kierowników czy osób
prowadzących firmy jest to zdecydowanie za długi okres, jednak
wszystko da się pogodzić jeżeli odpowiednio wcześniej się do tego zabierzemy. Warto wiedzieć, że urlop
nie jest przywilejem, ale prawem
z którego powinniśmy skorzystać.
Nie wykorzystywanie należnych dni
wypoczynku czy myślenie o pracy
w trakcie urlopu to prosta droga do
szybkiego wypalenia zawodowego. Według danych sondażowych
co trzeci pracownik przed pójściem
na urlop otrzymał od szefa obowiązek sprawdzania poczty czy bycia
dostępnym pod telefonem. Takie
zachowanie nie jest w porządku
i powinny się tego wystrzegać obie
strony.
Co w takim razie zrobić aby urlop
należał do udanych? Najlepiej z miesięcznym wyprzedzeniem poinformować swoich klientów
czy współpracowników o planowanej przerwie. Możesz zatelefonować
lub wysłać maila z informacją o tym,
do kiedy przyjmujesz lub wykonujesz zlecenia. Pamiętaj, że Polacy lubią zostawiać wszystko na ostatnią
chwilę dlatego
daj sobie i innym odpowiednio długi termin
przed urlopem.
Dobrze o nas będzie
świadczyć
fakt
ustawienia
a u t o m a t yc z n e j
odpowiedzi
na
maila z informacją
o tym, do kiedy jesteśmy na urlopie.
Sporządź
listę
spraw do załatwienia przed planowanym czasem wolnym. W natłoku
bieżących zadań łatwo o czymś ważnym zapomnieć, natomiast mając
listę „przed oczami” będziesz wiedział, jakie jeszcze czynności musisz
wykonać.
Odpowiednio wcześniej poinformuj
swoich pracowników i przydziel im
dodatkowe zadania. Nie rób tego
w ostatnim dniu, bo może się okazać, że osoba oddelegowana nie
wie, jak ma wykonać powierzone
zadanie. Będziesz musiał tłumaczyć
wszystko w stresie i na szybko, co
może skutkować przykrymi konsekwencjami po powrocie z urlopu.
Wyznacz swojego zastępcę, z którym – jeżeli to konieczne - będziesz
się kontaktował co kilka dni. Oprócz
pełnienia twoich obowiązków na
miejscu jego zadaniem będzie
odsiewanie spraw pilnych od ważnych, ale takich które mogą zaczekać
na twój powrót. Nie oszukujmy się,
nawet na urlopie mogą się zdarzyć
sytuacje o jakich powinieneś wiedzieć i szybko na nie zareagować.
Właśnie twój zastępca będzie decydował o tym, co jest istotne i dbał
o to, byś mógł w miarę
komfortowo wypocząć.
Zaplanuj, co będziesz
robił na urlopie. Niby
oczywistym jest, że
powinno się odpoczywać jednak
nawet leżenie na
plaży szybko może
się znudzić a od
nudy dzieli tylko
krok do „spojrzę
tylko na chwilę na konto firmowe,
zadzwonię do pracowników”. Tym
sposobem przestajesz odpoczywać
a głową jesteś znowu w pracy. W takiej sytuacji twój urlop nie różni się
znacząco od normalnego dnia pracującego, a przecież nie po to brałeś
wolne.
Szef, który nie potrafi odpoczywać
nie potrafi też aktywnie zarządzać
AMBITNI,
A PRZY TYM SPRAWNI FIZYCZNIE
Tak
można
powiedzieć
o uczniach Publicznego Gimnazjum w Komarowie–Osadzie,
którzy swoje zainteresowania
realizują uczestnicząc w różnych
konkursach, turniejach i zawodach
sportowych, odnosząc w nich sukcesy.
II miejsce Karoliny Szeremety
podczas II Konkursu Piosenki Rosyjskiej zorganizowanego przez ZSP
Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu zapewniło jej awans do udziału w VI Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Rosyjskiej w Łodzi, który
tego roku odbędzie się w czerwcu.
Ciekawostką jest fakt, że Karolina
nie uczy się w szkole języka rosyjskiego, a mimo to z rosyjskim
tekstem poradziła sobie znakomicie. Przygotowania odbywały się
pod czujnym okiem nauczycielek:
Tamary Bur i Anny Kopytko oraz
Justyny Szeremety (mamy).
Zespół teatralny „EGO” prowadzony przez nauczycieli: Annę
Maryńczak, Teresę Wszoła i Marka
Biszczana podczas XIII Gminnego
Przeglądu Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych wywalczył
awans do kwietniowych Zamojskich Premier Teatralnych. Aktorzy zaprezentowali sztukę „Przy
murze”, będącą przeróbką „Zemsty” Aleksandra Fredry.
10 marca w Galerii Sztuki Dziecka w Młodzieżowym
Domu Kultury w Zamościu odbyło się uroczyste podsumowa-
nie VIII Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego „Przemocy mówię
NIE - Zamość 2016”. Praca Pauli
Szeremety, zatytułowana „Nie bij!
Przytul…”, znalazła się na I miejscu
w kategorii III - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Opiekunem artystycznym uczennicy jest Anna Maryńczak.
Również 10 marca w Publicznym
Gimnazjum w Komarowie–Osadzie odbyły się gminne eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”. Turniej składał się z części pisemnej oraz ustnej. W etapie
powiatowym turnieju, który odbędzie się w Zamościu, gimnazjum
będzie reprezentował uczeń klasy
III - Jakub Łaba. Jego opiekunem
jest Krzysztof Danilewicz.
11 marca uczniowie z kl. II i III
brali udział w powiatowym konkursie „Zamość – the Ideal Town”,
zorganizowanym przez ZSP Nr 3
im. Armii Krajowej w Zamościu.
Uczestnicy konkursu sprawdzali
swoją wiedzę rozwiązując test i odpowiadając w języku angielskim na
pytania dotyczące bogatej historii
Zamościa – „Perły Renesansu”, jego
zabytków, architektury, historycznych budowli, najsłynniejszych
mieszkańców oraz współczesnego
oblicza miasta. Wszyscy uczestnicy:
Karolina Szeremeta, Wiktoria Tymczuk, Oskar Korczyński, Laura Mikuła, Natalia Skiba oraz Kamila Kusy
otrzymali certyfikaty „THE YOUNG
GUIDE OF ZAMOŚĆ”. Uczniowie
zostali przygotowani przez nauczycielkę języka angielskiego – Tamarę
Bur.
12 marca trzy drużyny złożone
z uczniów klas III wzięły udział w Eliminacjach Regionalnych „V Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych” w Piasecznie. Turniej Maszyn
Wodnych polegał na zbudowaniu
modelu turbiny przetwarzającej
energię kinetyczną i potencjalną
wody na energię mechaniczną.
Swoje turbiny w Piasecznie zaprezentowali: Dariusz Maryńczak
i Jakub Łaba, Dominika Jachymek
i Kamila Kusy oraz Laura Mikuła. Ich
opiekunem jest Andrzej Wlaź.
9 marca piłkarki ręczne w składzie: Laura Mikuła, Jagoda Ramiączek, Natalia Skiba, Karolina
Szeremeta, Maja Jankowska, Paulina Wróblewska, Natalia Kornas,
What is your name Angel?
firmą. Nawet najlepszy
Matilda
silnik potrzebuje regeneracji i konserwacji,
podobnie jest z nami.
reż. Luc Besson (1994)
Przeciążony umysł gorzej pracuje, trudniej
nam znaleźć dobre
rozwiązanie problemów zawodowych
czy osobistych.
Postaraj się w trakcie urlopu zgromadzić
wiele
radosnych czy ekscytujących chwil,
takich do których
chętnie będziesz
wracał myślami.
Hmmm........ miało być tak: pójdę do kina i pewnie coś
W okresach intensię znajdzie o czym warto napisać więcej niż trzy zdania...
sywnego wysiłku
A tu bida z nędzą. Owszem – kino zaliczone – nie powiem,
łatwiej zmotywutragedii nie było, ale jedyne, co mogę napisać, to to że
jesz się do pracy
lubię Gerarda Butlera. Obejrzałam „Londyn w ogniu” i...
myśląc o nagrodzie w postaci kolejnego przyjemnego urlopu.
Termin urlopu łatwiej ustalić w okresach zastoju w firmie
lub
popularnych
w naszym społeczeństwie dniach wolnych.
Należy pamiętać, że
wniosek pracownika
z określonym terminem urlopu nie musi
być zatwierdzony przez
szefa. Prawo do tego mają
nawet mi się podobał – typowe męskie kino –
kobiety na urlopach maciei jak rzekł mój serdeczny - film instruktażowy
rzyńskich oraz ojcowie na
dla terrorystów. Ale na tym koniec ...bez ochów
urlopach tacierzyńskich.
i achów.
Barbara Gajos
Do rzeczy. Rączka w górę kto kocha Jeana
Doradca biznesowy i zawodoReno i Natalie Portman? A Garego Oldmawy, trener, przedsiębiorca ■
na? No ba!!!
Jest nas trochę. Dziwny człowieczek
w płaszczu i ciemnych lenonkach. Sposób chodzenia w stylu starego kowboja
i tak pocieszny uśmiech, że rozczula absolutnie. Smutna dziewczynka z żądzą
zemsty w brązowych oczach i policjant. Combo. Ten śmieszny człowieczek to płatny zabójca analfabeta,
dziewczynka zaś to sierota, którą stała się za sprawą psychopatycznego
gliniarza.
Leon stał się opiekunem z przypadku. Matylda znajduje prawdziwą… trudno mi określić prawdziwe uczucia - nie...nie chcę ich
nazwać po imieniu. A o takiego
świra jak Norman Standsfild to
trudno - genialna rola Garego.
Fabuła raczej nie powala, ale film
jest absolutną klasyką dla mojej
grupy wiekowej.
Znacie jakieś fragmenty tego
filmu na pamięć? Bo ja niemal
wszystkie tego Pana Normana
i mój ulubiony: „dzieci powinny być w szkole” i jeszcze jeden,
którego niestety zacytować mi
nie wypada a tyczy się pewnej
staruszki, kto widział ten wie. Zaś
Leon gadułą nie jest lecz... fanem
kina niemego.
Przypomnij sobie L. Posłuchaj
muzyki. Najbardziej znana jest
piosenka Stinga „ Shape of my
heart”, ale warto posłuchać całej
ścieżki, której autorem jest Eric
Jagoda Krosman, Anna Biszczan,
Serra. Naprawdę warto – jedna
Katarzyna Łaba, Aleksandra Flak,
z moich ulubionych – jak w tytule.
Joanna Mulawa, Wiktoria Tymczuk
i Agata Tetych uczestniczyły w Powiatowej Gimnazjadzie w piłce
ręcznej dziewcząt w Łabuńkach.
Dziewczęta wywalczyły II miejsce
i awansowały do rozgrywek rejonowych, które odbędą się w Zamościu. Trenerem szczypiornistek jest
Krzysztof Danilewicz.
Anna Maryńczak■
Leon Zawodowiec
Ryszard poleca...
Kocham, kocham, kocham...
9/10
pozdro !
Beata Łoza ■
8
PŁACISZ, JEDZIESZ
Droga krajowa nr 17 ma
około 500 km długości i łączy
Zosin- Granica Państwa z Piotrkowem Trybunalskim.
Pan Zbyszek jest właścicielem Tira i dwa razy w tygodniu
pokonuje trasę Opatów - Zamość. Panie - mówi pan Zbyszek - dwa razy w tygodniu
jadę tą trasą „z duszą na ramieniu”. Kiedyś, kiedy oddawali 17tkę, my kierowcy tirów i dużych
ciężarówek byliśmy wniebowzięci, ale już tak nie jest.
Co nam po tym, że droga
z woj. świętokrzyskiego krótka,
i tak do Zamościa muszę jeździć przez Lublin lub Biłgoraj.
Jadąc z ładunkiem np. do Stalowej Woli nadkładam kilometrów, bo radość kończy się albo
we Frampolu, albo w Szczebrzeszynie. Drogowcy postawili znak ograniczający tonaż do
8 ton i zadowoleni.
Kiedyś zatrzymała mnie policja tuż za znakiem informacyjnym i „zakazem” dosłownie 300
metrów dalej. Zapłaciłem 200
zł plus punkty karne i... pojechałem dalej, bo nie ma takiego cwaniaka ażeby załadowa-
nym tirem zawrócił na trasie
Szczebrzeszyn - Gorajec.
Marian na tropie absurdów
Mam dla pana Zbyszka dobrą nowinę! Do końca 2018
roku na odcinku Szczebrzeszyn
- Frampol zniknie 8 ton, i jak
zapewniają drogowcy droga
o długości 8 km Frampol - Gorajec będzie przebudowana.
Dzięki 17-tce szybko z Zamościa można dostać
się do centrum kraju pod warunkiem, że waga
pojazdu nie przekracza 8 ton
Dziś znowu jadę do Stalowej Woli i mam dylemat! Jechać przez Lublin, Biłgoraj czy
Frampol i płacić mandaty.
Może się uda, jadę przez
Szczebrzeszyn i Frampol. Kto
ryzykuje w kozie nie siedzi
mówi pan Zbyszek.
Te znaki ustawiono tuż za Szczebrzeszynem ( 8 ton i znak informacyjny)
tekst i foto: Marian Zacharczuk
Szkoły walczą o uczniów na EduTargach
W najbliższy poniedziałek, 21 marca na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu przy ul.
Królowej Jadwigi 8 odbędą się Zamojskie EduTargi, organizowane z myślą o młodych osobach,
które stają przed wyborem najlepszej drogi
kształcenia. Zamojskie EduTargi to wydarzenie mające na
celu prezentację szerokiej oferty szkół publicznych i niepublicznych, zawodowych i ogólnokształcących oraz placówek zajęć pozaszkolnych. TegoroczneTargi ukierunkowane są na rozwój młodych ludzi, w myśl zasady: „szkoła = pasja”. Targom
będzie towarzyszyć różnorodny i bogaty program,
prezentacje szkół, panel dyskusyjny, przemówienia coachingowe, mediacje, pokazy, konkursy
z nagrodami oraz sesja Młodzieżowej Rady Miasta.
Zamojskie EduTargi rozpoczną się o godz. 9.00
i potrwają do godz. 14.00
Wśród szkół, których stoiska będzie można odwiedzić na Targach znajdą się: I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu II Liceum Ogólnokształcące w Zamościu
III Liceum Ogólnokształcące w Zamościu
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ZSP nr 3 w Zamościu (Elektryk) ZSP nr 1 w Zamościu (Ekonomik)
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych
w Zamościu
Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Zamościu
I Prywatne Technikum Hotelarskie w Zamościu
Lider w Zamościu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zamościu
I Prywatne Technikum Hotelarskie w Zamościu I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Zamościu
ZSP nr 4 w Zamościu (Budowlanka)
ZSP nr 2 w Zamościu (Mechanik)
OHP w Zamościu
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu
Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu
ZSP nr 5 w Zamościu (Rolniczak)
Liceum Plastyczne w Zamościu
Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Zamościu Bursa Międzyszkolna nr 2 w Zamościu.
Wielkanocne ciastko w Ruszowie
Od pięciu już lat w Świetlicy wiejskiej w
Ruszowie wokół wielkanocnego stołu spotykają się panie z kół gospodyń z terenu gminy Łabunie. Pierwsze spotkanie miało formę
konkursu, ale nawet profesjonalne jury nie
mogło udźwignąć konsumpcji wszystkich
zgłoszonych na konkurs ciast. Stąd też pomysł
by zmienić formułę z konkursowej na integra-
cyjną, pokosztować, porozmawiać, wymienić
się przepisami i zaplanować, co upiec na święta. Organizatorki z Koła Gospodyń Wiejskich w
Ruszowie dbają o wystrój okołowielkanocnego stołu, który okraszają tradycyjne ozdoby a
uzupełnia biały barszcz. Gwoździem programu
są oczywiście ciasta, mazurki, babki i babeczki.
Wiadomo, bez babeczek to żadne święta…
9
PROPOZYCJA NA MAJÓWKĘ
BRATYSŁAWA – BUDAPESZT – WIEDEŃ
Weekend majowy zbliża
się wielkimi krokami i pora
pomyśleć o jakimś małym
wypadzie. Jedni stawiają na
grillowanie na ogródkach
działkowych, inni na wypad
w Bieszczady, gdzie oddają się
wędrówkom, jeszcze inni na
krótkie wypady w przypadku
naszej lokalizacji na piękne
Roztocze – atrakcjom tutaj
nie ma końca, rowery, kajaki
i piesze wędrówki – osobiście
uwielbiam. Dla tych, którzy
chcą lub planują czy marzą
o wyjeździe, gdzieś dalej polecam odwiedzenie trzech
niezwykłych stolic – Bratysława, Wiedeń i Budapeszt.
Bardzo często wybierany
przez klientów u mnie w biurze, dobry organizator, piloci
mający długoletnie doświad-
czenie, pełen profesjonalizm
i dbałość o najmniejszy szczegół – to bardzo cenię w tych
krótkich wypadach. Pokrótce przedstawię program –
może ktoś z Państwa będzie
zainteresowany wyjazdem.
Wyjazd z Polski centralnej
w godzinach wieczornych
i przyjazd do Bratysławy w godzinach przedpołudniowych.
Zwiedzanie rozpoczniemy od
spojrzenia na stolicę Słowacji
z perspektywy położonego
na wzgórzu skalnym zamku.
Z jego murów rozciąga się
piękny widok na całe miasto
i okolicę, również tę położoną
po austriackiej stronie granicy. Tutaj też po raz pierwszy
będziemy mieli możliwość
podziwiania Dunaju - naturalnego, wspólnego mianowni-
ka wszystkich odwiedzanych
przez nas stolic. W dalszej
kolejności udamy się na spacer po kameralnej starówce.
Zapoznamy się z bogatą historią Preszburga stojąc pod
wrotami katedry św. Marcina,
która była miejscem koronacji
wielu królów węgierskich. Następnie przejdziemy w stronę
Starego Ratusza usytuowanego na Hlavnem Namestie,
czyli głównym placu miasta.
Po drodze napawając się
pięknem zaułków, którymi
Bratysława tak szczodrze
jest obdarowana, będziemy
mieli okazję zobaczyć jeden
z symboli miasta - Wieżę Michalską. Spacer zakończymy
pod eklektycznym gmachem
Słowackiego Teatru Narodowego, gdzie wykorzystując
czas wolny będziemy mogli
dokonać zakupu pamiątek
lub skusić się pysznymi, miejscowymi lodami. Następnego
dnia jedziemy do Budapesztu – moja ulubiona stolica.
Zwiedzanie rozpoczniemy od
wjechania na Górę Gellerta
wznoszącą się 130 metrów
ponad Dunajem. Na wzgórzu
zobaczymy Cytadelę wzniesioną przez Habsburgów
w celu zastraszenia nieposłusznych mieszkańców
Pesztu oraz Statuę Wolności - dar Armii Czerwonej
dla Węgrów. Z usytuowanych pod Cytadelą tarasów
widokowych rozpościera
się fantastyczna o każdej porze roku panorama miasta.
Następnie,
przejeżdżając
słynnym Mostem Łańcuchowym, znajdziemy się po peszteńskiej stronie stolicy. Aleją
Andrassyego dojedziemy do
Placu Bohaterów, gdzie zapoznamy się z niezwykle ciekawą historią kraju naszych
bratanków. Tam też zobaczymy zespół architektoniczny
Vajdahunyiadiego - miejsce
cenne, jako że ukazujące nam
formy architektoniczne z różnych rejonów dawnych Węgier. W następnej kolejności
zobaczymy monumentalny,
neogotycki gmach Parlamentu widziany od strony
Placu Kossutha i przejdziemy
w okolice Bazyliki św. Stefana.
Tam w czasie wolnym będzie
okazja zrobienia zakupów lub
spożycia lunchu. Wizyta we
wnętrzu wspomnianej świątyni, z uwagi na jej bogaty wystrój i obecność najważniejszej węgierskiej relikwii, jaką
jest dłoń króla Stefana, zrobi
na nas niewątpliwie ogromne
wrażenie. Po zwiedzeniu bazyliki ponownie znajdziemy
się po budańskiej stronie miasta, w miejscu szczególnym
- na Wzgórzu Zamkowym.
W czasie spaceru po najstarszej dzielnicy Budy odwiedzimy plac św. Trójcy ze wspaniałym, neogotyckim kościołem
Macieja i pomnikiem św. Stefana oraz bajkową Basztą Rybacką (budowlą
z siedmioma
n e o ro m a ń s k i mi
wieżami).
Dopełnieniem
tego
pełnego
estetycznych
wrażeń
dnia
będzie wieczor-
ny, godzinny rejs Dunajem,
w trakcie którego zobaczymy
Budapeszt z całkiem innej
perspektywy, a wszystko będzie okraszone merytorycznym komentarzem przewodnika. Przed rejsem udamy się
do hotelu oraz spożyjemy
obiadokolację. Jako ostatni
zwiedzimy Wiedeń. Autokarem powoli przejedziemy staromiejską obwodnicą zwaną
„Ringiem”, słuchając fachowego komentarza przewodnika
zobaczymy budynek Muzeum
Sztuki Naturalnej, gmach Parlamentu ze stojącym przed
nim posągiem Pallas Ateny,
Ratusz, Teatr Zamkowy, Operę
i Kościół Wotywny. Następnie
zapoznamy się z niezwykłą
twórczością Friedensreicha
Hundertwassera. Podziwiając
zaprojektowany przez niego
dom dowiemy się, jakie idee
próbował wnieść do światowej architektury. W pasażu
poświęconym jego imieniu
będziemy mieli czas na zakup
pamiątek, czy wypicie zimnego drinka przy barowym blacie, środkiem którego płynie
strumyczek. Kolejnym etapem zwiedzania dawnej stolicy C.K Monarchii (gdzie na
każdym kroku czuje się specyficzny klimat tamtych pięknych czasów) będzie spacer,
w trakcie którego zobaczymy
Plac Bohaterów z ogromnymi pomnikami Eugeniusza
Sabaudzkiego i Karola I Habsburga. Następnie przejdziemy
niezliczonymi dziedzińcami
zimowej rezydencji Habsburgów - Zamku Hofburg aby po
jego opuszczeniu znaleźć się
u wlotu jednej z reprezentacyjnych ulic austriackiej stolicy - Kohlmarkt. To właśnie
przy niej ma swoją siedzibę
znana z doskonałych wypieków i niespotykanie pysznej kawy cukiernia Demel.
Mniej istotnymi wydają się
wszechobecne witryny ekskluzywnych butików należących do najbardziej znanych
kreatorów mody światowej.
Z Kohlmarkt skręcimy na Plac
Graben, gdzie urzeknie nas
najpiękniejsza ze wszystkich
tak zwanych kolumn morowych - Kolumna św. Trójcy.
Nie zdążymy jeszcze ochłonąć z podziwu, a już naszym
oczom ukaże się potężna, gotycka katedra św. Szczepana
- Stephansdom, zwieńczona
dachem składającym się z 230
tysięcy glazurowanych dachówek! Na chwilę wejdziemy
do wnętrza dumy Wiednia, po
czym udamy się do nieodległej, typowej wiedeńskiej
restauracji, aby zakończyć naszą wyprawę obiadokolacją
w miejscowym stylu. W drogę
powrotną do Polski wyruszymy wczesnym wieczorem.
W miarę możliwości czasowych i przejezdności trasy,
istnieje możliwość wjechania
na wzgórze Kahlenberg. Ten
punkt programu po konsultacjach pilota i miejscowego
przewodnika do wiadomości
Państwa w przeddzień wizyty w Wiedniu. I wracamy do
domu. Przyznacie Państwo, że
program jest bardzo ciekawy,
nie ma osoby, która byłaby
niezadowolona, tempo zwiedzania dostosowane do całej
grupy, zestawy tour guide, piloci i przewodnicy na najwyższym poziomie i z humorem
opiekują się grupą. Osobiście
bardzo polecam tę wycieczkę,
miejsca są – zapraszam serdecznie!!!,
Makuch Magdalena ■
TURYSTYCZNA RODZINKA – 2016
– daj się odznaczyć
W konkursie mogą wziąć udział
rodziny (min. 1 dorosły, 1 dziecko, mile
widziane rodziny wielopokoleniowe),
wspólnie uprawiające turystykę, które:
P RZ YG OTO WA N I A
W marcu
do sezonu turystycznego
Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu przeprowadziło dwa szkolenia których tematem były:
"Atrakcje turystyczne miasta Zamość”. Bezpłatne szkolenie adresowano
do pracowników recepcji, działów sprzedaży i marketingu oraz właścicieli obiektów noclegowych położonych na Roztoczu. Jest to kontynuacja cyklu szkoleń mających na celu prezentację oferty turystycznej Zamościa. Wcześniej spotkania odbyły się w Zamościu, gromadząc ponad
60 uczestników.
3 marca w Suściu odbyło się szkolenie połączone z zebraniem członków Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu.
Spotkanie otworzył Wójt Gminy Pan Zbigniew Naklicki który podkreślił
wagę współpracy pomiędzy miejscowościami położonymi na Roztoczu
a Miastem Zamość. Prezentacji dotyczącej Zamościa wysłuchali przede
wszystkim kwaterodawcy, pracownicy recepcji którzy często jako pierwsi maja kontakt z turystami przyjeżdzającymi do naszego regionu.
Kolejne spotkanie połączone z prezentacją atrakcji turystycznych Zamościa odbyło się w dniu 14 marca w Krasnobrodzie. W spotkaniu wzięli
udział Burmistrz Krasnobrodu Pan Kazimierz Misztal, przedstawiciele
urzędu, kwaterodawcy, restauratorzy, właściciele obiektów turystycznych. W czasie spotkania zebrani goście zapoznali się z ofertą turystyczną Zamościa ale również poznali ofertę Sanatorium Rehabilitacyjnego
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.
Joanna Liberadzka – Duras
1. Zgłoszą w terminie do 30 sierpnia
2016 r. chęć uczestnictwa. 2. Odbędą
w terminie do 30 grudnia 2016 r. co
najmniej 8 wycieczek turystycznych,
jedno lub wielodniowych, pieszych,
kolarskich, kajakowych itp. (preferowana będzie różnorodność form i popularyzacja małych ojczyzn). 3. Opiszą i potwierdzą przebieg wypraw w obiektach
zlokalizowanych na trasie i w ciekawy
sposób przedstawią go w przygotowanym przez siebie Dzienniczku Wypraw
Rodzinnych. Spośród 8 wycieczek, co
najmniej 2 należy odbyć po najbliższej
okolicy (gminie, powiecie), 2 na terenie
województwa, pozostałe wg uznania,
ale na terenie Polski. 4. Prześlą Dzienniczki Wypraw Rodzinnych do 15 stycznia 2017 r.
Dla najaktywniejszych 250 rodzin
ustanowiono
specjalną
odznakę.
Wszystkie rodziny uczestniczące w
Konkursie otrzymają certyfikat i materiały krajoznawcze.
Co do dzienniczka?
1. Dane uczestników wypraw: imię
i nazwisko, data urodzenia, miejsce
zamieszkania, stopień pokrewieństwa
oraz informacje dotyczące rodziny i
tradycji wędrówek rodzinnych. 2. Data
wycieczki, trasa z opisem: liczba kilo-
metrów, forma wędrowania (piesza, kajakowa, rowerowa itd.). 3. Potwierdzenia w postaci pieczątek, bilety z parków
narodowych, muzeów itp.). Można też
umieszczać zdjęcia, rysunki i inne formy
graficzne, wg. uznania oraz fantazji zespołu wędrującego. A fantazję, ci którzy
wędrują, mają przecież nieograniczoną.
Wędrowanie to jedna z najbardziej
wartościowych form spędzania wolnego czasu.
Słowo od Weteranów Konkursu
Nie jesteśmy wyjątkowi! Jesteśmy
turystyczni! Od 2011 roku uczestniczymy w Ogólnopolskim Konkursie
„Turystyczna Rodzinka” organizowanym przez ZG PTTK w Warszawie.
Dzięki temu - od 5 już lat - pod koniec
roku powstaje w naszej domowej
„pracowni” Księga Podróży; dzięki
temu po raz 5. otrzymaliśmy nagrodę – weekend (tym razem w Tatrach
Zachodnich – wcześniej były to: Hala
Gąsienicowa, Karkonosze, Mazury i
Pieniny), dzięki temu nasza - co by
nie mówić - kolorowa rzeczywistość
nabiera większych rumieńców. Dodatkową, a przy tym najważniejszą,
nagrodą jest dla nas czas i radość ze
wspólnie spędzonych chwil, których
zwykle się nie zauważa i nie docenia. Ten czas regeneruje siły, ładuje
akumulatory, otwiera oczy i serce,
dowartościowuje, uczy dystansu, leczy…
Radość wędrowania i z powrotów…
… wracamy do naszej małej ojczyzny – warto wracać, choć mocno kusi,
to co jest dalej. „Zawsze jest jakieś dalej”.
W edycji 2015 wzięło udział 268 rodzin, w tym 11 z Biłgoraja, i po jednej
z Łabuń, Zamościa, Komarowa-Osady.
Nagrodzono 44 rodziny. Ogłoszono
właśnie VI edycję konkursu dla wędrujących rodzin. Warto się zgłosić…My
Się zgłaszamy…
http://www.rodzina.pttk.pl/pliki/
konkursy2016/rodzinka/Konkurs_Turystyczna_rodzinka_2016_regulamin.pdf
Piotr Piela -1/5 Turystycznej
Rodzinki
Sobota, 19 marca
Piątek
2012
Polsat 22:05
Rok 2009. Naukowcy odkrywają, że na Słońcu dochodzi dosilnych burz. Zjawisko może mieć katastrofalne skutki dla przyszłości Ziemi. Badacze powiadamiają o tym przywódców wszystkich państw. Rok
później część znich ma już ustalony plan postępowania na wypadek zagłady. Pisarz Jackson Curtis przez
przypadek wpada na trop projektu. Jest wstrząśnięty
tym, że władze od dawna wiedzą o zbliżającym się
końcu świata. Budują statki, które w chwili kataklizmu zabiorą na pokład wybrane osoby. Jackson postanawia za wszelką cenę umieścić na nich rodzinę.
Program 18.03-23.03.2016
Piątek, 18 marca
TVP 1
06:30 Sekrety Morza Północnego –
film dok. Niemcy 2013
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Jak to działa?
09:00 Ojciec Mateusz (54)
09:55 Tysiąc i jedna noc (137)
10:55 Wspaniałe stulecie (297)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:45 Berlin – miejska dżungla
13:45 Czekamy na Światowe Dni
Młodzieży – kronika
14:00 Tysiąc i jedna noc (138)
15:00 Wiadomości
15:05 Loty narciarskie: Puchar Świata
w Planicy
17:15 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2909) – telenowela
Polska 2016
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:25 Licencja na zabijanie (Licence
to Kill) – film sensacyjny Wielka
Brytania/USA 1989 Reż. John
Glen, wyk. Timothy Dalton,
Robert Davi, Anthony Zerbe (
140 min)
22:45 Zemsta (2) – serial obyczajowy
USA 2012
23:40 Żywe trupy (11) – serial grozy
USA 2013
00:30 Dziewczyny do wzięcia –
komedia Polska 1972 Reż.
Janusz Kondratiuk, wyk. Ewa
Szykulska, Ewa Pielach ( 60
min)
01:30 Lekkoatletyka: Halowe
Mistrzostwa Świata w Portland
TVP 2
POLSAT
06:05 M jak miłość (1022, 1023) –
serial obyczajowy Polska 2013
10:50 Barwy szczęścia (1417) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:30 Na dobre i na złe (124) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:30 Tylko z tobą (15) – serial
obyczajowy Turcja 2015
13:30 Paweł z Tarsu – pojednanie
światów
14:05 Na sygnale (82) – serial
obyczajowy Polska 2015
14:35 Rodzinka.pl (7, 8)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:10 Sonda II – program
popularnonaukowy
17:05 Tylko z tobą (16)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1417)
19:55 Akademia smaku Zosi i Tomka
20:05 Barwy szczęścia (1418)
20:40 O mnie się nie martw (42)
21:45 Rodzinka.pl (172)
22:20 Dzięki Bogu już weekend
23:25 Komediowa Scena Dwójki
00:30 Piraci z Karaibów: Na krańcu
świata (Pirates of the
Caribbean: At the World’s End)
– film przygodowy USA 2007
Reż. Gore Verbinski, wyk.
Johnny Depp, Geoffrey Rush,
Orlando Bloom ( 175 min)
03:25 Resident Evil II: Apokalipsa
(Resident Evil: Apocalypse) –
horror Kanada/Wielka
Brytania/Francja/Niemcy/
USA 2004
TV4
06:00 Nie igraj z aniołem (14)
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:50 Trudne sprawy (585)
08:50 Malanowski i Partnerzy (429,
430)
09:50 Mój przepis na…
09:55 Dzień, który zmienił moje życie
(93)
10:55 Dlaczego ja? (140) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2010
11:55 Pielęgniarki (215) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2016
12:55 Trudne sprawy (586)
13:55 Dwoje we troje (2)
14:00 Pierwsza miłość (2258)
14:45 Dlaczego ja? (652)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja – magazyn
reporterów
16:25 Malanowski i Partnerzy (782) –
serial fabularno- dokumentalny
Polska 2016
16:55 Małolaty (15) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
17:55 Mój przepis na…
18:00 Pierwsza miłość (2259) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (294) –
serial komediowy Polska 2008
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z
gwiazdami
22:05 2012 – film katastroficzny USA
2009 Reż. Roland Emmerich,
wyk. John Cusack, Amanda
Peet, Chiwetel Ejiofor ( 210
min)
01:35 Must be the music – tylko
muzyka
03:35 Tajemnice losu
TVN7
Polsat Sport News
PULS
05:00 Druga strona medalu – talk
show Polska 2010
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki –
05:45 Szymon Majewski Show
serial animowany USA 2005
07:05 Mango – Telezakupy
07:35 Scooby Doo – serial animowany 09:10 Dwóch i pół (14)
09:45 Kobra – oddział specjalny (11)
USA 1976
10:50 Agentka o stu twarzach (2, 3)
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
12:50 Przepis na życie (11, 12)
14:45 Różowa Pantera – komedia
08:35 Scooby Doo
kryminalna USA/Czechy 2006
09:00 Przygody Merlina (6)
16:35 Święty – film sensacyjny USA
10:00 Moja nadzieja (18)
1997
19:00 Dom nad jeziorem –
11:00 Włoska narzeczona (106)
melodramat USA 2006, reż.
12:00 Galileo (536)
Alejandro Agresti, wyk. Keanu
Reeves, Sandra Bullock,
14:00 STOP Drogówka
Christopher Plummer
15:00 Dom nie do poznania
21:10 Poznaj naszą rodzinkę –
16:00 Moja nadzieja (19)
komedia USA 2010, reż. Paul
Weitz, wyk. Ben Stiller, Teri
17:00 Włoska narzeczona (107)
Polo, Robert De Niro
18:00 13 posterunek (27-29)
23:15 Czas patriotów – film
20:00 Za- głada – horror USA 2011
sensacyjny USA 1992, reż.
Phillip Noyce, wyk. Harrison
21:55 Śmiałek – film sensacyjny
Ford, Anne Archer, Patrick
Wielka Brytania 2014
Bergin
01:40 Terminator: Kroniki Sary
23:40 Aletta – ocean rozkoszy – film
Connor (6)
erotyczny Francja 2009
02:40 Klub magii
01:00 Zagadki kryminalne
04:55 Druga strona medalu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (101) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restauracja Do syta, Łódź –
reality show, prowadzi Magda
Gessler
12:00 Szkoła (248) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (485)
14:00 Ukryta prawda (596)
15:00 Rozmowy w toku ? talk show
16:00 Szkoła (249) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (597) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (486) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:00 Niezgodna (Divergent) – film sf
USA 2014 Reż. Neil Burger,
wyk. Shailene Woodley, Theo
James, Kate Winslet ( 175 min)
22:55 Kod nieśmiertelności (Source
Code) – film sf USA 2011 Reż.
Duncan Jones, wyk. Jake
Gyllenhaal, Michelle
Monaghan, Vera Farmiga ( 115
min)
00:50 Kuba Wojewódzki
01:50 Uwaga!
02:05 Klub magii
03:25 Rozmowy w toku
05:10 Menu na miarę
05:35 Z archiwum policji – serial
dokumentalny Polska 2010
06:00 Tajemnice medyczne (14)
07:00 Nash Bridges (41, 42)
09:00 Napisała: morderstwo (10)
10:00 Columbo (5)
12:05 To moje życie! (152)
13:05 Odmienić los (85, 86)
15:00 Oblicza miłości (71, 72)
17:00 Tajemnice medyczne (15)
18:00 Flash (9, 10)
20:00 Quest – film sensacyjny
USA/Kanada 1996
22:00 Purpurowe rzeki – thriller
Francja 2000
00:05 Uniwersalny żołnierz: Dzień
odrodzenia – film sf USA 2012
02:20 W blasku fleszy
03:05 JRG w akcji
03:35 Dyżur
03:55 JRG w akcji
04:20 Menu na miarę
07:00 Magazyn freestyle
08:00 Sport Flash
08:07 Atleci magazyn lekkoatletyczny
09:00 Sport Flash
09:07 Piłka nożna: 1. liga mecz: Miedź
Legnica - Zawisza Bydgoszcz
11:00 Sport Flash
11:07 Biatlon: Zawody Pucharu
Świata w Chanty-Mansijsku
13:00 Sport Flash
13:07 Puncher magazyn
14:00 Biatlon: Zawody Pucharu
Świata w Chanty-Mansijsku
16:00 Motocyklowe Mistrzostwa
Świata: Grand Prix Kataru
20:00 Sport Flash
20:20 Piłka nożna: 1. liga mecz: Wisła
Płock - Miedź Legnica
22:30 Magazyn golfowy magazyn
sportowy
23:00 Siatkówka mężczyzn: Liga
Mistrzów mecz 2. rundy fazy
play-off
Polecamy
Piątek
Licencja na zabijanie TVP1 20:25
James Bond tropi bandę bezwzględnych dilerów
narkotyków, a przede wszystkim jej bossa, Franza Sancheza. Gangster zlecił zabójstwo przyjaciela Jamesa z CIA – Feliksa Leitera – i jego żony.
Agent 007 ratuje rannego Leitera i poprzysięga
przestępcom zemstę. Wkrótce zostaje wezwany
przez zwierzchników. Nie podporządkowuje się
ich decyzji i ucieka, by walczyć z Sanchezem. Nawiązuje kontakt ze współpracowniczką Leitera,
Pam Bouvier.
Sobota
Igrzyska śmierci
TVP1 21:25
W dawnej Ameryce Północnej istnieje państwo
Panem, z imponującą stolicą – Kapitolem, otoczoną przez dwanaście dystryktów. Raz w roku
każdy dystrykt musi dostarczyć chłopca i dziewczynę, by wzięli udział w Głodowych Igrzyskach
– turnieju na śmierć i życie, transmitowanym
na żywo przez telewizję. Katniss Everdeen prześladują wspomnienia związane z udziałem
w krwawych zmaganiach. Tymczasem prezydent
Snow przystępuje do organizacji turnieju, w którym zmierzą się poprzedni zwycięzcy. Katniss podejrzewa, że władze chcą ją wyeliminować.
Niedziela
Hulk
TVP2 20:05
Bruce Banner pracuje nad modyfikacją ludzkiego DNA. Podczas jednego z eksperymentów naukowiec przyjmuje śmiertelną dawkę promieniowania gamma. Choć wydaje się, że wyszedł z tego bez szwanku, wkrótce zaczyna tracić świadomość i odczuwać czyjąś obecność we własnym
ciele. Tym kimś jest nadludzko silny Hulk – monstrum, w które co pewien czas Bruce się przeistacza. Stwór niszczy laboratorium i dom Bruce'a,
pustoszy okolicę. Wojsko zostaje zaangażowane
w poskromienie potwora. Jedynie była dziewczyna naukowca domyśla się, kim jest Hulk.
TVP 1
TVP 2
07:30 Pełnosprawni
08:00 Rok w ogrodzie
08:25 Naszaarmia.pl
08:55 Mapa ginącego świata:
Wietnam. Tradycyjna medycyna
Wschodu
09:30 Loty narciarskie: Puchar Świata
w Planicy – loty narciarskie
12:25 Cztery kąty, anioł piąty
12:55 Na zdrowie
13:30 Okrasa łamie przepisy
14:10 Jutro wychodzę za mąż –
komedia Francja 2010, reż.
Vinvent Giavanni, wyk. Delphine
Chanéac, Sagamore Stévenin
15:55 Downton Abbey (10) – serial
kostiumowy Wielka Brytania
2013
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz (189) – serial
kryminalny Polska 2015
18:25 Bodo (2) – serial obyczajowy
Polska 2015
19:30 Wiadomości
20:05 GOL – magazyn piłkarski
20:25 Strażacy (13) – serial
obyczajowy Polska 2016
21:25 Igrzyska śmierci: W pierścieniu
ognia (Hunter Games: Catching
Fire) – film przygodowy USA
2013 Reż. Francis Lawrence,
wyk. Jennifer Lawrence, Lenny
Kravitz, Josh Hutcherson ( 155
min)
00:00 Chicago Fire (14) – serial
obyczajowy USA 2013
00:50 Downton Abbey (10) – serial
kostiumowy Wielka Brytania
2013
01:55 Lekkoatletyka: Halowe
Mistrzostwa Świata w Portland
05:20 Sekretne życie amiszów
06:25 M jak miłość (1207) – serial
obyczajowy Polska 2016
07:30 Pytanie na śniadanie
10:35 Program do czytania
10:45 Śniadanie na trawie (3)
11:20 Dzika muzyka (3)
11:50 Dezerterzy
12:25 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
13:00 Przygarnij mnie
14:00 Familiada – teleturniej –
teleturniej
14:35 Rodzinka. pl (172) – serial
komediowy
15:15 Dzięki Bogu już weekend
16:25 O mnie się nie martw (42) –
serial komediowy Polska 2015
17:20 Kocham kino
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:50 Postaw na milion – kulisy
19:05 Postaw na milion
20:05 Kocham Cię, Polsko! (3)
21:50 Resident Evil II: Apokalipsa
(Resident Evil: Apocalypse) –
horror Kanada/Wielka
Brytania/Francja/Niemcy/
USA 2004 Reż. Alexander Witt,
wyk. Milla Jovovich, Sienna
Guillory, Oded Fehr ( 105 min)
23:35 Psychoza (5, 6) – serial grozy
USA 2013
01:20 Śniadanie na trawie (3)
01:50 Hulk (The Hulk) – film
sensacyjny USA 2003 Reż. Ang
Lee, wyk. Eric Bana, Jennifer
Connelly, Sam Elliott ( 140
min)
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków
08:15 Turbo Fast
08:45 Scooby-Doo i Brygada
Detektywów – serial dla dzieci
USA 2011
09:45 Magazyn EURO 2016 –
magazyn piłkarski Szwajcaria
2016
10:15 Ewa gotuje
10:45 Powiedz TAK! (3) – serial
obyczajowy Polska 2015
11:45 Top chef
13:15 Hell’s Kitchen – piekielna
kuchnia
14:45 Dlaczego ja? (373)
15:45 Trudne sprawy (574) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
16:45 Pamiętniki z wakacji (51) –
serial fabularno- dokumentalny
Polska 2016
17:45 Chłopaki do wzięcia (51) –
telenowela dokumentalna
Polska 2014
18:40 Dwoje we troje (3) – serial
komediowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (295) –
serial komediowy Polska 2008
20:00 Surprise, Surprise – program
rozrywkowy, prowadzą:
Wojciech Błach, Stefano
Terrazzino
21:35 Twoja twarz brzmi znajomo –
program rozrywkowy
23:35 MMA: FEN 11 Fight Exclusive
Night
00:35 Dancing with the Stars. Taniec z
gwiazdami – program
rozrywkowy
02:35 Tajemnice losu
Niedziela, 20 marca
TVP 1
TVP 2
07:00 Msza święta
08:00 Tydzień
08:25 Jak to działa?
08:55 Ziarno (574)
09:25 Teleranek
09:50 Loty narciarskie: Puchar Świata
w Planicy
12:00 Między ziemią a niebem
12:10 Anioł Pański
12:25 Między ziemią a niebem
13:20 Motyle
14:25 Igrzyska śmierci: W pierścieniu
ognia – film przygodowy USA
2013, reż. Francis Lawrence,
wyk. Jennifer Lawrence, Lenny
Kravitz, Josh Hutcherson
17:00 Teleexpress
17:30 Strażacy (13) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:35 Jaka to melodia? – teleturniej
muzyczny
19:30 Wiadomości
20:05 PZU Maraton
20:12 Szlachetna Paczka
20:25 Bodo (3) – serial obyczajowy
Polska 2015
21:35 Całujesz jak szatan (Líbás jako
dábel) ? melodramat Czechy
2012 Reż. Marie Polednáková,
wyk. Oldrich Kaiser, Kamila
Magálová, Jirí Bartoska ( 125
min)
23:40 Lekkoatletyka: Halowe
Mistrzostwa Świata w Portland
04 dzień – finały
01:50 Operacja Samum – film
sensacyjny Polska 1999 Reż.
Władysław Pasikowski, wyk.
Marek Kondrat, Bogusław
Linda, Olaf Lubaszenko, Anna
Korcz ( 100 min)
03:30 Jaka to melodia?
05:05 Newton
05:35 Słowo na niedzielę
05:40 Ostoja
06:20 M jak miłość (1208)
07:15 Barwy szczęścia (14141418)
10:05 Galapagos: Ewolucja – serial
dokumentalny Wielka Brytania
2013
11:05 Podróże z historią
11:35 Makłowicz w podróży
12:15 A teraz coś z zupełnie innej
beczki – komedia Wielka
Brytania 1971, reż. Ian
MacNaughton, wyk. Graham
Chapman, John Cleese, Terry
Gilliam
14:00 Familiada
16:25 Na dobre i na złe (629) – serial
obyczajowy Polska 2016
17:25 Na sygnale (88) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:00 Panorama
18:55 Przygarnij mnie – reality show
20:05 Hulk (The Hulk) – film
sensacyjny USA 2003 Reż. Ang
Lee, wyk. Eric Bana, Jennifer
Connelly, Sam Elliott ( 150
min)
22:35 Komediowa Scena Dwójki
23:35 Bez śladu (Abandoned) –
thriller USA 2010 Reż. Michael
Feifer, wyk. Brittany Murphy,
Dean Cain, Mimi Rogers ( 95
min)
01:10 Chloe (Chloe) – thriller
USA/Kanada/ Francja 2009
Reż. Atom Egoyan, wyk.
Julianne Moore, Liam Neeson,
Amanda Seyfried ( 105 min)
02:55 Psychoza (5, 6) – serial grozy
USA 2013
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:40 Jeźdźcy smoków
08:10 Turbo Fast – serial animowany
USA 2014
08:40 Karate Kid – film sensacyjny
USA 1984, reż. John G.
Avildsen, wyk. Ralph Macchio,
Elisabeth Shue, Martin Kove
11:25 Spider- Man III – film
sensacyjny USA 2007, reż.
Sam Raimi, wyk. Tobey
Maguire, Kirsten Dunst, James
Franco
14:15 Surprise, Surprise
15:45 Twoja twarz brzmi znajomo –
program rozrywkowy
17:45 Nasz nowy dom – reality show,
program prowadzi Katarzyna
Dowbor
18:40 Dwoje we troje (4) – serial
komediowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w państwie – program
publicystyczny, prowadzi
Przemysław Talkowski
20:05 Must be the music – tylko
muzyka – program rozrywkowy,
prowadzenie: Paulina SykutJeżyna, Maciej Rock
22:05 Hellboy (Hellboy) – film fantasy
USA 2004 Reż. Guillermo del
Toro, wyk. Ron Perlman, John
Hurt, Selma Blair ( 165 min)
00:50 Magazyn sportowy
02:50 Tajemnice losu – program
interaktywny, w którym udział
biorą znane wróżki
Poniedziałek, 21 marca
TVP 1
06:30 Motyle – film dok. Wielka
Brytania 2015
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Rok w ogrodzie
09:00 Ojciec Mateusz (55)
09:55 Tysiąc i jedna noc (138)
10:55 Wspaniałe stulecie (297)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Wójt roku 2015
12:45 Przepis dnia
12:55 Ikony dzikiej Afryki: Roślinożercy
– serial dok. Francja 2015
14:00 Tysiąc i jedna noc (139)
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy
15:45 Wspaniałe stulecie (298)
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2910)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:05 Wyścig Mugello 12h
20:25 Teatr TV: Czarnobyl. Cztery dni w
kwietniu – spektakl teatralny
Polska 2010 Reż. Janusz
Dymek, wyk. Zbigniew
Zamachowski, Anna Radwan
22:05 Ksiądz – film dok. 2016
23:10 Całujesz jak szatan –
melodramat Czechy 2012 Reż.
Marie Polednáková, wyk.
Oldrich Kaiser, Kamila
Magálová ( 120 min)
01:10 Okrucieństwo nie do przyjęcia –
komedia romantyczna USA
2003 Reż. Joel Coen, wyk.
George Clooney, Catherine
Zeta-Jones ( 105 min)
02:55 Notacje
TVP 2
05:40 M jak miłość (1023)
06:35 Program katolicki
07:05 M jak miłość (1024) – serial
obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Akademia smaku Zosi i Tomka
11:00 Barwy szczęścia (1418) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Postaw na milion
12:35 Tylko z tobą (16)
13:35 Śniadanie na trawie (3)
14:05 Na sygnale (83)
14:40 Rodzinka.pl (9, 10)
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:05 Hity kabaretu (1)
17:00 Tylko z tobą (17)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1418, 1419)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:40 M jak miłość (1209)
21:35 Kulisy serialu M jak miłość
21:50 Sonda II (3) – program
popularnonaukowy Polska
2016
22:50 Stella – film dokumentalny
Polska 2015 Reż. Maciej
Pawlicki
00:00 Grimm (28) – serial
fantastyczny USA 2012
00:50 Aida (9) – serial komediowy
Polska 2011
01:50 Trójkąt bermudzki – film
sensacyjny Polska 1988 Reż.
Wojciech Wójcik, wyk. Marian
Kociniak, Jan Peszek, Leonard
Pietraszak ( 100 min)
03:30 Stella – film dokumentalny
Polska 2015
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (586)
08:55 Malanowski i Partnerzy (431,
432)
09:55 Mój przepis na…
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(94)
11:00 Dlaczego ja? (141)
12:00 Pielęgniarki (216) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (587)
14:00 Pierwsza miłość (2259)
14:45 Dlaczego ja? (653)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (783)
16:55 Małolaty (16)
17:55 Mój przepis na…
18:00 Pierwsza miłość (2260)
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (296) –
serial komediowy Polska 2008
20:10 Pasja (The Passion of The
Christ) – dramat historyczny
USA 2004 Reż. Mel Gibson,
wyk. James Caviezel, Maia
Morgenstern ( 145 min)
22:35 Zastępca (Second in
Command) – film sensacyjny
USA/Rumunia 2006 Reż.
Simon Fellows, wyk. JeanClaude van Damme, Julie Cox (
120 min)
00:35 Stone (Stone) – thriller USA
2010 Reż. John Curran, wyk.
Robert De Niro, Edward Norton
( 130 min)
02:45 Tajemnice losu
Wtorek, 22 marca
TVN
05:30 Uwaga! – magazyn reporterów
05:50 Mango – Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:00 Na Wspólnej (2238-2241) –
serial obyczajowy Polska 2016
12:45 Singielka (98-101) –
telenowela Polska 2016
14:30 Ugotowani – reality show, rzed
nami kolejna odsłona
kulinarnych zmagań. Tym
razem odwiedzimy Trójmiasto,
gdzie do swoich domów
zaproszą nas gotujące duety
15:30 You can dance – Po prostu
tańcz! – program rozrywkowy,
prowadzi Patricia Kazadi
16:30 MasterChef Junior – program
rozrywkowy
18:00 Kuchenne rewolucje – reality
show
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! – magazyn reporterów
20:00 Mali giganci – program
rozrywkowy, prowadzi Filip
Chajzer
21:55 Pożyczony narzeczony
(Something Borrowed) –
komedia romantyczna USA
2011 Reż. Luke Greenfield,
wyk. Ginnifer Goodwin, Colin
Egglesfield, Kate Hudson ( 140
min)
00:15 Kiler – komedia kryminalna
Polska 1997 Reż. Juliusz
Machulski, wyk. Cezary Pazura,
Małgorzata Kożuchowska,
Jerzy Stuhr ( 140 min)
02:35 Uwaga!
02:50 Klub magii
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Scooby Doo
08:00 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:30 Garfield Show
08:45 List dla króla – film przygodowy
Holandia 2008
11:00 Policjantki i policjanci (139,
140)
13:00 Wielka historia
14:00 STOP Drogówka
15:00 Lochy i smoki. Księga
Plugawego Mroku – film
fantasy Wielka Brytania 2012
16:50 Jeźdźcy z zaginionego miasta –
film sf Niemcy 2008
19:00 Galileo (538)
20:00 Policjantki i policjanci (141,
142)
22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
(81)
23:00 Pogromcy korporacji – film
sensacyjny USA 2013
00:55 Życie na wybiegu
03:00 Disco Polo Life
TVP 1
05:30 Klan (2910)
06:30 Ikony dzikiej Afryki: Roślinożercy
– serial dok. Francja 2015
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Historia dla ciebie – pa- mięć.pl
09:00 Ojciec Mateusz (56)
09:55 Tysiąc i jedna noc (139)
10:55 Wspaniałe stulecie (298)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Wójt roku 2015
12:40 Przepis dnia
12:55 Ikony dzikiej Afryki
14:00 Tysiąc i jedna noc (140)
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (299)
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2911)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:05 GOL – magazyn piłkarski
20:25 Rozdarte serca (3)
21:25 Warto rozmawiać
22:30 Okrucieństwo nie do przyjęcia
(Intolerable Cruelty) – komedia
romantyczna USA 2003 Reż.
Joel Coen, wyk. George
Clooney, Catherine Zeta-Jones (
110 min)
00:20 Agent pod przykryciem (3) –
serial kryminalny Bułgaria
2011
01:25 Rozdarte serca (3) – serial
obyczajowy Turcja 2014
02:15 Notacje: Tadeusz Rolke. Mój
pierwszy aparat
02:30 Świat się kręci
03:20 Zagadkowa Jedynka
TVP 2
POLSAT
05:40 M jak miłość (1024) – serial
obyczajowy Polska 2013
06:30 Ziemia się rwie
07:00 M jak miłość (1025) – serial
obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1419) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (125) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:35 Tylko z tobą (17)
13:35 Dzika muzyka (3)
14:10 Na sygnale (84)
14:40 Rodzinka.pl (11, 12)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:05 M jak miłość (1209)
17:05 Tylko z tobą (18) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1419, 1420)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:45 M jak miłość (1210) – serial
obyczajowy Polska 2016
21:35 Kulisy serialu M jak miłość
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:55 Alisa w krainie wojny:
Almanach Majdanu – film dok.
Polska 2015
00:25 Służby specjalne (5)
01:20 Komediowa Scena Dwójki
02:20 Magazyn Ekspresu Reporterów
03:25 Alisa w krainie wojny:
Almanach Majdanu – film dok.
Polska 2015
04:50 Ekstradycja (7) – serial
sensacyjny Polska 1998
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (587)
08:55 Malanowski i Partnerzy (433,
434)
09:55 Mój przepis na…
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(95)
11:00 Dlaczego ja? (142) – serial
fab.- dok. Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (217) – serial fab.dok. Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (588)
14:00 Pierwsza miłość (2260)
14:45 Dlaczego ja? (654)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (784)
16:55 Małolaty (17)
17:55 Mój przepis na…
18:00 Pierwsza miłość (2261)
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (297) –
serial komediowy Polska 2008
20:05 Hell’s Kitchen – piekielna
kuchnia
21:35 Powiedz TAK! (4) – serial
obyczajowy Polska 2015
22:40 Pewnego razu w Meksyku:
Desperado II (Once Upon a
Time in Mexico) – film sensac.
USA 2003 Reż. Robert
Rodriguez, wyk. Antonio
Banderas, Salma Hayek ( 130
min)
00:50 Julie i Julia (Julie & Julia) –
komedia USA 2009 Reż. Nora
Ephron, wyk. Meryl Streep,
Amy Adams ( 160 min)
03:30 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (102) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restauracja Relax, Chełm –
reality show
12:00 Szkoła (250) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (487) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska
14:00 Ukryta prawda (598)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (251) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (599) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (488) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2243) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (103) – telenowela
Polska 2016
21:30 Agent – gwiazdy
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
00:05 Na językach
01:05 Partnerki (1) – serial
kryminalny USA 2011 Reż.
Michael Zinberg, wyk. Angie
Harmon, Sasha Alexander
02:05 Uwaga!
02:30 Klub magii
03:50 Rozmowy w toku
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Scooby Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Scooby Doo
09:00 Przygody Merlina (8)
10:00 Moja nadzieja (20)
11:00 Włoska narzeczona (108)
11:55 Mój przepis na…
12:00 Detektywi w akcji (54)
13:00 Policjantki i policjanci (143)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (21)
17:00 Włoska narzeczona (109)
18:00 Detektywi w akcji (55)
19:00 Policjantki i policjanci (144)
20:00 09 miesiąc (3)
21:00 STOP Drogówka
21:55 Mój przepis na…
22:00 Rekin z bagien – film sf USA
2011
23:55 Spadkobiercy
00:55 Śmierć na 1000 sposobów
Środa, 23 marca
TVN
05:25 Uwaga!
05:45 Mango – Telezakupy
07:55 Maja w ogrodzie
08:25 Akademia ogrodnika
08:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Efekt domina
11:35 Co za tydzień
12:00 Druga szansa (5) – serial
obyczajowy Polska 2016
13:00 Mali giganci
14:55 9 Indiana Jones i ostatnia
krucjata – film przygodowy
USA 1989, reż. Steven
Spielberg, wyk. Harrison Ford,
Sean Connery, Denholm Elliott
17:25 Sablewskiej sposób na... –
magazyn, Maja Sablewska
pomaga kobietom, które chcą
schudnąć. Specjaliści
udowadniają, że każdy może w
bezpieczny sposób walczyć z
dodatkowymi kilogramami i
pozbyć się kompleksów
18:00 Ugotowani
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! – magazyn reporterów
20:00 MasterChef Junior – program
rozrywkowy
21:30 Sztos – film sensacyjny Polska
1997 Reż. Olaf Lubaszenko,
wyk. Cezary Pazura, Jan
Nowicki, Ewa Gawryluk ( 115
min)
23:25 Niezgodna (Divergent) – film sf
USA 2014 Reż. Neil Burger,
wyk. Shailene Woodley, Theo
James, Kate Winslet ( 175 min)
02:20 Uwaga!
03:00 Klub magii
TV 4
06:00 Strażnik Teksasu (106)
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Scooby Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Scooby Doo
09:00 Tom i Jerry: Piraci i kudłaci –
film animowany USA 2006
10:25 Galileo (537)
12:35 Lochy i smoki. Księga
Plugawego Mroku – film
fantasy Wielka Brytania 2012
14:25 Człowiek przyszłości –
komediodramat USA/Niemcy
1999
17:00 09 miesiąc (2, 3)
19:00 Galileo (539)
20:00 Niecne uczynki – komedia USA
21:50 Underground – komediodramat
Jugosławia/
Francja/Niemcy/Bułgaria/
Czechy/Węgry 1995
01:30 Mordercze pszczoły
– horror Kanada 2002
TVP 1
05:30 Klan (2911)
06:30 Ikony dzikiej Afryki: Antylopy –
serial dok. Francja 2015
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Pełnosprawni
09:00 Ojciec Mateusz (57)
09:55 Tysiąc i jedna noc (140)
10:55 Wspaniałe stulecie (299)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Wójt roku 2015
12:30 Magazyn rolniczy
12:45 Przepis dnia
12:55 Ikony dzikiej Afryki
14:00 Tysiąc i jedna noc (141)
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (300)
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2912)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:10 Szlachetna Paczka
20:25 Piłka nożna: Polska – Serbia
23:05 Nadija Sawczenko – nasza
nadzieja – film dok. Ukraina
2015
00:05 Nora Roberts – Księżyc nad
Karoliną – thriller USA/Kanada
2007 Reż. Stephen Tolkin, wyk.
Claire Forlani ( 105 min)
01:50 Nadija Sawczenko – nasza
nadzieja – film dokumentalny
Ukraina
02:50 Wniebowzięci – komedia Polska
1973 Reż. Andrzej Kondratiuk,
wyk. Zdzisław Maklakiewicz,
Jan Himilsbach ( 50 min)
03:40 Świat się kręci
TVP 2
POLSAT
06:05 M jak miłość (1025, 1026) –
serial obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1420) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (126) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:35 Tylko z tobą (18) – serial
obyczajowy Turcja 2015
13:35 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
14:10 Na sygnale (85)
14:40 Rodzinka.pl (13, 14)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:10 M jak miłość (1210)
17:05 Tylko z tobą (19)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1420, 1421)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:40 Na dobre i na złe (630)
21:45 Na sygnale (89)
22:25 Jeden dzień (One Day) –
melodramat USA/ Wielka
Brytania 2011 Reż. Lone
Scherfin, wyk. Anne Hathaway,
Jim Sturgess, Tom Mison ( 115
min)
00:20 O mnie się nie martw (42) –
serial komediowy Polska 2015
01:20 Ślub u Moona – film
dokumentalny Wielka Brytania
2012
02:20 Szczęki w Morzu Czerwonym –
film dok. Wielka Brytania
2011
03:15 Trzeci ofi cer (2)
04:10 Wiadomości z drugiej ręki (17,
18)
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (588)
08:55 Malanowski i Partnerzy (435,
436)
09:55 Mój przepis na…
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(96)
11:00 Dlaczego ja? (143) – serial
fab.- dok. Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (218) – serial fab.dok. Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (589)
14:00 Pierwsza miłość (2261)
14:45 Dlaczego ja? (655)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (785) –
serial fabularno-dokumentalny
Polska 2016
16:55 Małolaty (18) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
17:55 Mój przepis na…
18:00 Pierwsza miłość (2262) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (17,
484) – serial komediowy
Polska 1999
20:40 Top chef
22:05 Pamiętniki z wakacji (52) –
serial fab.-dok. Polska 2016
23:05 Bij i wiej (Hit and Run) –
komedia sensacyjna USA 2012
Reż. David Palmer, Dax
Shepard, wyk. Kristen Bell, Dax
Shepard, Bradley Cooper ( 145
min)
01:30 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (103) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restauracja Euforia, Ciągowice
– reality show
12:00 Szkoła (251) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (488)
14:00 Ukryta prawda (599)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (252)
17:00 Ukryta prawda (600) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (489) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2244) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (104) – telenowela
Polska 2016
21:30 You can dance – Po prostu
tańcz!
22:30 Przeczucie (Premonition) –
thriller USA 2007 Reż. Mennan
Yapo, wyk. Sandra Bullock,
Julian McMahon ( 120 min)
00:30 Efekt domina
01:05 Sablewskiej sposób na...
01:35 Ostry dyżur (15) – serial
obyczajowy USA 2008
02:35 Uwaga!
03:00 Klub magii
04:20 Rozmowy w toku
TV 4
07:35 Scooby Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Scooby Doo
09:00 Przygody Merlina (9)
10:00 Moja nadzieja (21)
11:00 Włoska narzeczona (109)
11:55 Mój przepis na…
12:00 Detektywi w akcji (55)
13:00 Policjantki i policjanci (144)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (22)
17:00 Włoska narzeczona (110)
18:00 Detektywi w akcji (56)
19:00 Policjantki i policjanci (145)
20:00 Mściciel z Wall Street – film
sensacyjny USA/Kanada 2013
22:00 Mój przepis na…
22:05 Zagubiona przyszłość – film sf
Niemcy/RPA/ USA 2010
00:00 Spadkobiercy
01:05 Śmierć na 1000 sposobów
Czwartek, 24 marca
TVN
05:50 Uwaga! – magazyn reporterów
06:20 Mango – Telezakupy
07:25 Sablewskiej sposób na... –
magazyn
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Karczma
Sielska Zagroda, Nowy Dwór
Gdański – reality show
12:00 Szkoła (249) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (486) – serial
fabularno-dokumentalny
14:00 Ukryta prawda (597)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (250) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (598) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (487) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2242) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (102) – telenowela
Polska 2016
21:30 Druga szansa (6) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:30 Na językach
23:30 Agent – gwiazdy
00:30 Wybrani (2) – serial sensacyjny
USA 2013
01:30 Ocalić Grace (4) – serial
obyczajowy USA 2009
02:30 Uwaga!
02:55 Klub magii
04:15 Rozmowy w toku
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Scooby Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Scooby Doo
09:00 Przygody Merlina (7)
10:00 Moja nadzieja (19)
11:00 Włoska narzeczona (107)
11:55 Mój przepis na…
12:00 Detektywi w akcji (53)
13:00 Policjantki i policjanci (142)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (20)
17:00 Włoska narzeczona (108)
18:00 Detektywi w akcji (54)
19:00 Policjantki i policjanci (143)
20:00 Śmierć na 1000 sposobów
21:00 13 posterunek (30, 32)
22:15 Mój przepis na…
22:20 Galileo (538)
00:20 Spadkobiercy
01:20 STOP Drogówka
TVP 1
05:30 Klan (2912)
06:30 Ikony dzikiej Afryki: Ptaki –
serial dok. Francja 2015
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Cztery kąty, anioł piąty
09:00 Ojciec Mateusz (58)
09:55 Tysiąc i jedna noc (141)
10:55 Wspaniałe stulecie (300)12.00
Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Wójt roku 2015
12:30 Smaki polskie – na zielono
12:45 Przepis dnia
12:55 Ikony dzikiej Afryki
14:00 Tysiąc i jedna noc (142)
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (301)
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2913)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:30 Ojciec Mateusz (190)
21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego
23:15 Ława przysięgłych (Runaway
Jury) – thriller USA 2003 Reż.
Gary Fleder, wyk. John Cusack,
Rachel Weisz, Gene Hackman (
130 min)
01:25 Naszaarmia.pl
01:50 Sprawa dla reportera
02:45 Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego
03:35 Notacje: Edward Lubaszenko.
Nicpoń – serial dokumentalny
Polska 2014
03:50 Świat się kręci
TVP 2
06:10 M jak miłość (1026, 1027) –
serial obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1421) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (127) – serial
obyczajowy Polska 2002
12:35 Tylko z tobą (19) – serial
obyczajowy Turcja 2015
13:35 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
14:10 Na sygnale (86) – serial
obyczajowy Polska 2016
14:40 Rodzinka.pl (15, 16)
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:05 Na dobre i na złe (630)
17:05 Tylko z tobą (20)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1421, 1422)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:40 Piraci z Karaibów: Na
nieznanych wodach (Pirates Of
the Caribbean: On Stranger
Tides) – film przyg. USA 2011
Reż. Rob Marshall, wyk. Johnny
Depp ( 150 min)
23:10 Locke (Locke) – dramat Wielka
Brytania/USA 2013 Reż.
Steven Knight, wyk. Tom Hardy(
95 min)
00:45 Twierdza (The Rock) – film
sensac. USA 1996 Reż.
Michael Bay, wyk. Sean
Connery, Nicolas Cage, Ed
Harris ( 145 min)
03:10 Locke (Locke) – dramat W.
Brytania/USA 2013
04:40 Polonezy Marcina Maseckiego
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:50 Trudne sprawy (589)
08:50 Malanowski i Partnerzy (437,
438)
09:50 Mój przepis na…
09:55 Dzień, który zmienił moje życie
(97)
10:55 Dlaczego ja? (144)
11:55 Pielęgniarki (219) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
12:55 Trudne sprawy (590)
13:55 Dwoje we troje (3)
14:00 Pierwsza miłość (2262)
14:45 Dlaczego ja? (656)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (786) –
serial fabularno-dokumentalny
Polska 2016
16:55 Małolaty (19) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
17:55 Mój przepis na…
18:00 Pierwsza miłość (2263) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (298) –
serial komediowy Polska 2008
20:05 Nasz nowy dom
21:05 Przyjaciółki (78) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:05 Zdrady (79) – serial fabularnodokumentalny Polska 2016
23:05 Azyl (Panic Room) – thriller USA
2002 Reż. David Fincher, wyk.
Jodie Foster, Kristen Stewart (
155 min)
01:40 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (104) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restauracja Mauritiana, Nowy
Targ – reality show
12:00 Szkoła (252) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (489)
14:00 Ukryta prawda (600)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (253)
17:00 Ukryta prawda (601) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (490) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2245) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (105) – telenowela
Polska 2016
21:30 Kuchenne rewolucje
22:30 Indiana Jones i Królestwo
Kryształowej Czaszki (Indiana
Jones and the Kingdom of the
Crystal Skull) – film
przygodowy USA 2008 Reż.
Steven Spielberg, wyk.
Harrison Ford, Cate Blanchett (
150 min)
01:00 Ugotowani
02:00 Superwizjer
02:35 Uwaga!
03:00 Rozmowy w toku
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Scooby Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Scooby Doo
09:00 Przygody Merlina (10)
10:00 Moja nadzieja (22)
11:00 Włoska narzeczona (110)
11:55 Mój przepis na…
12:00 Detektywi w akcji (56)
13:00 Policjantki i policjanci (145)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (23)
17:00 Włoska narzeczona (111)
18:00 Detektywi w akcji (57)
19:00 Policjantki i policjanci (146)
20:00 Przyjaciel gangstera – komedia
kryminalna Francja 2003
21:45 Mój przepis na…
21:50 Furia: Carrie II – horror USA
1999
00:05 Spadkobiercy
01:05 Mega Chichot
12
DZIECIOM ZAMOJSZCZYZNY W SZCZECINIE
Prof. Józef Hałasa fundatorem tablicy pamięci
Fot. „Głos Szczeciński”, © Sebastian Wołosz
Fot. Marek Rudnicki, „Głos Szczeciński”
W niedzielę, 6 marca 2016 roku, w kościele
parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Korony
Polskiej w Szczecinie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Dzieci
Zamojszczyzny. Uroczystość poprzedziła msza
celebrowana przez abpa Andrzeja Dzięgę, metropolitę diecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Fundatorami tablicy upamiętniającej martyrologię dzieci z Zamojszczyzny był, pochodzący
z Mokrego pod Zamościem, biolog i immunolog prof. Józef Hałasa oraz oddział okręgowy
Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
w Szczecinie.
W wydarzeniu uczestniczyli nie tyko fundatorzy tablicy i organizatorzy uroczystości, ale także mieszkańcy Szczecina, którzy urodzili się na
Zamojszczyźnie i przeżyły tragiczne wydarzenia związane z wysiedleniami, wywózkami na
roboty przymusowe, deportacjami do obozów
koncentracyjnych.
Na odsłoniętej tablicy widnieje napis:
„Dla upamiętnienia i oddania czci mieszkańcom Zamojszczyzny poddanych w latach
1942 – 1944 ogromowi cierpień związanych
z wysiedleniami i deportacją do niemieckich
obozów zagłady w Oświęcimiu (Auschwitz) i
Majdanku, masowym rozstrzeliwaniom i paleniom całych wsi w odwecie za opór i walkę
oddziałów partyzanckich ze szczególnym
podkreśleniem dramatycznego losu dzieci
Zamojszczyzny – ku przestrodze i wiecznej
pamięci naszym następcom – ocaleni z pogromu wieloletni mieszkańcy Szczecina”.
Okładka książki Józefa Hałasy
„Moje Mokre”, (Szczecin 2012)
„Smuci mnie to, że ta największa tragedia
obok Powstania Warszawskiego tak bardzo
jest pomijana i zapominana”. (Józef Hałasa)
W załączeniu do korespondencji zamieszczamy ”Skrawki wspomnień z wysiedlenia z Mokrego” z książki Józefa Hałasy „Moje Mokre”.
Warszawa, 13 marca 2016
Kazimierz J. Latuch
Wspomnienia o tym, co działo się w rodzinnej
wsi prof. Józef Hałasa opisał niedawno w książce „Moje Mokre” (Szczecin, 2012), dedykowanej
wszystkim wysiedlonym, wypędzonym, przepędzonym i objętym zagładą.
„Będąc w obozie, poszedłem do niewielkiego baraku, w którym mieszkała zaprzy-
Józef Hałasa
Pasienie krów to zajęcie nudne, zwłaszcza dla
młodego chłopaka. Nie można odwrócić uwagi
od tego zajęcia, bo krowy, jak to krowy, mogą
zauważyć bogatszą paszę u sąsiada i doprowadzić do sąsiedzkiej awantury. Mogą także się
znudzić i przedwcześnie uciec do obory. Ale tej
jesieni pasienie krów było mi potrzebne. Całymi
godzinami myślałem o tym, jak złagodzić skutki wysiedlenia. Nie myślałem sam, modliłem
W rozmowie z jednym z dziennikarzy profesor powiedział, że upamiętnienie tragicznych
losów ziemi zamojskiej w Szczecinie to odpowiedź na wciąż małą wiedzę na temat tego,
co wydarzyło się na Zamojszczyźnie podczas
wojny.
Inicjatorem tablicy upamiętniającej tragiczne
losy dzieci na ziemi zamojskiej podczas wojny
i okupacji niemieckiej był prof. Józef Hałasa,
Dziecko Zamojszczyzny, wysiedlony w dzieciństwie przez Niemców wraz z rodziną z rodzinnej miejscowości i więziony w obozie przesiedleńczym w Zamościu.
SKRAWKI WSPOMNIEŃ
Z WYSIEDLENIA Z MOKREGO
Przed wysiedleniem
Nastrój wysiedlenia i zdenerwowania mieszkańców Mokrego, a także innych wsi stale narastał. Tej jesieni 1942 roku przypadło mi w udziale zajęcie, którego nie lubiłem i dotąd udawało
mi się go uniknąć. Pasałem krowy.
jaźniona rodzina zapytać, gdzie jest mój
kolega. Kiedy wychodziłem stamtąd, nagle
natknąłem się na komendanta obozu, który
wyciągnął pistolet, odbezpieczył go i powoli
unosił. Już był na wysokości brzucha, kiedy
nagle matka mojego kolegi wyszła i powiedziała: „Panie komendancie, on do mnie przyszedł”. A ponieważ miała na niego wpływ, on
powiedział do mnie: „Jeszcze raz i szlag cię
trafi” i schował pistolet. Ja się wtedy ponownie urodziłem” (Józef Hałasa).
się tak żarliwie na różańcu, jak nigdy przedtem
i potem. Myślę, tak to dziś oceniam, że wtedy
na tym polu z koniczyną wymodliłem sobie nie
tylko najbliższe miesiące, ale całe życie. Tak bardzo często wracam na to pole i zawsze wracam
tak samo: „Tulę się, Mateczko, do Ciebie”. Stało
się wtedy w naszej rodzinie coś dziwnego. Ja,
najmłodszy członek rodziny, byłem poważnie
wysłuchiwany i moje rady i wskazówki były realizowane. A sprowadzały się do tego, aby przygotować ciepłe zimowe ubrania i poszyć „worki” paskami do niesienia na plecach. Wszystko
to potem okazało się bardzo potrzebne.
Wysiedlenia
Wreszcie „burza” nadeszła w formie „trąby powietrznej” wysysającej wszystko. Pierwszą wsią,
którą wysiedlono, a właściwie osadą, był Skierbieszów. Był to dzień 27 listopada 1942 roku.
Wyznaczone z okolicznych wsi furmanki przewoziły przerażoną brutalnością żandarmów
ludność do obozu w Zamościu.
9 grudnia 1942 roku
9 grudnia 1942 roku zapisał się w naszej pamięci jako „sądny dzień”. Było jeszcze szaro, może
około siódmej rano, kiedy usłyszeliśmy, a może
raczej odczuliśmy, że coś się na wsi dzieje.
W pewnym momencie słychać było wyraźne
kroki za ścianą i zaraz potem mocne walenie
w drzwi od strony podwórka. Tatuś otworzył
i do mieszkania wtargnęło dwóch umundurowanych żandarmów z gotowymi do strzału karabinami i cywil mówiący po polsku. Żandarmi
darli się swoimi „Raus, raus”, a cywil oznajmił,
że mamy dwadzieścia minut na opuszczenie
domu. Wszystko odbyło się jak w Skierbieszowie. Mamusia poprosiła nas, abyśmy uklękli
przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej
Fot. „Głos Szczeciński”, © Sebastian Wołosz
i odmówili „Pod Twoją obronę...”. Była to modlitwa, jakiej nigdy przedtem nie było. Łkanie nie
pozwoliło na wydobycie głosu. Wszyscy płakaliśmy. Po chwili każdy z nas wziął swój tobół,
który dla przymiarki miał już wielokrotnie na
swoich plecach. Wyszliśmy z domu i przed bramą pożegnaliśmy domostwo znakiem krzyża,
nieustannie szlochając.
Zdając się na łaskę Boską, nie myśleliśmy wtedy, co będzie dalej. Nie wybiegaliśmy w przyszłość. Było tylko „teraz”.
Wysiedlenie rozpoczęto od strony Zamościa
i nam przypadło iść do gminy jak nakazano niemal jako ostatnim. Przed nami widok był przerażający. Ludzie przechylali się do przodu z tobołami, których często nie mogli udźwignąć.
Co chwila ktoś rzucał na drogę jakąś część bagażu. Pamiętam, że mijaliśmy nawet poduszkę,
a także woreczek z mąką i kaszą. Idąca obok nas
stara Milczuczka nieustannie płakała. Jej mąż,
stary Milczuk, leżał z wysoką gorączką w łóżku.,
kiedy przyszli żandarmi. Nie mógł wstać. Po-
wiedzieli mu, że jeśli za dwie godziny nie wyzdrowieje lub nie umrze, przyjdą go zastrzelić.
Niezwykła, tragiczna atmosfera tego poranka
udzieliła się zwierzętom. W całej wsi wyły psy.
Słyszeliśmy w każdym gospodarstwie ryczenie
krów i smutne rżenie koni. Przy gminie, gdzie
zgromadzono wysiedlonych, odbyła się selekcja. Pierwsza selekcja. Wybrańcami wydawali
się być ci, którzy mieli pozostać dla obsługi
„czarnych” i foksdojczów. Wiedzieliśmy, że nie
mamy żadnych szans znaleźć się w tej grupie,
mimo że tu już nie rządził Zając.
W czasie opisu wysiedlenia, kiedy uruchomiłem pamięć tamtego wydarzenia, które napięło
mi cały system nerwowy, ogarnęło mnie zwątpienie. Czy to ktoś przeczyta? A jeśli tak, czy odczuje atmosferę tego poranka w Mokrem?
Źródło: Józef Hałasa: Moje Mokre. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 2012, s. 99, 100, 102-103.
Józef Hałasa – biolog i immunolog, profesor medycyny, wykładowca akademicki, senator II kadencji, Dziecko Zamojszczyzny.
Urodził się 6 stycznia 1928 r. w miejscowości Mokre, syn Michała urodzonego w Wielączy i Rozalii z domu Rypulak urodzonej w Płoskiem koło Zamościa. Podczas wojny wysiedlony z rodzinnej wsi 9 grudnia 1942 r. wraz z rodziną; przebywał w obozie
przesiedleńczym w Zamościu. Po wojnie ukończył Szkołę Podstawową w Żdanowie oraz gimnazjum w Zamościu. Maturę uzyskał
Fot. TVP Szczecin
w Szczecinie. Następnie odbył studia biologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ukończył w 1952 r.)
oraz medyczne w Akademii Medycznej w Szczecinie (ukończył w 1957 r.). Pracę nauczyciela
akademickiego w Pomorskiej Akademii Medycznej wykonywał przez ponad 50 lat (pracował
w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii). Habilitował się w 1971 r., profesorem został
mianowany w 1990 r. W latach 1991–1993 z ramienia „Solidarności” sprawował mandat senatora
II kadencji Senatu RP z województwa szczecińskiego.
Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. Należy m.in. do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Polskiego Stowarzyszenia Immunologicznego, był też członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Żonaty z Danutą, urodzoną w 1939 r. pod Zaleszczykami (z zawodu adwokat). Ojciec dwóch
synów: Macieja (ur. w 1960 r.) – lekarza i Szymona (ur. w 1963 r.) – architekta.
Profesor Józef Hałasa jest autorem trzech monografii z zakresu medycyny: „Immunoterapia
w przewlekłym zapaleniu kości. Opracowanie monograficzne” (red., 1996), „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu przewlekłych zapaleń układu oddechowego” (red., 1999) oraz „Współczesne
problemy diagnostyczne i lecznicze przewlekłych i nawracających zakażeń dróg moczowo-płciowych” (red., 1996).
Od korespondenta Nowego Kuriera Zamojskiego w Warszawie
Flavia Cundari w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN,
fot.: Krzysztof Bielawski
„HRUBIESZÓW – MAŁE POLIN”
Flavia Cundari z wizytą w Muzeum POLIN w Warszawie
niatyczach, Horodle i Strzyżowie (Zespół Szkół
nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,
Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Zespół Szkół
w Horodle, Zespół Szkół w Strzyżowie, Publiczne Gimnazjum w Honiatyczach). Uczniowie
podjęli się zbadania losów wyróżniających się
Żydów, związanych Hrubieszowem i okolicznymi miejscowościami.
Książka „Hrubieszów – małe Polin. Znani
w Polsce i na świecie” składa się z trzech części.
W części „Wstęp. Z historii Żydów hrubieszowskich” przedstawiono krótkie kalendarium,
krótką prezentację historyczną oraz wiersz „Zaległe soboty”. Część druga książki , tytułowa,
zawiera biografie kilku znanych Żydów urodzonych bądź związanych z Hrubieszowem – adwokata, przedsiębiorcy, generał. Są to: Henry
Orenstein, Leonard Lerer, Piotr Perelmuter, Józef Goldszmit, Abraham Silberstein. Część trzecia – „Wspomnienia i wywiady” – zawiera krótką
historię Żydów ziemi horodelskiej i kilka wspomnień i wypowiedzi mieszkańców powiatu na
temat wspólnej, polsko- żydowskiej historii.
Muzeum POLIN w Warszawie (wejście główne), fot.: Wikipedia
24 lutego 2016 r. Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w Warszawie gościło Flavię Miriam Cundari – maturzystkę Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, inicjatorkę opracowania i wydania
książki o Żydach z Hrubieszowa znanych w Polsce i w świecie.
Książka ma tytuł „Hrubieszów – małe Polin.
Znani w Polsce i na świecie” i została wydana
nakładem Fundacji „Instytut Współpracy Mię-
dzynarodowej POLUKS” przy wsparciu finansowym ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich”(Hrubieszów, 2015).
„Do jej wydania skłoniły mnie fascynujące
życiorysy wielu Żydów, którzy tu, obok Polaków, mieszkali i pracowali” (Flavia Cundari).
Flavia Cundari do współpracy w opracowaniu książki zaprosiła szkoły w Hrubieszowie, Ho-
„Hrubieszów jest miastem z bogatą historią,
kulturą i tradycją. Od początku swego istnienia
charakteryzował się wielokulturowością, gdzie
obok ludności polskiej i rusińskiej, od XV wieku
zamieszkiwali także Żydzi. Na przestrzeni wielu wieków mieszkańcy różnych narodowości
współtworzyli miasto i okolice, wspólnie rozwijali
przestrzeń społeczno-gospodarczą. Szczególne
miejsce pośród mieszkańców zajmowała ludność
żydowska. Żydzi zajmowali się głównie handlem
i rzemiosłem. Sklepy i jatki znajdowały się w rynku, okolicach oraz w tzw. „sutkach”. Rozwijały
się tu zakłady zegarmistrzowskie i poligraficzne.
„MOJE WOJENNE DZIECIŃSTWO”
Wspomnienia dzieci z Zamojszczyzny
Od ponad 15 lat niezwykle aktywnie działa w Warszawie Fundacja
„Moje wojenne dzieciństwo”.
Jednym z najważniejszych celów
Fundacji jest zebranie i opisanie
losów i martyrologii dzieci wojny,
by zostały jako ostrzeżenie przed
konfliktami zbrojnymi, w których
najbardziej cierpią dzieci. W latach
1999-2015 wydano 19 tomów
wspomnień Polaków, dzieci w czasie wojny i okupacji, nadesłanych
na ogłoszony konkurs „Moje Wojenne Dzieciństwo”.
W wydanych dotychczas tomach
wspomnień są także wojenne
wspomnienia pięciorga Dzieci Zamojszczyzny:
Stanisławy Gontarskiej z Wielączy w gminie Szczebrzeszyn („Z poziomu oczu dziecka”, T. 3. Warszawa 2000),
Henryka Kajtla z Paar w gminie
Susiec w powiecie tomaszowskim
(„Wojna w mojej pamięci”, T. 9.
Warszawa 2002),
Katarzyny Matraszek z Bukowiny
w powiecie biłgorajskim („Dziecko
Zamojszczyzny”. T. 15. Warszawa
2005),
Juliana Mazurka z Woli koło Biłgoraja („Ocena mojego dzieciństwa”.
T. 15. Warszawa 2005),
Bolesława Szymanika z Tarno-
grodu w powiecie biłgorajskim,
obecnego prezesa Stowarzyszenia
Dzieci Zamojszczyzny („Dziecko
Zamojszczyzny”. T. 17. Warszawa
2007).
Obszerne wspomnienia Henryka
Kajtla były już wcześniej publikowane, także pod tytułem „Wojna
w mojej pamięci”, przez Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne
(Tomaszów Lubelski, 1998) oraz
pt. „Pacyfikacja wsi Paary” w monografii pt. „Hitlerowski obóz
przesiedleńczy w Zamościu. UWZ
Lager Zamość” (Zarząd Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny. Zamość 2003). Natomiast wcześniejsze wersje wspomnienia Katarzyny
Matraszkowej publikowane były
pt. „Jestem Dzieckiem Zamojsz-
czyzny” („Głos Ziemi Puławskiej”.
R. I, Nr 3. Puławy, 1-15 października 1999) oraz „Moje przeżycia
jako Dziecka Zamojszczyzny”
(„Zeszyty Kurowskie”. Z. 10. Kurów
1999).
Wszystkie opublikowane wspomnienia nadesłane na konkurs
dostępne są także na stronie internetowej Fundacji „Moje wojenne
dzieciństwo” (z wyszukiwarką
miejsc, nazwisk i okoliczności opisanych we wspomnieniach).
Warszawa,
13 marca 2016
Kazimierz J. Latuch
Okładka książki „Hrubieszów – małe
Polin (Hrubieszów, 2015)
Oprócz tego w Hrubieszowie urodziły się osoby,
które wniosły znaczący wkład, zarówno w rozwój i rozgłos miasta i okolic, jak i przyczyniły się
do rozwoju myśli technicznej i intelektualnej na
świecie” (ze wstępu do książki).
Książka przywieziona przez Flavię Miriam
Cundari do Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN w Warszawie (jest już dostępna w Centrum Informacyjnym) wzbudziła duże zainteresowanie hrubieszowskich Żydów i ich organizacji historycznych rozsianych po całym świecie.
Warszawa, 13 marca 2016
Kazimierz J. Latuch
14
ZŁY DZIEŃ
Dziś w końcu podjąłem ważną życiową decyzję: Przechodzę na dietę, biorę
się za siebie żeby do lata zrobić formę
i w końcu nie wstydzić się na plaży.
Od rana trzymałem dietę, wieczorem
stwierdziłem że pójdę pobiegać. Chyba życie chce żebym był wiecznym
grubasem bo przewróciłem się zaraz
po wyjściu z domu i złamałem nogę.
***
Moja dziewczyna jest pielęgniarką. Dzisiaj po 2-latach związku przyznała mi się,
że nigdy fizycznie jej się nie podobałem,
ale mam takie wyraźnie zarysowane
żyły, że ją to kręci. W pewnym sensie mi
to pochlebia, ale zdecydowanie bardziej
zaczynam się bać własnej partnerki!
***
Niedawno mój chłopak został u mnie
na noc i rano postanowił mi zrobić
cudowne śniadanie. Wszystko fajnie,
miło, tylko jego sałatka z pomidorów
i cebuli dziwnie smakowała. Okazało
się że "użył tych cebulek które leżały
na parapecie". Faktycznie, niedawno
ROZRYWKA
kupiłam sobie parę cebulek tulipanów
do ogrodu na wiosnę..
wyszedł z łazienki z brodą dokładnie
taką, jaka była.
***
Nasz syn dowiedział się w szkole na
lekcji biologi, że zwierzęta znaczą teren za pomocą moczu, a samiec alfa
zazwyczaj znaczy największy obszar.
Młody chyba uważa się za samca alfa w
naszym domu bo oznaczył całe piętro
w naszym domu.
***
Robiliśmy z mężem zakupy w hipermarkecie. Dostrzegliśmy bardzo
korzystną promocję papieru toaletowego, którego zawsze używamy. Kupiliśmy dwie zgrzewki (każda po 8 rolek),
przy kasie wzięłam je pod pachę. Odchodząc od kasy zauważyłam aptekę.
Przypomniało mi się że mam uzupełnić apteczkę więc niewiele myśląc weszłam do apteki i trzymając dwie paki
papieru poprosiłam o skuteczny środek na biegunkę. Mina ludzi w aptece
bezcenna.
***
Na zajęciach z matematyki miałam
straszne parcie na puszczenie bąka.
Wymyśliłam sobie, że jak upuszczę
podręcznik i w tym samym czasie sobie
ulżę to nikt nie zauważy. W rzeczywistości wyszło trochę inaczej niż zaplanowałam - po upuszczeniu podręcznika wszyscy spojrzeli w moją stronę i
dopiero wówczas puściłam głośnego
bąka.
***
Dzisiaj kiedy się kąpałam do łazienki
przyszedł mój 3letni synek i wymalował się moimi kosmetykami. Wyglądał
tak słodko, że zrobiłam mu parę fot i
rozesłałam do wszystkich znajomych
i rodziny. Dopiero chwilę po wysłaniu
zauważyłam, że na każdej focie odbijam się cała naga w lustrze.
***
Dzisiaj tata zapytał, czy może pożyczyć
moją golarkę elektryczną, bo chce zrobić niespodziankę mamie. Widząc jego
długą i mocno zapuszczoną brodę
chętnie się zgodziłem. Za pół godziny
KONKURS dla dzieci!
Rozwiąż poniższą zagadkę. Dopasuj zawody do przedmiotów.
Rozwiązanie wytnij i wyślij do 18 marca na adres: Nowy Kurier
Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość. Nagrodę będzie można odebrać w Redakcji w ciągu 30 dni od daty ukazania się rozwiązania.
W konkursie Kurier Zamojski Dzieciom #9, nagrodę - film
animowany “Klub Winx - Magiczna Przygoda” otrzymuje Hubert Przybylski z Zamościa. Nagroda została ufundowana
przez Księgarnię „Tania Prasa”, mieszcząca się w Zamościu, ul.
Gminna 25B. Gratulujemy, nagroda czeka w Redakcji. .
AUTENTYKI
Mam małą, 4 letnią sąsiadkę. Jest zawsze odważna, prawie nie płacze, zawzięta, uparta. Będzie z niej silna kobieta.
Dziś bawiąc się na huśtawce zawieszonej na drzewie z całej siły uderzyła
o drzewo. Rodzice zamarli, chcieli biec
ratować, starszy brat podszedł, a ona
wstała, otrzepała się i stwierdziła
"co się patrzysz? Chcesz iść do wojska
i takich ćwiczeń nie umiesz?"
***
Z cyklu "wizyty w kancelarii parafialnej"
(zasłyszane od księdza z kancelarii):
- Nauki przygotowujące do chrztu są
po to, żeby ludzie wiedzieli jak chrzest
wygląda i co należy odpowiadać. Czy
wie Pani, np co odpowiedzieć na pytanie "O co prosicie Kościół dla swojego
dziecka?"
- No tak - "O chrzest"
- Widzi Pani - a ludzie odpowiadają
"o zdrowie".
***
Mam córkę, 5 lat, którą staram się wychowywać dość twardo. Uczę ją po
prostu, by za każdym razem gdy jest
coś nie tak, to żeby nie płakała, tylko
starała się przezwyciężyć ból i zachować spokój.
Pewnego razu, jesienią, wracałam
z nią z zakupów. Córka niosła w rączkach dwie małe torebki. Po wejściu na
klatkę schodową trzeba było wejść po
schodach na górę. Moja córka na jednym z poziomów zachwiała się i uderzyła (dość mocno) głową o kaloryfer.
Nic nie powiedziałam, tylko patrzyłam co zrobi. Zaszkliły jej się oczy, na
chwilę opuściła głowę, wzięła kilka
szybkich wdechów, w końcu spokojnie
powiedziała:
- Już grzeją...
***
Taka historia:
Miałem o LO kumpla, karnie przeniesionego z innego liceum. Za to:
Ktoś przyniósł do szkoły wymię krowy
(ojciec masarz). Kumpel jedno z wymion wsadził w rozporek i wyszedł
z WC na korytarz.
Od razu wylookały go idące dwie nauczycielki. Jedna z lekkim rumieńcem
zwróciła mu uwagę, że zapomniał chyba o czymś.
Kumpel wyjął z tylnej kieszeni nożyczki
i ciaaaach! Jedna nauczycielka zemdlała, druga uciekła z krzykiem a jego karnie przeniesiono :)
***
Sytuacja z wczoraj:
- Dzień dobry. Czy może mi pani pokroić boczek na paski o szerokości 1
cm?
- Niestety nie, mam tu tylko milimetry
- To czy może mi pani pokroić na paski
10 mm?
- Oczywiście
***
Wczoraj miałem taką sytuację. Jestem
sam w windzie. Na jednym z pięter
wchodzi fajna dziewczyna i rozmawia
przez telefon. W pewnym momencie
mówi:
- Sorry, ale muszę kończyć. W windzie
ze mną stoi fajny chłopak.
Zanim zdążyłem zareagować laska do
mnie:
- Sorry za ten ten tekst, ale naprawdę
nie chciało mi się z nią już gadać.
***
Dzwoni kurier domofonem.
- Dzień dobry paczka.
- Zapraszam.
Po chwili puk, puk.
- Paczka dla pani Agaty, tu pan podpisze.
Podpisałem, paczkę zabrałem, już
drzwi zamykam i nagle kurier.
- A pan to kto?
- A jaka różnica skoro już mi pan dał
paczkę i mam już ją u siebie?
- No w sumie.
- Do widzenia.
- Do widzenia.
***
Mój dwuletni kuzyn bawił się w domu,
pilnowany rzekomo przez swojego
ojca. W pewnym momencie słychać
huk, a maluch przybiega do taty z wielką śliwą na czole. Na to jego ojciec:
- Synku, jak Ty to zrobiłeś?
A niewiele myślący maluch podbiega
do szafki, w którą uderzył i mówi:
-Tak (demonstrując tacie, jak to się stało).
Biedne maleństwo, które padło ofiarą
nierozważnego dociekliwego taty ;)
***
Wcześnie rano przy politechnice zatrzymał się tramwaj, wsiadło dwóch
chłopaków prosto z imprezy w akademikach. Jeden z nich zaczął podrywać
wszystkie dziewczyny w tramwaju,
chciał się umówić, zawstydzał wszystkie. To trwało 4 przystanki,W końcu
usiadł koło staruszki, która wiozła pudełka tekturowe
- co tam babciu macie ? ptaszki wieziecie na rynek
na co bystra staruszka
- a co, chciałeś zamienić na większego.
Mina kolesia, i śmiech wszystkich zmusiła go do tego, żeby wysiadł z tramwaju.
Wykorzystano materiały z serwisów: www.autentyki.pl, www.funiaste.net, www.yafud.pl. Pisownia oryginalna.
Nagrodę w numerze 11 (31), film animowany na DVD
“INIEMAMOCNI””
ufundowała księgarnia
Tania Prasa
ul. Gminna 25B
15
reklama
reklama
HOROSKOP
Horoskop
KRZYŻÓWKA
Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Nie odkładaj niczego na później. Musisz sie zmobilizować i zwiększyć swoją aktywność
zawodową. Jest szansa na wprowadzenie nowych pomysłów, a w związku z tym powiększenie konta.
Byk (20.04-20.05)
Nie zastanawiaj się nad nową propozycją, bo prędko nic takiego Ci się nie trafi w Twojej
karierze. To nic, że będziesz gościem w domu. Nie wahaj się, patrz perspektywicznie.
Bliźnięta (21.05-21.06)
To bardzo dobry moment na staranie się o awans. Nie odkładaj rozmowy z szefem. Masz
szansę na sukces, ale musisz działać dyplomatycznie. Przed Tobą nowa znajomość. Będzie to osoba, która poprawi Ci samopoczucie i bez zobowiązań.
Rak (22.06-22.07)
Rak musi się zastanowić, jak ma dalej działać. Nie możesz brać na siebie tylu obowiązków. Skoncentruj się na tym, co dla Ciebie najważniejsze. Nowe kontakty ułatwią Ci podejmowanie decyzji.
Lew (23.07-22.08)
W tym tygodniu Lwy mogą pozwolić sobie na marzenia. To zawsze dobrze działa na wyciszenie. Sprawy zatrudnienia i finansów stoją w martwym punkcie. Zanim coś postanowisz, zacznij uzupełniać swoją wiedzę.
Panna (23.08-22.09)
Więcej spokoju i rozwagi, a wszystko dobrze się ułoży. Zrób sobie aromatyczną kąpiel
i jeszcze raz wszystko przemyśl. Pojawi się ktoś nowy w Twoim otoczeniu, który pomoże
Ci rozwikłać wiele spraw.
Waga (23.09-22.10)
A może wzięłabyś się do pracy droga Wago. Same ambicje to jeszcze za mało. Należy poprzeć je uczciwą pracą. Może prześledzisz nowe ogłoszenia w rubryce „praca”. Przed Tobą dobry okres na podpisywanie umów.
Skorpion (23.10-21.11)
Warto zainwestować w siebie i zapisać się na jakiś kurs. W przyszłości może okazać się
przydatny i zaprocentować awansem. Nie odkładaj tego na później. Jeżeli starasz sie o pracę to właśnie nadszedł dobry czas aby sprawdzić czy czegoś nie przeoczyłeś w swoim c v.
Strzelec (22.11-21.12)
W tym tygodniu Strzelec dojdzie do wniosku, że już czas aby zakończyć to, co robi do tej
pory. Już niedługo otrzyma bardzo kuszącą propozycję współpracy, która zrekompensuje
i to z nawiązką podjętą wcześniej decyzję o rezygnacji.
Koziorożec (22.12-19.01)
Droga do awansu stoi przed Koziorożcem otworem. Nie przegap tej okazji. Twój upór
w torowaniu sobie drogi będzie nagrodzony. Masz talent i potrafisz doskonale zaprezentować swoje umiejętności.
Wodnik (20.01-18.02)
Komuś bardzo zależy aby „podwinęła Ci się noga”. Uważaj na fałszywych przyjaciół. Koncentruj się na pracy, bo możesz popełnić jakiś błąd, a ktoś „życzliwy” to będzie chciał wykorzystać. Nie wahaj się przedstawić swoich pomysłów właściwej osobie.
Ryby (19.02-20.03)
Tydzień po hasłem ciepła rodzinnego. Ale zazdrosna Rybka nie wytrzyma i będzie szukała
„dziury w całym”. I nie potrzebnie. Postaraj się nie psuć tak przyjemnej atmosfery. Możesz być pewna uczuć swojego partnera. Ważne kontakty przełóż na inny termin.
Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na Solnym”,
mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzyżówki #11, prosimy wysłać na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania:
Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość.
Rozwiązanie krzyżówki #9: „Ciało ma duszy po same uszy”. Zwycięzcą jest
Pani Urszula Gruszecka z Zamościa. Gratulujemy, nagrodę można
odebrać w Redakcji.

Podobne dokumenty